Покажчик змісту журналу “Сіверянський літопис” за 1995 – 2008 рокиСторінка3/12
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ІВАНИШИНА В. Динаміка демографічних процесів на Чернігівщині в 60-і рр. ХХ ст. – 2003, 1, 106 – 109.

ІГНАТЕНКО М. Основні напрямки розвитку історичного краєзнавства на Чернігівщині у 1943 – 1991 рр. – 2002, 4, 85 – 90.

Ісаков П. Зведена таблиця селянських повстанських загонів, що діяли на Сумщині та Чернігівщині в період 1919 – 1923 рр. – 1997, 3, 10 - 25.

Ісаков П. Програмні документи селянських повстанських загонів, що діяли на Лівобережній Україні в 1919 – 1921 роках: (До 80-річчя початку масового селянського антикомуністичного повстанського руху в Україні). – 1999, 3, 47 – 75

Ісаков П. Селянський антикомуністичний повстанський рух на Лівобережній Україні у 1919 році : Загальна характеристика. – 1999, 6, 157 – 162.

Ісаков П. Співвідношення цін та реальних доходів громадян в українському селі на Лівобережній Україні в 1919 – 1920 роках як важливий чинник виникнення та розгортання селянського повстанського руху. – 1998, 4, 132 – 162.

Каранда О. Укриття. Хроніка перемоги. – 1995, 5, 95 – 103.

Будівництво саркофагу на Чорнобильській АЕС.КАЮН В. Життєвий рівень непривілейованих станів Полтавщини і Чернігівщини у роки столипінської аграрної реформи. – 2007, 1, 86 – 91.

КЛИМОВИЧ Н. Процес „Спілки Визволення України” та зростання селянського опору в умовах суцільної колективізації. – 2006, 4, 3 – 9.

КЛИМОВИЧ Н. Справа „Спілки Визволення України” як інструмент пропагандистського впливу на комсомольську молодь. – 2006, 2, 60 – 64.

КОБИЖЧА Ю. Реабілітаційний процес на Чернігівщині на початковому етапі викриття культу особи Сталіна. – 2007, 2, 60 – 66.

КОБИЖЧА Ю. „У людей з’явилась надія...”: (До 50-річчя ХХ з’ їзду КПРС). – 2006, 2, 52 – 58.

Ковалець Я. Від Оболоння до Чорнобиля земля усіяна кістьми.1995, 6, 8 – 11.

Бої при форсуванні Десни у 1943 р.Козерод О. Більшовицькі репресії періоду громадянської війни в Україні. – 1999, 4, 73 – 75.

КОЛЯСТРУК О. Повсякденні умови життя та праці інтелігенції Чернігівщини у 20-х рр. ХХ ст. – 2006, 6, 71 – 76.

КОНОВАЛЬЧУК В. Із історії Ніжинського земства. – 2008, 2, 55 – 57.

Відкриття Ніжинської прогімназії О. Ф. Кристинської в 1907 р. та міської чоловічої гімназії в 1912 р.КОНОВАЛЬЧУК В. З історії одного підпілля. – 2003, 5 – 6, 131 – 132.

КОРОПАТНИК М. Організації товариства „Знання” України на Чернігівщині у системі безперервної освіти дорослих: історико-культурний аспект. – 2006, 4, 80 – 86.

КОРОПАТНИК М. Товариство „Знання” України – феномен радянської епохи, що пережив її: причини та наслідки. – 2003, 4, 130 – 142.

КРИВОБОК О. Ліберальні партії Російської імперії на півночі Лівобережної України у 1905 – 1907 роках. – 2008, 3, 120 – 136.

КРИВОБОК О. Студентські осередки у Ніжинській вищій школі початку ХХ ст. – 2002, 1, 30 – 35.

КУЛИК В. Ніжинське земство, 1910 р. – 2007, 1, 101 – 106.

Кураєв О. Аграрна криза в Україні і німецька окупаційна політика доби Центральної Ради (загальна ситуація і регіональні особливості Чернігівщини). – 2001, 1, 3 – 9.

ЛАЗАРЕНКО В. Демографічна ситуація в селі Північного Лівобережжя України у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття. – 2003, 5 – 6, 133 – 138.

ЛАЗАРЕНКО В. Забезпечення реманентом селянських господарств Північного Лівобережжя України у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. – 2000, 3, 81 – 90.

ЛАЗАРЕНКО В. Тракторний парк у сільському господарстві Чернігівщини (20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.). – 2000, 1, 133 – 136.

Лазаренко В. Форми селянського землекористування на Північному Лівобережжі України у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. – 1999, 5, 53 – 63.

ЛАХАЧ Т. Моделі шлюбно – сімейних взаємин у нормативному регулюванні в Україні протягом першої чверті ХХ століття. – 2005, 6, 78 – 85.

ЛЕВЕНОК І. Роль ідеологічної складової в радянській партизанській мемуаристиці в розрізі стосунків О. Ф. Федорова та І. М. Бовкуна. – 2007, 3, 46 – 49.

ЛЕГЕЦЬКА Л. Голодомор 1932 – 1933 років: очима студентів, мовою спогадів – свідчень очевидців. – 2008, 1, 19 – 21.

ЛУКЯНЕНКО Л. Про десять літ минулих. – 2002, 5, 3 – 17.

Максимонько В. Спартанці . – 1995, 2, 65 – 68.

Бій під Крутами 30 січня 1918 р.МАТВІЄНКО О. Політична і громадська діяльність українських жінок на сучасному етапі. – 2006, 1, 60 – 66.

Матяш І. Чернігівський історико-архівний гурток та його роль у становленні системи архівної освіти в Україні. – 1999, 1, 103 – 115.

Михненко А. Зміни у соціальній інфраструктурі та культурно – освітньому рівні мешканців Донбасу (кінець 20-х – початок 40-х рр.).2001, 3, 86 – 91.

Морган Р. Українські Збройні Сили в 1940 – 1950 роках. – 1997, 3, 90 – 94.

МОРОЗОВ В. Організації правозахисного руху в Україні в 1960 – 1980-х рр. – 2007, 2, 8 – 13.

МОРОЗОВА Г. Єврейські погроми на Чернігівщині у 1918 – 1921 рр. – 2000, 6, 116 – 123.

Морозова Г. Єврейські погроми 1905 р. у Чернігівській губернії. – 1998, 6, 124 – 136.

Морозова Г. Освіта євреїв у Чернігівській губерніїї в останній третині XIX – на початку ХХ століть. – 2001, 1, 44 – 56.

НАСЕЛЕВЕЦЬ Є. Анархо-махновський повстанський рух на Чернігівщині у 1919 – 1921 рр. – 2006, 1, 73 – 81.

НАСЕЛЕВЕЦЬ Є. Ічнянська підпільна організація „Патріотичне кубло”. – 2004, 2 – 3, 50 – 52.

20-ті роки ХХ століття.НАУМОВ С. Глухівська організація РУП – УСДРП та її література. – 2005, 2 – 3, 3 – 15.

Нітченко А. Боротьба за владу в Мглинському повіті навесні 1917 р. – 2001, 2, 9 – 21.

Нітченко А. Земства Чернігівщини у період революції 1917 року. – 2001, 4, 97 – 101.

ОВДІЄНКО П. Генезис українського націонал – комунізму: „Лівобережна фракція” українських есерів. – 2003, 1, 93 – 95.

ОВДІЄНКО П., Потапенко М. Особливості польського руху на Чернігівщині (1917 – 1918 роки). – 2002, 6, 62 – 63.

Олійник О. Діяльність репресивних органів держави під час колективізації в Україні. – 1999, 4, 67 – 72.

Оніщенко О. Жіноцтво в освітньому та просвітянському рухах 1917 року на Чернігівщині. – 2001, 6, 9 – 12.

ПАНЧЕНКО І. Як це було (До 10-річчя „ковбасної” революції у Чернігові). – 2000, 1, 37 – 41.

ПИРІГ П. З історії Чернігівського наукового товариства. – 2002, 5, 49 – 50.

Полетун Н. Колективізація на Менщині. – 1996, 2 – 3, 130 – 131.

ПОМАЗ Ю. Основні напрямки діяльності органів державної влади щодо пам’яток культового призначення у 1960-х роках в Україні. – 2008, 5, 104 – 111.

ПОПОВ І. Спроби вирішення земельного питання як чинник виникнення селянського повстанського руху на Чернігівщині (березень 1917 – квітень 1918 рр.). – 2008, 1, 65 – 74.

РОЖКОВА Л. Здійснення політики українізації на Чернігівщині у 20-х роках ХХ століття. – 2000, 2, 112 – 119.

Розстальний В. Закривавлене Придесення 1918 – 1919 рр. – 1995, 2, 9 – 16.

Більшовицький терор на Чернігівщині.Розстальний В. Робота “трійок” на Чернігівщині. – 1996, 6, 79 – 85.

Репресії у 30-х рр. ХХ ст.Ростовська О., Родін С. Демократизація культурно-національного життя Ніжина в 1917 р. – 1995, 1, 3 – 7.

РУДЕНКО Н. Зовнішня політика України: напрямок – Азербайджан. – 2004, 4, 65 – 67.

Рудик М. Ніхто не просив пощади...: До 80-річчя ІV Універсалу Центральної Ради та бою під Крутами. – 1998, 1, 113 – 123.

Русанов Ю. Чернігівська Громада в громадському русі ХІХ – початку ХХ ст. в Україні. – 1995, 3, 61 – 62.

Савченко В. Так починався Славутич. – 1995, 5, 38 – 39.

З історії міста.СИДОРОВИЧ О. Спілкове будівництво споживчої кооперації у Чернігівській губернії під час Першої світової війни. – 2006, 6, 68 – 70.

Симоненко В. Два голодомори. – 1997, 5, 108 – 112.

Голодомори на Поволжі (1921 – 1922 рр.) та в Україні (Ніжинщина, 1933 р.).Симоненко В. 1905 рік.Чорна сотня в Ніжині. – 1997, 1 – 2, 119 – 122.

Погроми в місті Ніжині.Симоненко В., Марценюк С. Під шаленим натиском: (За матеріалами Держархіву Чернігів. обл. в м. Ніжині). – 1998, 1, 110 – 112.

Ніжинщина наприкінці 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.СКОРОХОД Г., Хоменко А. Незабутнє: До 100-річчя революційних подій 1905 – 1907 років. – 2006, 2, 97 – 99.

СОЛОМАХА С. Позачергові вибори чернігівського міського голови 26 листопада 2006 року у цифрах і фактах. – 2007, 4, 34 – 38.

СОЛОМАХА С. Українська національно – демократична революція 1990 – 1992 років на Чернігівщині: основні рушійні сили та учасники. – 2006, 1, 12 – 19.

Степанова О. Цегельне виробництво на Чернігівщині у ХІХ – на поч. ХХ ст. – 1995, 5, 92 – 94.

СТРІЛЮК О. Державно – правовий статус Фінляндії в парадигмі внутрішньої політики П. Столипіна. – 2007, 6, 138 – 144.

СТУДІНСЬКИЙ В. Українська паперова промисловість у 90-х роках ХХ століття. – 2002, 4, 9 – 13.

СУББОТІНА І. Особливості організації та формування основ програмних документів переписів населення 1959 – 2001 рр. – 2005, 4 – 5, 10 – 17.

СУББОТІНА І. Порівняльний аналіз урбанізаційних та міграційних процесів в Україні і Чернігівській області (за даними загальних переписів населення 1959 – 2001 рр.). – 2004, 5 – 6, 51 – 55.

Сунко О. Істини ради... – 1995, 3, 19 – 26.

Про деякі помилки у партизанській боротьбі в роки війни.Сурабко Л. Українізація на Чернігівщині в 20 – 30-ті роки. – 1997, 5, 6 – 11.

ТАНДУРА В. Україна на шляху до Європи. – 2000, 2, 3 – 10.

Терлецький В. Чернігівське коло Симона Петлюри. – 1995, 3, 9 – 14.

Ткаченко В., Ігнатенко М. Чернігівське наукове товариство у контексті національного відродження України 20-х років. – 1995, 2, 54 – 57.

Ткаченко М. Як би не склалося... – 1996, 1, 29 – 30.

До історії будівництва міста Славутича.ТОМЕК В. Молодь Чернігівщини – фронту (1943 – 1945 рр.). – 2004, 4, 54.

ТУПИК С. Село Будищі: трагічні тридцяті. – 2003, 5 – 6, 27 – 37.

Уманець О. Початок „десталінізації” на Чернігівщині. – 2001, 3, 96 – 100.

Циба В. Антирелігійна кампанія 1929 – 1930 рр. на Ніжинщині. – 1998, 2, 124 – 126.

ШАПОВАЛ П. Утвердження місцевого самоврядування – визначальна ознака демократичної, правової, соціальної держави. – 2000, 6, 3 – 8.

Шара Л. Радянізація Західної України в 1939 – 41 рр.: Чернігівський обком КП(б)У діє. – 1998, 1, 107 – 109.

Шевченко В., Демченко Т. До історії діяльності РУП на Чернігівщині. – 1995, 6, 3 – 7.

Революційна українська партія у 1900 – 1905 рр.ШЕВЧЕНКО В. Дослідження огіркового промислу Ніжинщини у 20-і роки ХХ століття. – 2006, 1, 49 – 52.

ШЕВЧЕНКО В. Реформа П. А. Столипіна та її вплив на еволюцію поземельних відносин в Україні (1906 – 1916 рр.). – 2007, 1, 91 – 101.

Шкварчук В. Бунтівний восьмикласник. – 1995, 1, 52 – 53.

Доля Леоніда Малечі за матеріалами слідчої справи 1940 р.Шкварчук В. Жіночий бунт. – 1996, 4, 90 – 93.

Бунт проти плану хлібозаготівлі в селі Рогізках Сновського району (1932 р.).ШКВАРЧУК В. Політичні репресії. Чиїмі руками?.. – 2007, 2, 85 – 92.

Шкварчук В. Прищеплена гілка: (Євреї в архівах ВЧК – ДПУ – НКВС – КДБ по Чернігівській області ). – 1995, 3, 85 – 86.

Про репресії до євреїв.Шкварчук В. Товариська розбірка: (До історії Чернігівської облпарторганізації). – 1998, 4, 100 – 105.

ЩОДЕННИК М. М. Попудренка (23 серпня 1941 р. – 19 січня 1943 р.) /Вступ. зауваги М. Бойка. – 2000, 3, 47 – 76; 4, 65 – 105.

ЮР’ЄВ Б. Далеко від Батьківщини (Чернігівці у русі Опору за кордоном та іноземці – антифашисти в підпіллі та партизанських загонах Чернігівщини у роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.). – 2002, 3, 31 – 49.

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ. ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА.
Адруг А. Ікона „Чернігівської Іллінської Богоматері” 1696 р. – 2001, 6, 46 – 49.

Адруг А. Про перебудови та реставрацію Борисоглібського собору. – 1997, 5, 75 – 76.

Адруг А., Арендар Г. Видатна пам´ятка золотарства. – 1999, 6, 46 – 52.

Карбована шата кіота чернігівської ікони Іллінської Богоматері.АДРУГ А. Нові дані про атрибуцію первісних розписів XVII ст. Троїцького собору в Чернігові. – 2006, 4, 10 – 15.

АДРУГ А. Про авторство Катерининської церкви в Чернігові та пам’ яток її кола. – 2003, 4, 32 – 35.

Акименко І. Господарська діяльність Чернігівського Свято–Троїцько–Іллінського монастиря (кінець ХVІІ – ХVІІІ ст.).2001, 2, 36 – 38.

АКИМЕНКО І. Промислова діяльність Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря (друга половина XVII – XVIII ст.). – 2004, 1, 29 – 36.

АКИМЕНКО І. Чернігівський Свято-Троїцько-Іллінський монастир (XVIІ – XX ст.): історія, господарська та культурна діяльність. – 2000, 2, 49 – 53.

Арендар Г. Козацька старшина як меценат церковного мистецтва Чернігівщини (за матеріалами Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського). – 1995, 1, 54 – 57.

Барловська А. Духівниці як культурно – історичні пам´ятки ХVІІ – ХVІІІ ст. – 1998, 1, 54 – 59.

Бойченко С., Ігнатенко І. Некрополі давньоруських храмів Чернігова. – 1997, 5, 77 – 81.

Верещагіна Н. Образ Георгія Побідоносця у культурі Русі – України. – 2001, 4, 15 – 20.

ВЕТОХ М. Європейська Реформація в українській та російській церковній історіографії ХІХ – початку ХХ ст. – 2008, 2, 104 – 110.

Воробей Р. Одна з чудотворних ікон Чернігівщини. – 1997, 5, 103 – 104. Про Ріпкинську ікону Богоматері.

Воробей Р. Чудодійні ікони Божої Матері з Рудні ( Редьківки ) та Мохнатина. – 1995, 5, 34 – 35.

ГАПОНЕНКО Д. Відродження Ніжинського Благовіщенського монастиря. Архімандрит В. Черняєв (1803 – 1823). – 2008, 5, 25 – 28.

ГАПОНЕНКО Д. Господарська діяльність Ніжинського Благовіщенського монастиря. – 2008, 1, 54 – 58.

ГАПОНЕНКО Д. Історія утворення та діяльності Ніжинського Благовіщенського монастиря (XVIII – XIX ст.). – 2007, 2, 44 – 49.

ГАПОНЕНКО Д. Ніжинський Благовіщенський монастир: культурно – просвітницька діяльність (XVIII - XIX ст.). – 2008, 3, 38 – 43.

ГЕЙДА О. Охорона і вивчення пам’ яток церковної архітектури на Чернігівщині (друга половина XVII – початок ХХ ст.). – 2004, 2 – 3, 38 – 42.

ГЕЙДА О. „Черниговские епархиальные известия”: історія створення та діяльність (1861 – 1911 рр.). – 2007, 2, 49 – 59.

ГЕТЬМАН І. СКОРОПАДСЬКИЙ – покровитель Свято – Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві /Підгот. до друку Ю. Мицик. – 2000, 5, 65 – 81.

ГУДЗЕНКО О. Духовні ідеали Київської Русі як джерело формування національно – християнської моралі. – 2003, 4, 23 – 28.

Демиденко О. Антирелігійна агітація та пропаганда на Чернігівщині у 1920 – 1925 рр.2001, 5, 68 – 72.

ДЕМИДЕНКО О. Справа архієпископа Пахомія: з історії антирелігійної політики на Чернігівщині на початку 1920-х рр. – 2002, 2, 56 – 60.

ДОКУМЕНТИ Свято – Михайлівського Золотоверхого монастиря /Публ. Ю. Мицика. – 2000, 6, 39 – 48.

Доценко А. До історії Єлецького монастиря. – 1995, 5, 45 – 51.

Чернігівський монастир у першій чверті ХХ ст.Доценко А. До питання про датування стінопису Троїцького собору. – 1997, 5, 95 – 97.

До історії чернігівського собору.Доценко А. До питання про іконостаси Троїцького собору. – 2001, 2, 44 – 53.

ДРОЗДЕНКО В. Господарська діяльність Густинського Свято – Троїцького монастиря у XVII – XVIII ст. – 2000, 4, 43 – 49.

Дрозденко В. Густинський монастир: (До 385 – річчя від дня заснування ). – 1998, 6, 137 – 140.

Дрозденко В. Настоятелі в історії Густинського Свято – Троїцького монастиря ХVІІ – ХІХ ст.2001, 2, 39 – 43.

З ІСТОРІЇ церкви Різдва Богородиці (м. Мена) /Публ. док. та комент. Н. Полетун. – 2000, 1, 42 – 44.

Задко В. Церкви Батурина. – 1996, 5, 101 – 105.

З подробицями пограбування усипальниці К.Розумовського у 1927 р.Зайченко В. Новобілоуська Свято – Троїцька церква та її парафія. – 1999, 3, 79 – 94.

Ігнатенко І., Нижник Л. Нарис з історії та архітектури П´ятницького монастиря. – 1997, 6, 57 – 65.

Кара-Васильєва Т. Гаптарство у сіверських жіночих монастирях. – 1996, 1, 60 – 67.

КАРМАНОВ Ю. До історії закриття Новгород – Сіверського Спасо – Преображенського монастиря на початку 20-х років ХХ ст. – 2002, 3, 24 – 30.

Карнабед А. Таємниці Болдиних гір. – 1995, 3, 33 – 40; 4, 22 – 33; 5, 14 – 27; 6, 12 – 27.

Про унікальний давньоруський курганний некрополь, Антонієві, Аліпієві та Елецькі печери в Чернігові.КІЯШКО Л. Батуринські церкви доби Івана Мазепи. – 2002, 1, 23 – 24.

КІЯШКО Л. Церкви Батурина. – 2004, 4, 17 – 21.

Курач С. До проблем існування і наукового вивчення іконопису на Придесенні. – 1997, 6, 51 – 56.

Куриленко М. Спасо – Преображенський собор Прилук. – 1996, 2 – 3, 92 – 100.

КУЧЕРОВА С. Загальноосвітній аспект програм духовних навчальних закладів. (Аналіз статутів 60-х рр. ХІХ ст.). – 2003, 4, 117 – 119.

Латуха Т. Фрески Успенського собору в Чернігові. – 1998, 1, 60 – 69.

Лепьошкіна О. Дерев´яна скульптура “Христос в темниці”. – 1998, 3, 41 – 48.

З експозиції Путивльського краєзнавчого музею.Лепьошкіна О. Літургійне шитво Путивльського Духова – Дівочого монастиря у XVII ст. 2001, 4, 21 – 25.

ЛІТОПИС” Рихлівського Миколаївського монастиря /Публ., вступ. стаття та комент.О. Тарасенка. – 2007, 6, 35 – 52.ЛОПАТА А. Великий будівничий. – 2000, 1, 169 – 172.

Діяльність батюшки М. Т. Полонсього з Нової Басані на початку ХХ ст.Матвєєв В. Крішнаїти в Україні: проблеми і тенденції. – 2001, 2, 94 – 100.

МАЩЕНКО С. Старообрядці на Придесенні (Історико – релігієзнавчий нарис). – 2000, 5, 82 – 92.

Мащенко С. Чернігівська духовна семінарія як культурно – освітній осередок України. 2001, 5, 55 – 67.

МИЦИК Ю. Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної церкви. – 2006, 6, 38 – 46.

МИЦИК Ю. Гетьман І. Скоропадський – покровитель Свято – Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві. – 2000, 4, 50 – 64.

МИЦИК Ю. Універсали гетьмана Івана Мазепи Свято – Михайлівському Золотоверхому монастиреві у Києві. – 2002, 2, 18 – 31.

ПАРАФІЯЛЬНИЙ літопис Свято – Миколаївської церкви с. Шабалинова Сосницького повіту /Публ. та комент. Г. Морозової. – 2000, 1, 45 – 63.

ПАЩЕНКО В., Нагорна Т. Істинно православні в Україні: невідомі факти чи замовчувані сторінки історії. – 2003, 1, 118 – 124.

Перерва В. Діяльність Ієрофея (Малицького) на чернігівській та київській архієрейських кафедрах. 2001, 2, 54 – 58.

ПОЛІЄНКО Г. Благодійництво Православної церкви у Чернігівській єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – 2006, 6, 49 – 54.

ПОЛІЄНКО Г. Доброчинність православної церкви Чернігівської єпархії під час першої світової війни. – 2006, 3, 46 – 50.

ПОЛІЄНКО Г. Монастирі як осередки благодійності православної церкви у Чернігівській єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – 2007, 3, 17 – 23.

ПОСОХОВА С. Шлюбні стратегії випускників православних колегіумів та формування стану духовенства в Україні XVIII ст. – 2008, 4, 108 – 116.

ПОТІЙ Н., Тарасенко О. Чернігівський архієпископ Василій (Богоявленський). – 2007, 4, 46 – 55.

Пуцко В. Ікони Чернігівщини. – 1997, 4, 129 – 135.

Розвиток іконопису у ХVІ – на початку ХХ ст.Пуцко В. Церковні старожитності Чернігівщини та Сумщини. (До постановки проблеми). – 1995, 3, 50 – 57.

Пуцко В. Чернігівські іконостаси ХVІІ – ХVІІІ ст. – 1996, 2 – 3, 87 – 91.

САВЧЕНКО І. Чудеса від ікони Божої Матері Іллінської у літературній обробці Димитрія Ростовського (Туптала). – 2000, 2, 42 – 48.

СИМОНЕНКО В. УАПЦ на Ніжинщині. – 2000, 1, 173 – 178.

СИТИЙ І. До історії Глухівського Петропавлівського монастиря. – 2005, 4 – 5, 20 – 23.

Сорока Н. Сосницькі церкви. – 1995, 3, 80 – 82.

СТАНКЕВИЧ Г. Особлива церква (з історії Олександро – Невської церкви села Лопатні Ріпкинського району Чернігівської області). – 2004, 5 – 6, 7 – 9.

СТАНКЕВИЧ Г. Чернігівські старообрядницькі слободи (смт Добрянка і Радуль Ріпкинського району) за матеріалами перепису 1729 року. – 2002, 6, 32 – 46.

Степанова О. Друге народження Чернігівського Спаса. (Відродження Спаського собору в ІІ половині ХVІІІ століття). – 1997, 5, 98 – 102.

ТАРАСЕНКО О., Болва Л. До історії закриття Рихлівського Миколаївського монастиря. – 2007, 1, 66 – 73.

ТАРАСЕНКО О. Чернігівська духовна семінарія в спогадах о. Матвія Полонського (1860 – 1946). – 2008, 4, 47 – 61.

ТАРАСЕНКО О. Чернігівський архієпископ Пахомій (Кедров) (1876 – 1937). – 2008, 3, 43 – 51.

Ткаченко В. Глухівський дівочий монастир. – 1996, 6, 86 – 91.

Ткаченко В. Монастир на Чернечій горі ( Глухівсько – Петропавлівський). – 1999, 1, 21 – 25.

Ткаченко В. Собор гетьманської держави. – 1995, 4, 118 – 119.

Про знищення у 1962 р. Троїцького собору в Глухові.Травкіна О. Царські врата з Борисоглібського собору м. Чернігова. – 1995, 1, 43 – 50.

ФЕДОРЕНКО С. Організація навчально – виховного процесу у початкових народних школах Полтавської єпархії у ХІХ столітті. – 2006, 3, 58 – 66.

ХАМАЙКО Н. Походження давньоруського терміну „двовір’я”. – 2007, 4, 68 – 77.

ЦАРЕНОК А. Феофілакт (Праведников), єпископ Новгород – Сіверський. – 2006, 4, 42 – 46.

Чепурний В. Святитель Петро Могила в контексті сучасної релігійної ситуації в Україні. – 1998, 2, 100 – 106.

Чепурний В. Терниста дорога до рідного храму: (З історії відродження незалежної Української Православної Церкви на Чернігівщині). – 1995, 5, 69 – 74.

ШАПОВАЛ Л. Роль вітчизняного духовенства у спробі здійснення церковних реформ в Україні початку ХХ століття (1900 – 1907 рр.). – 2005, 1, 63 – 73.

ШЛІХТА Н. Чернігівські віруючі – на захист своїх прав: один епізод з житя православної церкви у повоєнній радянській Україні. – 2003, 5 – 6, 117 – 130.

ШНИРА В. Вилучення церковних коштовностей у православної церкви в пореволюційний період в Україні (1921 – 1922 рр.). – 2002, 1, 66 – 69.

ЯСНОВСЬКА Л. До історії дослідження Старогородської божниці в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – 2006, 6, 46 – 49.

ІСТОРІОГРАФІЯ. АРХІВНА СПРАВА
Білокінь С. “Українські збірники” О.Лазаревського. – 1995, 6, 57 – 61.

Опис бібліотеки О.Лазаревського.БОВГИРЯ А. „Новгород – Сіверський літопис” – пам’ятка української історіографії другої половини XVIII ст. – 2003, 5 – 6, 89 – 93.

Вельмин С. Екскурсія по Дніпру і Прип´яті /Підгот. до друку і передм. Л.Ясновської). – 1996, 6, 57 – 63.

Публ. доп. про екскурсію до м. Чорнобиля (1913 р.).ГЕРАСИМЕНКО О. Роль центральних та місцевих архівів у вивченні аграрного руху на Лівобережній Україні (1900 – лютий 1917 рр.). – 2006, 5, 73 – 82.

ГОЛЕЦЬ В. Кооперація і НЕП (історіографічний огляд). – 2005, 2 – 3, 31 – 37.

ГОЦУЛЯК В. Наукові школи в українській історичній науці кінця ХІХ – початку ХХ століття: історіографічний аспект. – 2002, 1, 56 – 65.

ГРИНЬ О. Невідомий опис Новгород – Сіверського намісництва. – 2003, 1, 204 – 208.

ГРИНЬ О. Старожитності Подесення у працях місцевих краєзнавців останньої чверті XVIII ст. – 2008, 6, 107 – 112.

Грушевський М. Чернігів. – Павло Полуботок /Підгот. до друку та передм. О.Коваленка. – 1997, 1 – 2, 141 – 144.

ДЗИРА І. Критика джерел у „Чернігівському літопису” та „Зібранні історичному” Стефана Лукомського. – 2002, 2, 11 – 17.

ДЗИРА І. Українсько – Російські взаємини кінця 20-х рр. XVIII ст. на сторінках „Краткого журнала о поездке в Москву гетмана Даниила Апостола”. – 2008, 2, 3 – 13.

ДІБРОВА С. Остання праця „Нестора української етнографії”: Я. П. Новицький про історичну Хортицю. – 2007, 5, 74 – 81.

Дмитрієнко С. Проблеми регіональної історії Північного Лівобережжя у науковому доробку М.Петровського. – 1999, 2, 113 – 119.

Дмитрук Р. Джерела вивчення історіі політичного руху в Чернігівській губерніі 1890 – 1917 рр.2001, 1, 34 – 41.

ДОРОХІНА Т. Українське середньовіччя та ранньомодерна доба у висвітленні журналу „Визвольний шлях” (50 – 70-і роки ХХ ст.). – 2005, 4 – 5, 42 – 48.

Дорошенко Д. Новгород – Сіверський /Підгот. до друку і передм. О.Б.Коваленка. – 1995, 1, 81 – 84.

Дорошенко Д. Тихий закуток. Гетьманський монастир /Підгот. до друку і передм. О.Коваленка. – 1998, 1, 152 – 161. .

Петропавлівський Глухівський та Гамаліївський монастирі (короткі нариси).Дубровський В. Пожежа 1750 року в старому Чернігові /Підгот. до друку та передм. О.Коваленка і Т.Вороніної. – 1997, 6, 154 – 166.

ДЯТЛОВ В. Комунікативна культура середньовіччя і раннього модерну в сучасній німецькій історіографії. Від історії комунікацій до історичної комунікології? – 2007, 1, 106 – 116.

Дятлов В. Методологічні проблеми дослідження суспільства доби Середньовіччя та раннього Нового часу. – 1997, 6, 95 – 102.

Єршов А. До питання про час виникнення м. Ніжина /Підгот. до друку і передм. О.Коваленка та А.Острянка.2001, 6, 94 – 99.

ЖУРБА О. Публікації джерел та вивчення історії козацтва на сторінках харківських журналів першої чверті ХІХ століття. – 2003, 5 – 6, 94 – 101.

Журба О. Регіональні особливості образу козака в українській антикварній історіографії. – 2001, 6, 59 – 62.

З народознавчого доробку Філарета Гумілевського /Підгот. до друку і передм. О.Тарасенка. – 1997, 3, 121 – 131.

Фрагменти народознавчих матеріалів з “Историко-статистического описания Черниговской епархии”.Зозуля С. Деякі аспекти московсько – кримських взаємин у працях Михайла Бережкова. – 1999, 4, 124 – 127.

ЗОЗУЛЯ С. Дослідження загальної історії ніжинськими вченими в 20-х рр. ХХ ст.: основні структурні підрозділи. – 2002, 3, 69 – 72.

ІСТОРІЯ єзуїтської місії та колегіуму в м. Новгороді – Сіверському в XVII ст. у працях польських дослідників /Передм. та публ. О. І. Травкіної. – 2004, 2 – 3, 22 – 27.

Кейда Ф. Феномен Гайдамаччини: витоки, суть, історіографія, художня модель в українському письменстві. – 2001, 3, 71 – 73.

Клопот С. Внутрішня політика гетьмана І.Мазепи у концепції С.Соловйова. – 1999, 5, 75 – 81.

КОВАЛЕНКО О. З історії колекціонування писемних пам’яток на Чернігово – Сіверщині. – 2002, 1, 82 – 87.

Коваленко О. З неопублікованих праць Вадима Модзалевського. – 1999, 6, 169 – 173.

Публ. ст. вченого “Сутичка двох панів” (Епізод з побуту козацької старшини початку ХVІІІ ст.).КОВАЛЕНКО О. Іван Забіла та його хроніка з історії України. – 2000, 2, 148 – 153.

Коваленко О. Микола Мотоніс та його “Рассуждение о двух главных добродетелях, которыя писателю истории иметь необходимо должно”.2001, 1, 110 – 115.

Коваленко О. Неопублікована праця Андрія Пригари “Особое или топогра- фическое описание города губернского Новгорода – Северского”. – 1999, 4, 160 – 165.

КОВАЛЕНКО О., Острянко А. Неопубліковані нариси Володимира Євфимовського з історії Чернігово – Сіверщини. – 2006, 4, 126 – 139.

КОВАЛЕНКО О., Петреченко І. Невідома праця кінця XVIII ст. з історії Стародуба. – 2000, 3, 160 – 166.

Коваленко О., Ситий І. З історії української рукописної книги та історичної думки ХVІІІ ст. – 1998, 2, 96 – 99.

Рукописні збірники у фондах Чернігівського історичного музею.КОНДРАТЬЄВ І. До джерел формування служебної шляхти Любецької волості. – 2006, 3, 38 – 45.

Конотоп О. Олександр Оглоблин про Чернігівщину. 2001, 4, 144 – 145.

Кривошея В. Синодик Крупицько-Батуринського монастиря як історичне джерело. – 1997, 5, 65 – 67.

Кучинський М. Журнал “Киевская старина” та О.М.Лазаревський. – 1999, 4, 58 – 66.

Линюк Л. “Моє друге я”: (До виходу “Щоденника” О.Ф.Кістяківського). – 1998, 2, 68 – 73.

МАГУРЧАК А. Огляд джерельної бази до вивчення діяльності Миколи Порша (1900 – 1921 рр.). – 2007, 3, 50 – 54.

МАЛОЗНАНІ дослідницькі роботи /Підгот. до друку і передм. С. Павленка, пер. з пол. М. Данилюка). – 2006, 3, 82 – 87.

Про рід Мазепи.МАСЛАК В. О. Рігельман про події національно – визвольної війни українського народу середини XVII ст. – 2000, 4, 132 – 137.

МИСЮРА О. Постать Олександра Кониського в українському національно – визвольному русі: (Історіографія та джерела проблеми). – 2004, 1, 37 – 46.

Модзалевський В. Короткий нарис життя св. Іоанна Максимовича /Підгот. до друку і передм. О.Коваленка. – 1998, 5, 134 – 142.

НАУМОВ С. Сучасна історіографія Українського політичного руху в Російській імперії. – 2008, 4, 62 – 71.

Ненадруковані розвідки Ю.Виноградського /Підгот. до друку і передм. М.Кравченка. – 1995, 4, 136 – 138.

Публ. нарисів “Вулочка імені Горького в Сосниці” та “Красна гора”.Неопублікована пам´ятка регіональної історіографії початку ХІХ ст. /Підгот. до друку і передм. О.Коваленка. – 1996, 4, 123 – 126.

Публ. рукопису “Разговор о начале города Чернигова и о учреждении семинарии”.Онацький Є. Пам’яті Дмитра Ів. Дорошенка /Підгот. до друку та передм. Т.Демченко та Г.Кураса. 2001, 6, 100 – 104.

ОНІЩЕНКО О. Гендерний аспект української історіографії революції 1917 року. – 2005, 6, 85 – 90.

ОНІЩЕНКО О. Мемуари жінок як історичне джерело до вивчення революційних подій 1917 р. в Україні. – 2002, 5, 21 – 28.

Острянко А. Історія Північного Лівобережжя на сторінках “Записок Ніжинського інституту народної освіти”. – 1999, 3, 106 – 110.

Острянко А. “Щоденник” професора Бережкова. – 1997, 5, 133 – 139.

Коментар до “Щоденника” М.М.Бережкова (1876 – 1930 ).ПАПАКІН Г. Господарська, громадська та благодійницька діяльність роду Скоропадських у документах фамільного архіву (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – 2006, 2, 41 – 51.

Петреченко І. Нові відомості з історії створення праці О.Ф.Шафонського “Черниговскаго наместничества топографическое описание”. – 1999, 3, 111 – 116.

Петровський М. З історії чарівництва в старій Україні /Підгот. до друку і передм. О.Коваленка та С.Дмитрієнка. – 1996, 1, 110 – 114.

Чарівництво у військовій справі.ПИРІГ П. Джерела з історії Чернігівщини XVII століття. – 2004, 2 – 3, 43 – 49.

ПИРІГ П. Джерела Центрального державного історичного архіву України (м.Київ) про млинарство на Чернігівщині в другій половині ХVIІ століття. – 2002, 4, 24 – 28.

ПИРІГ П. Основні віхи дослідження історії Чернігівщини XVII століття. – 2006, 4, 61 – 72.

ПОЛОВЕЦЬ В. Джерела з історії кооперативного руху Лівобережної України (1861 – 1917 рр.). – 2002, 2, 72 – 77.

ПОЛОВЕЦЬ В. Половці: історіографія та походження ХІ – ХІІІ ст. – 2006, 6, 17 – 26.

Половець В. Чернігівські архівні джерела у висвітленні періоду Великої Вітчизняної війни в лекційному курсі “Історія України”. – 1999, 6, 110 – 114.

Рафальський О. Вивчення історії національних меншин в Україні ХХ ст.: класифікація джерел. – 2001, 3, 81 – 85.

Ринсевич В. Джерелознавчі аспекти наукової діяльності О.М.Лазаревського на Лівобережній Україні. – 1999, 4, 43 – 57.

Сарбей В. Пантелеймон Куліш в українському національному відродженні. – 1997, 4, 20 – 28.

Сергійчук В. Вивезений архів Мазепи. – 1997, 5, 22 – 24.

Про архів гетьмана, який зберігається в С.-Петербурзькому відділенні іституту історії РАН.СЕРДЮК Л. Біля джерел архівної справи на Придесенні. – 2000, 1, 126 – 132.

Ситий І. Книги Забіл (1671 – 1745). – 1999, 1, 116 – 120.

Опис рукописних книг з колекції ЧІМ.СІКАЛЮК А. Маловідомі джерела про діяльність В. П. Науменка. – 2006, 5, 64 – 73.

СОЛОМЕННА Т. Постать О. А. Аракчеєва в історіографії другої половини ХХ століття. – 2002, 2, 61 – 67.

Соломенна Т., Ячменіхін К. Військові поселення в Україні та О. Аракчеєв у концепції О. Багалій – Татаринової.2001, 2, 71 – 79.

СТРИЖАК Є. Проблеми кадрового забезпечення середньої та вищої школи УСРР у 20-і – 30-і рр. ХХ ст.: історіографія проблеми. – 2007, 5, 81 – 88.

ТАРАСЕНКО І. Лоїв у літописах і хроніках середини XVII – початку XVIII ст. – 2007, 1, 12 – 15.

Тарасенко О. З етнографічних нотаток Філарета Гумілевського.2001, 5, 73 – 76.

ТОЦЬКА Ж. Документальні публікації з історії Північного Лівобережжя на сторінках „Черниговских губернских ведомостей” (дореформений період). – 2007, 2, 80 – 85.

Тюрменко І. Доба Івана Мазепи в творчості І.Огієнка. – 1998, 5, 90 – 102.

Тюрменко І. І.Огієнко про роль і місце Руїни в історії українського державотворення. – 1999, 2, 3 – 11.

Федоренко П. Декабристи на Чернігівщині після амністії /Підгот. до друку і передм. О.Коваленка та В.Ткаченка. – 1997, 5, 121 – 132.

Хроніка Павла Полуботка /Підготов. до друку, передмова і коментар О.Коваленка. – 1995, 6, 105 – 110.

Чернігівський літопис / Підгот. до друку, передм. і комент. Ю.Мицика. – 1996, 4, 106 – 122.

У літописі описані події 1506 – 1725 рр. Шафонский А.Ф. Краткое топографическое описание Новгородского Северского наместничества 1787 года /Підгот. до друку і передм. О.Коваленка та І.Петреченко. – 1995, 5, 149 – 156.Швидько Г. Універсали гетьманів як джерело з історії українських міст. – 1997, 3, 42 – 46.

ШЕВЕЛІВ Б. Жандармська розвідка про О. О. та С. Ф. Русових та зібрані нею в 1913 р. матеріали про них /Підгот. до друку і передм. О. Коваленка. – 2000, 1, 145 – 155.

ШЕЙКО В. Історія культури України: історіографічний огляд. – 2000, 6, 80 – 89.

Яблоновський О. Чернігівщина /Пер. з пол., передм. і прим. І.Кондратьєва. – 1997, 1 – 2, 130 – 14.

Історико – географічний нарис Чернігівського воєводства ХVІІ ст.Яворницький Д. Село Красилівка /Підгот. до друку і передм. О.Коваленка та В.Шевченка. – 1996, 5, 114 – 116.

ЯКИМЕНКО М. Чи була Україна колонією на рубежі ХІХ – ХХ ст.? – 2006, 2, 65 – 70.

ПУБЛІКАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

В будущем этого не должно быть: (З архіву НКВС) /Публ. В.Шкварчука. – 1995, 4, 135.

Публ. Постанови надзвичайного засідання Новгород – Сіверської міської Думи 30 жовт. 1917 р.

Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського /Підгот. до друку та передм. І.Ситого. – 1998, 1, 83 – 90; 2, 31 – 46; 3, 72 – 84, 4, 37 – 58; 5, 67 – 82; 6, 62 – 85.

ГОЛОДОМОР 1932 – 1933 рр. на Чернігівщині /Виявлення док. Л. Коноваленко, підгот. до друку та передм. А. Морозової та Н. Полетун. – 2003, 4, 36 – 49.

ГОРОБЕЦЬ С. Списки значкових товаришів Чернігівського полку 1732 та 1737 рр. – 2008, 1, 15 – 18.

ГУЛЯЙ А., Мицик Ю. Незнані документи гетьмана Івана Мазепи. – 2003, 1, 56 – 67.

Десять документів до історії Стародубщини і Стародубського полку ХVІІ – ХVІІІ ст. /Підгот. до друку і передм. Ю.Мицика. – 1996, 1, 103 – 109.

ДЕСЯТЬ листів королівського секретаря, львівського міщанина Домініка Вильчка до короля Яна ІІІ Собеського про події в Україні у 1694 – 1695 рр. – 2004, 1, 25 – 28.

ДНІПРОМ всиновлений чуваш: Нові док. до біографії М.Сеспеля /Передм., підгот. до друку Б.Юр’єва. – 2003, 1, 68 – 73.

З документації гетьмана Івана Мазепи /Підгот. до друку, передм. та комент. Ю.Мицика. – 1997, 3, 99 – 105. .

Публ. 6 універсалів І. Мазепи та лист Згурустиневича.З документації гетьмана Мазепи /Підгот. до друку, передм. та комент. Ю.Мицика. – 1997, 4, 143 – 150; 1998, 1, 91 – 103.

Публ. понад 30 документів І. Мазепи.З Документації гетьмана Івана Мазепи /Підгот. до друку, передм. та комент. Ю. Мицика та Н. Бойницької. 2001, 4, 36 – 45.

З документації гетьмана Івана Скоропадського /Підгот. до друку і передм. Ю.Мицика. – 1997, 6, 66 – 71.

Універсали І. Скоропадського.Коваленко О., Гейда О. Біля джерел церковно – історичних студій на Чернігівщині. – 1998, 3, 123 – 129.

Коваленко О., Курас Г. Михайло Грушевський: Тиждень в Чернігові. – 1999, 1, 144 – 156.

КОВАЛЕНКО О. Невідома сторінка наукової діяльності Федора Туманського. – 2000, 5, 144 – 150.

Кравець М., Мицик Ю. З присяжних книг Ніжинського полку 1654 р. (Батурин). – 2001, 5, 20 – 37.

КРАВЕЦЬ М., Мицик Ю. З присяжних книг Ніжинського полку 1654 р. (Мена). – 2002,1,10 – 22.

КРИВОБОК О. Документи про партійне життя Чернігівщині у 1905 році. – 2004, 4, 55 – 61.

Любеч та його округа в 1726 р. /Підгот. до друку опису і передм. І.Ситого. – 1995, 4, 39 – 53.

МАЗЕПА В. Документи до історії Стародубського полку (др. пол. XVII – поч. XVIII ст.). – 2008, 1, 3 – 14.

Марков М. Матеріали до історії учбових закладів Чернігівської дирекціі. 1804 – 1805 навчальний рік /Підгот. до друку і передм. С.Воїнова. – 1999, 4, 76 – 99.

Мицик Ю. До історії старого Чорнобиля. – 1995, 4, 36 – 38.

Публ. лист керівника польської адміністрації в Чорнобилі (1648 р.).Мицик Ю. З джерел до історії Сіверської України та Білорусі XV – XVIIст. 2001, 3, 52 – 64.

МИЦИК Ю. З документації Свято – Микільського Рихлівського монастиря ХVII ст.: (Листи ігумена Луки). – 2004, 1, 12 – 24.

МИЦИК Ю. З документації Свято – Михайлівського Золотоверхого монастиря XVII – XVIII ст. (маєтності в Острі). – 2008, 3, 52 – 67; 5, 29 – 51.

МИЦИК Ю. З документів до історії Свято – Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVII - XVIII ст. – 2007, 5, 28 – 43.

Мицик Ю. З документів гетьманів І. Самойловича та І. Мазепи. – 2001, 6, 18 – 37.

МИЦИК Ю. З документів польських архівів до історії Сіверщини XVII – XVIII ст. – 2003, 5 – 6, 10 – 26.

Мицик Ю. З документів українських гетьманів та полковників доби Руїни (за матеріалами польських архівосховищ). – 1999, 3, 3 – 34. Подано 40 документів.

Мицик Ю. З нових джерел до історії церковного землеволодіння на Чернігівщині ХVІІ – ХVІІІ ст. – 1997, 1 – 2, 100 – 116.

Подано 19 документів.Мицик Ю. З нових документів про національно – визвольну війну українського народу (1648 – 1658 рр.) на Сіверщині. – 1998, 2, 3 – 9; 6, 12 – 28; 1999, 2, 12 – 38.

МИЦИК Ю. Сім універсалів гетьмана Івана Скоропадського. – 2006, 4, 37 – 41.

МИЦИК Ю. Фрагменти до біографії І. Мазепи. – 2007, 3, 12 – 16.

Опубліковані три документи, які стосуються життя й діяльності І. Мазепи.МИЦИК Ю. Шість гетьманських універсалів XVII – XVIII ст. – 2000, 1, 88 – 92.

МИЦИК Ю. Ще один сюжет про Івана Мазепу. – 2006, 5, 35 – 39.

Публ. двох недрукованих універсалів гетьмана І. Мазепи.

Націоналістичні і наклепницькі збочення” /Публ. В.Сергійчука. – 1997, 5, 3 – 5.

Доп. записка першого секретаря Чернігів. обкому КПУ М.Борисенка (1969 р.) про зустріч письменників з студентами.Описи Чернігова 60-х років ХVІІІ ст. /Підгот. до друку і передм. О.Коваленка та І.Петреченко. – 1997, 4, 165 – 173.

Публ. описів міста за 1765, 1766 рр.ОУН на східних теренах України /Комент., підгот. до друку Г. Греченка. – 2001, 2, 144 – 151.

Переписна книга Чернігова 1666 р. / Підготов. до друку, передм. та прим. О.Коваленка, С.Мельника і В.Сапона. – 1997, 3, 167 – 181.

Подвірний перепис жителів м. Чернігова.Петреченко І. Нововиявлені документи до біографії Опанаса Шафонського. – 1999, 5, 98 – 107.

Протокол першої сесії Славутицької міської Ради народних депутатів двадцятого скликання /Підгот. тексту до друку і комент. С.Реп´яха. – 1995, 5, 40 – 44. До історії будівництва м.Славутича (1987 р.).

Русанов Ю. До історії Чернігівської громади. – 1996, 6, 7 – 10.

Сергійчук В. І не всі комуністи мовчали... – 1995, 5, 118 – 119. Публ. повідомл. про вихід з ВКП(б) заворгвідділом Носівського райпарткому Яременка (1932 р.).

Сергійчук В. Стародубщина горнулася до матері – України. – 1995, 3, 3 – 8. Публ. док. 1917 – 1918 рр. про бажання жителів Стародубщини залишитись у складі України.

Сергійчук В. Хто кував славу “русского оружия”. – 1996, 2 – 3, 104 – 122. Публ. Реєстру козаків Сосницької сотні Чернігів. полку (1724 р.) показом участі кожного козака в походах російської армії.

Симоненко В. Перше побиття демократів? – 1996, 2 – 3, 127 – 129. Публ. показань ніжин. студента С.Остроградського (1906 р.).

Синодик Крупицько-Батуринського монастиря /Підгот. до друку та вступ І.Ситого. – 1997, 5, 40 – 64.

Ситий І. Батурин у першій чверті ХVІІІ ст. – 1995, 1, 65 – 73. Публ. док. “Мазепиної книги”.

Ситий І. Генеалогічні та історичні нотатки бунчукового товариша І.І.Забіли. – 1999, 4, 166 – 169.

Нотатки з рукописної книги 40 – 50-х рр. ХVІІІ ст.СИТИЙ І. До історії генерального військового суду: декрет від 8 березня 1704 р. – 2008, 6, 81 – 83.

СИТИЙ І. До історії українського війська: списки бунчукових товаришів та сотників 1733 р. – 2000, 5, 139 – 143.

СИТИЙ І. Матеріали до історії українського міста та села: реєстр Воронезької сотні 1723 р. та ревізія м. Іваниця з околицями 1750 р. – 2006, 3, 23 – 38.

СИТИЙ І. Опис Менської сотні 1734 р. – 2007, 4, 39 – 46.

Сокращенное историческое описание Черниговской губернии вообще и всякого города особо” 1787 р. /Підгот. до друку і передм. О.Коваленка та І.Петреченко. – 1995, 2, 82 – 95.У склепі останнього гетьмана / Підготов. до друку і передм. О.Коваленка та С.Гаврилової. – 1995, 3, 102 – 110.

Публ. док. 1927 р. про розкриття склепу гетьмана К.Розумовського в Батурині.Червоний терор в Конотопі навесні та літом 1919 року /Публ. В.Ємельянова. – 1996, 2 – 3, 123 – 126.

Публ. 7 док.

Шпигунина Чернігівщині /Підгот. до друку Т.Зуб та Н.Полетун. – 1995, 1, 58 – 64.

ЮРЄВ Б. Навічно в пам’ яті народній. – 2003, 5 – 6, 46 – 61.

Док. періоду визволення Чернігівщини від німецько – фашистських загарбників.


ПУБЛІКАЦІЯ ЛИСТІВ
Абросимова С. Чернігівські кореспонденти Д.Яворницького. – 1998, 3, 111 – 116.

Публ. 14 листів (1887 – 1905 рр.).Бойко В. З епістолярної спадщини Євгена Чикаленка. 2001, 4, 46 – 54.

Публ. листи до Д. Мордовця.Гаврилова С. Листи О.Рахманової до П.Стебницького. – 1999, 4, 100 – 108.

Публ. 6 листів (1913 – 1917 рр.).ДМИТРО Дорошенко про Михайла Грушевського: Невідомий лист Д.Дорошенка /Підгот. до друку, передм. та прим. Г.Кураса. – 2002, 4, 52 – 56.

ДУБРОВСЬКИЙ В. Проблеми історичного вивчення Чернігівщини /Підгот. до друку, передм. і прим. О. Коваленка. – 2005, 1, 93 – 97.

У дод. до публ. статті вміщено три листи автора до М. Грушевського.Кузьменко В. Невідомі автографи з архіву М.М.Ушакова. – 1999, 1, 140 – 143.

Публ. двох листів П.Тичини (1949, 1959 рр.) та листа В.Сосюри (1950 р.) до М.Ушакова.ЛИСТ гетьмана Мазепи до цісаря Йосифа І /Пер. з нім. В. Дятлова. – 2006, 3, 14 – 15.

Лист Чернігівської громади до Слов´янського з´їзду етнографів /Публ. Ю.Русанова. – 1995, 5, 157 – 158.

Лист, підписаний І.Л.Шрагом (1868 р.).Листи Василя Горленка Дмитру Яворницькому /Підгот. до друку, передм. та комент. С.Абросимової та І.Тарасенко. – 1997, 3, 116 – 120.

Листи Івана Пулюя до Ганни Барвінок /Підгот. до друку та передм. Л.Зеленської. – 1998, 3, 85 – 110.

Листи М.С.Грушевського до М.М.Коцюбинського /Підгот. до друку і передм. Л.Зеленської. – 1996, 1, 92 – 102.

Листи Патрика Гордона /Публ., пер. з нім. В. Дятлова. 2001, 6, 91 – 93.

МИЦИК Ю. З листів Василя Дубровського до митрополита Іларіона (Огієнка). – 2005, 6, 111 – 134.

Мицик Ю. З листів “козацького відділу” АКВ АГАД у Варшаві. – 1998, 5, 10 – 17.

Мицик Ю., Денис В. Листи М.Могилянського до М.Грушевського. – 1999, 5, 108 –119.

МИЦИК Ю. Листи Б.Жука до митрополита Іларіона (Огієнка). – 2005, 1, 98 – 106.

МИЦИК Ю. Три сюжети про гетьмана Мазепу. – 2006, 3, 15 – 21.

З незнаних листів І. Мазепи.МИЦИК Ю., Чепела Ю., Шолудько І. Листи Ганни Барвинок (Олександри Куліш) до Михайла Грушевського. – 2006, 2, 20 – 40.

Морозов О. Справа академіка К. В. Харламповича. 2001, 4, 55 – 56.

Листи М. С. Грушевського до академіка та його дружини В. П. Харлампович.Населевець Н. Листи Б.Грінченка. – 1997, 1 – 2, 156 – 159.

Невідомий лист П.Куліша /Підгот. А.Г.Розанов. – 1996, 5, 117.

ПИСЬМА издалека” /Підгот. до друку, комент. Г.Морозової. – 2003, 1, 74 – 77.

Листи О.Г.Силенка до брата Г.Г.Силенка датовані листоп. – груд. 1917 р.

ПІЗНЮК Л. Відлуння двадцятих. – 2008, 1, 136 – 141.

З неопубл. листів А. Любченка.Половникова С. Листи О.Ф.Кістяківського до О.І.Ханенка. – 1998, 2, 74 – 81.

Рахно О. Листи Олександра Русова до Іллі Шрага. – 1999, 2, 142 – 147.

Сіверяни пишуть Грушевському /Підгот. до друку Ю.Мицик, В.Денис, Ф.Мороз. – 1998, 4, 59 – 62.

СТАРОВОЙТЕНКО І. Євген Чикаленко і Василь Доманицький у короткому епістолярному діалозі (1908 – 1910). – 2006, 6, 3 – 16.

ЩЕСТЮК Т. Незнані листи Василя Дубровського до Михайла Грушевського. – 2006, 3, 80 – 81.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка