Питання з методики навчання іноземної мовиСкачати 62.23 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір62.23 Kb.
Питання з методики навчання іноземної мови

 1. Охарактеризуйте предмет методики навчання іноземних мов як науки, її зв’язок з іншими науками. Розкрийте зміст основних методичних понять, проілюструйте, як вони відображаються в українських та автентичних НМК з іноземної мови для початкової школи.

 2. Охарактеризуйте чотирикомпонентну мету навчання іноземних мов. Розкрийте поняття іншомовної комунікативної компетенції.

 3. Охарактеризуйте основні та допоміжні засоби навчання, вимоги до них та складові навчально-методичного комплексу з іноземної мови. Проаналізуйте підручники для 1-4 класів щодо відповідності вимогам до НМК для початкових класів.

 4. Розкрийте особливості запровадження вивчення іноземної мови з першого класу та обґрунтуйте доцільність раннього початку вивчення іноземної мови. Визначте специфіку організації навчально-виховного процесу та наведіть приклади навчально-методичного забезпечення для учнів початкової школи.

 5. Охарактеризуйте вправи для формування іншомовної комунікативної компетенції: поняття “вправа”, “структура вправи”, “класифікація вправ”. Проілюструйте, як відображено типологію вправ у сучасних НМК з іноземної мови. 

 6. Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної компетенції: мету і зміст навчання фонетики, принципи та основні етапи формування слухо-вимовних навичок. Охарактеризуйте типи вправ для формування фонетичних навичок, проілюструйте відповідь прикладами з підручників іноземної мови.

 7. Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні: мету і зміст навчання, етапи формування вмінь діалогічного мовлення, систему вправ для навчання діалогу.

 8. Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні, мету і зміст навчання, систему вправ для навчання монологічного мовлення.

 9. Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетенції: мету і зміст навчання граматичного матеріалу, етапи ознайомлення з ГС активного мінімуму, типи і види вправ для їх засвоєння. Опишіть дії вчителя та учнів на етапі ознайомлення з граматичними структурами активного мінімуму. 

 10. Розкрийте методику формування іншомовної лексичної компетенції: мету і зміст навчання лексики, поняття “активний” і “пасивний” лексичний мінімум, різні способи семантизації лексичних одиниць.

 11. Охарактеризуйте етапи роботи з лексичним матеріалом, типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму.

 12. Розкрийте методику навчання техніки читання: поняття “техніка читання”, труднощі навчання, методи навчання техніки читання англійською мовою, типи і види вправ для навчання техніки читання.

 13. Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в читанні: мету і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання.

 14. Розкрийте методику навчання техніки письма: поняття “техніка письма”, труднощі навчання, типи і види вправ для навчання графіки та орфографії.

 15. Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в письмі: мету і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма.

 16. Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в аудіюванні: мету і зміст навчання, механізми, труднощі аудіювання.

 17. Охарактеризуйте основні етапи формування вмінь аудіювання, система вправ, вимоги до тексту з аудіювання.

 18. Охарактеризуйте урок як основну форму навчально-виховного процесу з іноземної мови. Розкрийте специфіку уроку іноземної мови та типологію уроків.

 19. Охарактеризуйте структуру уроку іноземної мови. Розкрийте вимоги до сучасного уроку іноземної мови.

 20. Розкрийте особливості планування навчально-виховного процесу з іноземної мови: види планів, структура планів. Проаналізуйте Державний стандарт початкової загальної освіти (Іноземні мови).

 21. Розкрийте мету, зміст і форми позакласної роботи з іноземної мови. Охарактеризуйте тиждень іноземної мови як комплексну форму позакласної роботи.

 22. Розкрийте методику контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції: функції, об’єкти, види і форми. Сформулюйте вимоги до контролю знань, навичок і вмінь з іноземної мови, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Розкрийте особливості здійснення контролю в 1 класі. 

 23. Охарактеризуйте тест як засіб контролю у навчанні іноземних мов: поняття “тест”, структура тесту, типи, види тестів і методику використання.

 24. Охарактеризуйте інтенсивний метод навчання: принципи методу активізації, етапи роботи, характерні навчальні прийоми

 25. Розкрийте ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови у початковій школі.


Критерії оцінювання студентів

Відповідь студента визначається оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»

«5»

Правильно, ґрунтовно та повністю відповідає на питання з методики викладання іноземних мов, якісно і творчо виконує практичне завдання та обґрунтування плану-конспекту уроку.«4»

Правильно, але недостатньо розгорнуто і ґрунтовно відповідає на питання з методики викладання іноземних мов, при виконанні завдання з методики навчання не використовує підручників для 1-4 класів.

«З» -

В цілому правильно, але з порушенням логіки, з не аргументованим висвітленням проблем розкриває питання з методики викладання іноземних мов, недостатньо якісно виконує практичне завдання. Не використовує підручників для 1 -4 класу.«2»

Питання з методики навчання іноземної мови зовсім не розкрито.


Практичне завдання до основних питань семестрового екзамену з методики навчання ІМ. 3 курс


 1. Наведіть приклади ігрових вправ для навчання лексичного матеріалу учнів 1 класу початкової школи.

 2. Сформулюйте освітню мету до одного з циклу уроків за підручником з ІМ для 4 класу початкової школи.

 3. Сплануйте вступну частину одного з циклу уроків за підручником з ІМ для 3 класу початкової школи.

 4. Визначте мовні труднощі аудіювання на прикладі тексту з підручника ІМ для 4 класу початкової школи.

 5. Наведіть приклади формулювання комунікативного завдання для навчання аудіювання на рівні тексту учнів 4 класу.

 6. Запропонуйте різні способи проведення рефлексії на уроках іноземної мови в 2 класі початкової школи.

 7. Запропонуйте різні види письмової домашньої роботи на основі тексту будь-якого з циклу уроків для 3 класу.

 8. Наведіть приклади ігрових вправ для формування графічних навичок письма для учнів 1 класу початкової школи.

 9. Наведіть приклади некомунікативних вправ на впіз­навання і розріз­нення графем для учнів 1 класу.

 10. Запропонуйте кілька варіантів проведення пальчикової гімнастики для навчання письма у 1 класі.

 11. Запропонуйте та проведіть фізхвилинку для учнів 2 класу початкової школи.

 12. Сформулюйте практичну мету до одного з циклу уроків за підручником для 2 класу початкової школи.

 13. Наведіть приклади вправ для навчання діалогічного мовлення на основі діалогу-зразка для учнів 3 класу.

 14. Складіть ситуації для навчання монологічного мовлення учнів 4 класу початкової школи.

 15. Розробіть фрагмент уроку з використанням елементів інтенсивного навчання іноземних мов для учнів 3 класу початкової школи.

 16. Складіть план-сценарій тематичного свята з іноземної мови для учнів 4 класу. Визначте мету заходу, його можливості для формування соціокультурної компетенції молодших школярів.

 17. Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів 3 класу з граматичною структурою активного мінімуму на рівні фрази.

 18. Наведіть приклади вправ, що виконуються на етапі ознайомлення учнів з новою граматичною структурою активного мінімуму. Запропонуйте ситуації для демонстрації функції нової граматичною структури в 2 класі.

 19. Визначте основні методичні труднощі в роботі з фонетичним матеріалом конкретного уроку за підручником для 2 класу. Складіть фонетичну зарядку для тренування вимови звуків [ ] [ ] / [ ] [ ] .

 20. Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з лексичними одиницями пасивного і потенційного словників.

 21. Складіть план тижня іноземної мови в початковій школі. Запропонуйте цікаві заходи, що знайомлять школярів з культурою країни, мова якої вивчається.

 22. Наведіть способи семантизації нових лексичних одиниць та презентації лексичного матеріалу з теми «Я, моя сім’я і друзі» у 3 класі.

 23. Проаналізуйте вправи одного з циклів уроків підручника ІМ для 4 класу, прокласифікуйте їх за різними критеріями.

 24. Складіть фрагмент уроку з ознайомлення з новими ЛО та автоматизації дій учнів 2 класу із цими ЛО.

 25. Складіть тест множинного вибору на основі тексту одного з циклу уроків за підручником з ІМ для 4 класу.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка