План проведення тижня математики (14. 18. 11 18. 11. 11) Понеділок Лінійка «Математика цариця наук»Сторінка2/5
Дата конвертації30.04.2016
Розмір0.93 Mb.
1   2   3   4   5

1 раунд

(14 учнів, кожному ставиться по 2 запитання, у кінці вибуває два учні.)

1. Як називаються числа, що використовуються для лічби предметів? (Натуральні)


 1. Скільки нулів у розрядній одиниці, що називається «мільйон»? (6)

 2. Яке число без остачі ділиться на всі числа? (0)

 3. Як називається фігура, що утворюється двома променями, що виходять з однієї точки? (Кут)

 4. Як називається рівність, що містить невідоме число, позначене буквою? (Рівняння)

 5. Яким приладом вимірюють кути? (Транспортиром)

 6. «Найменша» геометрична фігура. (Точка)

 7. Хто автор підручника з математики, за яким ви навчаєтесь?

 8. Чому дорівнює площа квадрата, сторона якого дорівнює 7см?(49см:)

.10. Як називається знак операції додавання? (Плюс)

11. Порівняти числа: 11/21 і 1. (11/21 < 1)

12. Обчислити:


 1. Обчислити: 24·0,05. (1,2)

 2. Чи ділиться добуток чисел 15·36 на 45? (Так)

 3. Чим можна замінити риску дробу? (Діленням)

16. Обчислити:

 1. Геометрична фігура, що не має ні початку, ні кінця. (Пряма)

 2. Градусна міра прямого кута. (90°)

 3. Скільки сантиметрів у одному дециметрі? (10)

20. Знайдіть х:11х=20.

 1. Обчислити: 156 ·2 ·0. (0)

 2. Число 1,1 збільшити у 5 разів. (5,5)

 1. Скільки секунд у 2 хвилинах? (120 секунд)

 2. Довжина сторони квадрата 5 см. Який його периметр? (20 см)

25. Обчислити:

26. Прямокутник, у якого усі сторони рівні, — це ... (Квадрат)

27. Скільки - цифр використовується для запису чисел? (10)

28. Остача відділення 154 на 7. (0)II раунд

(12 учнів, кожному ставиться по 2 запитання, вибуває два учні.) 1. Скільки однозначних чисел у натуральному ряді чисел? (9)

 2. Назвати корінь рівняння: 35х=4. (4/35)

 1. Формула для обчислення площі прямокутника. (S=аЬ)

 2. Як називаються відрізки, які мають однакову довжину? (Рівні)

 3. Градусна міра розгорнутого кута. (180°)

 4. Скільки квадратних метрів в 1 арі? (100м2)

 5. Назвіть найбільше натуральне число. (Немає найбільшого)

 6. Дріб — правильний чи неправильний? (Неправильний)

 7. Що таке периметр трикутника? (Сума довжин усіх його сторін)

 8. 120° - тупий чи гострий кут. (Тупий)

 1. Як знайти невідоме зменшуване? (До різниці додати від'ємник)

 2. Скільки кілограмів містить одна тонна? (1000 кг)

 3. Якими літерами позначають точки? (Великими латинськими)

 4. Скільки нулів містить один мільярд? (9)

 5. Форму якої геометричної фігури має класна кімната? (Прямокутного паралелепіпеда)

 6. Його має і дерево, і рівняння. (Корінь)

 7. Найменше двозначне число. (10)

 8. Обчислити: (1)

 1. Знайти НСК(12;15). (60)

 2. Скільки коренів має рівняння 0х =5. (Не має)

 3. Обчислити: 4,5 .(2)

 4. Остача від ділення 13475 на 2.(1)

 5. Скільки вершин у куба? (8)

 6. Як називається кут, градусна міра якого менша за 90°? (Гострий)

ІІІ раунд

(10 учнів, кожному ставиться 2 запитання, вибуває два учні.) 1. Скільки годин у добі? (24)

 1. Як знайти невідомий множник? (Розділити добуток на відомий множник)

 2. Назвати найменше натуральне число. (1)

 1. Обчислити: 3,7:0,01. (370)

 1. Як називається властивість, що формулюється так: «Від перестановки доданків сума не

зміниться»? (Переставна властивість додавання)

 1. Скільки секунд у 1 хв 20 с? (80 с)

 2. Скільки прямих можна провести через дві точки? (Одну)

 3. Основні геометричні фігури. (Точка, пряма, площина)

 4. Як називається результат додавання? (Сума)

 5. Як називаються дроби, в яких чисельник менший від знаменника? (Правильні)

 6. Остача відділення 101 на 5. (1)

 7. Яке число називають «чортовою дюжиною»? (13)

 8. Як називаються знаки, що використовуються для написання чисел? (Цифри)

14. Порівняти: 60/27 і 2. (60/27>2)

15. Розв'язати рівняння: 10(х-5)=200. (25) 1. Записати дріб 3/25 у вигляді десяткового дробу. (0,12)

 2. Що станеться, якщо прямий кут збільшити вдвічі? (Він стане розгорнутим)

 3. На скільки число а більше від а-14? (На 14)

 4. Продовжити ряд: 1, 2, 4, 8, ... (16,32...)

20. Обчислити: 4/(4·0,6-2,4) (Не має змісту)

IV раунд

(8 учнів, кожному ставиться по 2 запитання, вибуває два учні.)

1. У скільки разів розгорнутий кут більший від прямого? (Удвічі) 1. Як називається трикутник у якого є прямий кут? (Прямокутний)

 2. Чи належить число 0 до натурального ряду? (Ні)

 3. Яке наступне число після 999999? (Мільйон)

 4. Що ми називаємо гострим кутом? (Кут, менший від прямого)

 5. Формула для обчисленню об'єму прямокутного паралелепіпеда. (V = аЬс}

 6. На яке число не можна ділити?. (На 0)

 7. Чому дорівнює остача від ділення 137 на 5? (2)

 8. Як називається фігура? (Ламана)

10. Знайти площу заштрихованої частини квадрата. (16)

 1. Округлити число 115 до десятків. (120)

 2. Обчислити: (35 • 480):70. (240)

 3. Він буває гострим, тупим, прямим. (Кут)

 4. Яка цифра збільшується, якщо її перевернути? (6 —> 9)

 5. Скільки кутів у прямокутника? (4)

V раунд

(6 учнів, кожному ставиться по 2 запитання, вибуває два учні.) 1. Скільки лінійних вимірів має прямокутний паралелепіпед? (3)

 2. Як називається трикутник, у якому всі сторони рівні? (Рівносторонній)

3. Скільки грамів у 1 кг? (1000 г)

4. Обчислити:(2 1/3 +2 2/3)·0,1. (0,5)

5. На скільки градусів розгорнутий кут більший від прямого? (На 90°)

6. У сім'ї 5 синів, у кожного є одна сестра. Скільки дітей у сім'ї? (6)

7. Буває рівнобедрений, рівносторонній, прямокутний. (Трикутник)

8. Прилад для вимірювання довжин відрізків. (Лінійка)

9. Дріб, у якого чисельник більший від знаменника, називають... (Неправильним)


 1. Розгадайте ребус: МІ 100. (Місто)

 1. Скільки трикутників зображено на рисунку? (5)

12. 0,25 % риби важать 300 г. Скільки важить уся риба? (1200 г)VI раунд

(4 учні, кожному ставиться по З запитання, вибуває 1 учень)

1. Скільки кутів на рисунку? (3)


2 Прочитати число 1234 навпаки. (Чотири тисячі триста двадцять один) 1. Скільки повітряних кульок було у П'ятачка з казки про Вінні-Пуха? (2)

 2. Як називається геометрична фігура, що має 3 кути? (Трикутник)

 3. Скільки годин складає 1/24 частина доби? (1 год.)

 1. Округлити до сотень 530. (500)

 2. Назвати будь-який дріб, більший від 18/19.

8. Обчислити:

9. Знайти корінь рівняння: 8(х-1,4)=56. (8,4) 1. Скільки буде, якщо два десятки помножити на два десятки? (400)

 2. Назвіть число, що в натуральному ряду стоїть після 1000. (1001)

 3. Що показує знаменник дробу? (На скільки частин розділили ціле)

VII раунд

(З учні, кожному ставиться по 3 запитання, вибуває 1 учень) 1. Скільки граней у куба? (6)

2. Яку частину метра складають 15см?(15/100м)

3. Як називають числа виду: 2 1/3, 5 2/7…(Мішані)

4. Обчислити: 0,47·6,324+6,32·0,53. (6,32)


 1. Горіло 8 свічок, три з них погасили. Скільки свічок залишилося? (З, бо 5 згоріло)

 2. Формула для обчислення об'єму куба. (V = а3)

 3. Обчислити площу прямокутника, шириною 5 см, довжиною 6 см. (30 см2)

 4. Обчислити: 0,23. (0,008)

 5. Число 55,5 збільшити на 100. (155,5)

Фінал

(2 учні, кожному ставиться по З запитання) 1. Обчислити об'єм куба, ребро якого 3 см. (27 см3)

 2. Чи ділиться число 2835 на 45? (Так) Чому?

 3. Знайти 30% від 1,2. (0,36)

 4. Знайти НСД(29; 100). (1)

 5. На одному літаку 20 пасажирів, що в 4 рази менше, ніж на другому. Скільки пасажирів на другому літаку? (80)

 6. Одна курка вивела 10 курчат, що на 5 більше, ніж вивела друга. Скільки курчат вивела друга курка? (5)

Резервні запитання

 1. Два учні грали в шахи 4 год. По скільки годин грав кожен з них? (По 4 год)

 2. За покупку заплатили 20 грн і ще половину цієї суми. Скільки за­ платили за покупку? (30 грн)

 3. У полі працювали 5 комбайнів, 2 з них зупинилися. Скільки комбайнів залишилося? (5)

 4. Скільки кольорів у веселки? (7)

 5. В одній сім'ї 2 батька і 2 сини. Скільки чоловіків у сім'ї? (3)

Гра «Зірковий час»

Для учнів 8-х класів

Ведучий. Всім добрий день, друзі, -

Дівчата та хлопці,

А також їх батьки.

Ми раді вітати вас

На нашій грі «Зірковий час»

Всіх змагатися покликала

Сьогодні давня наука

Чудова математика.

На вас сьогодні чекають запитання серйозні і смішні, а тому будьте уважні і кмітливі. (Звучить пісня)

Цифры разные и знаки

На уроках математики

Учат в школе,

Учат в школе,

Учат в школе.

Про глагол и про тире,

И про дождик во дворе

Учат в школе,

Учат в школе,

Учат в школе.

С математикой дружить,

Дроби множить и делить

Учат в школе,

Учат в школе,

Учат в школе.

Крепко-накрепко дружить,

С детства дружбой дорожить

Учат в школе,

Учат в школе,

Учат в школе.

Ведучий. Гра буде складатися з двох турів, у кожному з яких по три завдання. За кожну правильну відповідь учасники просуваються на один крок уперед.

Перший тур

І. Логічні завдання

На столі лежать цифри – від 1 до 6. Для відповіді слід із цих цифр утворити потрібне число і підняти його вгору.Запитання

 1. До водички біжать лошата,

Разом з ними хлопчики й дівчата,

Ще й веселе мале цуценя.

Мені видно з трави двадцять три голови

Та сім дюжин маленьких ніг.

Ти скоресенько підрахуй,

Скільки буде в них вух.

(46)

2. Десять солдат шикувалися в ряд,

Десять солдат йшли на парад.

Дев’ять десятих було носатих,

А скільки ж було курносих солдат?

(1)

3. За плитку шоколаду заплатили 1 гривню та ще половину її вартості. Скільки коштує шоколадка?

(2 грн)


Музична пауза. Звучить пісня «Напружать все больше нас стали почему-то».

ІІ. Видатні люди

 1. На сцені вивішуються портрети: 1. Лермонтова, 2. Пушкіна, 3. Піфагора, 4. Гоголя, 5. Архімеда.

Ведучий. Мені цікаво: чи людина, яка займається математикою, своїм зовнішнім виглядом відрізняється від інших людей? Ваше завдання – назвати номери портретів, на яких ви впізнали математиків. Одна хвилина на обдумування. Після цього піднімайте цифри, що відповідають номеру портрета.

(3; 5)


 1. Ведучий. Хто сказав такі слова: «Натхнення потрібне в поезії, як у геометрії».

(О.С. Пушкін)

3. Вивішуються портрети математиків: Блеза Паска ля, Архімеда, Карла Фрідріха Гаусса, а під ними – дати їх життя. Чи правильно вказано дати життя математиків?

(Архімед (287 -212 до н.е.),

Паскаль (1623 – 1662),

Гаусс (1777 – 1855))ІІІ. «Здраствуй, казко»

За тиждень до проведення гри було дано завдання написати казку про математику. Учні читають їх.Знак рівності

У країні Математика в місті з назвою Рівняння жив був Знак Рівності. Був він істотою тихою та сумирною, ні з ким не сварився, не сперечався, намагався всіх примирити.

У цьому самому місті жили й числа, істоти взагалі-то добрі, але дуже вже непосидючі. І туди їм треба встигнути, і сюди поспіти. Але при цьому порушувався порядок, а для країни Математики це дуже погано.

- Стійте, так не можна, - сказав Знак Рівності. – Все змішалося, нічого не можна вирішити. Дивіться: два додати два – виходить п’ять. Це ж неподобство якесь.

- Як же ти нам набрид, поганий значок, - заметушилися Цифри. – Ми самі хочемо побудувати рівняння, без твоєї допомоги.

- А це вже абсурд, - зблід Знак рівності. – Так у математиці ніколи не буває.

- А тепер буде, - заторохтіли Цифри, - обійдемося без твоєї допомоги!

Цифри, веселі і задоволені собою, побігли в палац віднімання і Додавання. А добрий Знак Рівності, засмучений, з опущеною головою, пішов шукати собі нове місто.

Між тим скрізь панувало веселе пожвавлення. «Нічого, - казали Цифри, - обійдемося й так, без якогось значка. Адже тепер воля, ми відкриємо нові, не відомі нікому правила. Які перед нами блискучі перспективи!»

Ось так раділи нерозумні Цифри. Та не близький шлях від слова до діла. Спробували помножитися – нічого не виходить. Щось не так, а що – не розуміють. Засмутилися цифри, що нічого у них не виходить, і вирішили покликати Дідуся Плюса, може, він допоможе. Подивився Дідусь Плюс, підпер голову рукою і відразу все зрозумів: «А де ж, діти, ваш Знак Рівності? Без нього ніяк не можна. Нічого у вас не вийде».

Замовкли цифри. Схилили голови.


 • Ми вирішили без нього додавати, множити та віднімати, - сказала одна Цифра, - нам хотілося вигадати і відкрити нові правила.

 • Нісенітниця, - гримнув Дідусь Плюс, - ми ж не в державі літератури живемо. Це там можна добре фантазувати. А математика – справа точна. І, якщо відсутній найменший знак, нічого не вийде. Як кажуть: ні дати, ні взяти. Ось так, любі діти, ідіть, шукайте Знак Рівності, просіть повернутися. Без нього вам нікуди.

Зрозуміли Цифри свою помилку, розшукали Знак Рівності і попросили повернутися додому. З того часу минули мільйони років, у країні Математиці на своєму місці живе і працює зовсім невеликий Знак Рівності. Йому тут добре і затишно. А головне, він приводить до рівності отих колишніх непослухів – Цифри, що так і не зуміли придумати чогось кращого, ніж цей прекрасний знак.

Про додатні та від’ємні числа

Жили собі на координатній прямій різні числа: Додатні числа, Нуль та Від’ємні числа. Та от одного разу Додатні числа запишалися через те, що вони скрізь і завжди такі додатні, а Від’ємні – завжди від’ємні. І всі Додатні числа сказали, що їм не комфортно жити поряд з Від’ємними числами. Їх принижує, коли вони поряд на координатній прямій, Від’ємні числа будуть погано впливати на всіх, тому їм не місце поряд з Додатними числами. Нуль вирішив примирити числа. Але не все так робиться, як хочеться. Додатні числа підняли крик: хто такий Нуль на координатній прямій? Адже, якщо до будь-якого числа додати нуль, то вийде те саме число. Отже, Нуль не є числом. І йому теж не можна стояти поряд з такими пихатими Додатними числами. Ніхто не знає, чи довго ще сперечалися б Додатні числа, якби не з’явилися учні. Вони всіх поставили на свої місця: • Число нуль – це початок відліку. З правого боку від нього повинні стояти додатні числа, а зліва – від’ємні.

 • Якщо нуль помножити на додатне чи від’ємне число, то одержимо нуль.

 • Числа, протилежні від’ємним, будуть додатними.

 • Числа, протилежні додатним, будуть від’ємними.

 • Якщо від додатного числа відняти від’ємне, то одержимо суму двох додатних чисел: b-(-a)=b+a.

 • Якщо помножити чи поділити два від’ємних числа, то буде число додатне. Виходить, що усі числа – нуль, додатні і від’ємні – однаково важливі на координатній прямій. такий висновок зробили діти і помирили всі числа.

Ведучий. Ось і добіг кінця перший тур. Уже є лідери й учасники, які добре грали, нагороджуємо усіх призами. Дякуємо за гарну гру, займайте місця в залі.

Другий тур

І. Хто знає більше фільмів.

Змагаються дві команди. За одну хвилину потрібно записати на папері назви кінофільмів, у яких є числа.Ведучий. А ми в цю хвилину покажемо математичний фокус. Я можу відгадати день тижня, який ви задумали. Позначимо дні тижня числами від 1 до 7 по порядку, починаючи з понеділка.

Тепер візьміть будь-який день тижня, помножте його номер на 2, додайте 5, помножте цю суму на 5, тепер помножте на 10 і скажіть результат.

(( 2а+5)•5•10=100а+250. Потрібно від названого числа відняти 250 і поділити на 100.)

ІІ. Робота на магнітних дошках

Змагаються дві команди. Завдання: з семи частин розрізаного квадрата скласти геометричну фігуру. Переможе та команда, яка першою виконає завдання і складе більше фігур.

Можна пропонувати складати не лише геометричні фігури, а й інші.
Завдання уболівальникам

Зніми з рибки шнурок
(Щоб зняти шнурок, потрібно витягти петлю, протягти її через отвір у хвості, потім через неї пропустити кільце і витягти назад.)

ІІІ. Літературний конкурс

Із слова «тригонометрія» скласти якнайбільшу кількість слів (іменників). Одна хвилина на обдумування.Музична пауза

Перевірка домашнього завдання

(на мотив «Ану-ка, покажи свой чемоданчик».)Учитель: Відкрийте, діти, зошити скоріше

Ми перевіримо домашні всі завдання.

Якщо ж їх там нема,

Якщо ж їх там нема,

То оціню належно ці старання.

Якщо ж у вас були якісь причини,

А тільки щось новеньке, щось новеньке,

Як вам болів живіт, тріщала голова –

Не вірю я ні в що, це все таке стареньке.

1-й учень: Я зошита забувся принести,

Розв’язані там приклади й задачі.2-й учень: А мій підручник в школі загубився.

3-й учень: В моєму ж сторінок немає з теми.

Учитель: Бажаю я хоч раз,

Бажаю я хоч раз

Почути щось нове,

Нове та ще й правдиве.

І щоб ніхто із вас не розгубився знов,

Доводячи важливу теорему.

Слово надається журі.

Ведучий. Скінчився час випробувань,

Нам до душі ваш рівень знань.

Та ще багато треба знати,

І ще багато треба вчити.

Ми врахували всі ваші старання,

Ви достойно пройшли всі випробування.

Настав вже час усіх вас привітати.

До побачення, до нових зустрічей.Натуральні числа і дії на ними

Розминка

1. Довжина 1/3 сосиски дорівнює 5 см. Яка довжина всієї сосиски? Скільки сантиметрів би

залишилося, якби від неї відкусили 2/5 її частини?

(15 см, 9см)

2. Коли сума двох чисел дорівнює їх різниці?

(Якщо один з двох доданків і від'ємник дорівнюють нулю)

3. У двох класах 70 учнів. В одному з цих класів на 6 учнів більше, ніж у другому. Скільки учнів у кожному класі?

(32 учні, 38 учнів)

4. Маша розв'язала в два рази більше задач, ніж Сашко, а Сашко - в 3 рази більше, ніж Катя. У скільки разів менше задач розв'язала Катя, ніж Маша?

(У 6 раз)Перший тур

Учні об'єднуються у дві команди. За 10 хв кожна команда може відповісти на 15 запитань і за кожну правильну відповідь отримати по 1 балу.Запитання першій команді

1. Число розрядів у класі.

(3)

2. Формула площі прямокутника зі сторонами а і Ь.(S = аЬ)

3. Одиниця вимірювання швидкості на морі.

(Вузол)

4. Як знайти невідоме ділене?(Дільник помножити на частку)

5. Чи можна множити на нуль?

(Так)

6. Місце, яке займає цифра в запису числа.

(Розряд)


7. Об'єм 1 кг води.

(1л)


8. Чому дорівнює добуток 25 • 13 • 0 • 48 • 4?

(Нулю)


9. Що легше: 1 кг вати чи 1 кг заліза?

(Однакові)

10. Бігла трійка коней. Кожен кінь пробіг 5 км. Скільки кілометрів пробігла трійка?

(5км)


11. До одноцифрового числа, більшого за нуль, приписали таку саму цифру. У скільки разів збільшилося число?

(В 11 раз)

12. Як знайти невідоме зменшуване?

(До різниці додати від'ємник)

13. Площа прямокутника 36 см2. Чому дорівнює сторона квадрата з такою самою площею?

(6см)


14. Що більше: 34 • 54 або 43 • 55?

(43-55)


15. Як називається сума довжин усіх сторін прямокутника?

(Периметр)Запитання другій команді

1. Найменше натуральне число.

(Одиниця)

2. Чому дорівнює площа квадрата?

(S= а2)

3. Як називається міра площі 100 м2 ?

(1 ар)

4. Як знайти невідомий дільник?(Ділене поділити на частку)

5. Чи може бути частка двох чисел нулем?

(Так)

6. Як називається число, що перетворює рівняння у правильну рівність?(Корінь)

7. Чому дорівнює ¼ частина години?


(15 хв)

8. Частина прямої, що має початок і не має кінця.

(Промінь)

9. Ішла стара в Київ. Назустріч їй три старці. Скільки людей ішло в Київ?

(1 стара)

10. До натурального числа справа дописали три нулі. У скільки разів збільшилося число?

(У 1000 раз)

11. Як знайти невідомий від'ємник?

(Від зменшуваного відняти різницю)

12. Площа квадрата 100 см2. Чому дорівнює його периметр?

(40 см)

13. Що більше: 18 • 51 чи 51 • 17?(18-51)

14. Як знайти довжину ламаної?

(Знайти суму довжин усіх ланок)

15. Скільки міліметрів в одному метрі?

(1000мм)

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка