План національно-патріотичного виховання учнів Березанської зош І-ІІІ ст.№1 Національно-патріотичне виховання в контексті Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»Скачати 162.98 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір162.98 Kb.
План національно-патріотичного виховання учнів 

Березанської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

 

 Національно-патріотичне виховання в контексті Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

     Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

 

    Патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, повазі до українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою. Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Політична культура –  це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень. Культура міжетнічних відносин передбачає поважне ставлення дітей та учнівської молоді до прав людини; сформованість інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; вміння гармонізувати свої інтереси з етнічними та релігійними групами заради громадянської злагоди.     У молодшому шкільному віці у дитини формується здатність пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого об’єднання; як учня, жителя міста чи села; виховується любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи; до рідного слова та державної мови, побуту, традицій, культурних особливостей як рідного, так й інших етносів українського народу.

     У підлітковому віці виховується духовно-осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод.

     Тому у старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники не лише ідентифікують себе з українським народом, але й прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її національного демократичного відродження; працювати на її благо, захищати її; поважати Конституцію України і дотримуватися Законів; володіти рідною та державною мовою; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість.

 

Основні завдання та тематичне спрямування заходів з національно-патріотичного вихованняПочаткова школа

Виховні досягнення

Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу:

- почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;

- відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;

- любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

- розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.Тематичний зміст виховної діяльності

1 клас

"Та земля мила, де мати народила", "Моя рідна Україна", "Символи моєї держави", "Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини", "Ми –  українці", "У країні рідної мови", "Мова", "Наша мова –  солов'їна".

 

2 клас

"Наша Вітчизна –  Україна", "У нас одна Батьківщина –  наша рідна Україна", "Ми –  українці", "Я –  син своєї землі", "Українці за кордоном", "Славетні українці", "Кожному миле його слово рідне", "Я маю право... кожна людина має право".

 

3 клас

"Я –  маленький громадянин", "Ми всі – єдина сім’я", "Чи знаєш ти свій край?", "Древня столиця України", "Легенди нашого краю", "Вулицями рідного міста", "Година пам'яті", "Моральні цінності мого народу. Традиції поваги, турботи, співчуття й допомоги людям", "Моя мала Батьківщина", "Мій рідний край", "Рід, родина, рідня", "Пам'ятаймо героїв", "Дитяча праця і права дитини".

 

4 клас

"Одна-єдина на цілім світі...", "Я –  громадянин України і пишаюсь цим", "Люби і знай свій рідний край", "Люди, які прославили мій край", "Сторінки історії мого міста ", "І живе калина на папері", "Всі народи України живуть в злагоді та мирі", "Шануймося, бо ми того варті".

 

5-7 класи

Виховні досягнення

Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини:

- виховання почуття патріотизму;

- почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв;

- моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури;

- шанобливого ставлення до державної символіки;

- правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства;

- активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;

- толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах;

- шанування героїв України;

- знання і повага законів України.

 

8 -9 класи

Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу:

- відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини;

- розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків;

- громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;

- власної віри у духовні сили народу, його майбутнє;

- усвідомлення себе патріотом і громадянином України;

- участь у самоврядуванні закладу;

- потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.

 

Тематичний зміст виховної діяльності

5 клас

     "Хто і коли жив в Україні", "Ми – творці власного життя", "Україна пам'ятає", "В ім'я твого і мого життя" (сторінками історії), "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", "Державний гімн України", "Що я знаю про Україну?", "Закони життя нашого класу", "Немає прав без обов'язків", "Конвенція ООН та Конституція України про права дітей", "Про символіку України", "Герої завжди поміж нас", "Тарасове слово", "Твоя активна життєва позиція".

 

6 клас

     "Я – моя родина – Україна", "Україна – полікультурна держава", "Демократичні принципи та цінності", "Згадаймо всіх поіменно", "Моя земля – земля моїх предків", "Державна символіка", "І синє небо, і жовте колосся", "Люби і знай свій рідний край", "Традиції мого народу", "Мова рідна –  слово рідне!", "Хто живе поруч зі мною?", "Традиції моєї родини", "Школа –  наш дім, ми господарі в нім", "Тарасовими шляхами", "Козацький КВК".

 

7 клас

     "Любове моя –  Україно!", "Українці в світі", "Наші земляки", "Україна від козацьких часів до сьогодення", "Найвідоміші винаходи українців", "Мій рідний край", "Історія рідного краю", "Народознавчий конкурс ерудитів", "Життя та побут українців", "Українська вдача", "Моє село чи місто", "Запорізькі козаки", "Діти мають знати свої права", "Виховуємо лідерські якості", "Школа зустрічає гостей", "Випускники нашої школи", "Українська державність", "Українська топоніміка".

 

8 клас

     "Країна, в якій я живу", "Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов'язую долю свою", "Трагедії українського народу" , "Я - громадянин і патріот держави", "Збережемо наш скарб - рідну мову", "Джерела духовності мого краю", "Видатні люди мого краю", "Допоможемо ветеранам", "Козацькі сурми", "Українці за кордоном. Що таке діаспора?", "Україна –  суверенна і незалежна держава", "День Соборності України", "6 грудня –  День збройних сил України", "Є пам'ять, якій не буде кінця", "Воїни –  інтернаціоналісти", "Видатні вчені України, рідного краю", "Українське козацтво міфи та реалії", "Ми - єдиний народ".

 

9 клас

     "Громадянське суспільство - гарантія дотримання прав людини", "Гуманістична мораль у громадянському суспільстві", "Державні символи України", "Дебати: право на приватне життя", "Україна –  європейська держава", "Видатні вчені України", "Ваш світлий Подвиг незабутній", "Культура політичної дискусії", "Твоя правова культура", "Що ми можемо зробити для того, щоб шкільне життя було яскравим і незабутнім".

 

Старша школа

Виховні досягнення

Національна самосвідомість:

- сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;

- знання Конституції України, виконання норм закону;

- ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права;

- почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

- почуття свободи, людської і національної гідності;

- розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації;

- знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

- готовність до захисту національних інтересів України;

- толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій.

 

10 клас

     "Я –  українець!", "Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Україну!", "Зустріч з народними умільцями краю", "Літопис мого родоводу", "Патріотизм - нагальна потреба України й кожного українця", "Псевдопатріотизм і його прояви", "У нашій рідній Україні –  ми всі український народ", "Ми різні, але ми єдині", "Демократія як загальнолюдська цінність", "Толерантність – моральний імператив сьогодення", "Права і свободи громадян – пріоритетні цінності демократії", "Свобода та особиста недоторканість громадян", "Славетні постаті України", "Конституційні основи держави", "Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянина України", "Мій рідний край ні з чим не порівняти!", "Історія та сучасність рідного краю", "Захист Вітчизни –  обов'язок громадянина ".

 

11 клас

    "Особисті потреби та вимоги суспільства", "Видатні особистості рідного краю", "Презентуємо нашу школу", "Учнівське самоврядування в школі", "Герої для нас як приклад...", "Якби я був політиком...", "Україна і Європа", "Ми –  громадяни України", "Без правової культури немає правової держави", "Соборність і злагода – умови процвітання України", "Особиста відповідальність –  пріоритетна риса громадянина", "Україно! Ти – моя молитва!", "Горде ім'я - українець!", "Що означає бути патріотом?", "Ґендерна рівність: правове забезпечення і реальність", "Моральні принципи досягнення успіху", "Видатні випускники нашої школи", "Презентуємо себе", "Ми –  різні, ми –  рівні", "Інтеграція України в сучасному світі ".

 

Заходи по національно-патріотичному вихованнюЗаходи по національно-патріотичному вихованню
Березанської  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
на 2015-2016н.р.

№ п\п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1

Розпочинати щотижня заняття з виконання Державного Гімну України.

Постійно

Класні керівники 1-11 класів, ЗВР

2

Проведення інформаційної роботи про українські військові традиції та подвиги українських військовослужбовців у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України, зокрема в ході антитерористичної операції на Сході країни.

Протягом

року


Класні керівники, ЗВР, батьки

3

Урок патріотизму «Україна – єдина країна»

1 вересня

Класні керівники,

ЗВР


4

Участь у заходах до святкування Дня міста: конкурс малюнків «Рідний край в моїй душі»(5-10кл), «Березань – веселковий край»(1-4кл); конкурс дитячих поробок на патріотичну тематику до Дня міста

Вересень

Класні керівники, педагог-організатор

5

Відвідування Березанського краєзнавчого музею учнями школи.

Вересень

Класні керівники 1-11 класів

6

Уроки мужності «Славімо рідний край!».

Вересень

Класні керівники 1-11 класів

7

Зустріч з ветеранами міста. Представниками Збройних сил України.

Вересень

ЗВР,

Класні керівники8

До Дня українського козацтва відкритий виховний захід «Ми всі нащадки славних козаків»

13.10

Кл. керівник

Єременко С.А.9

Допомога ветеранам мікрорайону волонтерами школи.

Протягом

року


ЗВР

10

Конкурс малюнків, присвячених Дню українського козацтва

Жовтень

Вчителі історії,

ЗВР,


Класні керівники

11

Оформлення в шкільній бібліотеці виставки «Видатні особи мого рідного краю»

Жовтень

Бібліотекар

12


Участь у міському КВК «Професії - потрібні державі»

Жовтень

ЗВР,

педагог-організатор13

Вивчення передового педагогічного досвіду класних керівників з патріотичного виховання.

Протягом року

ЗВР

14

Здійснення інформаційного поповнення рубрики «Виховна робота з патріотичного виховання» на сайті закладу

Протягом року

ЗВР

13

Виховний захід «Свіча пам’яті» до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

Листопад

ЗВР,

бібліотекар
14

Відзначення Дня української писемності. Радіодиктант

Листопад

Вчителі української мови

15

Засідання шкільного МО класних керівників по ознайомленню із заходами по національно – патріотичному вихованню та методичними рекомендаціями КОІПОПК щодо організації та проведеня циклу уроків мужності у навчальних закладах Київської області.

Листопад

ЗВР

16

Проведення благодійної ярмарки домашньої випічки для збору коштів дітям, батьки яких є учасниками зони АТО

Грудень

ЗВР, педагог-

організатор,

кл. керівники


17


Проведення в школі Всеукраїнського тижня права (за окремо складеним планом)

Грудень

ЗВР,

Вчитель правознавства17

Відкритий виховний захід «Іде Святий Миколай»

Грудень

ЗВР,

Кл. керівники Кисіль А.М., Галь К.А.18

Проводити зустрічі з представниками благодійних організацій, військомату, представниками Збройних Сил України з питань патріотичного виховання дітей

Постійно

Класні керівники 1-11 класів, ЗВР

19

Випуск стіннівки «Наш рідний край»

Грудень

ЗВР,

педагог-організатор20

Бесіди: «Вони свідомо йшли на смерть» до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Грудень

Класні керівники 1-11 класів

21

Розміщення методичних матеріалів патріотичного змісту на сайті закладу (виховні справи, програм виховної роботи, проектів тощо)

Постійно

ЗВР

22

Проведення заходів, приурочених Дню Соборності України «Україна єдина» : - літературний вернісаж «В єднанні сила й міць держави»; - диспут для учнів 5-11 кл. «Чи є «Соборність» актуальною проблемою сьогоднішньої України?»

Січень

Класні керівники 1-11 класів, ЗВР, бібліотекар

23

Уроки пам’яті, приурочені до Дня пам’яті героїв Крут.

Січень

Класні керівники 1-11-их класів

24

Оформлення тематичної полички «День пам’яті героїв Крут».

Січень

ЗВР, бібліотекар

25

Заходи, приурочені Революції гідності та подіям на Сході України у 2014р.

Лютий

ЗВР

26


Проведення родинно-сімейних свят до 8 Березня

Перший

тиждень


березня

Класні керівники 1-11-их класів

27

Класні години присвячені творчості Т.Г. Шевченка «Учітесь, читайте, чужого навчайтесь, свого не цурайтесь».

Березень

Класні керівники 1-11-их класів

28

Участь у заходах присвячених Чорнобильській трагедії

Квітень

Класні керівники 9-11-их класів

29


Участь у акції «Благоустрій мого міста»

Кінець квітня

Класні керівники 1-11-их класів

30

Організація волонтерської групи для привітання ветеранів мікрорайону з Днем Перемоги.

Травень

ЗВР

31

Волонтерська допомога ветеранам «Дні добрих справ»

Травень

ЗВР

32

Патріотична акція «Вдягни вишиванку» до Дня вишиванки в Україні

Травень

Класні керівники, ЗВР

33

Виховні години, бесіди, присвячені Дню перемоги «Перемога єднає покоління»

Травень

Класні керівники 1-11-их класів

34


День каші з нагоди закінчення воєнно-польових зборів

Травень

Класні керівники 1-11-их класів

Заступник директора з ВР                                                 Божко Л.О.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка