Положення про громадського інспектора з охорони дитинства загальні положенняСкачати 319.15 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір319.15 Kb.
Документація

з

охорони дитинстваНА ДОПОМОГУ КЕРІВНИКАМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ПИТАНЬ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ ПО СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ КАТЕГОРІЙ
(матеріали районного семінару керівників ЗНЗ, проведеного на базі

Великохайчанської ЗОШ І – ІІІ ступенів)На допомогу громадському інспектору

з питань охорони дитинстваПОЛОЖЕННЯ

про громадського інспектора з охорони дитинства

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Громадський інспектор з охорони дитинства загальноосвітнього навчального закладу – це спеціаліст із соціальної та виховної діяльності, який здійснює в навчальному закладі обов’язки з захисту прав та законних інтересів неповнолітніх дітей пільгових категорій.

2. У свої діяльності громадський інспектор з охорони дитинства керується:

- Конституцією України;

- Конвенцією ООН про права дитини;

- Законами України;

- Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;

- Указами Президента України;

- нормативними документами Міністерства освіти і науки України;

- відповідними розпорядчими документами відділу освіти

- відповідними розпорядчими документами відділу освіти

3. Громадський інспектор з охорони дитинства працює під керівництвом відділу освіти, який проводить навчання громадських інспекторів, надає методичну та інформаційну допомогу.4. Громадський інспектор з охорони дитинства призначається наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу. У загальноосвітньому навчальному закладі громадський інспектор з охорони дитинства підпорядкований заступнику директора з виховної роботи.

5.На період відпустки громадського інспектора чи тимчасової непрацездатності його обов’язки покладаються на заступника директора з виховної роботи.

6. У своїй роботі громадський інспектор співпрацює зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з відділом у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, органами охорони здоров’я та іншими державними та громадськими організаціями місцевого рівня.

ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

Громадський інспектор зобов’язаний:

1. У роботі дотримуватися нормативно-правових актів з питань захисту дітей і підлітків відповідно до чинного законодавства.

2. Брати активну участь у виявленні дітей і підлітків, які залишилися без піклування батьків, з метою наступного встановлення форм і видів влаштування або надання необхідної соціальної, правової, матеріальної, педагогічної допомоги.

3. Терміново, у встановленому порядку, повідомляти про виявлених дітей, які залишилися без батьківського піклування.

4. Своєчасно виявляти та повідомляти про сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вести внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників. Організовувати підтримку членів сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, у вирішенні життєвих проблем, які вони не в змозі подолати за допомогою власних засобів і можливостей.

5. Здійснювати захист дітей від усіх форм фізичного та психічного насильства, образи, недбалого й жорстокого поводження з ними. Проводити відповідні заходи щодо попередження жорстокого поводження, надавати невідкладну допомогу дітям, які потерпіли від жорсткості та насильства.

6. Здійснювати облік дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з неповних сімей: дітей матерів – одиначок, дітей–напівсиріт (у яких помер один із батьків), дітей, батьки яких розлучені, дітей із багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей із неблагополучних сімей, дітей девіантної поведінки, дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітей загиблих військовослужбовців, працівників внутрішніх справ, дітей, у яких батьки є трудовими мігрантами та ін.

7. Своєчасно оформляти:

- особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- документи на влаштування дітей в державні дитячі установи (у межах, визначених чинним законодавством повноважень);

- документи для надання безкоштовного харчування, придбання шкільної форми, надання матеріальної допомоги, поїздок, подарунків, надання путівок для оздоровлення в дитячих оздоровчих таборах.

8. У разі необхідності:

- клопотати перед районною комісією з питань захисту прав дітей про надання висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав батьків дітей;

- брати участь у розгляді справ щодо позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують своїх обов’язків.

9. Координувати роботу класних керівників (вихователів) щодо оформлення та ведення соціальних паспортів класів (груп), підготовки необхідної інформації, документів, проводити консультації, інструктажі щодо організації роботи з дітьми пільгового контингенту.

10. Надавати консультативну допомогу щодо призначення та виплати матеріальної допомоги на дітей пільгових категорій.

11. Організовувати роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами/ піклувальниками з питань охорони прав та інтересів дитини.

12. Проводити контрольні обстеження умов життя і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (2-чі на рік), а також дітей і підлітків, батьки яких не забезпечують їм належного виховання, дітей інших пільгових категорій, які є в закладі, з метою надання їм необхідної допомоги.

13. Надавати відділу освіти копії актів обстежень житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування разом з узагальненням огляду утримання дітей даної категорії (двічі на рік) .

14.Організовувати роботу щодо соціального захисту дітей, зокрема, пільгового контингенту.

15. Вивчати адаптацію дітей у прийомних сім’ях, захист їх прав та інтересів.

16. Здійснювати облік працевлаштування випускників 9, 11-х класів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

17. Залучати дітей пільгового контингенту до гурткової роботи, у тому числі – дітей девіантної поведінки та з неблагополучних сімей.

18. Контролювати забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням згідно з вимогами чинного законодавства.

19. Складати звітну інформацію про проведену роботу до відділу освіти щоквартально. Розглядати інформацію про проведену роботу на нарадах при директорі, на методичних об’єднаннях класних керівників, на батьківських зборах, конференціях.ГРОМАДСЬКИЙ ІНСПЕКТОР З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА МАЄ ПРАВО

1. Отримувати документи, подавати заяви, скарги, клопотання, пов’язані із захистом та охороною прав дітей.

2. Відвідувати сім’ї, обстежувати житлово-побутові умови та складати акти обстеження, проводити опитування батьків, інших осіб з питань дотримання особистих та майнових прав і інтересів дітей та підлітків.

3. Організовувати роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами/ піклувальниками та дітьми з питань прав дитини.

4. При порушенні прав дитини звертатися з заявами до відділу освіти.

5. Виступати в суді при розгляді справ, пов’язаних із вихованням дітей, охороною їх прав та інтересів, при позбавленні батьківських прав осіб, які не піклуються про своїх дітей.
Основні завдання по роботі з дітьми

пільгового контингенту

 Створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту.

 Формування гармонійного розвиненої особистості, громадянина, здатного до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах освіти, науки і культури.

 Профілактика захворюваності, дитячого травматизму, оволодіння знаннями з основ безпеки життєдіяльності, розвиток критичного мислення щодо збереження та відновлення здоров’я.

 Проведення радикальних заходів щодо запобігання інфекційним і паразитарним захворюванням.

 Здійснення заходів щодо профілактики злочинності, алкоголізму і куріння серед дітей.

 Реалізація наукових розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем дитинства.
Основні напрямки роботи з реалізації завдань.

 Поліпшення умов розвитку, виховання, реалізація творчих здібностей дитини.

Сприяння повноцінному харчуванню дітей пільгового контингенту.

 Поліпшення умов для дітей, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах.

 Поліпшення стану здоров’я шляхом профілактики захворювань та оздоровлення дітей.

 Організація повноцінного дозвілля дітей, розвиток їх природних здібностей.

 Забезпечення дітям повноцінної участі у всіх сферах діяльності відповідно до їх віку.

 Діагностико – психологічне обстеження.

 Надання адресної допомоги дітям, що перебувають в особливо складних матеріальних умовах.
Алгоритм роботи з дітьми пільгового контингенту.

 Виявлення учнів пільгового контингенту.

 Обстеження житлово–побутових умов проживання дітей пільгового контингенту, складання актів.

 Збір об’єктивних даних, що підтверджують належність дітей до пільгової категорії.

 Ведення систематичного обліку роботи з дітьми.

 Відвідування дітей удома, вивчення психологічного клімату в сім’ї, виявлення потреб сім’ї.

 Виявлення взаємовідносин учнів в колективі, і мікроколективі, міжгрупові зв’язки (соціометрія, тестування тощо).

 Вивчення морально – психологічного клімату в класі.

 Вивчення індивідуальних психологічних якостей дітей (тестування, анкетування тощо).

 Складання психолого – педагогічної характеристики учня, що належить до пільгової категорії.

 Вивчення ступеня дотримання вчителями педагогічного такту, делікатності в спілкуванні з учнями, дотримання педагогічної етики.

 Контроль за відвідуванням уроків, контроль харчування, медичних оглядів.

 Контроль за станом здоров’я, формування засад здорового способу життя.

 Вивчення рівня розвитку класного колективу, ролі та позиції дітей в колективі.

 Вивчення прав дитини («Конвенція про права дитини», Укази Президента та ін.).

 Включення дітей в колективну діяльність, додержання принципів природо відповідності та гуманізму.

 Виявлення природних нахилів, обдарованості, створення ситуації успіху.

 Залучення дітей пільгового контингенту до роботи в МАН, занять в гуртках та секціях спортивного та художньо-естетичного напрямів.

 Здійснення активних форм роботи (диспутів, вікторин, літературних і тематичних вечорів, рингів, дискусій та ін.), що спрямовані на формування в учнів загальнолюдських цінностей та рис загальнолюдської моралі.

 Проведення індивідуальної роботи (класний керівник, психолог, соціальний педагог) з батьками, неформальними лідерами (бесіди, тренінги-спілкування, соціально-рольовий, рефлективно – прогностичний, психосаморегуляції), індивідуальні програми створення умов психолого – педагогічного комфорту.

 Проведення індивідуальної роботи, організація додаткових занять та допомоги (учнівської та вчительської) з невстигаючими дітьми.

 Проведення батьківських лекторіїв на теми зміцнення здоров’я, профілактики шкідливих звичок, формування засад здорового способу життя, соціального захисту дітей пільгових категорій.

 Засідання методоб’єднання класних керівників з питань соціального захисту, звіти класних керівників щодо роботи з дітьми пільгових категорій.

 Педагогічні та малі педради з питань соціального захисту, роботи з дітьми пільгових категорій та підвищення їх успішності.

 Індивідуальна робота з вчителями, що припускаються відхилень від педагогічних вимог у навчально – виховному процесі.

 Працевлаштування дітей пільгових категорій після закінчення навчального року.


Кожній дитині пільгового контингенту поновлювати «Соціальний паспорт» - папку, в якій повинен зберігатися пакет документів на неї:

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування - ксерокопії свідоцтва про народження або по досягненні 16-річного віку паспорту (1, 2, 11 сторінка) дитини, ідентифікаційних кодів дитини та опікуна/піклувальника, єдиного квитка, паспорту опікуна/піклувальника (1, 2, 11 сторінка), свідоцтв про смерть батьків, рішення виконавчого комітету районної або міської ради про встановлення статусу та призначення опіки/піклування, про закріплення житла та/або майна, рішення судів з різних питань (наприклад, про позбавлення батьківських прав), довідки про наявність житла, майна, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей, звіти опікунів тощо;

діти-напівсироти - ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, свідоцтва про смерть одного з батьків, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини тощо;

діти, реєстрація яких проведена згідно зі ст.135 Сімейного Кодексу України (зі слів матері) - ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, довідка з відділу реєстрації актів громадянського стану про те, що реєстрація дитини проведена згідно зі ст.135 Сімейного Кодексу України, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини тощо;

діти, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС - ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, посвідчення, що підтверджує статус дитини, постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини тощо;

діти-інваліди - ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, посвідчення, що підтверджує статус дитини-інваліда (з поновленим терміном) або медичного висновку про встановлення статусу «дитини-інваліда», акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей тощо;

діти з багатодітних родин - ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, посвідчення дитини з багатодітної родини, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини тощо;

діти з малозабезпечених родин - ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, довідка з районного управління праці та соціального захисту населення про те, що родина отримує допомогу як малозабезпечена, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей тощо;

діти військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, журналістів, шахтарів, які загинули під час виконання посадових обов’язків - ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, посвідчення, що підтверджує статус дитини, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини тощо.
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ШКОЛИ

План роботи має бути виділений окремим розділом «Робота з охорони дитинства», або об’єднаний з розділом виховної роботи «Організація виховного процесу, охорона дитинства».

У плані передбачити:

 ознайомлення та роботу з нормативними документами з охорони дитинства;

 планування заходів на реалізацію діючих програм;

проведення обстежень дітей соціально незахищених категорій;

 організацію харчування;

 організацію підвозу дітей до школи;

 контроль за проходженням медичного огляду школярів;

організацію спецмедгруп;

 організацію індивідуального навчання вдома;

 залучення дітей соціально незахищених категорій до гурткової роботи, факультативів, спортивних секцій;

 організацію проведення благодійних акцій;

 оформлення соціальних паспортів школи і класів;

проведення методичних оперативок;

 тематичні вивчення питань з охорони дитинства;

 взаємодію з органами опіки та піклування;

 організацію оздоровлення;

 організацію роботи батьківських лекторіїв з питань допомоги у вихованні дітей та ознайомлення із законодавством з охорони дитинства;
організацію профорієнтаційної роботи з дітьми соціально незахищених категорій;

 розроблення і виконання заходів з охорони дитинства;

 проведення місячників, громадських оглядів з охорони дитинства;

 підбиття підсумків успішності дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із проблемних сімей; подачу річної статистичної звітності по охороні дитинства.


Рекомендації відділу освіти Овруцької райдержадміністрації

щодо планування роботи ЗОШ району

з охорони дитинства

(до річного плану школи)

ВЕРЕСЕНЬ

Скласти списки дітей соціально-незахищених категорій (сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з неповних, багатодітних, неблагополучних, малозабезпечених сімей, інвалідів, що мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС), на основі списків - соціальний паспорт навчального закладу.

Зібрати документи, підтверджуючі статус дітей.

Оформити особові справи на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою/піклуванням, в прийомних сім’ях (копія свідоцтво про народження; документи, які засвідчують відсутність батьків; рішення органу опіки і піклування або суду про призначення опіки/піклування, влаштування дитини в прийомну сім’ю; щорічні акти обстежень).

Провести обстеження умов проживання та утримання вихованців батьками, опікунами. За результатами скласти акти обстежень, розглянути на педагогічній раді навчального закладу. При необхідності прийняти рішення реагування.

Ознайомити класних керівників з нормативними документами, що регулюють питання охорони дитинства.

Рейд «Урок». Контроль за відвідуванням школи учнями із соціально-незахищених категорій.

Батьківські збори з питань техніки безпеки та запобігання нещасних випадків серед дітей.

Вивчення стану забезпечення дітей соціально-незахищених категорій шкільним приладдям, підручниками.

Придбання шкільної та спортивної форм дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування

Організувати медичне обстеження учнів згідно графіку Овруцької ЦРЛ

Контроль за підвозом учнів до школи

Індивідуальні консультації з батьками, опікунами

Виявлення дітей, які потребують індивідуального навчання і навчання у спецшколах та здійснення організаційних заходів щодо проходження ними ПМПКЖОВТЕНЬ

Оформити та подати звіт в/о щодо дітей соціально-незахищених категорій.

Вивчити питання участі дітей соціально-незахищених категорій в гуртках, секціях, факультативах.

До оформити картотеку на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів.

Зустріч з батьками, опікунами дітей які не відвідують школу.

Контроль за підвозом учнів до школи

Вивчення стану сімейного виховання. Пропаганда педагогічних знань серед батьків.

Узагальнити матеріали проходження учнями медичного обстеження, оформити листи здоров’я

При наявності дітей, що потребують корекції фізичного та розумового розвитку надати рекомендації батькам та класним керівникам щодо адаптації їх у навчальному закладі, організації занять фізичної культури.

Спланувати роботу батьківського лекторію з питань допомоги у вихованні дітей та ознайомлення з законодавством з охорони дитинства.

Вивчити питання організації харчування дітей пільгових категорій.

Провести виховні години «Я маю право!»

Консультація батькам щодо положень Сімейного кодексу України (особисті та майнові права і обов’язки батьків та дітей).

Вивчити питання адаптації учнів 1 класу у навчальному закладі. Надати рекомендації вихователям.

Тематична консультація «Роль родини в організації дозвілля дитини»


ЛИСТОПАД

Підготовити наказ та заходи щодо проведення місячника з охорони дитинства з 01.11.

Вивчити питання забезпечення учнів соціально-незахищених категорій сезонним одягом та взуттям. При необхідності – провести роботу з батьками по придбанню даних речей, звернутися з відповідним листом до соціальної служби райдержадміністрації.

Провести заняття батьківського лекторію з питання недопущення насильства у сім’ї та методів виховання дитини. Ознайомлення із Законом України «Про охорону дитинства»

Контроль за підвозом учнів до школи

Вивчення стану роботи класних керівників з дітьми соціально-незахищених категорій.

Зустріч з працівниками центру СССДМ та служби у справах дітей.

Винести на розгляд наради при директору питання «Санітарно-гігієнічні та медичні проблеми учнів)

Організувати роботу пункту довіри «Діти про наболіле»

Індивідуальні консультації з батьками

Профорієнтаційні заходи щодо визначення майбутньої професії

Підвести підсумки місячника з охорони дитинства, розглянути на педагогічній раді.

Провести заходи по виконанню Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» в модулі «Знаємо та реалізовуємо свої права»


ГРУДЕНЬ

Вийти з листом до міської, селищної, сільської ради щодо придбання новорічних подарунків.

Вивчення стану роботи класних керівників з дітьми соціально-незахищених категорій.

Підготувати свято Святого Миколая, максимально залучивши дітей, соціально-незахищених категорій. Провести благодійну акцію, залучивши батьків, дідусів, бабусь тощо.

Вивчити питання оздоровлення та відпочинку дітей в зимовий період.

Контроль за підвозом учнів до школи

Індивідуальні консультації з батьками.

Звіти по виконанню п. 53 Постанови КМ України №866 щодо утримання, навчання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Благодійна акція «Діти дітям» («Допоможи ближньому»)

Контроль за роботою гуртків, секцій в канікулярний період, відвідуванням їх дітьми соціально-незахищених категорій.


СІЧЕНЬ

Переглянути та при необхідності внести зміни до соціального паспорту школи

Вивчення стану роботи класних керівників з дітьми соціально-незахищених категорій.

Вивчити питання вітамінізації при організації харчування учнів ЗОШ.

Проаналізувати стан захворювання дітей за рік

Контроль за підвозом учнів до школи

Виховна година «Як вберегтися від грипу»

Вивчити стан організації харчування дітей відповідно до Закону України «Про охорону дитинства».


ЛЮТИЙ

Робота консультпункту для батьків з питань сімейного виховання. Лекція «Адміністративна та кримінальна відповідальність батьків за виховання дітей».

Проведення заняття з дітьми щодо поводження себе з незнайомими людьми.

Індивідуальні консультації з батьками

Зустріч з працівниками юстиції і правопорядку.

Відвідування дітей соціально незахищених категорій з метою вивчення стану матеріально-побутових умов, взаємовідносин з батьками, опікунами.

Контроль за підвозом учнів до школи

Проведення бесіди з дітьми соціально-незахищених категорій, що є випускниками ЗОШ з метою вибору майбутньої професії, відповідного навчального закладу.

Нарада при директору «Про роботу класних керівників з дітьми соціально-незахищених категорій»


БЕРЕЗЕНЬ

Надання допомоги дітям соціально-незахищених категорій, які є випускниками ЗОШ у підготовці до ЗНО, виборі предметів тестування ЗНО

Батьківський лекторі з теми формування у сім’ї здорового способу життя, допомога в організації змістовного сімейного і дитячого дозвілля.

Проведення заняття з дітьми щодо поводження в екстремальних ситуаціях.

Індивідуальні консультації з батьками

Рейд з метою виявлення учнів, що не відвідують школу без поважних причин

Контроль за підвозом учнів до школи

Місячник здорового способу життя

Провести заходи по виконанню Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» в модулі «Знаємо та реалізовуємо свої права»

Батьківський лекторій «Роль сім’ї по запобіганню шкідливих звичок»


КВІТЕНЬ

Індивідуальні консультації з батьками

Надання допомоги дітям соціально-незахищених категорій, які є випускниками ЗОШ у підготовці до ЗНО, виборі предметів тестування ЗНО

Проведення організаційних заходів по підготовці до оздоровчого періоду та роботи пришкільних таборів.

Контроль за підвозом учнів до школи

Взаємодія з органом опіки і піклування з метою своєчасного вирішення наявних проблем щодо дітей соціально-незахищених категорій


ТРАВЕНЬ

Вивчення рівня здобуття учнями освіти, розроблення рекомендацій для батьків щодо занять з дітьми дома.

Індивідуальні консультації з батьками

Оформлення документів для організації роботи пришкільних таборів. Підбір дітей.

Контроль за підвозом учнів до школи

Провести заходи по виконанню Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» в модулі «Знаємо та реалізовуємо свої права»

Звіти по виконанню п. 53 Постанови КМ України №866 щодо утримання, навчання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування


ЧЕРВЕНЬ

Організація роботи пришкільних оздоровчих таборів.

Індивідуальні консультації з батьками

Супровід учнів-випускників 11-х класів до місця проведення ЗНО


ПЛАН РОБОТИ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА.

Планування роботи громадського інспектора здійснюється на основі річного плану роботи. Складається на півріччя. Передбачає:

 організаційну роботу,

методичну роботу (проведення методоперативок, консультацій класним керівникам, розгляд питань на засіданнях методичних об’єднань, дискусійний клубів класних керівників),

 контроль та керівництво (вивчення досвіду роботи класних керівників з охорони дитинства, вивчення стану роботи педколективу з виконання Закону України «Про охорону дитинства», вивчення стану харчування, відвідування школи дітьми соціально незахищених категорій тощо).

План роботи має бути конкретизованим.


НАКАЗИ ПО ШКОЛІ.

про призначення громадського інспектора з охорони дитинства;

про організацію харчування у школі;

про організацію оздоровлення;

про підсумки оздоровлення;

про проведення громадського огляду;

про підсумки громадського огляду;

про організацію роботи спецмедгруп;

про організацію роботи гуртків і секцій;

про організацію індивідуального навчання дітей вдома;

про організацію та проведення місячника з охорони дитинства;

про підсумки проведення місячника;

про систему роботи класного керівника із соціального захисту дітей соціально незахищених категорій;

про роботу громадського інспектора з охорони дитинства.


У МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТАХ ШКОЛИ:

оформити картотеку нормативно – правових актів із питань охорони дитинства і керуватися цими документами в роботі.УДОСКОНАЛИТИ РОБОТУ З КОНТРОЛЮ

періодично на наради при директорові, на педради виносити питання охорони дитинства, заслуховувати звіти класних керівників, громадського інспектора, хід виконання заходів.


НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА:

1.Списки дітей усіх соціально незахищених категорій.

2.Особові справи на дітей – сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування:

 копія свідоцтва про народження;

 документи, що засвідчують відсутність батьків;

 рішення опіки та піклування або суду про призначення опіки;

 щорічні акти обстежень;

 розписка в отриманні єдиного квитка;

 реєстраційна картка відповідно до зразка;

 результати щорічних медичних оглядів;

 документи, що засвідчують матеріальне забезпечення дітей;

 документи, що засвідчують забезпечення дітей майном, житлом, землею.

акти обстеження житлово – побутових умов проживання дітей. (В акті має бути детально відображено умови проживання дитини – чи забезпечена вона сезонним одягом, продуктами харчування, чи створено умови для підготовки уроків, санітарний стан приміщення, чи потребує допомоги, які у неї стосунки з батьками, чи трапляються випадки насильства від батьків чи осіб, які їх заміняють щодо дитини). Усі акти затверджує директор школи. Акти аналізують класні керівники, громадський інспектор з охорони дитинства, їх виносять на розгляд педради, наради з директором. За результатами приймають конкретні рішення - надати матеріальну допомогу через зібрання коштів чи проведення благодійних акцій, звернутися до органу місцевого самоврядування, у центр соціальних служб для молоді для встановлення соціального супроводу, у Червоний Хрест із проханням надання допомоги, залучити психолога для надання психологічної допомоги, допомогти педагогічно, залучити до участі в роботі гуртка тощо.

На основі актів обстежень складають соціальний паспорт школи.

 книга надання матеріальної допомоги дітям соціально незахищених категорій;

 журнал реєстрації вхідної документації з охорони дитинства;

 накази, розпорядження, вказівки, методичні рекомендації, заходи інформаційні листи, листи – орієнтування;

 матеріали, що ілюструють виконання нормативно – правової документації.

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

матеріально-побутових умов сім’ї

«_________» _______________________ 20____ р.

Комісією в складі: ______________________________________________________________________________________________________

Проведено обстеження умов утримання та виховання дітей______________________________________________

в сім’ї ______________________________________________________________________________________________________

які проживають за адресою ______________________________________________________________________________________________________

Встановлено, що сім’я складається з ______чол.:_________________________________________

Соціальний статус сім’ї ______________________________________________________________________________________________________

Санітарний стан житла ______________________________________________________________________________________________________

Матеріальні умови утримання дітей ___________________________________________________

Психологічний клімат і ставлення до дітей в сім’ї ___________________________________________________

Проблеми у сім’ї та причини їх виникнення ___________________________________________________

Чи стоять діти на обліку в соціальних службах ___________________________________________________

Стан здоров’я дітей ___________________________________________________

Обстеження проводилося у зв’язку ___________________________________________________

Висновки та рекомендації ___________________________________________________

___________________________________________________

Обстеження проводили ___________________________________________________

___________________________________________________
Пам’ятка

вивчення організації та змісту інклюзивного навчання дітей із особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі


 1. Наявність в закладі нормативно-правової бази з організації інклюзивного навчання.

 2. Порядок прийняття рішення про відкриття класу з інклюзивним навчанням.

Рішення про створення класів з інклюзивним навчанням приймається засновником (власником) загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.

 1. Порядок зарахування до класу з інклюзивним навчанням.

Зарахування учнів з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі письмової заяви батьків, відповідно до порядку, встановленого для загальноосвітніх навчальних закладів, та висновку психолого-медико-педагогічної консультації. 1. Характеристика індивідуального навчального плану.

Навчально-виховний процес в класах з інклюзивним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до робочого навчального плану школи, складеного на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверд­жених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням потреб учня та особливостей його психофізичного розвитку.

Для дітей з особливими освітніми потребами на основі робочого навчального плану розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням рекомендацій ПМПК. 1. Календарно-тематичне планування занять для учнів інклюзивного навчання. Індивідуальна навчальна програма.

Схема складання календарно-тематичного планування відповідає загально­визнаній формі.

Відповідно до висновку ПМПК та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, для дітей з особливими освітніми потребами розроб­ляється індивідуальна навчальна програма, яка, на основі вивчення динаміки розвитку учня, переглядається двічі на рік (за потребою частіше) з метою її коригування, враховуючи потенційні можливості учня. Індивідуальна навчальна програма дитини з особливими освіт­німи потребами у класах з інклюзивним навчанням розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів з відповідною їх адаптацією, педагогічними працівниками, у тому числі з дефектологічною освітою, які беруть безпосередню участь у навчально-виховного процесі, за участю батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу.В процесі підготовки до уроку в загальноосвітньому інтегро­ваному класі вчитель складає план-конспект уроку, в якому інтегрує учбовий матеріал загальноосвітніх і спеціальних (корекційних) про­грам так, щоб на одному уроці діти з різним станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. Інформація, одержувана учнем по темі, що вивчається, повинна відповідати рекомендованій йому для навчання освітній програмі. Закріплення і відпрацювання отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: роздаткові картки, вправи з навчальних посібників і підручників. Для пояснення складно сприйманих тем учням з особливостями в розвитку пропонуються картки інструкції з описом покрокових дій учнів. Така побудова учбових занять створює умови, при яких всі учні класу залучаються до загальнокласної роботи.

 1. Корекційна спрямованість навчання.

Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної роботи досягається шляхом надання таким учням корекційної допомоги. Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від до 8 годин на тиждень, відповідно до особливостей психофізичного розвитку учня. Кількість годин на тиждень для проведення корекційно-розвиткових занять з кожним учнем встановлюється з урахуванням рекомендацій відповідної ПМПК. Корекційно-розвиткові заняття проводяться як у першу, так і в другу половину дня вчителями-дефектологами за кваліфікацією: логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олігофренопедагог, ортопедагог, а також практичними психологами.

 1. Система оцінювання.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти та обсягом ма­теріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою.

 1. Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням.

Складається відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та гігієнічних вимог.

 1. Робота з додатковими фахівцями.

Вузькі фахівці працюють в тісному контакті з вчителями, постійно ведуть відстежування розвитку дитини. Вони можуть допомагати задовольняти індивідуальні потреби дітей, а також надавати вчителям і батькам необхідну інформацію.

 1. Виконання посадової інструкції асистентом вчителя.

 2. Залучення учнів інклюзивної форми навчання до позакласної роботи.

Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками позакласної роботи, яка проводиться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямована на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу. Вони залучаються до позашкільної роботи відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням їх побажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я.
Робота з батьками, діти яких навчаються за інклюзивної формою навчання

Пам’ятка

щодо запровадження та розвитку інклюзивної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
1. Необхідно сформувати банк даних про:

 Кількість дітей з інвалідністю, охоплених шкільною та позашкільною освітою.

 Кількість дітей з особливими освітніми потребами.

 Кількість інтегрованих дітей.

 Кількість дітей, охоплених інклюзивною формою навчання.

 Кількість інтегрованих класів.

 Кількість інклюзивних класів.

 Кількість дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання.

 Перелік базових навчальних закладів для запровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання.

 Інформація про випускників з інвалідністю, з особливими освітніми потребами(інвалідністю), їхнє навчання та працевлаштування.

2. Інформація про створення умов безбар’єрності для осіб з обмеженими функціональними можливостями у закладах освіти.

3. Інформація про потребу облаштування елементами безбар’єрності освітніх закладів (вказати потребу в коштах).

4. Інформація про перспективу впровадження інклюзивної (інтегрованої) форми освіти в навчальних закладах.

5. Інформація про потребу у введенні посад асистентів вчителя (вихователя) у загальноосвітніх навчальних закладах (вказати кількість ставок та назви навчальних закладів).

6. Матеріальна база навчальних закладів, в яких організована інклюзивна (інтегрована) форма навчання.

7. Створення веб-сайту (рубрики) «Інклюзивне навчання», «Освіта дітей з особливими потребами».

8. Проведення моніторингу інклюзивного (інтегрованого) навчання дітей з особливими освітніми потребами (з інвалідністю) в навчальних закладах області.

9.Забезпечення організаційно-фінансових заходів для запровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання дітей з особливими освітніми потребами (з інвалідністю) в закладах освіти.

10. Проведення навчальних семінарів-тренінгів для батьків, діти яких залучені до інклюзивного (інтегрованого ) навчання.

11. Забезпечення психолого-педагогічного та соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами (з інвалідністю) в навчальних закладах з інклюзивним (інтегрованим) навчанням (у посадових інструкціях практичних психологів та соціальних педагогів, в плані роботи навчальних закладів необхідно висвітлювати питання розвитку інклюзивної (інтегрованої) форми навчання).

12. Забезпечення умов для здобуття позашкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами ( з інвалідністю) у позашкільних навчальних закладах області.

13. Вивчення досвіду та результативності впровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання у закладах освіти.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ЗНЗ

 Витяг з протоколу ОПМПК (з відповідними висновками та рекомендаціями ).

 Заява батьків (осіб, які їх замінюють) про навчання учня у класі за інклюзивною формою навчання;.
 Клопотання директора навчального закладу на ім’я керівника органу управління освітою.
 Наказ відділу освіти про організацію інклюзивної форми навчання.
 Наказ навчального закладу про організацію навчання за інклюзивною формою.
 Рішення педагогічної ради навчального закладу щодо подальшої форми навчання, затвердження типу навчальної програми та корегування індивідуального навчального плану.
 Внесення змін у план роботи навчального закладу на навчальний рік.
 Індивідуальний навчальний план на учня ( складений на основі типового навчального плану ).
 Навчальна програма (складена на базі навчальної програми спеціальної загальноосвітньої школи).


 Розклад уроків (занять).


 Документація фахівців, залучених до інклюзивної форми навчання календарне планування, дидактичні матеріали, робочі зошити учня, моніторинг знань на початок і кінець навчального року тощо.
 Портфоліо учня (вихованця), який навчається за інклюзивною формою навчання.Контакті телефони служб та відділів , які залучені до роботи із дітьми соціально незахищених категорій.
1.Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

Сергійчук Микола Михайлович 4-47-50

(096) 367 79 76
2.Служба у справах дітей

Зьолко Руслан Петрович 4-23-79

Стельмах Наталія Петрівна (067) 282-34 02
3.Відділ соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді

Бейтулаєва Тамара Йосипівна 4-21-83

(067) 412 -35 35
3.Управління праці та соціального захисту

Халімончук Тетяна Василівна 4-32-21

(096)- 330 65 64
4.Сектор Кримінальної міліції справ дітей РВ УМВС

Невмержицький Валерій Вікторович 4-22-26(096) 294 80 03


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка