Питання до іспитуСкачати 39.77 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір39.77 Kb.


Питання до іспиту

 1. Загальна характеристика розвитку глибинної психології кінця 19 століття початку 20 століття.

 2. Основні положення класичного психоаналізу З. Фройда.

 3. Теорія особистості З. Фройда.

 4. Етапи психосексуального розвитку особистості за З. Фрейдом.

 5. Теорія захисних механізмів.

 6. Аналітична психологія та психотерапія К. Юнга.

 7. Індивідуальна психологія та психотерапія А. Адлера.

 8. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма.

 9. Характерологічний аналіз К. Хорні.

 10. Вчення А. Фройд у межах психоаналізу.

 11. Інтерперсональна психотерапія Г. Саллівєна.

 12. Трансактний аналіз Е. Берна.

 13. Теорія Е. Еріксона.

 14. Вольова терапія О. Ранка.

 15. Основні положення теорії Д.В. Віннікота.

 16. Основні положення теорії М. Кляйн.

 17. Техніка психоаналізу.

 18. Основні цілі та завдання психоаналітичної терапії.

 19. Організація та процедура проведення психотерапевтичної терапії.

 20. Метод вільних асоціації.

 21. Метод помилок.

 22. Психоаналіз опору.

 23. Трансфер, контр трансфер.

 24. Природа сновидінь, види, механізми.

 25. Психоаналіз сновидінь.

 26. Сутність та значення символічної функції психічної діяльності людини.

 27. Символізм у творах мистецтва.

 28. Символізм у міфах та казках.


Зміст навчальної дисципліни «Сучасні теорії глибинної психології»
Тема 1. Історія становлення та розвитку глибинної психології.

Виникнення глибинної психології як нового напряму психології. Методологічні засади та основні положення класичного психоаналізу З. Фройда (розуміння психічного як мотиваційного, особистісного; розуміння розвитку як адаптації до середовища; вродженість рухомих сил та механізмів психічного розвитку). Вчення про несвідоме. Структура особистості (Его, Супер-его, Ід), рухомі сили розвитку особистості (несвідомі потяги життя й смерті). Психічна енергія та її значення у розвитку індивіда. Захисні механізми та їх значення (ідентифікація, раціоналізація, проекція, сублімація, витиснення, регресія).


Тема 2. Основні положення психоаналітичної теорії К. Юнга.

Аналітична психологія та психотерапія К. Юнга. Модель психіки. Структура особистості (колективне несвідоме, індивідуальне несвідоме, свідомість). Колективне несвідоме. Поняття про архетипи (Его, Персона, Тінь, Аніма, Анімус, Самість). Типи особистості (екстраверти та інтроверти). Процес індивідуалізації особистості.


Тема 3. Сучасні напрямки психоаналітичної теорії та неофрейдизму.

Розвиток психоаналізу у 30-40 рр. К. Хорні (вроджена тривога; типологія особистості), В. Райх (фрейдомарксизм), О. Ранк (вольова терапія), Г. Салліван (інтерперсональна теорія; роль стереотипів при сприйманні інших).

Модифікація глибинної психології у другій половині 20 ст. Е. Фромм (засоби реалізації внутрішньої природи людини: засіб бути й засіб мати; захисні механізми психіки (садизм, мазохізм, конформізм, деструктивізм))., А. Фройд (дитячий психоаналіз, захисні механізми психіки дитини, проблема агресії), М. Клейн (психоаналітичні проблеми дитячого віку), Е. Берн (трансактний аналіз), Е. Еріксон (об’єднання ідей психоаналізу та гуманістичної психології; вплив соціуму на розвиток дитини; стадії психічного розвитку; психоісторія).
Тема 4. Техніка психоаналізу

Джерела виникнення психоаналізу. Основні поняття психоаналізу. Сутність психодинамічного обстеження. Целі психоаналітичної терапії. Аналіз асоціацій, сновидінь та помилкових дій (несвідомі помилки, обмовки). Опір (види опору, типові прояви опору) та захист (розкриття психозахисних механізмів, їх інтерпретування). Поняття трансферу (позитивний та негативний трансфер) та контртрансферу.

Неклінічні проблеми психоаналізу (психоаналіз релігії, психоаналіз мистецтва).
Тема 5. Психоаналіз малюнків та сновидінь

Теоретичні передумови психоаналітичного розуміння комплексу психомалюнків. Особливості використання комплексу тематичних малюнків з метою глибинно-психологічного пізнання. Психодіагностична сутність психомалюнка. Психомалюнок і сновидіння.

Сновидіння в контексті психоаналітичної концепції. Природа сновидінь, механізм роботи, види сновидінь, техніка їх тлумачення, символізм сновидінь.
Тема 6. Психоаналітичне дослідження міфів та казок

Архетип на символіка. Спільність символіки міфів, казок і психомалюнків. Етапи формування символіки (А. Лосєв). Символіка у міфах та казках, її психологічний зміст. Ініціація. Образи Баби-Яги, Кощія, відьми, мачухи, страховиськ. Тлумачення найбільш розповсюджених символів (змій, ворон, чорт, кішка, вода, свіча, гори, дерева, хрест, трикутник, яйце). Психоаналіз казок.


Список літератури з дисципліни

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. Е., 1995.

 2. Адлер. А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М., 1995.

 3. Алан Е. Айви и др. Психологическое консультирование и психотерапия. М., 2000.

 4. Берн. Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. – С., 1998.

 5. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – К., 1997.

 6. Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Кочарян А.С. Основы психотерапии. – К., 1999.

 7. Ждан А.Н. История психологии. – М., 1999

 8. Змановская Е.В. Основы прикладного психоанализа. – СПб, 2005.

 9. Зубалий Н.П., Левочкина А.М. Основы психотерапии. К., 2001.

 10. Каган В.Психотерапия для всех и для каждого. М., 1998.

 11. Калина Н.Ф. Основы психотерапии. – М., 1997.

 12. Куттер П. Современный психоаналіз. – СПб., 1997.

 13. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. – К., 2002.

 14. Лейбин В.М. Классический психоаналіз: история, теория, практика. – М., 2001.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка