Покажчик змісту журналу “Сіверянський літопис” за 1995 – 2008 рокиСторінка2/12
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ПОНОМАРЕНКО О. Специфіка політичних процесів в Україні XVII ст. – 2007, 1, 32 – 39.

Пономаренко П. Князі путивльські. – 1999, 5, 3 – 9.

Пономаренко П. Про завершальний етап шляху князя Ігоря при поверненні з полону.2001, 3, 25 .

Путро О. З історії першої української політичної еміграції: (За арх. джерелами 18 ст.). – 1998, 5, 3 – 9.

РОСТОВСЬКА О., Блануца А. Українська ментальність і Національно – визвольна революція 1648 – 1676 рр. – 2000, 1, 3 – 10.

Ростовська О. Ніжинський козацький полк . – 1999, 3, 95 – 98.

Русіна О. З історії Сіверщини у складі московської держави. – 1996, 2 – 3, 18 – 26.

Русіна О. Чернігів і “Руська земля” у Середньому Подніпров´ї. – 1995, 3, 27 – 32.

САВЧЕНКО О. Економічний розвиток Новгород – Сіверського намісництва (за даними Опису 1779 – 1781 рр.). – 2000, 6, 62 – 70.

Симоненко В. Крізь тенета вірнопідданства: (До історії Ніжин. полку у ХVІІ – ХVІІІ ст.). – 1995, 4, 115 – 118.

Симоненко В. Подвиг, якого не було . – 1999, 4, 170 – 172.

Про вигадану історію оборони жінками міста Ніжина у 1709 р.СИТИЙ І. Батурин доби Івана Мазепи. – 2000, 3, 36 – 46.

Ситий І. Герб і печатка Івана Мазепи. – 2001, 5, 38 – 49.

СИТИЙ І. Матеріали до топографії Батурина XVII ст. – 2008, 4, 3 – 6.

Ситий І. Новгород – Сіверський цех калачників (1711 – 1900 рр.).1996, 1, 41 – 44; 2 – 3, 63 – 67; 4, 37 – 42; 5, 37 – 42.

СИТИЙ І. Створення Чернігівської губернії і доля українського козацтва. – 2003, 5 – 6, 62 – 65.

Ситий І. Україно – молдавська печатка. – 1999, 3, 99 – 101.

Опис печатки на універсалі господаря Молдовії Іона Дуки (1682 р.).СОЛОНСЬКА Н. Бібліотека Ярослава Мудрого і початок розвитку науки в Київській Русі (ХІ ст.). – 2004, 2 – 3, 11 – 21.

СТАНІСЛАВСЬКИЙ В. Українці – втікачі з турецького полону та Людовік XIV: випадкова зустріч у Парижі. – 2003, 4, 29 – 31.

Стафійчук В. Природоохоронні заходи у столиці Гетьманщини у 18 ст. – 1998, 4, 78.

СТУДІНСЬКИЙ В. Папірні Чернігівщини у ХVІІ – першій половині ХІХ століття. – 2002, 2, 52 – 56.

ТЕРЕХ М. Цегельня Розумовського в Батурині. – 2004, 4, 61 – 65.

Ткаченко В. Оборона Глухова у 1664 році. – 1996, 1, 7 – 15.

ТОКАРЄВ С. Коропська сотня Ніжинського полку у другій половині XVII – XVIII століть. – 2007, 2, 36 – 43.

УЛЬЯНЕНКО В. Соціально – економічний розвиток Сосницької сотні середини XVII – XVIII ст. – 2002, 5, 29 – 36.

ФІРСОВ О. Військово – політичні погляди П. Сагайдачного та Б. Хмельницького. – 2008, 5, 18 – 24.

Харкевич М. Носівці більше 1000 років. – 1997, 4, 157 – 158.

ХРОМОВА І. Атрибуція монет Чернігово – Сіверського князівства: проблеми та здобутки. – 2008, 3, 22 – 27.

ШАРА Л. Міське самоврядування на Чернігівщині: десять років діяльності (1871 – 1880 рр.). – 2000, 4, 31 – 38.

ШУМИЛО С. Київська місія апостолів слов’ян: перше хрещення Руси – України та вплив на подальшу долю Східної Європи. – 2005, 1, 10 – 30.
ХІХ століття
Бойко В(адим). Видача власницьких записів державним селянам Лівобережної України. – 1999, 5, 64 – 74.

Земельний устрій державних селян за реформою 1861 р.БОЙКО В(адим). Переселення селян Чернігівської губернії у Південно – Уссурійський край (1883 – 1885 рр.). – 2003, 1, 87 – 92.

БОЙКО В(адим). Реформа управління державними селянами другої половини ХІХ ст. в Лівобережній Україні. – 2000, 5, 117 – 121.

Бойченко С. Загадковий надгробок під цоколем колегіуму. – 1998, 6, 121 – 123.

Надгробок з поховання купця Г.Єнька у Чернігові.Васильєва М. Гуттерівське братство на Чернігівщині. – 1995, 5, 75 – 81.

Німецькі колоністи на Коропщині у ХVІІІ – ХІХ ст.ВАЩЕНКО А. Інститут земських дільничних начальників у системі місцевого суду (друга половина ХІХ ст.). – 2002, 2, 84 – 91.

Ващенко А. Соціальне обличчя земського начальника (За матеріалами Полтав. та Чернігів. губ.). 2001, 2, 80 – 88.

ВОРОБЕЙ Р. Благодійні та громадські організації у системі місцевих органів державного управління другої половини ХІХ – початку ХХ століть. – 2007, 1, 116 – 119.

ВОРОБЕЙ Р. Місце і роль приказів громадської опіки у системі губернських органів управління (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). – 2006, 2, 58 – 60.

ГАНДИШ А., Пиріг П. Діяльність Чернігівського губернського земства по сприянню сільському господарству у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – 2000, 4, 119 – 131.

ГАНДИШ А., Пиріг П. Діяльність Чернігівського земства по поліпшенню родючості грунтів губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. – 2000, 5, 93 – 97.

Гапієнко А. З історії розвитку Чернігівської земської статистики. – 1997, 1, 49 – 65.

ГЕРАСИМЧУК О. Особливості землеустрою і динаміка землеволодіння в Чернігівській губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. – 2008, 1, 75 – 83.

Греченко Г. З історії містечка Варви (або маловідомі сторінки із розвитку освіти кінця ХІХ століття). – 1997, 1 – 2, 87 – 90.

ДМИТРЕНКО А. Студентський рух в університеті Святого Володимира в 60 – 80-х роках ХІХ ст. – 2002, 5, 45 – 48.

ДОВЖУК І. Розвиток водного транспорту України наприкінці ХІХ ст. – 2002, 2, 78 – 83.

ДУДАР О. До проблеми національного розвитку України другої половини ХІХ ст. – 2008, 4, 122 – 128.

ДУДАР О. „Черниговские губернские ведомости” і Чернігівська громада: співпраця офіційного видання та опозиції. – 2007, 2, 76 – 80.

ЗАЄЦЬ О. Базарна та стаціонарна торгівля на Чернігівщині у ІІ половині ХІХ ст. – 2006, 1, 41 – 46.

ЗАЄЦЬ О. Ярмаркова торгівля на Чернігівщині у другій половині ХІХ ст. – 2004, 5 – 6, 10 – 16.

КАТОЛИК А. Особливості процесу становлення й розвитку земської медицини на Чернігівщині. – 2008, 5, 81 – 86.

КОВАЛЬЧУК В. Ніжинське земство: через неможливе – до кращого. – 2005, 2 – 3, 59 – 61.

КОЗЛОВ О. Кролевчани у війні 1812 року. – 2005, 1, 47 – 54.

КОЛЄВАТОВ О. Органи управління в Слобідсько – Українських військових поселеннях 1817 – 1832 рр. – 2006, 1, 66 – 73.

КОЛЄВАТОВ О. Розвиток тваринництва в слобідсько – українських військових поселеннях у першій третині ХІХ ст. – 2008, 3, 152 – 157.

КОЛЄВАТОВ О. Розвиток торгівлі в слобідсько – українських військових поселеннях до їх реорганізації у 30-х рр. ХІХ ст. – 2004, 5-6, 34 – 39.

КОЛЯДА І. Українська інтелігенція та національний рух 70 – 80-х рр. ХІХ ст.: особливості ідеології. – 2007, 3, 3 – 11.

Крупенко О. Суспільне життя Ніжина і Ніжинщини у першій половині ХІХ століття. – 2001, 5, 50 – 54.

КУЛИК В. Торгівля у Ніжині у ХІХ ст. – 2002, 5, 40 – 44.

Куценко Т. З історії гончарства в Олешні. – 1995, 2, 38 – 43.

До 100-річчя гончарної школи ім. О.Ф.Ліндфорса.ЛИМАР А. М. Т. Симонов (НОМИС): погляди поміщика на проблеми пореформенного сільського господарства в Полтавській губернії. – 2005, 6, 50 – 61.

Лисий І. Так починалася залізниця. – 1995, 5, 88 – 89.

Будівництво Курсько – Київської залізниці (1867 – 1870 рр.).ЛУНЯК Є. Кирило – Мефодіївське товариство: проблема дефініції. – 2003, 4, 97 – 100.

ЛЮБИЧ О. Торгівля на Чернігівщині в першій половині ХІХ ст. – 2005, 6, 36 – 40.

ЛЮБИЧ О. Чернігівське селянство першої половини ХІХ ст. – 2004, 5 – 6, 44 – 47.

МАКАРЕЦЬ С. Ринок зерна в губерніях Лівобережної України на рубежі ХІХ – ХХ ст. – 2008, 1, 59 – 65.

МАЩЕНКО А. Колонія Нові Мизиричі та її роль у соціально – економічному розвитку України (перша половина ХІХ ст.). – 2007, 6, 132 – 137.

МЕКШУН Л. Земська статистика освіти України. – 2003, 4, 120 – 122.

МЕКШУН Л. Роль української земської статистики у проведенні статистичних з’їздів і нарад у другій половині ХІХ на початку ХХ ст. – 2007, 5, 71 – 74.

МЕКШУН Л. Роль української земської статистики у створенні групових та комбінаційних таблиць у кінці ХІХ ст. – 2002, 6, 145 – 148.

МІТЕРОВ О. Демографічна характеристика сільського населення Чернігівської губернії (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). – 2007, 6, 115 – 127.

Морозов О., Костенко І. Брати Зосими: До історії грецької громади в Ніжині. – 1996, 4, 65 – 72.

МІЩУК С. Дослідження рукописних книг та стародруків Чернігова і Ніжина в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – 2008, 2, 63 – 68.

МОРОЗОВА А. Демографія та міграційні процеси серед єврейського населення Північного Лівобережжя України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – 2005, 2 – 3, 55 – 59.

МОРОЗОВА А. Єврейське землеволодіння та землеробство, землеробні колонії Північного Лівобережжя України. – 2003, 5 – 6, 74 – 81.

МОРОЗОВА А. З історії Чернігівського сирітського будинку. – 2008, 1, 47 – 53.

МОРОЗОВА А. Чернігівські губернатори другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – 2008, 2, 58 – 63.

НЕСТЕРЕНКО Л. Селянський судоустрій І половини ХІХ ст. (за матеріалами Чернігів. губ.). – 2006, 3, 51 – 56.

НЕСТЕРЕНКО Л. Управління державними селянами в І пол. ХІХ ст. – 2005, 4 – 5, 50 – 55.

НЕСТЕРЕНКО Л. Формування бюджетів волостей у Чернігівській губернії І половини ХІХ ст. – 2007, 3, 29 – 37.

Опанасенко В. Формування дворянського стану в Чернігівській губернії. – 1999, 5, 41 – 44.

ПИЛИПЕНКО О. Україна у зовнішньоекономічних зв’язках Росії наприкінці ХІХ – початку ХХ століть. – 2007, 3, 55 – 63.

ПИРІГ П., Любич О. Інтеграція міського населення Чернігівщини в соціально-політичну структуру Російської імперії у першій половині ХІХ століття. – 2008, 4, 71 – 80.

ПИРІГ П., Любич О. Промисловість Чернігівщини першої половини ХІХ ст. – 2007, 1, 119 – 123.

ПИРІГ П., Любич О. Селянське господарство Чернігівщини в першій половині ХІХ ст. – 2007, 2, 69 – 76.

ПИРІГ П., Любич О. Соціально-економічне становище Батурина в першій половині ХІХ століття. – 2008, 5, 52 – 62.

ПИРІГ П., Любич О. Чернігівські козаки на початку ХІХ ст. – 2007, 4, 113 – 118.

ПОЛІЩУК Ю. Етносоціальна структура населення Волині за переписом 1897 року. – 2002, 1, 46 – 50.

ПОЛОВЕЦЬ В. Державна влада і кооперативні установи. 1861 – 1917 рр. – 2004, 4, 22 – 30.

ПОЛОВЕЦЬ В. Державна політика в галузі кооперативного законодавства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – 2003, 4, 101 – 107.

Половець В. З історії Чернігівської кредитної кооперації. – 2001, 6, 63 – 69.

ПОЛОВЕЦЬ В. Земство Лівобережної України як осередок і провідник кооперативної ідеї (1861 – 1917 рр.). – 2003, 1, 98 – 105.

ПОЛОВЕЦЬ В. Інститут земських агрономів у системі кооперативного руху Лівобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – 2003, 5 – 6, 109 – 116.

ПОЛОВЕЦЬ В. Історична концепція розвитку кооперативного руху Лівобережної України (1861 – 1917 рр.). – 2002, 4, 60 – 67.

Половець В. Історія створення і діяльності Сокиринської кредитної спілки. – 2001, 3, 78 -80.

ПОЛОВЕЦЬ В. Кооперативні аспекти в діяльності земства Лівобережної України (1861 – 1917 рр.). – 2005, 1, 73 – 80.

ПОЛОВЕЦЬ В. Чернігівська губернія у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть: Соціально-економічний аспект. – 2002, 6, 80 – 83.

Половникова С. “За нашу і вашу свободу!”: (Польські революціонери в Чернігові). – 1995, 1, 40 – 42.

Пономаренко О. Декабристи про військові поселення в Росії та Україні. – 2001, 1, 61 – 68.

Пономаренко О. Західноєвропейська суспільна думка про військові поселення в Україні і Росії. – 2002, 1, 70 – 74.

Раковський Л. Цукрова промисловість Сосницького повіту другої половини ХІХ ст. та її вплив на економічне життя населення. – 2001, 4, 85 – 89.

Раковський Л. Цукрове виробництво Чернігівщини у 20 – 50 – х рр. ХІХ ст. – 2001, 2, 59 – 64.

РУДЕНКО Н. Переселення населення Чернігівської губернії на Кавказ (30-і роки ХІХ ст.). – 2007, 6, 144 – 147.

СКОРОХОД Г., Хоменко А. Нескорені: (До 145 – річчя повстання Холминських селян проти кріпосництва). – 2004, 4, 72 – 75.

СЛОБОЖАНІНА Н. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині ХІХ ст.: до постановки проблеми. – 2007, 2, 92 – 97.

ТИМОШЕНКО А. Стан переробної промисловості у маєтках Г.П. Галагана (40 – 60 рр. ХІХ ст). – 2006, 1, 52 – 59.

ТКАЧЕНКО В. Комунітаризм другої половини 80-х – початку 90-х ХІХ ст. – 2003, 4, 108 – 116.

ЦУБЕНКО В. Охорона здоров’я в Українському (Харківському) та Києво – Подільському військових поселеннях кавалерії у першій половині ХІХ століття. – 2008, 6, 84 – 91.

ЦУБЕНКО В. Характеристики капіталу Українського (Харківського) та Києво-Подільського військових поселень кавалерії. – 2008, 5, 73 – 80.

Чуприна М. Участь населення Чернігівщини у війні проти французьких загарбників. – 1998, 3, 62 – 71.

ШАРА Л. Комунальне господарство Чернігова: з історії розвитку. – 2008, 1, 39 – 47.

ШАРА Л. Комунальне господарство Чернігова: з історії розвитку (електрифікація міста, упорядкування вуличної мережі). – 2008, 2, 45 – 54.

Шара Л. Природоохоронна діяльність муніципальних структур Придесення у 70 – 90-х рр. ХІХ ст.2001, 2, 31 – 35.

ШАРА Л. Роль виборних інституцій у процесі організації пожежної охорони у містах Чернігівської губернії (остання третина ХІХ ст.). – 2005, 1, 81 – 86.

ШАРА Л. Соціальний склад виборців і гласних Чернігівської думи в руслі реформування законодавства про міське самоврядування (остання третина ХІХ ст.). – 2007, 4, 90 – 98.

ШАРА Л. Фінансування міськими виборними інституціями загальнодержавних потреб (за матеріалами Чернігів. губ. в останній третині ХІХ ст.). – 2006, 1, 27 – 34.

ШАРА Л. Формування та початковий етап діяльності Чернігівського міського самоврядування (1870 – 1874 рр.). – 2005, 4 – 5, 24 – 30.

ШАРА Л. Чернігівське виборне управління: здобутки в царині освіти (70 – 90-і роки ХІХ ст.). – 2007, 6, 24 – 34.

ШАРА Л. Чернігівське міське самоврядування: соціально – побутова діяльність (остання третина ХІХ ст.). – 2007, 1, 55 – 60.

ШЕВЧЕНКО В. Обезземелення селянства в ході скасування кріпосного права у 1861 році: міфи та реалії. – 2007, 5, 95 – 102.

ШЕВЧЕНКО В. Чернігівщина в системі українського земельного ринку другої половини ХІХ – ХХ ст. – 2006, 4, 111 – 119.

ЯЧМЕНІХІН В., Ячменіхін К. Проект утворення військових поселень на Лівобережній Україні у 50-х рр. ХХ ст. – 2002, 3, 50 – 54.

ХХ століття
Ананко Ж. Симон Петлюра і повстанський рух на північно – східній Україні. – 1997, 4, 8 – 19.

Андрієнко О. Споживча кооперація на Чернігівщині в умовах НЕПу. – 1998, 2, 135 – 142.

БЕЗУГЛА О. Корупція та непотизм у Всеросійському земському союзі. – 2004, 5 – 6, 29 – 34.

Білецький Д. Чорнобильська трагедія 1943-го року. – 1995, 5, 36 – 37.

Бій на Прип´ятьському плацдармі 15 жовтня 1943 р.БОЙКО В(олодимир). В обіймах радянської парадигми: підсумки президентських виборів 1999 р. на Чернігівщині. – 2000, 2, 11 – 16.

Бойко В(олодимир). Встановлення та перший період радянської влади в Чернігові. – 1997, 6, 3 – 10.

Бойко В(олодимир). Приєднання північних повітів Чернігівщини до УНР. – 1996, 5, 11.

Бойко В(олодимир). Українські політичні партії і блоки у виборчій муніципальній кампанії 1917 року. – 1997, 1 – 2, 3 – 19.

Бойко О. На переломі: Студії з новітньої історії України (березень 1994 – квітень 1995 рр.). – 1995, 4, 3 – 15.

БОЙКО О. Неформальні організації у добу перебудови: характерні риси та особливості розвитку (З історії ТУМ, „Меморіалу” та „Зеленого світу”). – 2000, 5, 43 – 47.

Бойко О. Феномен “провінційних революцій” у контексті суспільно – політичного протистояння доби перебудови (літо 1989 р. – лютий 1990 р.). – 2001, 2, 3 – 8.

Брезкун М. “Нас вважали штрафниками...”. – 1995, 3, 48 – 49.

Про бойові дії 9-го гвардійського стрілецького полку у 1943 р.Бутко С. Національно – визвольна боротьба на Чернігівщині у 1941 – 1945 рр. – 1995, 5, 9 – 13.

Діяльність ОУН та УПА.БУТКО С. ОУН проти голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні. – 2007, 4, 56 – 68.

БУТКО С. „Українська кров може бути пролита тільки за українську державу і в лавах української армії”. – 2002, 5, 18 – 20.

БУТКО С. Українсько – російські відносини в поглядах чернігівців – засновників ОУН. – 2006, 1, 3 – 12.

БУТКО С. Українсько – російські відносини у політиці ОУН і УПА: осінь 1943 – 1944 рр. – 2002, 6, 10-14. .

Бутко С. “Щасливий випадок”. – 1995, 2, 69 – 70.

Доля вчительки М.П.Лук´яшиної, репресованої у 1953 р.Власенко В. Про відносини земства і кредитної кооперації в Чернігівській губернії. – 1996, 4, 73 – 80.

ВОРОНКО О. Динаміка демографічних процесів в Україні і Чернігівській області: порівняльний аспект проблеми. – 2005, 4 – 5, 3 – 10.

ВОРОНКО О. Динамика сучасних етнодемографічних процесів у Чернігівській області у контексті загальнодержавних тенденцій. – 2004, 5 – 6, 48 – 51.

ВОРОНКО О. Загальний аналіз особливостей демографічних процесів у Чернігівській області в 50 – 70-х рр. ХХ ст. – 2002, 6, 59 – 61.

Воронко О. Населення Чернігівської округи: (За даними Всесоюзного перепису 1926 р.). – 1998, 1, 78 – 82.

Гаврилов В. До історії молодіжної організації ОУН на Чернігівщині. – 1996, 5, 105 – 107.

ГАВРИЛОВ В. Заготівлі сільськогосподарської продукції в селах Північного Лівобережжя України. – 2008, 2, 80 – 94.

ГАВРИЛОВ В. Медичне обслуговування сільського населення Північного Лівобережжя у повоєнні роки. – 2000, 3, 91 – 100.

ГАВРИЛОВ В. Міграційні процеси в українському селі: 1944 – 1953 рр. (за матеріалами областей Північного Лівобережжя України). – 2002, 5, 51 – 62.

Гаврилов В. Народне господарство Лівобережжя України після звільнення від фашистських загарбників. – 1999, 6, 134 – 142.

ГАВРИЛОВ В. Соціальне забезпечення сільських жителів у перші повоєнні роки: 1943 – 1953. – 2007, 4, 118 – 129.

За матеріалами областей Північного Лівобережжя України.ГАЙДАР В., Гайдар Н. Нехай ніколи не повториться цей урок історії /Текст підгот. до друку та написали післямову Т. Демченко та Л. Легецька. – 2008, 3, 28 – 37.

Спогади про голодомор 1932 – 1933 рр.ГОЛЕЦЬ В. Кооперативний рух на Північному Лівобережжі в період непу (1921 – 1927 рр.). – 2000, 2, 93 – 98.

Голець В. Кооперативні кадри Північного Лівобережжя в період НЕПУ (1921 – 1928 рр.). – 2001, 4, 76 – 78.

ГОЛЕЦЬ В. Робітнича кооперація у Північному Лівобережжі України (1921 – 1928 рр.). – 2002, 1, 38 – 45.

Горілий І. Як з´явилась кооперативна торгівля в Городищі. – 1996, 2 – 3, 133 – 134.

Греченко Г. Потрапляли люди у полон. – 1996, 4, 10 – 19.

Доля радянських військовополонених у війні 1941 – 1945 рр.Гринь Д. Динаміка чисельності та складу підприємницьких верств міського населення України у 1920-х – на початку 1930-х рр. – 1999, 6, 124 – 130.

ГРИНЬ Д. Урбанізаційні процеси в Україні у 1920 – 1930 рр. – 2000, 1, 139 – 144.

Давиденко Ю. З історії Ніжинської “Просвіти” (1907 – 1920 рр.). – 1997, 4, 75 – 81.

ДЕМЧЕНКО Т. Небезпека провалу підлоги, або грудневі баталії у Чернігівській міській думі. – 2007, 1, 60 – 65.

Демченко Т., Онищенко В. З історії боротьби за скасування Емського указу: (Штрихи до громадської діяльності І.Л.Шрага). – 1998, 2, 10 – 12.

Демченко Т., Рубіс І. Вибори до І та ІІ Державних дум Росії на Чернігівщині. – 1999, 3, 117 – 122.

ДЕМЧЕНКО Т. Список міліціонерів: епізод з історії революційного протистояння у Чернігові 1905 року. – 2006, 4, 108.

ДЕМЧЕНКО Т., Тарасенко О. До історії діяльності Чернігівської міської думи в жовтні 1905 р. – 2006, 2, 11 – 19.

ДЕМЧЕНКО Т. Чернігівська міська дума у 1905 році (до століття першої російської революції) – 2005, 6, 27 – 35.

ДМИТРЕНКО Н. Пам’яткоохоронна робота окружних музеїв Чернігівщини у 20-х роках ХХ сторіччя. – 2006, 4, 92 – 100.

ДМИТРЕНКО О. Розвиток кооперативного руху на Чернігівщині. – 2000, 3, 101 -108.

Дмитренко О. Роль земства у розвитку селянської кооперації на Чернігівщині (1865 – 1917 рр.). – 1999, 5, 45 – 52.

Ємельянов В. “Для революції у мене немає брата!”: (Історія таємного агента ДПУ). – 1996, 5, 88 – 91.

Ємельянов В. Ніжинщина і голод 1921 року.2001, 4, 79 – 84.

Ємельянов В. Помста: (Політичні судові процеси на Ніжинщині у ІІ пол. 20-х рр.). – 1998, 2, 107 – 115.

Ємельянов В. Украдена слава. – 1995, 1, 15 – 23.

До історії появи книги О.Ф.Федорова “Підпільний обком діє”.ЕТКІНА І. З історії аграрних перетворень на Чернігівщині (кінець 1919 – 1920 рр.). – 2005, 6, 45 – 50.

Задко В. Військові дії на Придесенні у 1941 – 1943 роках. – 2001, 3, 26 – 51.

ЗАДКО В. Військові дії на Сумщині у 1941 – 1943 рр. – 2003, 1, 136 – 162.

ЗІНЧЕНКО О. Законодавча ініціатива Державної Ради Російської імперії 1906 – 1916 років. – 2005, 1, 43 – 46.

ЗОЗУЛЯ С. Ніжинське краєзнавче товариство 20-х рр. ХХ ст. – 2000, 5, 98 – 104.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка