Покажчик змісту журналу “Сіверянський літопис” за 1995 – 2008 рокиСторінка8/12
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.65 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ФІЛОСОФІЯАРТЮХ В. „Книга буття українського народу” М. Костомарова: сакральні виміри національної самосвідомості. – 2000, 5, 132 – 135.

АСТАФЄВ А. Маланюк і проблема континуїтивності. – 2000, 2, 140 – 143.

Астафєв А. Психологема степу як геополітичний фактор в історіософії Євгена Маланюка. – 1998, 4, 97 – 99.

БАРАНОВА Н. Вічна традиція в національно – культурному просторі. – 2003, 4, 149 – 154.

БАРАНОВА Н. Гра та мистецтво як засоби естетизації обряду. – 2008, 2, 134 – 140.

БАРАНОВА Н. Естетичне як сфера співвіднесення людини зі світом культури. – 2008, 4, 139 – 146.

БАРАНОВА Н. Людина в процесі естетизації традиційної обрядовості. – 2007, 3, 80 – 84.

БАРАНОВА Н. Філософські аспекти обрядів Полісся. – 2000, 4, 181 – 186.

Бичко А. Становлення парадигми ренесансного гуманізму. – 1999, 3, 133 – 136.

Бичко І. Історичний старт окцидентальної філософії: західноєвропейський і український варіанти: (До тисячоліття вітчизняної філософії). – 1998, 6, 147 – 151.

БОГАЧЕВСЬКА І. Філософія постмодерну та біблійна герменевтика: спроба синтезу науки та релігії. – 2007, 3, 69 – 74.

БОГАЧЕВСЬКА І. Християнський наратив у контексті релігійної комунікації. – 2006, 5, 106 – 110.

БУДЗ В. Історичний процес і його виміри в філософії історії Михайла Грушевського. – 2000, 3, 129 – 133.

БУЧИН О. Наука та homo: принципи культури та проблема виховання відповідальності вченого. – 2002, 6, 111 – 118.

ГОНЧАРОВА І. Міф і логос (проблема синтезу раціонального та ірраціонального у контексті культури). – 2007, 5, 136 – 144.

ГОНЧАРОВА І. Функція міфологічного символізму в процесі смислоутворення. – 2004, 5 – 6, 72 – 76.

ГУДЗЕНКО – АЛЕКСАНДРУК О. Соціокультурний простір як соціально – культурна детермінанта формування духовного потенціалу особистості. – 2008, 4, 134 – 139.

Джерело українського людинознавства: (900 років “Повчання” Володимира Мономаха). – 1997, 5, 140.

ДО проблеми трансмутації ціннісних орієнтацій в масовій культурі. – 2002, 2, 105 – 108.

ДОВБНЯ В. Вплив Г.Сковороди на філософську основу вчення про освіту С.Русової. – 2002, 1, 93 – 97.

ДОВБНЯ В. Григорій Ващенко про філософські засади виховного ідеалу в СРСР. – 2005, 2 – 3, 78 – 85.

ДОВБНЯ В. Еллінська і католицька філософія як джерела філософсько – освітніх поглядів Г. Г. Ващенка. – 2007, 5, 150 – 162.

ДОВБНЯ В. Єдність національного і глобального у філософії освіти Г.Г.Ващенка. – 2008, 1, 123 – 135.

ДОВБНЯ В. Життя як духовне самоіснування людини у філософії Костянтина Ушинського. – 2004, 1, 73 – 80.

ДОВБНЯ В. Життя як світове явище у філософії Костянтина Ушинського. – 2002, 5, 97 – 102.

ДОВБНЯ В. Міфологіка пограниччя Полісся і Лісостепу та світоогляд Г.Г.Ващенка. – 2007, 2, 103 – 108.

ДОВБНЯ В. Образ людини в освітньому вченні Г.Г.Ващенка. – 2008, 4, 147 – 152.

ДОВБНЯ В. Органічність людини в контексті філософської антропології К.Ушинського. – 2003, 1, 163 – 168.

ДОВБНЯ В. Освіта як спосіб соціокультурного розвитку людини у філософії Костянтина Ушинського. – 2006, 5, 111 – 116.

ДОВБНЯ В. Праці Григорія Ващенка як джерело історії філософії освіти. – 2006, 1, 82 – 95.

ДОВБНЯ В. Праці К.Ушинського як предмет історико – філософського дослідження. – 2002, 4, 99 – 104.

ДОВБНЯ В. Проблема соціокультурного існування людини у філософській антропології Костянтина Ушинського. – 2004, 2 – 3, 75 – 80.

ДОВБНЯ В. Радянський виховний ідеал у філософсько – освітній інтерпретації Григорія Ващенка. – 2005, 1, 107 – 112.

ДОВБНЯ В. Філософська антропологія Костянтина Ушинського в контексті синергетичних ідей. – 2005, 4 – 5, 71 – 76.

ДОВБНЯ В. Філософсько – освітня думка Чернігово – Сіверщини в епоху Середньовіччя. – 2006, 2, 100 – 107.

ДОВБНЯ В. Філософсько – освітні погляди М.П.Драгоманова. – 2007, 1, 152 – 161.

Доній Н. Проблема ціннісних орієнтацій у сучасній масовій культурі. – 2001, 2, 118 – 123.

ДЯТЛОВ В. З „країни дурнів” у царство Христа: критика і утопія напередодні реформації. – 2000, 4, 187 – 193.

ДЯТЛОВ В. Проблема толерантності й радикалізму в європейській релігійно – філософській думці на порозі нового часу. – 2000, 3, 114 – 122.

Єдинак С. “Осінь народів” і польська філософія /Пер. з пол. В. Личковах. – 1999, 5, 137 – 139.

ЗАЙЦЕВ М. Сучасна соціокультурна ситуація та проблема здійснення людини індивідуально – особистісним буттям. – 2008, 3, 180 – 185.

ІСІЧЕНКО І. Чернігівсько – Сіверська аскетична традиція та духовні пошуки новочасної України. – 2008, 6, 91 – 96.

КАРАНДА М. Естетичний оксюморон Миколи Ге. – 2003, 5 – 6, 150 – 157.

Кеда М. Проблеми філософії історії у працях Михайла Петрова.2001, 5, 129 – 133.

Колесник М. Естетичні погляди Григорія Сковороди. – 1996, 4, 81 – 86.

Конончук С. Вчення про індивідуацію в метафізиці Й. Кононова – Горбацького. – 1999, 5, 120 – 130.

Конончук С. Категорія “субстанція” у пізній схоластиці та дуалізм Рене Декарта. – 1998, 6, 152 – 158.

Кравченко М. Ідея отчинного права у політиці Володимира Мономаха. – 1997, 5, 149 – 150.

Кравченко П. Контури національної ідеології та культура соціальних конфліктів.2001, 1, 80 – 85.

Кравченко П. Контури національної ідеології та культура соціальних конфліктів: (Повтор ст.). 2001, 2, 108 – 113.

КУШЕРЕЦЬ Т. Гуманізація суб’єкта історії в посткласичній філософії. – 2007, 2, 98 – 103.

КУШЕРЕЦЬ Т. Покоління як суб’єкт історії в філософії Хосе Ортеги–І–Гассета. – 2008, 3, 188 – 193.

Кушерець Т. Проблема соціально – історичного суб’єкта у феноменологічній філософії та соціології. – 2001, 3, 111 – 115.

КУШЕРЕЦЬ Т. Реконструкція поняття „суспільство” та новий образ суб’єкта історії. – 2007, 5, 144 – 149.

Личковах В. Сіверянська еніоестетика: слов´янські архетипи. (Погляд на регіон крізь призму сучасного мистецтва). – 1998, 6, 141 – 146.

Личковах В. “Троїсті музики” з барвистого “диво – саду” (Мистецьке світовідношення родоводу Саєнків). – 1999, 6, 72 – 76.

Малівський А., Шубін В. В.І.Вернадський про значущість Канта як природознавця. – 1999, 5, 131 – 136.

МАСЛЮК Л., Столяр М. Феномен святості в сучасному філософському дискурсі: європейський контекст. – 2008, 2, 129 – 134.

Матвєєв В. Культурно – історичні умови поширення християнства в контексті його генетичного зв’ язку зі сходом. – 2001, 4, 111 – 115.

Матвєєва Л. До проблеми демаркації термінів “постмодерн”, “постмодернізм”. – 2001, 1, 74 – 79.

Матвєєва Л. Дадаїзм як спроба подолання дуальності культурного простору. – 2001, 4, 116 – 120.

МАЩЕНКО І., Мащенко С. Проблеми філософії освіти у творчості М.П.Маркова. – 2008, 3, 167 – 180.

МАЩЕНКО С. Академік Данило Велланський як філософ. – 2006, 2, 107 – 116.

МАЩЕНКО С. Барокова філософія Іоаникія Галятовського. – 2004, 2 – 3, 66 – 74.

МАЩЕНКО С. Грані філософської думки Миколи Маркова. – 2006, 4, 146 – 157.

Мащенко С. Екзистенціальні мотиви у “Повчанні” Володимира Мономаха. – 1997, 5, 144 – 145.

МАЩЕНКО С. Етичні переконання Миколи Маркова. – 2006, 5, 116 – 123.

Мащенко С. Світоглядно – освітнє вчення Іоанна Максимовича. – 1999, 4, 145 – 151.

Мащенко С. Творчість К.Транквіліона – Ставровецького як джерело філософії українського бароко. – 1998, 4, 83 – 90.

МАЩЕНКО С. Філософська освіта в Чернігівському колегіумі. – 2000, 4, 174 – 180.

МЕЛЬНИЧУК Н. Розгортання „першозлочину” як архетипу у філософуванні М. Гоголя. – 2008, 2, 94 – 99.

Михед П. Українсько – російський культурний діалог у концепціях євразійців. – 1999, 2, 130 – 136.

Нападиста В. Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: джерела та історіографія. – 1999, 6, 77 – 84.

НАПАДИСТА В. Свобода волі: досвід постановки та вирішення проблеми (в контексті філософських досліджень України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.). – 2002, 5, 103 – 108.

Нічик В. Філософія як музика. – 1998, 5, 83 – 85.

ОСТРОУХОВ В., Райда К. Проблема розуміння та інтерпретації філософії Ф.Ніцше. – 2000, 6, 134 – 138.

ПЕНЬКОВЕЦЬ О. Головні етапи становлення філософії освіти України. – 2000, 1, 156 – 161.

ПЕНЬКОВЕЦЬ О. Соціально – філософські основи педагогічного вчення С.Русової. – 2000, 6, 124 – 129.

ПІДЛІСНИЙ М. Українська аксіологія: сторінки історії. – 2006, 1, 95 – 101.

Пісоцький В. Ідея толерантності в етиці Г.С.Сковороди. – 1997, 6, 86 – 94.

Пісоцький В. Ідея толерантності в етиці Г.С.Сковороди: [Повтор ст.]. 1999, 1, 157 – 165.

ПОПОВИЧ О. Дискурс духовного світу аномальної дитини (на матеріалі творів словесного мистецтва). – 2007, 3, 74 – 80.

ПУЛІНА В. Проблематика художньої творчості в дискурсі мистецтва Пантелеймона Куліша. – 2006, 6, 97 – 102.

ПУЛІНА В. Становлення естетичного світоогляду Пантелеймона Куліша. – 2006, 4, 157 – 162.

Родін В. Історіософські концепції М.Хвильового та О.Шпенглера на зламі епох: точки зіткнення і розбіжності. 2001, 2, 114 – 117.

Розумна О. Антропологічна символіка у творчості І.Галятовського. – 1999, 1, 166 – 168.

Розумна О. “Світ” в українській проповіді ХVII століття. – 2001, 1, 69 – 73.

СИДОРЕНКО Т. „Правило життя у світі” М.В.Гоголя (зв’язки його творчості з українською бароковою проповіддю). – 2000, 2, 136 – 139.

СКРИПКА В. Творчість як проблема людського буття. – 2008, 1, 115 – 123.

СОКОЛ М. Гегелівська діалектика об’єктивного духу. – 2008, 3, 185 – 188.

СОЛОМАХА І. Ідеал людини в концепції І.Галятовського. – 2007, 3, 64 – 69.

СОЛОМАХА І. Людина як шукач правди у філософії Іоаникія Галятовського. – 2003, 1, 171 – 177.

Соломаха І. Світ між подивом і роздумом. – 1997, 5, 153 – 154.

СОЛОМАХА І. Співвідношення правди та істини у житті людини за трактуванням Іоаникія Галятовського. – 2003, 5 – 6, 145 – 149.

СОЛОМАХА І. Стратегії проповідницького дискурсу І.Галятовського: антропологічний аспект. – 2006, 5, 101 – 106.

СУТРІНА Г., Сутрін Д. Питання шлюбу та сім’ї у творчості Платона. – 2002, 3, 86 – 89.

Табачковський В. Філософська антропологія та національна історія. – 1999, 4, 152 – 159.

ТИХОЛОЗ Б. Зрада як самогубство: етико – антропологічні аспекти поетичної філософії Івана Франка. – 2002, 5, 84 – 96.

Тихолоз Б. Культурологічна концепція П. Куліша в критичній рецепції І. Франка: контрапункт ідейних орієнтацій. – 1998, 4, 91 – 96.

Трунов О. Образ держави у філософській думці Гетьманщини 40 – х рр. ХVІІІ ст. – 1999, 1, 172 – 173.

Трунов О. Філософська антропологія українського бароко і гуманістична думка Київської Русі. – 1997, 5, 146 – 148.

Трунов О., Шевченко В. Невідоме джерело з історії філософської думки України першої половини ХVІІІ ст. – 1998, 1, 143 – 151.

ТЮТЮННИК О. Філософська спадщина П.Куліша: спроба методологічної конотації. – 2003, 4, 143 – 148.

УШАК В. Філософське розуміння принципу „виховання без виховання”. – 2002, 2, 113 – 115.

Черній А. Філософська думка часів Київської Русі. – 1999, 5, 148 – 153.

Черній А. Філософські начала праукраїнської доби. – 1999, 2, 137 – 141.

ЧОРНА Л. Образ суспільства у філософії Лазаря Барановича. – 2000, 3, 123 – 128.

ЧОРНА Л. Утопія Лазаря Барановича в контексті історії філософської думки. – 2000, 4, 168 – 173.

ЧОРНА Л. Філософія української освіти як синтез науки і релігії (історико – філософський аналіз від давнини до сучасності). – 2007, 5, 163 – 170.

Чорний О. Гуманістична думка Київської Русі та антропологія чернігівського літературно – філософського кола ХVІІ – ХVІІІ ст. – 1997, 5, 151 – 152.

ЧОРНИЙ О. Онтологічні аспекти філософії освітнього менеджменту в Україні. – 2008, 2, 140 – 143.

ЧОРНИЙ О. Світ Григорія Сковороди. – 2003, 1, 169 – 170.

ЧОРНИЙ О. Специфіка розгляду онтологічних проблем в історії української філософії та їх сучасне тлумачення. – 2007, 5, 128 – 136.

Шевченко В. Петро Могила і українська філософія ХVІІ ст. – 1998, 3, 130 – 135.

Шевченко В. “Повчання” Володимира Мономаха як підстава гуманітарної думки Чернігівщини. – 1997, 5, 141 – 143.

ШЕВЧЕНКО В. Поступ як світоперетворення. – 2006, 4, 140 – 145.

Шевченко В. Предмет і специфіка історичного пізнання як методологічна проблема. – 1997, 4, 136 – 142.

Шевченко В. Суспільна єдність як проблема філософської думки Гетьманщини. – 1999, 1, 169 – 171.

Явоненко О. Евристичні виміри раціоналізації мовної комунікації. – 1999, 3, 126 – 132.

Явоненко О. Історія “лінгвістичного повороту” у філософії: від ідеї до її реалізації. – 1997, 1 – 2, 149 – 155.

Явоненко О., Явоненко С. Раціональність і метафізика: Досвід сучасних досліджень. – 1998, 2, 116 – 122.

Явоненко С. Історичне й етичне у системі знань. – 1997, 3, 132 – 140.

Явоненко С., Явоненко О. Раціональність як комунікативна цінність. – 1998, 5, 86 – 89.

ЯНКОВСЬКИЙ С. Микола Лосський: парадокси та проблеми пострадянського сприйняття. – 2002, 2, 109 – 112.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка