Положення про спадкування. Поняття та види відпочинку. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Особливості цивільно правової відповідальності неповнолітніхСторінка2/4
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.82 Mb.
1   2   3   4

37. Працівник має право розірвати строковий трудовий договір:
А. попередивши власника письмово за два тижні;
Б. лише в разі хвороби або інвалідності, при порушенні власником законодавства про працю та з інших поважних причин;
В. працівник у будь-якому випадку не має права розірвати такий договір;
Г. лише у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню роботи за договором.
38. Основною функцією держави є:

А. реалізація права;

Б. реалізація влади;

В. утвердження і забезпечення прав і свобод людини;

Г. управління державою.

39.  За характером впливу на суспільні відносини розрізняють такі функції права:

А. статичну;

Б. деструктивну;

В. юридичну;

Г. правову.

40. Залежно від характеру правових відносин, що регулюються правовими нормами, розрізняють норми:

А. конституційного права;

Б. процедурного права;

В. процесуального права;

Г. публічного права.

41. Адміністративний арешт застосовується лише у виняткових випадках на строк:

А. до 45 діб;

Б. до 30 діб;

В. від 15 до 45 діб;

Г. до 15 діб.

42. Які основні функції права Ви знаєте:

А. охоронна;

Б. компенсаційна;

В. запобігальна;

Г. правова.

43. Видами органів державної влади є:

А. місцеві, локальні, конструктивні;

Б. законодавчі, виконавчі, судові;

В. державні, недержавні, громадські, політичні, економічні, законодавчі, судові, одноособові;

Г. регіональні, міжрайонні, центральні, місцеві, виконавчі, самоврядні.

44. До внутрішніх функцій держави відносяться:

А. охоронна, інформаційна, виконавчо-розпорядча, орієнтацій на, виховна, правоохоронна;

Б. економічна, екологічна, правоохоронна, політична, культурно-виховна, міжнародна;

В. регулятивна, постійна, тимчасова, внутрішньо-економічна, основна, другорядна, інформаційна, галузева, міжрегіональна, соціального забезпечення;

Г. боротьба з тероризмом, дослідження космосу, підтримка миру в регіоні.

45. До зовнішніх функцій держави відносяться:

А.  боротьба з тероризмом, невтручання у внутрішню політику інших держав, дослідження космосу, підтримка миру в регіоні;

Б. охоронна, економічна, культурна, міжнародного співробітництва, підтримання світового правопорядку, законодавча;

В.організація взаємовигідного співробітництва, підтримання миру та світового правопорядку, участь у розв’язанні глобальних проблем сучасності, захист державного суверенітету;

Г. економічна, інформаційна,законодавча.

46. До структури суб’єктивного права включають:

А. гіпотезу, диспозицію, санкцію;

Б.права на дії зобов’язальної сторони, право на захист своїх прав, право на власні дії;

В.юридичні обов’язки та суб’єктивні права громадян, правові відносини;

Г. право на власні дії, право на захист своїх прав, право на життя, честь, гідність, недоторканність, свободу слова.

47. Юридичними підставами виникнення правових відносин є:

  А. правові норми, що передбачають та  регулюють  ці  відносини;Б.наявність у суб`єктів права, які наділені відповідною правосуб’єктністю, що включає правоздатність і дієздатність цих осіб;

В.юридичні факти, які безпосередньо зумовлюють виникнення конкретних правовідносин;

Г.правові норми,що регулюють об’єкти права.

48. Що з перерахованого не є ознакою права:

А.загальнообов’язковість;

Б.неупередженість;

В.формальна визначеність;

Г.нормативність.

49. Вкажіть,де фіксується факт вчинення адміністративного правопорушення:

А.в інструкції;

Б.у протоколі;

В.у рішенні;

Г.в ухвалі.

50. Хто уповноважений реєструвати укладання шлюбу:

А.нотаріус;

Б.орган реєстрації актів цивільного стану;

В.суд;

Г. церква?

51. З якого віку дитині, позбавленій батьківської опіки,призначають піклувальника:

А. з 10 років;

Б.з 12 років;

В.з 14 років;

Г.з 16 років?

52. За якої форми правління державна влада повністю або частково зосереджується в руках одноосібного глави держави і передається у спадок?

А. Президентська республіка.

Б. Федерація.

В. Парламентська республіка.

Г. Монархія.

53. Які юридичні властивості характерні для республіки?

А. Спадкове пранонаступництво.

Б. Загальнообов’язковість рішень законодавчої влади для всіх інших державних органів.

В. Безстроковість влади.

Г. Непідпорядкованість влади глави держави будь яким іншим суб’єктам.

54. Яка ознака є характерною для авторитарного режиму?

А. Здійснюється цілковитий контроль над економікою.

Б. Допускається обмежений плюралізм (без реальної боротьби за владу).

В. Відсутня будь-яка можливість для вільного волевиявлення і врахування інтересів усіх груп населення.

Г. Держава втручається у приватне життя людини і громадянина.

55. У якій державі до населення застосовується термін «піддані»?

А. Унітарна держава.

Б. Федеративна держава.

В. Республіка.

Г. Монархія.

56. Складна форма територіального устрою союзної держави, яка складається з державних утворень, що мають юридичну і політичну самостійність, – це…

А. Унітарна держава.

Б. Федерація.

В. Конфедерація.

Г. Імперія

57.Визначте,  коли  відбувся  референдум,  на  якому  було  підтверджено  Акт  проголошення незалежності України:  

А   16.07.1990; 

Б . 24.08.1991;
В   1.12.1991; 

Г  28.06.1996.

58. Яка особа є юридичною?

А учень-десятикласник

Б голова Верховного суду України

В директор школи

Г приватне підприємство

Д співробітник міліції

59. У якому випадку йдеться про правопорушення?

А десятикласник не прийшов на день народження свого приятеля

Б дівчина не виконала обіцянку дочекатися свого друга з армії та одружилася з іншим

В охоронець запізнився на роботу

Г батько заборонив синові йти гуляти, поки не виконає домашнє завдання

Д мусульманин порушив заборону та вжив у їжу свинину

60. У якому випадку особа може бути притягнута до дисциплінарної від-

повідальності?А. Громадянка С. через недбалість допустила брак у роботі

Б .Громадянин Т., якому виповнилося 16 років, вчасно не отримав

паспорт громадянина УкраїниВ. Громадянка Ф. завдала тяжких тілесних ушкоджень своїй подрузі

Г. Громадянин К. відмовився брати участь у виборах народних депутатів України

61.В якому випадку в діях особи наявна недбалість

А. М. під час бійки наніс В. два удари ногою в живіт, у результаті чого той отримав ушкодження;

Б. М., керуючи мотоциклом, перевищив швидкість і здійснив наїзд на В, в результаті чого той отримав ушкодження;

В. М., здійснюючи будівельні роботи, погано закріпив риштування, у результаті чого В. отримав ушкодження;

Г. М., падаючи зі східців, штовхнув В, у результаті чого той отримав ушкодження 13-річний .

62. К. вчинив крадіжку, однак слідчий сказав, що його не можна притягнути до відповідальності, оскільки у нього відсутня

А.правоздатність

Б. дієздатність

В. деліктоздатність

Г. правосуб’єктність

63. Недійсним є шлюб, зареєстрований:

А. з особою, яка перебувала в іншому зареєстрованому шлюбі

Г. з особою, яка не досягла шлюбного віку;

Д. з особою, яка визнана недієздатною

Е. усі вказані шлюби є недійсними

64.Термін «державний суверенітет» означає:

А.відсутність у державі влади

Б.владу народу та забезпечення прав людини

В. верховенство влади держави на своїй території

Г. повну самостійність і відокремленість державної влади

65.Функції держави це –

А.основні завдання держави, виконання яких покладається на державні підприємства та установи

Б.основні напрями її діяльності, в яких відображаються та конкретизуються завдання і мета держави

В.безпосередні види діяльності, яку здійснюють державні підприємства, установи та організації

Г.усі відповіді правильні

66. Державними органами влади в Україні є:

А.Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Президент, Верховний Суд

Б.прокуратура та міліція

В.обласні та районні державні адміністрації

Г.усі відповіді правильні.

 1. Федерація, конфедерація, імперія – це: 1. форми державного устрою;

 2. форми правління;

В. форми політичного режиму.

 1. м


 1. пс 2. хо 1. Сукупність нормативно-правових актів держави, що пов’язані між собою та водночас поділені на певні частини – це: 1. система законодавства;

 2. система права;

 3. правова система. 1. Формою територіального устрою є:А. президентська республіка;

Б. консервативна демократія;

В. унітарна держава. 1. Основне джерело правової системи України:

А. правовий звичай;

Б. правовий прецедент;

В. нормативно-правовий договір;

Г. нормативно-правовий акт. 1. Неповна дієздатність настає з:А. 14 років;

Б. 15 років;

В. 16 років;

Г. 18 років.Г. 5 років.


 1. Цивільно-правова відповідальність настає з … років:

А. 14;

Б. 15;

В. 16;

Г. 17;

Д. 18.

 1. Особистим немайновим правом, що забезпечує соціальне буття людини, є право на:А. життя;

Б. охорону здоров’я;

В. особисту недоторканність;

Г. місце проживання. 1. Залежно від функцій юридичні особи бувають:

А. господарські;

Б. комерційні;

В. приватні;

Г. бюджетні. 1. Заходом адміністративного припинення є:А. карантин;

Б. арешт;

В. затримання;

Г. попередження.


 1. Яке адміністративне стягнення не застосовується до неповнолітніх:А. штраф;

Б. виправні роботи;

В. конфіскація предмету;

Г. арешт. 1. Яке адміністративне стягнення застосовується лише за рішенням суду:

А. виправні роботи;

Б. оплатне вилучення майна;

В. позбавлення спеціального права;

Г. конфіскація майна.

78 . Які відносини регулюються Цивільним кодексом ? 
А.особисті немайнові; 
Б. сімейні; 
В. адміністративні
Г.
трудові. 

79. Правоздатність юридичних осіб виникає з моменту:

А. затвердження статуту або положення;
Б. державної реєстрації;
В. наказу про створення;
Г. відкриття рахунку в банку.

80.Процес переходу прав та обов’язків від фізичної особи, яка померла до інших осіб – це:

А. договір дарування

Б. договір довічного користування

В. спадкування

Г. конфіскація
81. Які особи мають право на обов’язкову частку в спадщині?

А.батьки після дитини, щодо якої їх було позбавлено батьківських прав

Б.одинокі члени сім’ї

В. брат або сестра, що були на утриманні в померлого

Г.непрацездатні батьки померлого
82.Якою дієздатністю володіє особа, яка досягла 16 років?

А. часткова дієздатність

Б. неповна дієздатність

В. обмежена дієздатність

Г. повна дієздатність
83. Який державний орган має право визнати особу недієздатною?

А. виконавчий комітет адміністрації

Б. сільська (селищна, районна) рада

В. суд

Г. місцеве відділення правоохоронних органів
84.Здатність особи мати цивільні права і обов’язки – це:

А. дієздатність

Б. громадянство

В. правочинність

Г. правоздатність85.Тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років: 
А. 36 год. на тиждень; 
Б. 30 год. на тиждень; 
В. 35 год. на тиждень.

Г. 40 год. на тиждень 

86.Виберіть з даного переліку документ, який роботодавець не має права вимагати від особи при укладенні трудового договору:

А. паспорт

Б. документ про стан здоров’я

В.документ про освіту

Г. партійний документ

87. Хто має право на неповний робочий день чи неповний робочий тиждень?

А. особи віком від 14 до 16 років

Б. вагітні жінки

В. окремі категорії працівників ( лікарі, учителі)

Г. працівники, зайняті на роботах із шкідливими умовами праці

88.Якого виду відпусток не існує згідно із законодавством України?

А. творча відпустка

Б. соціальна відпустка

В. політична відпустка

Г. додаткова відпустка

89.Заходи, що вживаються до порушників трудової дисципліни за невиконання трудових обов’язків:

А. адміністративні стягнення

Б. дисциплінарні стягнення

В. кримінальне покарання

Г. цивільна відповідальність

90.Не підлягають адміністративній відповідальності особи, які:

А. діяли в стані алкогольного сп’яніння

Б. щиро розкаялися у вчиненому проступку

В. діяли в стані необхідної самооборони

Г. є неповнолітніми.

90.Адміністративній відповідальності підлягають особи:

А. з 16р.

Б. з 18р.

В. з 21р.

Г. з 14р.

91. З дня вчинення правопорушення адміністративне стягнення може

бути накладено протягом:А. 15-ти днів;

Б. 20 днів;

В.2-х місяців;

Г.8-х місяців;

92.Остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця – це:

А. каяття

Б. добровільна відмова

В. хвилювання особи

Г. казус

93.Яка особа визнається суб’єктом злочину?

А. фізична та юридична особа, яка вчинила злочин;
Б. особа, якій пред’явлено обвинувачення;
В. фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу може наставати кримінальна відповідальність;
Г. особа, яка могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.

94.Що є складовими елементами структури кваліфікації злочину:

А.  об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона;

Б.  об'єкт, предмет і суб'єкт;

В.  об'єкт, суб'єкт і зміст.

Г. мотив, мета, вина.

95. Психічне ставлення особи до здійснюваного суспільно небезпечного діяння чи бездіяльності та його наслідків – це:

А. вина

Б. мотив

В. мета

Г.каяття

96. Стан особи, коли вона не передбачає настання суспільно небезпечних наслідків, не повинна була або не могла їх передбачити:

А. необережність

Б. непрямий умисел

В. халатність

Г. казус

97. Внутрішні спонукання, якими керувався суб’єкт при вчиненні злочину:

А. мета

Б. вина

В. мотив

Г. емоції

98. Грошове стягнення, яке полягає у стягненні із засудженого в дохід держави певної суми грошей - це:

А. відкуп

Б. оплатне вилучення предмета

В.штраф

Г.конфіскація

99. Скільки ролей в складній співучасті?

А.5

Б.2

В.3

Г.4.

100.Хто є суб’єктами сімейних правовідносин?

А. юридичні особи

Б. фізичні особи

В. держава та державні органи

Г. суди

101.Яка дитина вважається малолітньою?

А. до досягнення нею 18р.

Б. до досягнення нею 16р.

В.до досягнення нею 14р.

Г.до досягнення нею 13р.

102.Яким є шлюбний вік для чоловіка?

А. 21р.

Б. 16р.

В. 18р.

Г.25р.

103.Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу вважаються:

А. подружжям

Б. свідками

В.нареченими

Г.сім’єю

104.Майно, набуте дружиною за час шлюбу, але на підставі договору дарування є:

А. спільною сумісною власністю подружжя

Б. особистою приватною власністю дружини

В.частковою власністю чоловіка

Г.частковою власністю дружини

105.До якого віку батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх дітей, що навчаються?

А.до 18р.

Б. до 16р.

В. до 25р.

Г. до 23р. 1. Адміністративним стягненням, яке сприяє припиненню протиправної діяльності є:

А. штраф;

Б. попередження;

В. виправні роботи;

Г. позбавлення спеціального права.


 1. Стороною трудового договору як роботодавець може виступати:

А. суб'єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи;

Б. адвокат;

В. державний нотаріус;

Г. приватний нотаріус;

Д. фермер.


 1. Не вважається прогулом:

А. відсутність працівника не на підприємстві, а на робочому місці;
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка