Покажчик змісту журналу “Сіверянський літопис” за 1995 – 2008 рокиСторінка7/12
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ЕКОНОМІКА. БУХГАЛТЕРСЬКА ТА БАНКІВСЬКА


СПРАВИ
АБІБУЛЛАЄВ М. Діагностика науково – технічного потенціалу Автономної Республіки Крим як ресурсного фактора інноваційного розвитку підприємств. – 2007, 1, 185 – 190.

АБІБУЛЛАЄВ М. Шляхи забезпечення якості інноваційного розвитку підприємств. – 2007, 2, 140 – 144.

АКИМЕНКО О., Акименко В. Іноземні інвестиції в економіку Чернігівської області. – 2004, 5 – 6, 96 – 102.

АКИМЕНКО О., Акименко В. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності Чернігівскої області. – 2003, 5 – 6, 189 – 194.

АКИМЕНКО О. Аналіз відтворювальних проблем інвестицій та визначення інвестиційних пріоритетів розвитку Чернігівського регіону. – 2006, 6, 149 – 158.

АКИМЕНКО О. Промисловий комплекс та його роль у формуванні інвестиційної привабливості Чернігівського регіону. – 2007, 4, 177 – 183.

АКИМЕНКО О., Шкарлет С. Інновації як об’єкт реальних інвестицій. – 2006, 3, 96 – 101.

АЛЕКСІЄНКО М. Процеси сучасної інтернаціоналізації в Азійсько – Тихоокеанському регіоні у вимірах глобальної конкуренції. – 2008, 1, 159 – 165.

АНДРІЇВ В. Співвідношення трудового права і права соціального забезпечення. – 2000, 4, 253 – 254.

АНІЩЕНКО В., Бобришева – Шкарлет Т. Проблеми вдосконалення економічного механізму управління природоохоронною діяльністю. – 2007, 3, 119 – 123.

АНІЩЕНКО В. Вплив еколого – соціальних факторів на динаміку трудоресурсного потенціалу України. – 2002, 4, 68 – 72.

АНІЩЕНКО В., Галькевич Т. До питання про аудит платежів за забруднення довкілля на підприємстві. – 2005, 1, 148 – 150.

Аніщенко В. До питання про необхідність удосконалення нормативної бази охорони навколишнього природного середовища. – 1999, 5, 197 – 199.

Аніщенко В. До питання щодо проблеми вдосконалення системи екологічних стандартів та нормування як однієї зі складових частин природоохоронного законодавства.2001, 1, 130 – 132.

АНІЩЕНКО В., Зенченко О., Кайстренко Т., Комендант І. Сучасні проблеми розвитку екологічного страхування в Україні: (правовий аспект). – 2002, 5, 171 – 175.

АНІЩЕНКО В., Кайстренко Т. Економічні критерії в екології. – 2000, 2, 222 – 223.

АНІЩЕНКО В., Кайстренко Т., Митькевич Н. Аналіз екологізації фінансово – економічної системи в Україні. – 2002, 1, 169 – 173.

АНІЩЕНКО В., Маргасова В., Іванець В. Роль екологічного менеджменту у підвищенні ступеня економічної безпеки підприємства. – 2006, 5, 148 – 152.

АНІЩЕНКО В. О., Герасимова Н. Взаємозв’язок якості навколишнього середовища і здоров’я людини. – 2000, 2, 223 – 224.

Аніщенко В. Проблеми удосконалення інструментів економічного механізму природокористування. – 1999, 3, 177 – 181.

АНІЩЕНКО В. Шляхи вдосконалення фінансово – економічного механізму управління природокористуванням. – 2000, 4, 244 – 248.

БАРАНКОВА Н. Ріпаківництво в Україні і регіоні та шляхи його розвитку. – 2007, 6, 171 – 174.

БАРАНОВСЬКИЙ М. Методичні підходи до визначення депресивності аграрних регіонів Полісся. – 2007, 2, 165 – 168.

Барбаш Г. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. – 1999, 6, 209 – 212.

БАРБАШ Г. Неприбуткові організації в Україні: бухгалтерський облік та оподаткування. – 2000, 4, 224 – 230.

БАРДІН О., Бардіна О. Оцінка споживчих властивостей моторних бензинів за комплексом допоміжних параметрів. – 2000, 4, 257 – 258.

БАСЕНКО О. Визначення напрямків аудиторської перевірки запасів підприємств текстильної промисловості. – 2008, 1, 183 – 190.

Басенко О. Оцінка запасів підприємства та управління ефективністю їх використання. – 2001, 2, 162 – 164.

БАУЛІНА Т. Методологічні аспекти моделювання управління змінами в організації. – 2002, 5, 152 – 157.

БІЛИЙ Ю. Економічна ефективність селекції чорно – рябої молочної худоби на природну резистентність за ознакою масті. – 2000, 2, 214 – 215.

Бобришева – Шкарлет Т. Наслідки виникнення кризових явищ у фінансово – господарській діяльності підприємств. – 2002, 1, 162 – 168.

БОБРИШЕВА – ШКАРЛЕТ Т., Нехай В. Аудит підприємств, що перебувають у фінансовій кризі. – 2008, 3, 221 – 227.

БОБРИШЕВА – ШКАРЛЕТ Т. Причини виникнення неспроможності суб’єктів підприємницької діяльності.2001, 6, 150 – 161.

БОБРИШЕВА – ШКАРЛЕТ Т., Шкарлет С. Процесно – функціональна діагностика стану підсистеми менеджменту суб’єкта підприємницької діяльності. – 2003, 5 – 6, 195 – 201.

БОБРИШЕВА – ШКАРЛЕТ Т. Сучасна характеристика результативності соціально-економічної системи України в масштабі міждержавних порівнянь. – 2002, 3, 131 – 143.

БОБРИШЕВА – ШКАРЛЕТ Т. Функціональна діагностика ефективності виробничого елемента промислового підприємства. – 2003, 1, 223 – 228.

БОДНАРЧУК В. Механізм реалізації Кіотського протоколу та його значення для українських енергогенеруючих підприємств. – 2008, 3, 208 – 210.

БОДНАРЧУК В. Стан оптового ринку електричної енергії України та перспективи планування стратегічного розвитку енергогенеруючих підприємств. – 2007, 5, 205 – 214.

БОНДАР В., Холодницька А. Фінансово – економічні аспекти формування ефективної моделі інноваційно – інвестиційного розвитку ТОВ „Агрофірма „Авангард”. – 2006, 4, 204 – 210.

БОНДАРЕНКО Д., Буркеня О. Бартерні операції в сучасних умовах господарювання. – 2000, 1, 243 – 244.

БОНДАРЕНКО Д., Гливенко В. Біологічні активи в сільськогосподарському обліку. – 2008, 2, 158 – 161.

БОРТНИК А. Фактори економічного зростання підприємства. – 2006, 5, 154 – 157.

БРИЛЬ К. Основні напрями розвитку туристичної галузі в Поліському регіоні. – 2007, 5, 201 – 205.

БРИЛЬ К. Особливості розвитку сільського туризму у Поліському регіоні. – 2008, 1, 178 – 183.

БРІТЧЕНКО І. Регіональний аспект стимулювання споживчого кредитування комерційних банків. – 2002, 3, 157 – 161.

Бутко М. Соціальна інфраструктура та регіональні аспекти її оптимізації. – 1998, 5, 147 – 161.

БУТКО М. Соціальні передумови економічного зростання. – 2003, 5 – 6, 213 – 231.

Бутко М. Туризм – важлива галузь економіки. – 1997, 4, 3 – 7.

ВЕЛІГОРСЬКИЙ А. Вільні економічні зони як фактор відкритості економіки. – 2005, 4 – 5, 92 – 102.

Верба І., Кармазіна М. Питання економічного розвитку українців у національній політичній думці (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.). – 1998, 3, 142 – 153.

ВЕРБА В. Класифікація консультацйних проектів. – 2007, 6, 174 – 181.

ВИГОВСЬКА В. Бюджетування як інструмент управління фінансовими ресурсами малого підприємства. – 2008, 5, 166 – 168.

ВИГОВСЬКА В. Особливості формування капіталу малих підприємствЧернігівської області. – 2002, 6, 191 – 194.

ВИГОВСЬКА В. Стан та тенденції розвитку малих підприємств у Чернігівському регіоні. – 2008, 4, 179 – 182.

ВІХРОВ О. Господарське законодавство як галузь законодавства і навчальна дисципліна. – 2000, 4, 249 – 250.

Власенко В. Конотопський союз кредитних та ощадно – позичкових товариств: Перші кроки. – 1998, 1, 127 – 131.

ВЛАСЕНКО О. Напрями вдосконалення ефективності венчурного фінансування. – 2002, 4, 123 – 125.

ВОЙТКО С. Електронні системи управління технологічними процесами: цифрова чи аналогова схема. – 2002, 3, 162 – 163.

ВОЛКОГОН В. Стимулятори росту рослин у сучасному землеробстві. – 2000, 2, 203 – 204.

Гавриленко Н., Дарій Ж. Малий бізнес в умовах приватизації підприємств регіону. – 1999, 6, 221 – 226.

ГАЙДЕЙ О., Бабаєва С. Про реальне і потенційне співвідношення виробництва і споживання молочної продукції. – 2007, 4, 203 – 206.

ГАРКАВЕНКО С. Маркетинговий аспект ефективності управління фірмою на регіональному ринку. – 2002, 3, 168 – 171.

ГАРКАВИЙ І., Шаркаді Н. Пріоритетні напрями та принципи залучення коштів на банківські рахунки. – 2006, 6, 146 – 149.

ГЕРАСИМОВА Н. Використання стратегічного набору на підприємствах легкої промисловості. – 2002, 5, 190 – 192.

ГЛАДУН О. Теоретичні засади формування основи вибірки при проведенні вибіркових обстежень населення. – 2007, 3, 137 – 142.

Гливенко В. Аналіз використання кормів у тваринництві. – 1999, 5, 200 – 205.

Голуб В. Макроекономічний індикатор ефективності зовнішньоекономічної діяльності. – 1998, 6, 190 – 192.

ГОЛУБ В. Макроекономічні проблеми загальної рівноваги в економічній системі. – 2000, 1, 218 – 219.

ГОЛУБ В. Теоретичні аспекти взаємозв’язків між окремими фінансовими категоріями. – 2002, 6, 184 – 187.

Голуб В., Хмелевська О. Сутність та особливості управління операційними витратами. – 2001, 6, 129 – 131.

Голуб В., Хмелевська О. Фактори впливу на забезпечення операційної доходності. – 2001, 3, 151 – 152.

ГРЕБЕШКОВА О., Федорцова І. Стратегічна діагностика активів підприємства: постановка проблеми. – 2007, 6, 196 – 202.

Давиденко В. Актуальні питання жіночого безробіття.2001, 5, 166 – 168.

Давиденко В. Аналіз ринку праці м. Славутич. 2001, 3, 136 – 138.

ДАВИДЕНКО В. Матричні риси оптимізації процесу переорієнтації трудових ресурсів. – 2002, 6, 164 – 173.

ДАВИДЕНКО В. Надзвичайні ситуації на потенційно небезпечних об’єктах: проблема закриття Чорнобильської АЕС. – 2005, 4 – 5, 88 – 92.

ДАВИДЕНКО О. Аналіз стану молочної промисловості Чернігівського регіону. – 2002, 5, 176 – 181.

ДАВИДЕНКО О. Регіональні особливості факторів формування споживчого попиту продукції підприємств молокопереробної промисловості Чернігівського регіону. – 2002, 4, 159 – 163.

Давиденко О. Товарна політика – головний напрям діяльності підприємств маркетингової орієнтації.2001, 6, 126 – 128.

Давиденко О. Успішна товарна політика – одна з головних умов ефективної виробничо – комерційної діяльності підприємства.2001, 3, 148 – 150.

ДАНІЧ В., Танченко С. Стан і динаміка розвитку інформаційно – управлінських архітектур підприємств регіону. – 2002, 3, 190 – 198.

ДАНИЛЕНКО М., Клочко А. Сорт в інтенсивних технологіях. – 2000, 2, 199 – 200.

ДАНИЛЕНКО М. Моніторинг землі та бджоли. – 2000, 1, 249 – 251.

ДАНИЛЕНКО М. Сидератам немає альтернативи. – 2002, 6, 182 – 183.

ДАНИЛЕНКО М. Управління технологіями через сортову агротехніку на прикладі підвищення ефективності виробництва зерна озимої пшениці. – 2002, 4, 168 – 170.

ДАНИЛЕНКО М., Федорченко Р. Нетрадиційні шляхи підвищення ефективності у тваринництві. – 2000, 2, 209 – 210.

ДЕКАЛЮК О. Реформування системи управління підприємств машинобудівної галузі. – 2002, 4, 135 – 137.

ДЕМЧЕНКО М. Наближення сучасної банківської і торговельної діяльності України до світових стандартів. – 2006, 5, 152 – 154.

Диба М. Деякі проблеми взаємопогодження державного і регіонального регулювання з соціально – економічним розвитком України.2001, 2, 171 – 176.

ДМИТРУСЕНКО О. Облік новий – проблеми старі. – 2000, 5, 180 – 181.

ДОВГА Т., Бондар В. Сучасна економіка: державне регулювання чи ринкове саморегулювання. – 2007, 4, 193 – 199.

ДОВГА Т. Роль мотивування у підвищенні ефективності діяльності працівників. – 2008, 2, 166 – 172.

ДОЛОДАРЕНКО А., Ананьєва В. Вплив діяльності спеціальної економічної зони „Славутич” на розвиток міста Славутич. – 2002, 4, 132 – 134.

Долодаренко А. Де чернігівські підприємства втрачають гроші.2001, 6, 146 – 149.

ДРЬОМІН М. Дослідження ринку залізничних вантажних перевезень. – 2002, 3, 175 – 177.

ДУБЯГІН О. Реєстрація страхових ризиків із статистичною оцінкою тяжкості збитків. – 2000, 2, 231 – 233.

ДУБЯГІН О., Руденко О., Кривов С. Сучасні аспекти інформаційно – статистичного забезпечення економічних розрахунків. – 2000, 1, 209.

ЄРМАК О. Облік основних засобів нарахування амортизації. – 2000, 4, 251 – 252.

Жарій Я. Комплексний підхід до управління кредитним ризиком комерційного банку.2001, 4, 162 – 167.

Железняк О. Вдосконалення структури управління економікою області. – 1997, 6, 31 – 34.

Железняк О. Економічна освіта як шлях до міжнародного співробітництва. – 1998, 1, 132 – 133.

ЖИЛА Н. Роль непрямих податків у формуванні ціни на лікеро – горілчану продукцію. – 2002, 5, 186 – 189.

ЖИЛА Н. Шляхи вирішення проблем спиртової та лікеро – горілчаної галузі на державному рівні. – 2000, 1, 222 – 224.

ЗАБАШТАНСЬКИЙ М. Сучасний стан та особливості розвитку житлово – комунального господарства в ринкових умовах. – 2002, 5, 182 – 185.

ЗАБЄЛІНА І. Аналіз методів нарахування амортизації. – 2002, 3, 172 – 174.

Завгородня І. Методологічний підхід до нової концепції регіональної бюджетної політики. – 1999, 6, 248 – 257.

ЗАВГОРОДНЯ І. Проблеми мобілізації та використання фінансових ресурсів місцевого самоврядування. – 2000, 1, 212 – 213.

ЗАХАРЕНКО В. Сучасний стан дослідження процесів абразивного і алмазного двостороннього торцевого шліфування важкооброблюваних матеріалів. – 2000, 2, 228 – 229.

ЗЕЛЕНСЬКА О. Проблеми і перспективи розвитку продовольчого комплексу Чернігівської області. – 2000, 3, 171 – 174.

ЗЕЛЕНСЬКА О. Структурні трасформації в промисловому комплексі України. – 2007, 3, 135 – 137.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ С. Теоретичні та практичні аспекти оцінки соціальної ефективності продовольчого комплексу регіону: (на прикладі продовольчого комплексу Придніпров’я). – 2000, 5, 186 – 189.

ЗЛОБІН С. Проблеми державної регіональної політики та шляхи її вдосконалення. – 2000, 4, 255 – 256.

ЗУБ Є., Замерлов О. Біоконверсія – альтернативне джерело одержання енергії. – 2000, 2, 213 – 214.

ІВАНЕЦЬ В. Бізнес – розвідка: організаційно – правові аспекти. – 2008, 3, 210 – 212.

ІВАНЕЦЬ В. Зовнішні загрози в комплексній системі безпеки підприємництва в різних структурах АПК. – 2005, 1, 151 – 158.

ІВАНЕЦЬ В. Концептуальні основи управління персоналом та кадрова безпека підприємства. – 2005, 4 – 5, 85 – 87.

ІВАНЕЦЬ В. Концепція зовнішніх і внутрішніх факторів загроз безпеки підприємства. – 2006, 2, 133 – 137.

ІВАНЕЦЬ В. Основні аспекти організації структури служби безпеки підприємства. – 2007, 1, 178 – 181.

ІВАНЕЦЬ В. Служба безпеки як один із головних елементів управлінської структури підприємства. – 2007, 3, 117 – 119.

ІВАНОВА І. Сутність, роль і місце реклами у процесі розвитку міжнародного бізнесу. – 2007, 4, 184 – 192.

ІВАНЧЕНКО В., Лубенченко О. Вироблення управлінських рішень на основі моделювання систем масового обслуговування. – 2002, 3, 152 – 153.

ІГОНІНА К. Роль оперативного планування грошових потоків у діяльності підприємств. – 2002, 4, 126 – 128.

ІРХА Л. Бухгалтерський облік експортно – імпортних операцій. – 2006, 5, 138 – 142.

ІРХА Л. Методологічні аспекти обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств. – 2008, 5, 163 – 166.

КАДУК Г. Інвестиції як категорія: через призму суджень та міркувань. – 2000, 2, 173 – 177.

КАЛЬЧЕНКО О. Цінова політика і стратегія підприємства в системі маркетингу. – 2003, 4, 190 – 192.

КАМІЛОВА С. Продовольчий маркетинг у системі АПК. – 2002, 5, 161 – 163.

КАНІВЕЦЬ В., Пищур І., Рибак В. Біологічні шляхи відтворення родючості грунтів і підвищення продуктивності землеробства. – 2000, 2, 218.

КАРПЕНКО Ю. Засоби стимулювання збуту в системі маркетингових комунікацій. – 2007, 4, 199 – 203.

Карпенко Ю. Маркетингова стратегія у системі управління підприємством. – 2001, 3, 133 – 135.

КАРПЕНКО Ю. Оцінка конкурентної ситуації на ринку кондитерських виробів Чернігова. – 2000, 4, 236 – 238.

Карпенко Ю. Проблема врахування впливу зовнішних факторів на маркетингову діяльність підприємства. – 1999, 5, 214 – 216.

КАРПЕНКО Ю. Ринок кондитерських виробів України та фактори конкурентних переваг на ньому. – 2000, 3, 175 – 177.

КАРПЕНКО Ю. Споживчі переваги на ринку кондитерських виробів України. – 2000, 6, 169 – 171.

КАРАКАЙ М. Маркетингова товарна політика: сутність та технологія формування. – 2007, 2, 156 – 161.

КАРАКАЙ Ю. Методико – організаційні підходи до становлення інноваційної сфери в Україні. – 2006, 6, 136 – 141.

КАРАКАЙ Ю. Особливість споживчих вартостей інноваційного товару. – 2006, 3, 92 – 96.

КАРАКАЙ Ю. Особливості інвестування інноваційної діяльності. – 2007, 5, 193 – 198.

КИРИЛЕНКО В., Диба О. Особливості та проблеми формування інвестиційного потенціалу в перехідній економіці. – 2003, 4, 204 – 207.

КИСЕЛИЦЯ С., Баранкова Н. Інтелектуально – вольовий контекст економічної діяльності. – 2005, 2 – 3, 97 – 102.

КИЦЕНКО П., Чеверда Я. Картоплярство – монетний двір Полісся. – 2000, 2, 205 – 206.

Кичко І. Актуальні проблеми соціального розвитку України. – 1998, 2, 147 – 149.

КИЧКО І., Звон М. Місце закріплених доходів при формуванні Чернігівського міського бюджету. – 2000, 1, 217 – 218.

Кичко І. Методологічні основи оптимального поєднання бюджетних та позабюджетних джерел фінансування соціальних програм. – 1998, 3, 161 – 169.

КИЧКО І., Нічога В. Місце заощаджень населення у вирішенні соціальних та економічних проблем регіону. – 2006, 2, 129 – 133.

КЛИМЕНКО О. Аналіз фінансування бюджетних установ. – 2000, 1, 244 – 247.

КЛИМЕНКО О. Особливості формування багатоканальної системи фінансування медичної допомоги. – 2002, 4, 73 – 75.

Клименко О. Фінансування бюджетних установ: принципи, методи, бухгалтерський облік. – 2001, 4, 168 – 171.

Коваленко Л. Бюджетна політика у перехідній економиці. – 1998, 1, 124 – 127.

КОВАЛЕНКО Л. Механізм касового виконання держбюджету через органи держказначейства України. – 2002, 4, 164 – 167.

Коваленко Л. Методологічні аспекти підготовки фахівців при ступеневій освіті. – 1999, 2, 177 – 180.

КОВАЛЕНКО Л., Потапенко В. Фінансове забезпечення соціально – економічного розвитку Чернігівської області. – 2000, 1, 219 – 220.

Коваленко Л. Проблеми становлення фінансової бази місцевого самоврядування. – 1997, 6, 27 – 30.

Коваленко Л., Кичко І. Трансформаційні процеси в економиці Поліського регіону: доцільність та перспективи. – 1999, 5, 179 – 181.

Коваленко Л., Левченко О. Проблеми оцінки фінансового стану підприємств у світлі змін структури та змісту статей балансу. – 1999, 4, 200 – 203.

КОЗИР З. Об’єктивна необхідність управління промисловістю регіонів на перехідному етапі. – 2004, 4, 96 – 99.

КОЙДАН Н., Марченко Н. Вибір методу нарахування амортизації. – 2002, 4, 152 – 158.

Кондович В., Капля І. Об´єктивна і достатня інформація – запорука успіху. – 1998, 2, 155 – 156.

КОНСТАНТИНОВА С. Деякі аспекти аналізу міжнародних економічних відносин (МЕВ) на мікрорівні. – 2000, 4, 209 – 211.

КОНСТАНТИНОВА С. Особливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. – 2000, 5, 178 – 179.

КОНУСЕНКО В., Халахурда В. Аналіз стану зерновиробництва і шляхи його поліпшення. – 2000, 2, 216 – 217.

Коринєв В. Оцінка реакції споживачів на зміну рівня ціни підприємством.2001, 6, 119 – 125.

Корінєв В. Методичне обгрунтування цілеспрямованого використання цін.2001, 4, 175 – 181.

КОРІНЄВ В. Стратегічний і тактичний підходи при формуванні цінової політики підприємства. – 2000, 4, 259 – 264.

Коропатник Т. Агроресурсний потенціал регіону як об´єкт економіко – географічного дослідження. – 1998, 3, 157 – 160.

Коропатник Т. Водоресурсний потенціал сільськогосподарського виробництва Чернігівської області. – 1999, 6, 227 – 235.

КОРОПАТНИК Т. Інвестиційний потенціал АПК Чернігівської області. – 2000, 2, 178 – 181.

КОРОПАТНИК Т., Курганська Н. Розвиток малого бізнесу в Чернігівському регіоні. – 2005, 6, 135 – 139.

Коропатник Т. Методичні підходи до аналізу агровиробничого потенціалу регіону. – 1998, 4, 163 – 165.

Коропатник Т. Фактори формування агровиробничого потенціалу Чернігівської області. – 1998, 6, 193 – 197.

КОРОСТИНСЬКА Ю. Організаційні форми об’єднань підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід. – 2004, 5 – 6, 92 – 96.

КОСАЧ І. Теоретичні аспекти управління інноваційними проектами розвитку підприємств. – 2004, 4, 93 – 96.

КОСАЧ І. Управління інноваційним розвитком на регіональному рівні. – 2006, 4, 199 – 204.

КОСАЧ І. Формування регіональної інноваційної політики на базі трансферу технологій. – 2008, 4, 187 – 190.

КОСТЕВИЧ Н. Вплив ціни на оцінку конкурентоспроможності підприємства. – 2000, 6, 172 – 175.

КОСТЕВИЧ Н. Засоби формування ціни і побудова її моделі. – 2000, 4, 231 – 235.

Костевич Н. Прийняття рішення про ціноутворення на продукцію підприємства. – 1998, 5, 162 – 164.

КОХАСЬ О. Переваги та недоліки наслідків рефінансування в управлінні дебіторською заборгованістю. – 2008, 2, 161 – 166.

КОХАСЬ О. Передумови появи ефективної моделі регулювання економіки в Україні. – 2007, 5, 184 – 187.

КРАВЧУК А. Методика оцінки економічної ефективності інвестиційних процесів. – 2002, 6, 195 – 198.

Кравчук Г. Джерела формування інвестиційних ресурсів Чернігівського регіону.2001, 2, 187 – 190.

КРАВЧУК Г. Дослідження теоретичних основ еволюційного розвитку банківського кредитування. – 2007, 4, 171 – 177.

КРАВЧУК Г. Концептуалізація траєкторії розвитку теорії організації виробництва. – 2006, 2, 125 – 129.

КРАВЧУК Г. Рівновага між іноземними інвестиціями та економічною безпекою держави. – 2000, 3, 184 – 187.

КРАВЧУК Г. Формування інвестиційної стратегії в Україні для залучення нерезидентів. – 2000, 6, 167 – 168.

Крисенко С. Економічні аспекти використання ГІС – технологій у навчанні. – 1999, 3, 194 – 197.

Кудін С., Бойченко П. Інтегровані моделі та їх вплив на ринок бройлерної продукції.2001, 2, 165 – 167.

КУЗЬМЕНКО А. Алмазна обробка напаяного інструмента шліфувальними кругами з керованим робочим профілем. – 2000, 2, 230 – 231.

КУЗЬМЕНКО Є., Клікунова К. Соціальні критерії ефективності розвитку Чернігівської області. – 2000, 2, 192 – 193.

КУЛІНІЧ Т. Сталий розвиток як передумова та стимул технологічного прогресу. – 2007, 2, 174 – 178.

КУХАРЕНКО І., Мойсеєнко Р., Заяць В. Особливості інвестиційно – інноваційної діяльності підприємств Західного регіону України в умовах перехідної економіки. – 2002, 3, 178 – 180.

Куценко В. Особливості податкового та бухгалтерського обліку ремонтів основних засобів. – 2001, 5, 169 – 171.

КУШНІР І. Особливості державного регулювання банкрутства: зарубіжний досвід та національний аспект. – 2008, 4, 182 – 187.

ЛАВРОВ Р. Оцінка міжсекторних та територіальних переміщень виробництва картоплі в Україні. – 2008, 2, 176 – 181.

ЛАНТУХ І. Банківсько – кредитна система – важлива складова інфраструктури ринку в Україні у роки непу. – 2000, 5, 157 – 163.

ЛЕБЕДИНСЬКА Л., Ремньова Л. Принципи розробки фінансової стратегії страхової компанії. – 2008, 5, 168 – 170.

ЛЕБЕДИНСЬКА Л., Ремньова Л. Роль банків та страхових компаній в активізації інвестиційних процесів в економіці України. – 2007, 6, 203 – 206.

ЛЕБЕДИНСЬКА Л., Ремньова Л. Фінансові аспекти соціального страхування. – 2006, 4, 192 – 199.

ЛЕБЕДИНСЬКА Л. Страхування життя як інструмент соціального захисту населення. – 2002, 5, 146 – 148.

ЛЕВКІВСЬКИЙ В. Вплив науково – технічних і технологічних досягнень на інтенсифікацію міжнародного руху капіталу. – 2002, 6, 199 – 207.

ЛЕВКІВСЬКИЙ В. Глобалізація фінансових ринків та її вплив на міжнародні потоки капіталу. – 2002, 3, 128 – 130.

ЛЕВКІВСЬКИЙ В. Економічне співробітництво України зі світовим банком. – 2003, 4, 208 – 213.

ЛЕВКІВСЬКИЙ В. Концептуальні засади сучасної міжнародної інвестиційної діяльності. – 2004, 4, 88 – 92.

ЛЕВКІВСЬКИЙ В. Проблеми та перспективи співробітництва України з Європейським банком реконструкції та розвитку. – 2003, 5 – 6, 202 – 207.

ЛЕВКІВСЬКИЙ В. Суперечливий характер співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями. – 2004, 2 – 3, 96 – 99.

Левченко О. Етапи кредитування. – 1999, 6, 213 – 220.

Левченко О. Класифікація банківських кредитів. – 1999, 1, 179 – 191.

ЛЕВЧЕНКО О. Оцінка кредитоспроможності позичальників. – 2000, 4, 265 – 269.

Левченко О. Проблеми аудиту і бухгалтерського обліку в Україні. – 1998, 6, 198 – 202.

ЛЕВЧЕНКО О. Принципи банківського кредитування. – 2000, 5, 164 – 168.

Левченко О. Проблеми переходу банківської системи України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. – 1998, 1, 134 – 137.

ЛЕВЧЕНКО О. Проблеми формування резервів під кредитну заборгованість комерційного банку. – 2000, 1, 229 – 232.

ЛЕВЧЕНКО О., Струць Л. Порівняльна характеристика методик оцінки кредитоспроможності позичальника. – 2000, 2, 195 – 196.

ЛЕВЧЕНКО Ю. Модель багатокритеріальної оцінки в системі управління персоналом. – 2000, 1, 225 – 226.

Лень В., ГливенкоВ. Облік руху та формування основного стада. – 1999, 1, 192 – 196.

ЛОКОТЬ О. Питання енергоресурсозбереження при вирощуванні льону – довгунця. – 2000, 2, 196.

ЛУНЯК І. Оцінювання рівня заробітної плати як джерела доходів населення. – 2008, 1, 175 – 178.

МАЙБОРОДА М., Цебренко М., Резанова Н., Цебренко І., Майборода Н. Фільтри глибинної дії. – 2000, 2, 225.

МАКАРКІНА Г. Комплексний аналіз міжгалузевих зв’ язків у економіці регіону на підставі їхнього нечіткого опису. – 2002, 3, 164 – 167.

МАЛИЙ І. Бартерний обмін як засіб тіньового перерозподілу доходів. – 2000, 1, 200 – 204.

МАРГАСОВА В. Ефективне формування та використання оборотних коштів на підприємствах харчової промисловості. – 2000, 1, 214 – 215.

МАРКОВА Н., Мінько Н. Проблеми оподаткування імпорту. – 2000, 1, 235 – 236.

Маркова Н. Особливості формування роздрібної ціни на товари, що імпортуються.2001, 3, 139 – 141.

МАРЧЕНКО Н. Методологічні підходи до визначення сутності основних фондів. – 2000, 1, 220 – 221.

Марченко Н. Реформування власності та проблеми інвестиційної діяльності підприємств. – 1998, 3, 154 – 156.

МАРЧЕНКО Н., Ткаченко Т. Проблеми фінансування капітальних вкладень в економіку України. – 2002, 4, 148 – 151.

МАСЛОВ В., Москаленко В. Автоматизація розрахунку заробітної плати на великому підприємстві. – 2000, 1, 206 – 207.

МАЩЕНКО В. Активізація трансформаційних процесів у споживчій кооперації Чернігівщини. – 2002, 2, 149 – 151.

Мащенко В. До 130 – річчя Сокиринського сільського ощадно – позичкового товариства Павла Галагана. – 2001, 5, 156 – 165.

МАЩЕНКО В. Споживча кооперація Чернігівщини у 1930 – 1950 роки. – 2002, 3, 181 – 186.

МЕКШУН Л. Бюджетні дослідження у працях представників української земської статистики. – 2008, 5, 145 – 149.

МЕКШУН Л. Вплив статистико – економічних програм Д. П. Журавського та М. І. Зібера на дослідження представників чернігівської земської статистики. – 2008, 4, 175 – 178.

МЕКШУН Л. Роль Чернігівської земської статистики кінця ХІХ – початку ХХ ст. у проведенні облікових досліджень в Чернігівській губернії. – 2000, 3, 178 – 180.

МЄШКО О., Іванець В. Безпека діяльності кредитних спілок. – 2006, 6, 133 – 135.

МИЛЕНЬКИЙ В. Регулювання соціальної сфери в умовах міжнародної інтеграції та інформатизації розвитку. – 2007, 2, 168 – 173.

МИРОНОВ В., Медведкін Т. Вплив територій з особливим статусом на розвиток регіону. – 2002, 6, 151 – 154.

МИРОНОВА Т. Системне моделювання регіональних процесів. – 2002, 6, 149 – 150.

МІЩУК І. Аналіз екологічної ситуації в Україні та перспективи вирішення біологічних проблем, спричинених змінами навколишнього середовища. – 2008, 1, 166 – 170.

МІЩУК І. Особлива пріоритетність збереження біологічного і ландшафтного різноманіття України (економічний аспект). – 2007, 2, 162 – 164.

МОВЧАРЕНКО В., Бортнікова В. Аналіз грошових потоків. – 2000, 2, 224 – 225.

Мовчаренко В., Жила Н. Державне регулювання виробництва та реалізації алкогольної продукції в Україні. – 1999, 1, 197 – 200.

Мовчаренко В., Левченко О. Аудит фінансового становища юридичних осіб – акціонерів (учасників) комерційних банків. – 1999, 4, 204 – 211.

МОВЧАРЕНКО В. Методика аналізу фінансових результатів. – 2000, 1, 239 – 240.

МОСКАЛЕНКО А., Киценко В. Зовнішньоекономічна діяльність в аграрній сфері. – 2000, 1, 251 – 253.

МОСКАЛЕНКО А., Коваленко С. Удосконалення механізму стимулювання праці при збиранні зернових культур. – 2000, 2, 207.

Москаленко А., Локоть О. Маркетингові дослідження як інструмент успіху в агробізнесі. – 2001, 2, 168 – 170.

МОСКАЛЕНКО А. Основні напрями стабілізації агропромислового виробництва України. – 2000, 1, 248 – 249.

МОСКАЛЕНКО А., Пугач В. Реформування КСП в організаційно – економічні структури ринкового спрямування. – 2000, 2, 200 – 202.

МОСКАЛЕНКО І., Матвієнко М. Формування ринку олійних культур і продукції їх переробки. – 2000, 2, 211 – 212.

Немокаєва Т. Оптимізація обсягу продажу і ціни реалізації у міжнародній товарній політиці підприємства (на прикладі концерну “Чексіл”). – 1999, 6, 205 – 208.

НЕМОКАЄВА Т. Проблеми інформаційного забезпечення менеджменту товарної політики. – 2000, 1, 228.

НІКОЛАЄНКО Ю., Демченко М. Перспективні напрямки розвитку безготівкових розрахунків у платіжному обороті України. – 2007, 1, 182 – 184.

НОВИЦЬКИЙ В. Податкове регулювання в системі інструментів соціально – економічного розвитку: питання методології. – 2008, 1, 149 – 159.

ОЛІФІРЕНКО Л., Бондар В. Організаційно – економічні умови формування і розвитку фермерських господарств. – 2000, 1, 186 – 189.

Оліфіренко Л., Зуб Є. Особливості перспектив розвитку переробної промисловості в сучасних умовах. – 2001, 3, 142 – 144.

Осецький В. Інвестиційна функція суб’єктів підприємництва: можливості лізингових джерел.2001, 2, 158 – 161.

Огнівець В. Історія розвитку менеджменту у світі і в Україні.1997, 6, 142 – 148.

ОГНІВЕЦЬ В. Менеджмент як спосіб сучасного буття. – 2000, 1, 225.

ОГНІВЕЦЬ В., Самусь С. Аналіз стану і перспективи розвитку виробництва хімічних волокон. – 2000, 3, 181 – 183.

ОГНІВЕЦЬ В., Самусь С. Підприємство „Хімволокно” на ринку хімічних волокон країн СНД. – 2002, 1, 154 – 156.

ОГНІВЕЦЬ В., Самусь С. Ризик – аналіз комерційної діяльності ВАТ „Чернігівське підприємство „Хімволокно” методом імітаційного моделювання. – 2002, 2, 154 – 155.

Огнівець В., Самусь С. Сучасні підходи до управління комерційною діяльністю на чернігівському підприємстві “Хімволокно”. – 1999, 3, 187 – 191.

ОГНІВЕЦЬ В., Самусь С., Трубенок А. Інновації як складова успішної комерційної діяльності підприємства. – 2002, 6, 161 – 163.

ОГНІВЕЦЬ В., Старченко С. Аналіз економічного стану молокозаготівельної та переробної галузі в Чернігівській області. – 2000, 4, 212 – 219.

Огнівець В., Старченко С. Проблеми організації постачання та збуту продукції на ВАТ “Чернігівський міськмолокозавод”. – 1999, 4, 186 – 191.

Огнівець В., Старченко С. Якість молочної сировини як основний чинник взаємозв’язку між підприємствами – виробниками та підприємствами з переробки молока.2001, 6, 136 – 138.

Олійченко І., Бондар В. Удосконалення системи управління в КРУ Чернігівської області за допомогою сучасних комп´ютерних технологій. – 1999, 6, 195 – 200.

Оліфіренко Л., Зуб Є. Актуальні проблеми державного регулювання економіки кризового стану. – 2002, 4, 138 – 143.

Оліфіренко Л., Зуб Є. Актуальні проблеми споживчого ринку Чернігівського регіону. – 2001, 6, 142 – 145.

ОРЛОВСЬКА Ю. Інвестиційна привабливість регіону та вільні (спеціальні) економічні зони. – 2002, 3, 187 – 189.

ОРЛОВСЬКА Ю. Об’єктивність інтеграції економічних та соціологічних наук. – 2002, 5, 149 – 151.

ПАВЛЕНКО О. Застосування фінансово – економічних категорій в управлінні суб’ єктами підприємницької діяльності. – 2003, 4, 179 – 181.

ПАНАСЮК Л., Клименко О. Контроль і ревізія товарних операцій. – 2000, 1, 238 – 239.

ПАНЧЕНКО О. Принципи організаційно – економічної взаємодії залізничного траспорту з регіоном. – 2000, 6, 164 – 166.

ПАНЧЕНКО О., Шпомер А. Передумови розвитку організаційно – економічного механізму взаємодії залізниці з регіоном. – 2000, 4, 220 – 223.

ПАРАСІЙ – ВЕРГУНЕНКО І., Левченко О., Молодецька М. Методика проведення аналізу кредитного портфеля комерційного банку. – 2000, 1, 232 – 235.

ПАРАХІНА М., Полушкіна Т. Економічний чинник у розвитку української нації. – 2006, 4, 173 – 178.

ПАРХОМЕНКО Н. Реформування збиткових сільськогосподарських організацій у Республіці Білорусь: перші підсумки й проблеми. – 2006, 6, 125 – 132.

ПАРХОМЕНКО Н. Фактори конкурентоспроможності й конкурентні переваги кооперативно – інтеграційних формувань. – 2007, 2, 132 – 140.

ПАСТЕРНАК О. Фінансова стійкість комерційного банку як фактор стабільного розвитку банківської системи. – 2002, 6, 174 – 181.

Пилипяк О. Регіональні та галузеві тенденції інвестицій в основний капітал в Україні. – 2001, 3, 130 – 132.

ПІНЧУК В. Вивчення впливу вуглеамонійних солей та стимуляторів росту на фосфорний режим грунту та урожайність кукурудзи в умовах Полісся. – 2000, 2, 217 – 218.

Пінчук О., Трофименко П. Реформування земельних відносин і створення умов для стабілізації та економічного розвитку агропромислового комплексу Чернігівщини. – 1999, 2, 166 – 169.

ПЛЕВАКО А. АРМи бухгалтерії по фінансових розрахунках зі студентами. – 2000, 1, 207 – 208.

ПОДОБЕНКО М. Еколого – економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем глобальної конкурентоспроможності. – 2007, 6, 188 – 195.

Полковниченко С. Державне регулювання структурної перебудови економіки. – 1999, 3, 164 – 168.

Полковниченко С. Стимулювання інноваційно – інвестиційної активності в реструктуризації економіки України. – 1999, 2, 170 – 176.

ПОЛТАВСЬКИЙ Ю. Господарський механізм аграрних підприємств на етапі формування ринкової економіки. – 2000, 1, 190 – 193.

ПОЛЬШАКОВ В., Баранюк І. Моделювання процесів управління при проектуванні складних організаційних динамічних систем. – 2002, 2, 145 – 148.

ПОЛЬШАКОВ В., Баранюк І. Тенденції розвитку вітчизняного ринку сільськогосподарської техніки. – 2000, 2, 219.

Польшаков В., Кириченко С. Інформаційні системи в управлінні проектами. 2001, 5, 172 – 174.

Польшаков В., Косой В. Архітектура інформаційної системи управління проектами. – 2001, 5, 180 – 182.

ПОЛЬШАКОВ В., Старченко Г. Аналіз господарської діяльності на прикладі машинобудівних підприємств. – 2000, 4, 239 – 243.

ПОЛЬШАКОВ В., Старченко Г. Аналіз зовнішнього середовища машинобудівного підприємства на прикладі ВАТ „Чернігівавтодеталь”. – 2000, 5, 190 – 193.

Польшаков В., Старченко Г. Аналіз сучасного ринку верстатобудування. – 1999, 6, 243 – 247.

ПОЛЬШАКОВ В., Старченко Г. Маркетингові дослідження автомобільного ринку України. – 2000, 6, 176 – 178.

Польшаков В., Старченко Г., Польшаков І. Маркетингові стратегії виробників і продавців автомобілів в Україні. – 2001, 1, 139 – 141.

ПОНОМАРЕНКО В. Місце малого бізнесу в економіці Чернігівської області. – 2002, 2, 156 – 159.

Пономаренко В. Фінансові аспекти розвитку малого бізнесу у Чернігівській області. 2001, 1, 133 – 135.

Пономаренко С. Методичні аспекти підготовки бакалаврів і спеціалістів з менеджменту. – 1999, 2, 181 – 185.

Пономаренко С. Регіональні аспекти підвищення інноваційної активності виробництва. – 1997, 6, 136 – 141.

РЕБЕНОК А. Аналіз інвестиційних проектів підприємств галузі виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів Чернігівської області. – 2007, 6, 163 – 167.

РЕМНЬОВА Л. Еволюція поглядів на предмет фінансового менеджменту. – 2002, 5, 143 – 145.

РЕМНЬОВА Л., Лавров Р. Фінансове управління інвестиційно – інноваційною діяльністю підприємства. – 2008, 1, 171 – 174.

Ремньова Л., Лебединська Л. Сучасні методи регулювання регіональної зайнятості. – 1997, 6, 132 – 135.

РЕМНЬОВА Л. Принципи організації фінансового менеджменту в умовах ринкових перетворень. – 2002, 6, 139 – 144.

РИНДАЧ М. Маркетинг – фактор конкурентного успіху туристичного підприємства. – 2007, 3, 128 – 129.

РИНДАЧ М. Удосконалення системи управління організацією сфери послуг. – 2004, 2 – 3, 100 – 102.

РОМАШКІН О. Система економічного прогнозування і планування. – 2004, 4, 99 – 102.

РОССОХА В., Костін Ю. Методичні підходи до оцінки економічних ризиків. – 2002, 3, 154 – 156.

РУДЕНКО О. Використання генетичних алгоритмів у розв’язанні економічних завдань. – 2000, 1, 210 – 211.

РУДЕНКО П. Стандартизація структури технологічного процесу металообробки на базі уніфікованих технологічних рішень. – 2000, 2, 229 – 230.

Руденко П. Чи будуть в Україні готувати магістрів. – 1999, 2, 186 – 188.

РЯЗАНЦЕВА Н. Перспективи страхування депозитів фізичних осіб в Україні. – 2000, 1, 215 – 217.

Рязанцева Н. Формування ресурсної бази комерційними банками Чернігівського регіону. – 2001, 1, 136 – 138.

САВЧЕНКО В. Аналіз ситуації та шляхи регулювання соціально – економічних процесів у регіоні. – 2002, 6, 188 – 190.

САВЧЕНКО В. Економічні відносини держави і регіонів. – 2000, 5, 169 – 177.

САВЧЕНКО В. Інвестиційний розвиток і його обгрунтування у короткострокових програмних документах регіону. – 2006, 4, 178 – 183.

Савченко В. Іноземне інвестування соціально – економічних процесів у державі та регіонах. – 1999, 3, 198 – 207.

Савченко В. Методологія забезпечення планових процесів у сучасній науці на рівні держави і регіону.2001, 6, 162 – 166.

САВЧЕНКО В. Особливості використання поточного планування у програмних документах Чернігівської області. – 2006, 6, 141 – 146.

САВЧЕНКО В. Програмне управління науково – технічним прогресом регіонів. – 2002, 4, 144 – 147.

САВЧЕНКО В. Регіональні особливості народонаселення та працевлаштування на території України. – 2008, 5, 149 – 156.

САВЧЕНКО В. Роль агропромислового комплексу в активізації економічних процесів регіону. – 2000, 2, 196 – 197.

Савченко В. Світовий досвід регулювання соціально – економічних процесів. – 2001, 4, 148 – 155.

Савченко В. Соціально – економічна ситуація на Чернігівщині. Стимулювання розвитку регіону. – 1996, 4, 3 – 9.

Савченко В. Соціально – економічні перспективи регіону. – 1995, 2, 3 – 8.

Савченко В. Фінансове забезпечення сільськогосподарського виробництва держави і регіону.2001, 1, 128 – 129.

САВЧЕНКО В. Формування кластерів у регіонах на сучасному етапі. – 2008, 4, 170 – 175.

Савченко В. Чи наближаємося ми до мирової економіки? – 1998, 6, 171 – 189.

САВЧЕНКО В., Чудновець І. Деякі регіональні аспекти рівня життя населення на Чернігівщині. – 2000, 4, 203 – 208.

САХНО Є. Передавальна функція пристрою автоматичного балансування роторної системи. – 2000, 2, 226.

Сахно Є. Техніко – економічні питання врівноваження роторних систем у машинобудуванні. – 1999, 3, 192 – 193.

САХНО Є., Богдан М,. Дорош М., Польшаков І., Ребенок А. Визначення цільової концепції в системі управління проектами. – 2002, 5, 164 – 170.

САХНО Є., Богдан М., Крамчанінова М. Менеджмент економічних систем на промисловому підприємстві. – 2002, 2, 152 – 153.

Сахно Є., Крамчанінова М., Польшаков І., Кеня А. Служба маркетингу підприємства як система.2001, 2, 180 – 183.

Свириденко О. Консалтинг – суть і сфери застосування. – 2001, 6, 139 – 141.

СВИРИДЕНКО О. Український консалтинговий бізнес – поточне становище, перспективи розвитку. – 2000, 1, 226.

СЕЛІННИЙ М., Бондар В. Економічна оцінка технологій вирощування цукрових буряків – 2008, 3, 212 – 217.

СЕЛІННИЙ М., Мороз М. Земля як товар у ринкових умовах господарювання. – 2000, 2, 212 – 213.

СЕЛІННИЙ М., Покальчук О. Підвищення ефективності буряківництва. – 2000, 2, 202 – 203.

СЕМЧЕНКО О., Бондар Д. Франчайзинг: його історія та розвиток в Україні. – 2007, 3, 130 – 134.

СЕМЧЕНКО О. Теоретичні аспекти керівництва та лідерства у питаннях підвищення ефективності управління організацією. – 2008, 2, 172 – 176.

СИДОРЕНКО І., Аніщенко В. До питання про моніторинг земель Чернігівської області. – 2000, 2, 220 – 221.

СИМОНОВА О. Стан, тенденції та роль владних структур у створенні привабливого клімату регіону (на прикладі Чернігівської області). – 2007, 6, 167 – 171.

Сич Є., Гавриленко Н., Бутько Ю. Соціально – економічний стан поштового зв´язку в регіоні. – 1999, 5, 206 – 213.

СІТАЙЛО М. Становлення грошової системи незалежної України. – 2006, 1, 135 – 142.

СТАРЧЕНКО Г. Сучасні тенденції розвитку машинобудування України. – 2000, 2, 226 – 227.

СТАРЧЕНКО Н. Групування доходів та витрат у системах бухгалтерського та податкового обліку з метою порівняння та аналізу фінансових результатів. – 2000, 1, 224 – 225.

СТАРЧЕНКО С. Проблеми та перспективи розвитку постачальницько – збутової діяльності на підприємстві. – 2000, 1, 236 – 237.

СУХОВІРСЬКА О. Роль регіональних банків у формуванні фінансової бази регіону. – 2000, 1, 213 – 214.

Суховірська О. Формування доходних джерел місцевих бюджетів на прикладі Англії. – 1999, 6, 236 – 242.

СУХОВІРСЬКИЙ Б. І. Важливий науковий захід. – 2000, 1, 205.

Науково – практична конференція за підсумками науково – дослідної роботи Чернігівського державного інституту економіки і управління за 1999 рік.Суховірський Б., Маслов В. Науковий інкубатор Чернігівського державного Інституту економіки та управління. – 1998, 2, 143 – 146.

Суховірський Б., Маслов В., Руденко О., Короваєв О. Економічна ефективність автоматизованого управління роботою факультету вищого навчального закладу. – 1999, 6, 189 – 194.

Суховірський Б., Москаленко А. Вільна економічна зона – оптимальна стратегія розвитку регіону. – 1997, 6, 16 – 26.

СУХОВІРСЬКИЙ Б., Польшаков В., Баранюк І., Баранюк Є. Проект консалтингового центру для обслуговування сільськогосподарських підприємств Чернігівського регіону. – 2000, 5, 182 – 185.

ТАРАСЕНКО В. Маркетинг як засіб забезпечення комплексного розвитку економіки регіонів. – 2000, 1, 227.

Тарасенко В. Організація управління підприємством на основі маркетингу. – 1999, 4, 197 – 199.

Тимошенко С., Пунь Д. Бухгалтерський супровід інвестиційних проектів. – 1998, 2, 150 – 154.

Ткаленко Н. Іноземні інвестиції – шлях до відновлення підприємств регіону. – 1999, 2, 162 – 165.

ТКАЛЕНКО Н. Лізинг як одна з форм поліпшення матеріально – технічних баз промислових підприємств. – 2000, 1, 227 – 228.

ТКАНКО В., Веселов І. Концептуалізація шляхів покращення контролю у сфері грального бізнесу. – 2008, 5, 156 – 162.

ТКАНКО В., Кравчук Г. Фінансово – економічні аспекти функціонування житлово – комунального господарства регіону. – 2004, 1, 95 – 102.

ТКАНКО В. Практичні аспекти маркетингового управління діяльністю підприємства. – 2007, 3, 124 – 127.

ТКАНКО В. Теоретичні підходи до формування неокласичної концепції регіонального маркетингу. – 2005, 6, 139 – 142.

Ткаченко Т. Вплив образу „Я” на ефективність управлінського спілкування керівників організацій.2001, 5, 146 – 147.

Товстиженко О. Дефіцит державного бюджету України та шляхи його оптимізації. – 1999, 6, 201 – 204.

Товстиженко О. Місцеві бюджети: проблеми формування та аналіз їх виконання. 2001, 4, 172 – 174.

ТОВСТИЖЕНКО О., Міхєєнко Т. Зміст і закономірності економічного зростання при інтенсифікації виробництва. – 2007, 5, 199 – 200.

ТОВСТИЖЕНКО О. Фінанасова незалежність регіональних та місцевих бюджетів. – 2002, 1, 150 – 153.

Третьяков О. Конкурентне середовище фондового ринку. – 1999, 5, 182 – 186.

УДОВИЧЕНКО В. Концептуальні напрямки підвищення ефективності ліквідації (мінімізації) наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. – 2000, 2, 182 – 187.

Удовиченко В. Місцева політика підтримки розвитку підприємництва. – 1999, 2, 154 – 161.

Удовиченко В. Проблеми соціально – екологічної реабілітації населених пунктів зон радіоактивного забруднення. – 1999, 3, 169 – 176.

ФІЛІПОВ Ю., Бредюк О. Дослідження точки Фішера та оцінка альтернативних проектів. – 2002, 4, 129 – 131.

Філіпов Ю., Косач І. Особливості інноваційної привабливості підприємств Чернігівського регіону на порозі ХХІ століття.2001, 4, 158 – 160.

ФІЛІПОВ Ю., Ладонько Л. Шляхи розвитку підприємництва та малого бізнесу на основі аналізу пріоритетності регіональних стратегій. – 2002, 6, 155 – 160.

ФІЛІПОВ Ю. Проектний менеджмент як стрижневий блок управління економічною стратегією розвитку регіону. – 2000, 1, 228 – 229.

ХАРЧЕНКО Т. Аналіз динаміки формування власного капіталу та забезпечення ним комерційних банків України. – 2000, 1, 240 – 242.

ХМЕЛЕВСЬКИЙ С. Облік виробничих запасів з точки зору національних стандартів бухгалтерського обліку. – 2000, 1, 237 – 238.

Хмелевський С. Облік запасів на підприємствах хлібопекарної галузі промисловості.2001, 5, 175 – 179.

Ходакевич С. Безробіття в Україні: причини та стан.2001, 3, 145 – 147.

ХОЛОДНИЦЬКА А., Бондар В. Формування та становлення методів управління в науковій та адміністративній школі менеджменту. – 2007, 6, 182 – 188.

ХРИСТЕНКО О., Івашутіна В. Фіксований сільськогосподарський податок. – 2000, 2, 193 – 195.

ХРИСТЕНКО О. Кадрове забезпечення с/г підприємств Чернігівського району. – 2000, 2, 198 – 199.

ХУДОЛЕЙ В. Економічне обгрунтування термінів проведення ремонтно – профілактичного обслуговування нафтопромислового обладнання. – 2006, 1, 130 – 134.

Чемісов Б. Методичний аспект аналізу територіальної структури промислового виробництва регіону. – 1999, 3, 182 – 186; 4, 192 – 196.

ЧЕМІСОВ Б. Один з аспектів функціонально – структурного аналізу територіальної організації промислового виробництва регіону в системі передпланових досліджень. – 2008, 3, 218 – 220.

ЧЕМІСОВ Б. Про предмет дослідження дисципліни “розміщення промислового виробництва”. – 2008, 6, 113 – 115.

ЧЕМІСОВ Б. Проблеми міграції сільського населення у системі демографічних процесів Чернігівського регіону. – 2008, 2, 155 – 158.

Чемісов Б. Територіальна зосередженість виробництва як чинник залежності “ранг – людність” в регіональній системі поселень. – 1999, 5, 187 – 196.

ЧЕРНЕНКО Г., Добкевич Т. Особливі вимоги до сертифікації твердосплавних пластин, які використовуються в автоматизованому виробництві. – 2000, 2, 229.

ЧЕРСТВИЙ С. Мінералізація і гуміфікація рослинних решток і гною в чорноземі вилугованому легкосуглинковому. – 2000, 2, 204 – 205.

Чудновець І. Актуальні проблеми реформування доходів населення. 2001, 1, 126 – 127.

Чудновець І. Дослідження деяких аспектів впливу зайнятості населення на рівень його життя. – 1999, 6, 258 – 262.

Чудновець І. Молодіжні аспекти реформування системи життєдіяльності населення у ринкових умовах.2001, 2, 184 – 186.

ШЕВЧЕНКО О., Гармата А Дослідження процесу прийняття споживачем рішення про купівлю. – 2002, 5, 158 – 160.

Шевченко О. Дослідження адаптації підприємств ВПК до ринкових умов. – 2001, 2, 177 – 179.

Шевченко О. Маркетинговий підхід у підвищенні ефективності реструктуризації підприємств.2001, 4, 156 – 157.

ШКАРЛЕТ С., Акименко О. Дослідження якісної сутності потенціалу економічної безпеки підприємства у ресурсно – перетворювальному аспекті. – 2006, 4, 183 – 192.

ШКАРЛЕТ С., Бобришева – Шкарлет Т. Методологічні основи діагностики стану складних виробничих систем. – 2002, 5, 193 – 199.

ШКАРЛЕТ С., Бобришева – Шкарлет Т. Структурно – комунікаційна діагностика стану підсистеми менеджменту суб’єкта підприємницької діяльності. – 2003, 4, 193 – 203.

ШКАРЛЕТ С. Діапазонний підхід ідентифікації стану економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємства в контексті оптимальності засад його інноваційної політики. – 2006, 2, 138 – 142.

ШКАРЛЕТ С. Економічний аналіз у підприємницькій діяльності. – 2002, 3, 144 – 151.

ШКАРЛЕТ С. Організаційна структуризація підприємства як методичний елемент формування його інноваційної політики. – 2007, 2, 144 – 156.

ШКАРЛЕТ С. Оцінка ефективності інноваційної підприємницької діяльності в галузі створення програмного забезпечення. – 2000, 3, 188 – 195.

ШКАРЛЕТ С. Первинні засади структурної моделі економічної безпеки підприємства. – 2006, 1, 124 – 130.

ШКАРЛЕТ С. Побудова структурної та функціональної моделей управляючої підсистеми для інноваційної підприємницької діяльності у галузі створення програмного забезпечення. – 2000, 1, 194 – 199.

ШКАРЛЕТ С. Практична реалізація функціонально – вартісного управління потенціалом економічної безпеки підприємства у контексті використання засад його інноваційної політики. – 2007, 1, 172 – 177.

ШКАРЛЕТ С. Світовий досвід підтримки та розвитку інноваційних процесів. – 2006, 6, 118 – 125.

ШКАРЛЕТ С. Сутність феномену знання у забезпеченні ефективності та формуванні економічної безпеки підприємств. – 2008, 3, 228 – 229.

ШКАРЛЕТ С. Сучасне поняття маркетингового менеджменту. – 2003, 1, 220 – 222.

ШКАРЛЕТ С. Сучасний світовий стан і динаміка підтримки та розвитку інноваційних процесів. – 2006, 5, 142 – 148.

ШКАРЛЕТ С. Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств. – 2007, 4, 161 – 171.

ШКАРЛЕТ С. Теоретичні та економічні основи розвитку наукової категорії „Безпека”. – 2007, 3, 112 – 117.

Шкарлет С. Функціонально – вартісне управління підприємством. – 2001,6, 132 – 135.

ШКАРЛЕТ С. Характерні риси функціонально – вартісного управління. – 2002, 1, 157 – 161.

Шпомер А. Деякі питання вдосконалення державного управління економікою. – 1998, 5, 165 – 167.

ЯМПОЛЕЦЬ П. Роздрібні ціни приватного ринку України в роки непу. – 2007, 5, 187 – 193.

ЯСИНСЬКИЙ В., Гайдей О. Розвиток малих підприємств – один із важливих аспектів реалізації ефективної регіональної політики. – 2003, 5 – 6, 208 – 212.

ЯСИНСЬКИЙ В., Гайдей О. Розробка і перевірка ефективності регіональної політики на базі одного підприємства. – 2003, 4, 182 – 189.

ЯСИНСЬКИЙ В., Гайдей О. Ситуаційне управління і формування регіональної промислової політики. – 2002, 4, 171 – 178.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка