Питання до заліку та екзамену з навчальної дисципліни «Основи клінічної психології»Скачати 57.49 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір57.49 Kb.
Питання до заліку та екзамену з навчальної дисципліни

«Основи клінічної психології»


 1. Поняття клінічної психології.

 2. Психічні розлади.

 3. Психопатологічний синдром. Феномен.

 4. Визначення психологічних феноменів і психопатологічних симптомів.

 5. Принципи розмежування психологічних феноменів і психопатологічних симптомів.

 6. Діагностичні принципи-альтернативи:

 • хвороба-особистість;

 • нозос-патос;

 • реакція-стан-розвиток;

 • психотичне-непсихотичне;

 • екзогенне-психогенне-ендогенне;

 • дефект-видужання-хроніфікація;

 • адаптація-дезадаптація;

 • компенсація-декомпенсація;

 • негативне-позитивне.

 1. Патопсихологічна характеристика порушень:

 • уваги,

 • пам'яті,

 • сприйняття,

 • мислення,

 • інтелекту,

 • емоцій,

 • індивідуально-психологічних особливостей.

 1. Особливості порушення уваги, сприйняття, пам’яті, мислення, емоцій, волі та мотивації, свідомості та самосвідомості при шизофренії.

 2. Особливості мислення, волі та мотивації, емоцій при епілептичних психічних розладах.

 3. Особливості порушення уваги, сприйняття, пам’яті, мислення при органічних психічних розладах.

 4. Експериментально-психологічні методи дослідження.

 5. Патопсихологічні регістр-синдроми:

 • шизофренічний,

 • афективно-ендогенний,

 • олігофренічний,

 • екзогенно-органічний,

 • ендогенно-органічний,

 • особистісно-аномальний,

 • психогенно-психотичний,

 • психогенно-невротичний.

 1. Патопсихологічна оцінка порушень:

 • уваги,

 • пам'яті,

 • сприйняття,

 • мислення,

 • інтелекту,

 • емоцій.

 1. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей, спрямованих на оцінку якостей темпераменту.

 2. Дослідження характерологічних особливостей.

 3. Дослідження особливостей особистості.

 4. Мінесотський багатопрофільний опитувальник особистості (ММРІ).

 5. Нейропсихологічне дослідження мовлення:

 • спонтанне та діалогове мовлення,

 • автоматизоване мовлення,

 • монологічне мовлення,

 • відображене мовлення,

 • розуміння зверненого мовлення.

 1. Порушення мовлення.

 2. Синдроми порушень вищих коркових функцій:

 • еферентна моторна афазія,

 • динамічна афазія,

 • аферентна моторна афазія,

 • акустико-гностична сенсорна афазія,

 • акустико-мнестична афазія,

 • семантична афазія.

 1. Нейропсихологічні методи дослідження праксису:

 • нейропсихологічне дослідження порушень письма,

 • нейропсихологічне дослідження порушень читання,

 • нейропсихологічне дослідження порушень рахування,

 • оцінка ідеаторного та ідеомоторного праксису,

 • динамічного праксису.

 1. Порушення цілеспрямованої дії (праксису):

 • акінетична апраксія,

 • амнестична апраксія,

 • ідеаторна апраксія,

 • конструктивна апраксія,

 • просторова апраксія.

 1. Нейропсихологічні методи дослідження гнозису: сприйняття шуму, ритмів, мелодій: слухова агнозія, сенсорна амузія.

 2. Нейропсихологічне дослідження порушень

 • схеми тіла (соматогнозя, аутосоматогнозія),

 • орієнтування в просторі,

 • стереогнозису (астереогнозис, тактильна предметна агнозія, тактильна агнозія текстури об’єкту),

 • зорового гнозису (предметна агнозія, прозопагнозія, кольорова агнозія, симультанна агнозія).

 1. Поняття індивіда та індивідуальності.

 2. Класифікація рівней індивідуальності.

 3. Структура психічної індивідуальністі людини.

 4. Темперамент: систематика (параметри темпераменту).

 5. Клінічна характеристика темпераменту.

 6. Класифікація А.Томаса та С.Чесса.

 7. Поняття гармонійного характеру.

 8. Психологічні параметри гармонійного характеру.

 9. Формування характеру під впливом виховання.

 10. Типи неправильного виховання.

 11. Клінічні особливості характеру:

 • істеричний тип характеру,

 • нарцисичний тип,

 • шизоідний тип,

 • епілептоідний,

 • психастенічний тип,

 • паранояльний тип характеру.

 1. Акцентуації характеру.

 2. Особистість: структура особистості.

 3. Поняття гармонійної особистості.

 4. Теорії особистості:

 • теорія Б.С.Братуся,

 • диференційно-аналітична концепція Пезешкіана,

 • психоаналітична теорія З.Фрейда,

 • теорія аналітичної психології К.Юнга,

 • індивідуальна психологія Адлера,

 • теорія гештальтпсихології,

 • поведінковий підхід до аналізу психології особистості,

 • гуманістична психологія Фромма,

 • психологія самоактуалізації Маслоу,

 • теорія В.Мясищева,

 • психологія діяльності О.Леонтьєва,

 • теорія настанови Д.Узнадзе,

 • гуманістична психологія В.Франкла.

 1. Психопатологічні феномени і патопсихологічні синдроми при розладах особистості: порушення волі та мотивації.

 2. Неврози.

 3. Наукові напрями неврогенезу.

 4. Клінічні прояви невротичних розладів.

 5. Посттравматичний стресовий розлад.

 6. Соціально-стресові розлади.

 7. Криза ідентичності.

 8. Розлади адаптації.

 9. Конверсійні розлади.

 10. Невротичні симптомокомплекси.

 11. Етапність клінічних проявів.

 12. Психопатологічні феномени і патопсихологічні синдроми при невротичних розладах: увага, пам’ять, мислення, інтелект, емоції, воля та мотивація, свідомість та самосвідомість.

 13. Психосоматичні розлади та захворювання.

 14. Функціональні синдроми органів та систем:

 • серцево-судиної,

 • дихальної,

 • статевої,

 • травлення.

 1. Психосоматичні захворювання.

 2. Психосоматичні розлади.

 3. Моделі формування психосоматичних розладів.

 4. Поняття девіантної поведінки.

 5. Способи взаємодії індивіда та дійсності.

 6. Характеристика видів девіантної поведінки.

 7. Делінкветна девіантна поведінка.

 8. Адитивна девіантна поведінка.

 9. Патохарактерологічна поведінка.

 10. Психопатологічна поведінка.

 11. Поведінка на базі гіперздібностей.

 12. Клінічні форми девіантної поведінки.

 13. Агресивна поведінка: поняття, види, характеристика.

 14. Аутоагресивна поведінка: поняття, види, характеристика.

 15. Зловживання речовинами, що викликають стан зміненої психічної діяльності.

 16. Порушення харчової поведінки.

 17. Види порушень харчової поведінки: Нервова анорексія, Нервова булімія, Інші види порушення харчової поведінки.

 18. Аномалії сексуальної поведінки.

 19. Поняття сексуальної норми.

 20. Оцінка девіантної сексуальної поведінки.

 21. Характеристика векторів філії.

 22. Понад цінні психологічні захоплення.

 23. Понад цінні психопатологічні захоплення.

 24. Характерологічні і патохарактерологічні реакції.

 25. Комунікативні девіації.

 26. Неестетичне та аморальне поводження.

 27. Загальна характеристика видів психологічної допомоги.

 28. Психологічне консультування (визначення, мета, завдання).

 29. Психокорекція (визначення, мета, завдання).

 30. Психотерапія (визначення, мета, завдання).

 31. Відзнаки різних видів психологічної допомоги.

 32. Різниця між поняттями «психотерапія» та «психокорекція».

 33. Специфічні риси психокорекційного процесу.

 34. Засоби психічного впливу на людину: вплив, маніпулювання, керування, формування.

 35. Діагностичний процес у структурі психологічного консультування.

 36. Методи психологічного консультування:

 • раціональна психотерапія (P.Dubois),

 • логотерапія (V.Frankl),

 • психологія самореалізації (Maslow),

 • позитивна психотерапія (N.Peseschkian),

 • когнітивна терапія (A.Beck),

 • раціонально-емотивна психотерапія (A.Ellis),

 • психотерапія «здоровим глуздом».

 1. Психокорекція. Особливості психокорекції.

 2. Різновиди психокорекції:

 • аутотренінг,

 • поведінкова (бихевіоральна) терапія,

 • нейролінгвістичне програмування,

 • психодрама,

 • трансактний аналіз (Е.Вегn).

 1. Психотерапія. Фактори вибору психотерапевтичної методики.

 2. Особливості психотерапії.

 3. Різновиди психотерапії:

 • сугестивні (гіпноз та ін. форми навіювання),

 • психоаналітичні (психодинамічні),

 • поведінкові,

 • феноменологічно-гуманістичні (гештальт-терапія).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка