Покажчик змісту журналу “Сіверянський літопис” за 1995 – 2008 рокиСторінка5/12
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. МОВОЗНАВСТВОАЛЕКСАНДРОВА Г. Проблеми порівняльного вивчення епосу в Українській компаративістиці кінця ХІХ – початку ХХ ст. – 2005, 1, 120 – 125.

АНДРІЙЧУК Т. Перечитуючи класику: діалог з Михайлом Коцюбинським. – 2000, 6, 10 – 133.

Астаф’єв О. Візії Сковороди в поемі Юрія Клена “Попіл імперій”. – 1999, 6, 61 – 65.

АСТАФ’ЄВ О. Голодомор в українській літературі (спроба екзистенційного аналізу). – 2004, 1, 81 – 87.

Астаф’єв О. Динаміка і зміщення імен в поемі Леоніда Полтави “Енеїда модерна” (Семантичний аспект). – 1998, 5, 109 – 119.

АСТАФ’ЄВ О. Єдність аналізу й синтезу: (ніжинські вчені на Заході). – 2002, 2, 116 – 125.

Астаф’єв О. Містика смерті в ліриці української еміграції. – 1999, 1, 128 – 139.

Астаф’ єв О. Наративи руху і безруху в творчості поетів – експресіоністів. – 2001, 2, 124 – 127.

Астафєв О. Українська релігійна лірика. – 1998, 2, 50 – 58.

Астафєв О. Український символізм на Заході. – 2001, 1, 86 – 91.

АСТАФЄВ О. Художній персонаж: основи „алгебраїчного” вивчення і структурної реконструкції. – 2000, 3, 143 – 151.

БАРАН Г. „Прийми мою молитву чисту”: Мова української християнської віршованої молитви ХІХ ст. – 2007, 3, 85 – 95.

ВАСИЛЕНКО А. Семантичні моделі народнопоетичного міфу: (на основі українських романтичних творів). – 2004, 5 – 6, 83 – 86.

Вертій О. Пантелеймон Куліш і проблеми українського народознавства. – 2001, 2, 128 – 132.

Воїнов С. Обережно – “Слово о полку Ігоревім”! – 1997, 1 – 2, 25 – 31; 4, 36 – 41.

Спростовуються гіпотези О.Ільїна та В.Терлецького.ГАЦЕНКО І. Синтаксична функція звуконаслідувальних слів української мови. – 2002, 6, 97 – 99.

ГЛИВЕНКО В. Продуктивність корів у залежності від продуктивності предків. – 2000, 2, 220.

ГНАТЮК М. Естетичні погляди Юрія Яновського в структурі художньо – світоглядних координат 20-их років ХХ ст. – 2004, 4, 79 – 84.

ГНАТЮК М. Ю.Яновський і Ф.Шіллер: типи художніх кодів. – 2002, 3, 107 – 112.

Горболіс Л. Простір буття героя крізь призму первіснорелігійних уявлень: (один аспект аналізу новели Степана Васильченка „ На чужину”). 2001, 6, 86 – 90.

ГОРБОЛІС Л. Філософія життя українців крізь призму народнорелігійної моралі у прозовому доробку Л.Яновської. – 2000, 4, 149 – 157.

Дзира І. Словотвірна структура та лексико – семантичні категорії прізвищ північної Чернігівщини середини ХVІІ ст.: (За матеріалами козацького реєстру 1649 р.). – 1996, 5, 68 – 74.

ДЗЮБА Т. „Він завжди „пильнував душу”/Розмову вів В. Коваль. – 2002, 5, 141 – 142.

Розмова з лауреатом всеукр. премії ім. Б. А. Нечерди про відзнаку, літ. процес.ДЗЮБА Т. Жанрова специфіка літературної казки: на матеріалі казки для дорослих М. М. Коцюбинського „Хо”. – 2004, 5 – 6, 68 – 71.

Дзюба Т. “І тебе вже оце не побачу, мій краю коханий...”: Пантелеймон Куліш і Чернігівщина. – 1997, 1 – 2, 123 – 125.

ДЗЮБА Т. М. Драгоманов як автор галицької періодики. – 2008, 1, 112 – 114.

ДЗЮБА Т. Мотив гріха і спокути у драмі на три життя Марії Матіос „Солодка Даруся”. – 2006, 4, 163 – 166.

Дзюба Т. Світло і вірші Пиниці – це поряд. – 1995, 2, 79 – 80.

Про творчість чернігів. поета П.І.Пиниці.ДЗЮБА Т. „Тоді, коли п’ ять років перейде...”: Інтерв’ю з письменником К. Москальцем. – 2005, 1, 133 – 138.

Дзюба Т. „У чому сенс коня?”, або „ Що таке поезія?”. 2001, 4, 146 – 147.

Відгук на поезії А. Дністрового.Дзюба Т. “...Художницької слави Гоголевої я не знищив”: П.Куліш – біограф, видавець і критик М.Гоголя. – 1997, 6, 79 – 85.

ДУДКО В. Дві публікації журналу „Современник” у шевченкознавчих дослідженнях. – 2008, 4, 153 – 158.

ДУДКО В. Стаття Пантелеймона Куліша „Полякам об украинцах” (1862): генеза, контексти, інтерпретації. – 2006, 4, 167 – 172.

Дудко О. Форманти “-ани” та “-ичі” в слов´янських етнонімічних назвах. – 1996, 4, 87 – 89.

ЖОВТАНІ Р. Біографія письменника у компаративному вимірі. – 2007, 2, 109 – 115.

ЖУК Т. Синтаксичний повтор в українській народній казці. – 2002, 3, 59 – 62.

ЖУРАВЛЬОВА С. Агіографічна поезія свт. Іоана Максимовича в контексті духовних традицій ісихазму. – 2008, 5, 128 – 133.

Забарний О. До цілющих джерел творчості. – 1997, 4, 87 – 109.

Літературне життя на Чернігівщині у ХVІ – ХХ ст.Звагельський В. У пошуках материнської землі генія. – 1995, 5, 113 – 117.

Пошуки автора “Слова о полку Ігоревім”.Зіневич Л. „І в щедрій паводі кольорів, фарб...”: Кольористика Миколи Зерова. – 2001, 5, 122 – 123.

ЗІНЕВИЧ Л. Концепт „Україна” в словесно – поетичній інтерпретації Миколи Зерова. – 2003, 4, 155 – 162.

Зіневич Л. Українсько – російські, російсько – українські перекладацькі зв´язки 20-х рр. ХХ ст. – 1998, 4, 70 – 77.

Зінченко С. Спостереження над мовою чернігівця Данила – Руської землі ігумена. – 1999, 4, 20 – 24.

Ільїн О. Андрій Боболя і “Тарас Бульба”. – 1999, 1, 176.

Можливий прототип Андрія Бульби з повісті “Тарас Бульба”.Ільін О. Брестські витоки “Разговора Великороссии с Малороссиею”. – 1998, 6, 159.

Ільїн О. Віденський конгрес та “Слово о полку Ігоревім”: (Відповідь Святославу Воїнову). – 1997, 4, 29 – 33.

Дискусія про авторство “Слова”.Ільїн О. Де шукати витоки білоруської національної ідеї, або хто написав поеми “Енеїда навиворіт” і “Тарас на Парнасі”? – 1999, 3, 140 – 145.

Ільїн О. Олександр Маркович – автор “Історії русів”? – 1996, 1, 75 – 79.

Ільїн О. Пакт “Катерина ІІ – Йосип ІІ” та “Слово о полку Ігоревім”. – 1996, 4, 55 – 58.

Початок дискусії про авторство “Слова”.ІЛЬЇН О. Чому не з’явився білоруський „Кобзар” у середині ХІХ століття? – 2000, 2, 161 – 162.

Ковальчук О. Крик у структурі художнього світу М.Хвильового. – 2001, 3, 107 – 110.

КОВАЛЬЧУК О. Огидне як істина: місце і роль огидного у горизонті суспільних очікувань початку ХХ століття: (на матеріалі творів В. Винниченка). – 2006, 5, 124 129.

КОВАЛЬЧУК О. Своєрідність картини світу у прозі В.Підмогильного. – 2000, 4, 162 – 168.

Ковальчук О. Трагедійне начало як домінанта збірки П.Тичини “Сонячні кларнети”. – 1999, 6, 66 – 71.

КОЛЕЙЧИК О. Вторинна номінація як лексичний засіб тематизації. – 2002, 1, 80 – 81.

Кононенко П. Реаліст і романтик: (До 70-річчя Юрія Мушкетика). – 1999, 3, 38 – 46.

Аналіз творчості письменника.Кореневич М. Звичайна дудка чи “Голуба симфонія”: Епічні інтенції у структурі драми Миколи Куліша. – 1999, 5, 93 – 97.

КРАСАВІНА В. Українська мова в рекламі Чернігова: (семантичний та граматичний аспекти). – 2008, 4, 128 – 129.

КРИВЕНКО С. Поезія Михайла Могилянського. – 2000, 2, 130 – 135.

Крижанівський С. Зажиттєві злигодні і посмертні поневіряння поета Аркадія Казки. – 1996, 1, 16 – 20; 2 – 3, 71 – 77.

Кузьменко В. Сіверянські джерела “малої” прози Михася Ткача. – 1996, 4, 127 – 131.

Кульбицький О. М.В.Гоголь та його твір “Тарас Бульба”.2001, 1, 106 – 107.

КУРАС Г., Демченко Т. Маловідома публікація про Аркадія Казку: (Передм. до ст. В.Міяковського). – 2004, 5 – 6, 65 – 66.

КУЧИНСЬКИЙ М. Літературно – перекладацька діяльність Пилипа Морачевського в оцінці Володимира Науменка: (за матеріалами «Киевской старины»). – 2000, 5, 122 – 131.

Лукаш О.Ф. Літературна Прилуччина. – 1996, 5, 110 – 111.

МЕДВЕДЮК Л. Втеча у башту зі слонової кості. – 2000, 2, 120 – 129.

Принцип „мистецтво для мистецтва” у європейській і українській літературно – художній культурі.Медвідь Н. Особливості концепції національного буття в повоєнній творчості О.Довженка. – 1998, 4, 3 – 10.

Медвідь Н. Світ дитинства і материнства у творчості О.Довженка. – 1999, 2, 120 – 126.

МИХАЛЬЧУК Н. Семантика і функціональна роль архетипів дороги і хати у малій прозі В. К. Винниченка. – 2000, 6, 90 – 92.

Михальчук Н. Семіотичний статус людини без “абсолюту” у малій прозі В.К.Винниченка. – 1999, 5, 82 – 92.

МИЦИК Ю. Віршована хроніка (1682 р.) про похід на Сіверщину короля Яна – Казимира у 1663 – 1664 рр. – 2007, 6, 85 – 105.

МІЯКОВСЬКИЙ В. Біля джерел неоклясики. – 2004, 5 – 6, 66 – 68.

Про творчість А. Казки.МІЯКОВСЬКИЙ В. Біля джерел неоклясики.– 2005, 6, 102 – 106.

Повтор ст.ОБИЙКІНА С. Особливості функціонування дієприкметникових форм у пам’ятках ареалу Полтавських говірок ХVІІ ст.: (Активні дієприкметники теперішньго часу). – 2002, 4, 76 – 78.

Олійник О. Покликання – світити. – 1997, 3, 148 – 151.

Творчість поета О.М.Ведміцького.ОНИЩЕНКО Н. Тарас Шевченко і ніжинські греки. – 2002, 4, 57 – 59.

ОРНОВСЬКИЙ І. Дорогого каміння скарбниця. – 2008, 3, 82 – 119.

ОРНОВСЬКИЙ І. Муза Роксоланська /Пер. з пол., прим. В. Шевчук. – 2007, 6, 60 – 65.

ОСТРЯНКО О. Емілі Дікінсон – Олена Теліга: (досвід компаративного аналізу). – 2002, 3, 98 – 102.

ОСТРЯНКО О. Естетика американського та українського романтизму: зустріч культур. – 2005, 1, 125 – 132.

Охріменко П. Євген Маланюк і Павло Тичина: До 100-річчя з часу народження Євгена Маланюка. – 1997, 6, 41 – 45.

Охріменко П. Материнська земля “Слова о полку Ігоревім”. – 1995, 4, 16 – 21.

Охріменко П. “Слово о полку Ігоревім” і “Велесова книга”: Фрагменти роздумів. – 1997, 3, 26 – 29.

Охріменко П. Солоницька битва наливайківців і її відображення в народних переказах та легендах. – 1996, 5, 23 – 36.

ПАВЛЮК І. Віктор Вербич: „Як треба жити”. – 2008, 1, 83 – 88.

ПОНОМАРЕНКО А. Семантико – граматичні та структурні особливості фразеологізмів з демінутивним та аугментативним компонентом. – 2003, 4, 163 – 167.

ПОПЕНКО О. Семна організація дієслів надмірної дії з формантами на – , на – ... – ся. – 2003, 1, 178 – 181.

Попович М. Номінативна одиниця мови та її зв`язок із категорією детермінованості / недетермінованості. – 2001, 2, 101 – 103.

Пригоровський В. Автографи дружби. – 1996, 2 – 3, 134 – 136.

Дружба між О.П.Довженком і П.Г.Тичиною.ПРИГОРОВСЬКИЙ В. Ведемо пошук: „О. Д.” – хто ж він? – 2008, 2, 99 – 104.

Здогадки про ранній псевдонім О. Довженка.Пригорницький Ю. Бог як “сонячні кларнети” у вірші П.Тичини “Не Зевс, не Пан...”. – 1997, 4, 110 – 113.

Пригорницький Ю. Павло Тичина про тоталітарну владу і молодь. – 1998, 6, 109 – 113.

Пригорницький Ю. Павло Тичина та комуністична ідеологія.2001, 5, 115 – 121.

Реп´ях С. Крок до Леоніда Тереховича. – 1995, 2, 17 – 24.

Творчий шлях поета, публікуються його вірші.Реп ях С. Солдат з „Березнянського гарнізону” (Іванові Корбачу – 75). – 2001, 5, 134 – 136.

Савенок В. Онєгін у більшовицькому Чернігові. – 1995, 4, 132 – 134.

Публікується віршований фейлетон О.Архангельського.Сердюк П. За брамою власного серця. – 1998, 4, 33 – 36.

Творчість поета П.І.Куценка.Сердюк П. Різноцвіття. – 1998, 3, 13 – 23.

Творчість поета Ст.Реп´яха.Сивець Н. Творчість Василя Наріжного в контексті українсько – російських соціокультурних взаємин початку ХІХ ст. – 1998, 2, 59 – 64.

СИДОРЕНКО Т. „Картина світу” в християнській ліриці Івана Величковського (часова і просторова перспективи). – 2002, 3, 103 – 106.

СИДОРЕНКО Т. Проблема способів (родів) дієслівної дії в науковій літературі (історія дослідження, підходи, класифікації). – 2002, 6, 100 – 105.

СЛОБОДЯНЮК Н. Екстралінгвістичний аспект російської редакції роману П.Куліша „Чорна рада”. – 2003, 5 – 6, 165 – 169.

СЛОБОДЯНЮК Н. Роль П.О.Куліша в становленні української літературної мови. – 2000, 3, 77 – 80.

СТАРОВОЙТ І. Свідчення українського постмодернізму. 1990-і. – 2000, 3, 152 – 159.

Степаненко О. Збірка “Мандала” Віри Вовк – “Карта космосу” (мотиви і топоси). – 2001, 1, 92 – 101.

СТОЛЯР М. Особистісність буття в поезії Олени Мамчич. – 2008, 5, 133 – 136.

СТУС Д. Біографія: cуб’єктивізація об’єкта: До постановки проблеми біографії як жанру і з приводу біографії Василя Стуса. – 2002, 1, 98 – 126.

Терлецький В. “Бачив уві сні Новгород – Сіверський...”: (Новгород – Сіверське коло знайомих оточення Шевченка). – 1996, 2 – 3, 3 – 17.

Терлецький В. “Живописная Украина” Т.Г.Шевченка і Пантелеймон Куліш. – 1999, 4, 128 – 134.

Терлецький В. І заперечення мусять бути аргументованими! – 1997, 4, 34 – 35.

Дискусія про походження рукопису “Слова”.ТЕРЛЕЦЬКИЙ В. Михайло Коцюбинський у пошануванні та дослідженнях нащадків. – 2008, 3, 194 – 204.

Терлецький В. Навколо рукопису “Слова о полку Ігоревім”. – 1996, 4, 59 – 64.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ В. Пантелеймон Куліш та його воронезьке оточення у дослідженнях І.С.Абрамова. – 2005, 6, 99 – 102.

ТКАЧ М. Генеалогія слова та глибини українського фольклору. – 2004, 5 – 6, 77 – 83.

Токмань Г. Літературознавець у ситуаціїї вибору методики: тлумачення інтерпретації художнього тексту герменевтики. – 2001, 4, 133 – 139.

ХАРХУН В. Типи семантичних структур роману Володимира Винниченка „Записки Кирпатого Мефістофеля”. – 2000, 1, 64 – 70.

ХОМЕНКО І. Аудіовізуальна інтерпретація прози Михайла Коцюбинського і Сітіро Фукадзаві: діалог культур. – 2007, 5, 122 – 127.

ХОМЕНКО І. Від класичної повісті до сучасної радіоп’ єси: (Спроба дослідження ідейно-тематичного паралелізму творів Ш.Де.Костера, М.Коцюбинського та Марії Луїзи Кашніц). – 2004, 5 – 6, 40 – 43.

Хоменко І. Михайло Коцюбинський і радіомистецтво. – 2001, 3, 92 – 95.

ХОМЕНКО Ю. До проблеми „Гоголь та переклад”. – 2004, 2 – 3, 81 – 86.

ХОМЕНЮК В. Омонімія атрибутивної й обставинної функцій прийменниково – відмінкових форм. – 2002, 1, 75 – 79.

ХОМЕНЮК В. Функціональна транспозиція обставинних синтаксем, виражених прийменниково – відмінниковими формами. – 2003, 1, 182 – 185.

Хоминець В. Михайло Орест: поетика пантеїзму. – 2001, 2, 133 – 138.

ЧЕРНОВА І. Драма Людмили Старицької – Черняхівської „Іван Мазепа”. – 2000, 3, 134 – 142.

ЧЕРНОВА І. У пошуках свого коріння („Останній сніп” Л. Старицької –Черняхівської). – 2000, 4, 158 – 161.

Чоботько О. Релігія в розумінні В.В.Розанова і М.В.Гоголя.2001, 4, 140 – 142.

ШЕВЧУК В. Про панегірик І.Орновського „Скарбниця дорогого каміння”, присвячений І.Обідовському. – 2008, 3, 75 – 82.

Шпиталь А. На горах київських. – 1999, 5, 169 – 171.

Роман В.Володимира (США) “Тиверська провесінь” та повість “Андрій Первозванний”.ШТЕЙНБУК Ф. Текстові стратегії сучасної літератури в контексті антропології тілесно-міметичної категорії голосу. – 2008, 1, 103 – 112.

ЮРЧЕНКО В. Мотив буття – до смерті як елемент танатологічної системи в повісті М. Хвильового „Санаторійна зона”. – 2002, 6, 93 – 96.

Якубіна Ю. Про витоки Гоголевого страху: (ніжинський період). 2001, 3, 101 – 106.

Яровий О. Талант за димовою завісою: (Штрихи до проблеми “Тичина і анти – Тичина”). – 1995, 4, 74 – 82.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка