Питання до заліку основні поняття, предмет та система курсу «Судові та правоохоронні органи»Дата конвертації26.04.2016
Розмір50.1 Kb.
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Основні поняття, предмет та система курсу «Судові та правоохоронні органи».

2. Основні напрями правоохоронної діяльності та характеристика органів, які її здійснюють.

3. Правоохоронна діяльність: ознаки, поняття та завдання.

4. Співвідношення курсу «Судові та правоохоронні органи» з іншими юридичними дисциплінами.

5. Податкова міліція, її завдання та функції.

6. Загальна характеристика і класифікація правових актів про правоохоронні органи. (Джерела курсу).

7. Розбудова правової держави в Україні: особливості судової влади.

8. Судова влада, її поняття та співвідношення з іншими гілками влади.

9. Суд як орган судової влади.

10. Судова система України, її структура.

11. Правосуддя та його демократичні принципи: їх поняття, значення, класифікація, взаємозв’язок.

12. Забезпечення законності, компетентності та безсторонності суду.

13. Здійснення правосуддя тільки судом.

14. Належність суддів, народних засідателів та присяжних засідателів.

15. Здійснення правосуддя на підставі рівноправності громадян перед законом і судом.

16. Забезпечення права громадян на судовий захист.

17. Змагальність та рівноправність сторін.

18. Забезпечення підозрюваному, звинуваченому й підсудному права на захист (Закон України від 23 грудня 1993 р.).

19. Презумпція невинуватості.

20. Відкритий розгляд справ у всіх судах.

21. Мова судочинства.

22. Участь представників народу у здійсненні правосуддя.

23. Місцеві суди – основна ланка системи судів загальної юрисдикції.

24. Основні права та обов’язки суддів та народних засідателів.

25. Повноваження місцевих судів, їх склад.

26. Організація діяльності місцевих судів загальної юрисдикції.

27. Апеляційні суди, їх повноваження й місце в судовій системі України.

28. Організація діяльності апеляційних судів як судів загальної юрисдикції другої ланки.

29. Військові суди: питання, місце в судовій системі. Основи організації і підсудності військових судів.

30. Верховний суд України – вищий судовий орган.

31. Повноваження Верховного суду України.

32. Порядок формування Верховного суду України. Його склад та структура.

33. Організація роботи у Верховному суді України.

34. Військові суди: завдання, види, порядок обрання судів і народних засідателів.

З5. Повноваження військових судів: гарнізону, регіону, Військово-Морських сил.

З6. Повноваження голів Військових судів гарнізонів, регіонів, Військово-Морських сил.

З7. Суд присяжних засідателів.

З8. Порядок призначення керівників судів.

З9. Господарські суди: структура, завдання і їх місце в судовій системі загальних судів України.

40. Господарські суди першої ланки: структура, склад, повноваження.

41. Апеляційні господарські суди: їх утворення на території України.

42. Вищий господарський суд України, його склад та повноваження.

43. Конституційний суд України: повноваження та основи організації.

44. Рішення Конституційного суду України: їх види, зміст, форма та

юридичне значення.

45. Суддівський корпус і статус суддів: загальне поняття та

характеристика.

46. Порядок формування суддівського корпусу.

47. Гарантії незалежності суддів.

48. Суддівська спільнота та її органи.

49. Кваліфікаційні колегії та атестація суддів.

50. Статус народних та присяжних засідателів.

51. Міністерство внутрішніх справ України – його роль та місце у системі правоохоронних органів.

52. Міліція та органи дізнання, їх компетенція.

53. Органи попереднього розслідування, їх компетенція.

54. Органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність: їх компетенція.

55. Прокурорський нагляд та основні напрями діяльності прокуратури.

56. Система, структура і порядок створення органів прокуратури.

57. Кадри органів прокуратури: чини і відзнаки.

58. Внутрішні війська і їх завдання.

59. Касаційний суд України.

60. Вищі спеціалізовані суди України.

61. Адміністративні суди України.

62. Державний департамент з питань виконання покарань, його завдання.

63. Міністерство юстиції та його органи: основні функції і організація.

64. Служба безпеки України та її завдання.

65. Завдання і загальна характеристика апарату суддів.

66. Конституція України. Розділ: Правосуддя.

67. Загальна характеристика Закону України «Про статус суддів».

68. Загальна характеристика Закону України «Про господарські суди України» № 1142 XII 04.06.01.

69. Загальна характеристика Закону України «Про Конституційний суд».

70. Загальна характеристика Закону України «Про Міліцію».

71. Загальна характеристика Закону України «Про прокуратуру».

72. Загальна характеристика Закону України «Про Службу безпеки».

73. Загальна характеристика Закону України «Про органи суддівського самоврядування».

74. Загальна характеристика Закону України «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів України».

75. Загальна характеристика Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

76. Загальна характеристика Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

77. Загальна характеристика Закону України «Про державну службу».

78. Загальна характеристика Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

79. Загальна характеристика Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду».

80. Дайте визначення моральної шкоди.

81. Третейські суди, їх завдання і порядок застосування.

82. Повноваження і склад Вищого Господарського суду України.

83. Визначте статус Генерального прокурора України.

84. Перерахуйте класні чини працівників прокуратури, доведіть, які вони мають правові, матеріальні та соціальні гарантії праці.

85. Визначте сутність нагляду за виконанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання і попереднє розслідування.

86. Права й обов’язки працівників міліції.

87. У чому полягає суть компетенції кримінальної міліції?

88. Які судові палати створені у Верховному суді України, їх повноваження.

89. Пленум Верховного суду України: склад та повноваження.90. У чому правова суть роз’яснення пленуму Верховного суду України.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка