Положення про автоматизовану систему документообігу судуСкачати 65.14 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір65.14 Kb.
Руденко М.І., керівник апарату господарського суду Сумської області
Проблеми адміністративних повноважень в господарському судочинстві за нормами Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Значним досягненням останнього етапу судової реформи стала автоматизація документообігу суду та її складова – автоматичний розподіл судових справ. Дану функцію введено з метою уникнення підозр в необ’єктивності та упередженості розподілу справ між суддями. Крім авторозподілу, система передбачає полегшення доступу до інформації, централізоване зберігання електронних копій процесуальних документів, полегшення ведення судової статистики, здійснення процесуального та непроцесуального контролю.

Адміністративні повноваження керівника апарату суду визначаються кількома пунктами Положення про автоматизовану систему документообігу суду [1] (далі - Положення): п. 2.1 - визначення функціональних обов’язків користувачів; п. 2.6 - персональна відповідальність за функціонування автоматизованої системи; п. 3.1.13 - здійснення повторного автоматичного розподілу справ.

Інші повноваження у цій сфері визначаються функціями апарату суду: реєстрація вхідної та надсилання вихідної кореспонденції, облік судового збору, ведення табелю, забезпечення суддів ключами електронних цифрових підписів, функціонування обладнання необхідного для автоматизованої системи документообігу тощо.

Враховуючи, що інноваційне використання сучасних технологій, розробка та застосування систем уніфікованого автоматизованого діловодства визначені одним зі стратегічних завдань судової влади [2], визначенню та наступному вирішенню основних проблемах здійснення адміністративних повноважень пов’язаних з функціонуванням автоматизованої системи документообігу слід приділити більше уваги.

Положення є досить нестабільним документом. За час його дії з 26 листопада 2010 року зміни вносились 7 разів:

24.12.2010 - введено перелік випадків, у яких призначення судової колегії відбувається без здійснення автоматичного розподілу справ;

21.01.2011 - з обов’язкових документів, які створювались при проведенні автоматичного розподілу, виключено протокол розподілу справ між суддями, протокол повторного розподілу та реєстр автоматичного розподілу;

24.06.2011 - розширено перелік випадків, у яких призначення судової колегії відбувається без здійснення автоматичного розподілу справ;

23.12.2011 - закріплено, що технічний супровід і підтримка роботи програми автоматизованого документообігу здійснюється на підставі договорів укладених між адміністратором (ДП «Інформаційні судові системи») та судами (або адміністратором та ДСА України).

25.05.2012 - змінено вимоги до єдиного унікального номера справи, а також період розрахунку навантаження з 365 днів до періоду з початку кожного календарного року;

26.10.2012 - запроваджено нововведення, пов’язані з набуттям чинності Кримінальним процесуальним кодексом України;

25.02.2013 – розширено перелік документів, які передаються раніше визначеному судді без авторозподілу, змінені норми про реєстрацію кореспонденції тощо.

Деякі з цих змін ускладнили здійснення контролю за проведенням розподілу.

Застереження про персональну відповідальність керівника апарату суду за функціонування автоматизованої системи в суді повинно передбачати можливість здійснювати оперативний контроль за всіма ланками системи, у тому числі проведенням первинного та повторного автоматичного розподілу.

На етапі введення в дію Положення факт здійснення автоматичного розподілу на законних підставах підтверджувався Протоколом розподілу справи між суддями, який створювався системою автоматично при кожному проведенні авторозподілу, скріплявся підписом керівника апарату та зберігався в матеріалах справи. Після вилучення за рішенням Ради суддів України від 21 січня 2011 року N 4 даного протоколу з додатків до Положення зникла також можливість їх перегляду в програмі.

Функціональні обов’язки користувачів автоматизованої системи документообігу, які для працівників апарату встановлюються керівником апарату, залежать від конкретної версії комп’ютерної програми. Враховуючи, що з часу запровадження автоматичного розподілу версії програми оновлюються майже щомісяця, забезпечити актуальність наказу про затвердження прав користувачів досить складно.

Існують також проблеми з відповідністю окремих посадових обов’язків функціональним обов’язкам користувачів. Автоматизована система забезпечує використання електронного цифрового підпису для підписання документа, що набуває офіційного статусу.

Господарський процесуальний кодекс України передбачає обов’язкову письмову форму судового рішення, а також обов’язок підписати рішення всіма суддями, які брали участь у засіданні. Отже, оформлення електронної копії судового рішення не є основним обов’язком судді і може бути доручено помічнику судді, який відповідно до посадових обов’язків, забезпечує виконання суддею своїх повноважень. В такому разі помічник судді засвідчував би відповідність електронної копії судового рішення оригіналу аналогічно оформленню копій судових рішень для направлення сторонам. Для цього помічники суддів повинні мати власні електронні цифрові підписи.

Щодо забезпечення користувачів електронними цифровими підписами, то ця процедура потребує удосконалення. Її централізоване виконання Державною судовою адміністрацією України призводить до значних затримок пов’язаних як з тривалістю збору інформації, так і з проведенням процедури державних закупівель. Замовлення електронних цифрових підписів безпосередньо судами, за умови фінансування цих видатків, спростило та прискорило б цю процедуру.

Окремі функції програми «Діловодство спеціалізованого суду» працюють неефективно. Так, друк поштових конвертів з програми хоч і передбачений, але здійснюється неналежним чином, що не дозволяє його використовувати у повному обсязі.

Ще більшою проблемою є затримки з приведенням програми у відповідність до нормативних актів.

Наказом Вищого господарського суду України №49 від 18.10.2012 затверджено та введено в дію з 01.01.2013 року статистичні картки обліку результатів розгляду справ позовного провадження та про банкрутство у місцевих господарських судах. Але станом на 15.02.2013 року електронні картки нових зразків в програмі «Діловодство спеціалізованого суду» не введені в дію. Через це заяви (скарги), що надійшли у 2013 році, обліковуються в електронному вигляді за старими зразками статистичних карток. Це значно ускладнює роботу судової статистики, оскільки класифікатори категорій справ статистичних карток старого та нового зразків значно відрізняється.

Всі питання функціонування автоматизованої системи документообігу, які не були врегульовані на рівні Положення регулюються на рівні суду: функціональними обов’язками користувачів та рішеннями зборів суддів. Ця робота здійснюється на виконання та у відповідності до закону, але відсутність загальних рекомендацій, призводить до того, що кожен суд залишається сам на сам з проблемами організації функціонування системи і, як наслідок, створює власну специфічну модель. Є підстави вважати, що деяка централізація організаційних питань функціонування автоматизованої системи документообігу, створення єдиних методичних рекомендацій, уніфікація підходів до адміністративних повноважень у цій сфері дозволить оптимізувати роботу суду і не зашкодить його незалежності.

Потребує централізованої координації і впровадження нової Інструкції з діловодства в господарських судах України.

Автоматизована система документообігу визначає високі вимоги до технічних параметрів комп’ютерного обладнання, яке використовується судом. Але фінансовий стан суду не дозволяє придбати необхідне обладнання. Навіть у випадку виділення необхідних коштів платіжні доручення не оплачуються казначейською службою. Ситуація з відсутністю протягом останніх двох років нового обладнання вже має загрозливі форми.

Отже, для ефективної роботи автоматизованої системи документообігу суду необхідно вирішити ряд організаційних проблем.


Список використаних джерел:

1. Положення про автоматизовану систему документообігу суду затверджене Радою суддів України 26.11.2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.court.gov.ua/969076/Ppasds1.2. Стратегічний план розвитку судової влади України на 2013 – 2015 роки затверджений Радою суддів України 21 грудня 2012 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://court.gov.ua/969076/rsusp.
Керівник апарату господарського

суду Сумської області М.І.Руденко


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка