Питання для самоперевіркиСкачати 65.59 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір65.59 Kb.
Питання для самоперевірки


 1. Організація освітньо-виховної роботи в дошкільному закладі вихователем-майстром.

 2. Характеристика методу аутогенного тренування.

 3. Стандарт і творчість у діяльності педагога.

 4. Структура педагогічного спілкування за В.Кан-Каліком.

 5. А.С.Макаренко про принципи впливу педагога на вихованців.

 6. Характеристика голосу педагога. Гігієна голосу.

 7. Суспільна значущість професії педагога, його функції.

 8. Педагогічне спілкування як діалог, його характерні ознаки.

 9. Педагогічна ситуація і педагогічна задача, їхня характеристика.

 10. Функції мовлення педагога у взаємодії з дітьми.

 11. Поняття „прийом педагогічного впливу". Класифікація прийомів.

 12. Умови ефективності професійного мовлення педагога.

 13. Шляхи оволодіння педагогічною майстерністю.

 14. Етапи розв'язання педагогічної задачі.

 15. Стиль педагогічного спілкування та його види. Дослідження цього питання.

 16. Майстерність педагога в керуванні психічним самопочуттям.

 17. Гуманістична спрямованість - найголовніша характеристика педагогічної майстерності.

 18. Характеристика стимулюючих прийомів педагогічної взаємодії.

 19. Підготовка нової генерації педагогічних кадрів у світлі Національної доктрини розвитку освіти.

 20. Техніка мовлення педагога, характеристика її елементів.

 21. В.О.Сухомлинський про майстерність вчителя, вихователя.

 22. Невербальні засоби спілкування, їх роль у педагогічній діяльності. Характеристика мімічної виразності педагога.

 23. Переконання як засіб педагогічного впливу.

 24. Пантомімічна виразність педагога. Жести, їхня класифікація.

 25. Характеристика педагогічних здібностей.

 26. Роль самопізнання в процесі самовдосконалення особистості педагога.

 27. Шляхи вдосконалення мовлення педагога.

 28. Внутрішня техніка педагога.

 29. А.Макаренко про педагогічну майстерність.

 30. Основні засоби та методи професійного самовиховання педагога.

 31. Професійна компетентність як елемент педагогічної майстерності. В.Сухомлинський про вимоги до професійних знань педагога.

 32. Формування комунікативних здібностей педагога.

 33. Поняття професійно-педагогічного спілкування, його функції, види.

 34. Культура зовнішнього вигляду педагога.

 35. Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності.

 36. Умови оволодіння педагогічним тактом.

 37. Самовиховання як діяльність, її основні компоненти.

 38. Характеристика гальмуючих прийомів педагогічної взаємодії.

 39. Спільне й відмінне в театральному та педагогічному мистецтві.

 40. Поняття культури педагогічного спілкування.

 41. Поняття педагогічної майстерності.

 42. Характеристика між особистісного простору спілкування (дистанція, розміщення партнерів під час спілкування).

 43. Поняття педагогічної техніки.

 44. Навіювання як спосіб педагогічного впливу.

 45. Професійно-педагогічна діяльність як мета-діяльність.

 46. Суб'єкт-суб'єктний характер педагогічного спілкування, його основні ознаки.

 47. Основні принципи системи К.Станіславського та педагогічна діяльність.

 48. Поняття педагогічного такту.

 49. Поняття педагогічної діяльності, її структура. Своєрідність діяльності вихователя дошкільного закладу.

 50. Зовнішня техніка педагога.


Приклад модульної контрольної роботи

Варіант 1

І. Тестові завдання

1. Підкресліть, які з наведених понять є компонентами педагогічної діяльності: 1. система знань, умінь і навичок;

 2. мета діяльності;

 3. засоби;

 1. експеримент;

 2. об'єкт;

 3. суб'єкт;

 4. розвиток особистості;

 5. результат.

2. Співвіднесіть терміни та їх визначення (відповідь подайте у вигляді поєднання цифри та букви):

 1. гуманістична а) педагогічна мета, передбачена в певних умовах; спрямованість; б) спрямованість на особистість іншої людини,

 2. педагогічна утвердження словом і ділом вищих духовних

ситуація; цінностей, моральних норм поведінки і

 1. педагогічна стосунків;

задача; в) співпереживання, розуміння будь-якого почуття,

4) емпатія; яке переживає інша людина, і відповідний вияв

свого розуміння цих почуттів;

г) фрагмент педагогічної діяльності, який містить суперечності між досягнутим і бажаним рівнями вихованості учнів і колективу. 1. Дайте визначення поняття педагогічної майстерності: Педагогічна майстерність це - ...

 1. Визначте зміст поняття. Внутрішня техніка

а) техніка втілення внутрішнього переживання особистості педагога, елементами якої є міміка, голос, мовлення, рухи, пластика;

б) техніка створення внутрішнього переживання особистості, психологічне настроювання педагога на майбутню діяльність;

в) уміння використовувати психофізичний апарат як інструмент виховного впливу. Це прийоми володіння собою та прийоми впливу на інших.

5. Співвіднесіть терміни та їх визначення (відповідь подайте у вигляді поєднання цифри та букви):

1. працетерапія а) життєрадісний і оптимістичний настрій людини або колективу;

2. мажор б) метод регуляції психічного стану за допомогою музики;

3. імітаційна в) метод опосередкованого впливу на психічний стан

гра людини шляхом залучення її до активної трудової діяльності;

4. музикотерапія г) активний метод опосередкованого впливу на психічний стан, що являє собою програвання суб'єктом ролі такої людини, якою б йому хотілося бути.

6. Підкресліть елементи зовнішньої техніки: 1. постава; 5) педагогічний імідж;

 2. жести; 6) зовнішній вигляд;

 3. самопрезентація; 7) саморегуляція;

 4. зоровий контакт; 8) пантоміміка.

7. До запропонованих визначень доберіть відповідні терміни:

а) виражальні рухи м'язів обличчя; додатковий засіб вираження й сприймання емоційного стану людини – це …

б) виражальні рухи всього тіла, або окремих його частин, пластика тіла – це...

в) звичне положення тіла людини, набуте під впливом умов життя – це...

8. Формула переконування:

а)дістав інформацію — зрозумів — маю певне ставлення. Тобто прийняв для себе як значуще —керуватимуся цим у своїй діяльності й поведінці2.

б) прийняв підказку — дію.

9. Доберіть до поняття відповідне визначення: Педагогічне спілкування - це ...

а) спосіб організації певної педагогічної ситуації, що викликає нові почуття й думки у дітей, які спонукають їх до само зміни;

б) професійна комунікативна взаємодія педагога з вихованцями, спрямована на створення сприятливого психологічного клімату, а також на психологічну оптимізацію навчальної діяльності й стосунків.

в) система способів і прийомів спілкування, яка має стійкі характеристики й залежить від особистісних якостей педагога та параметрів ситуації спілкування.

10. Доберіть до визначення відповідне поняття: почуття міри в застосуванні педагогічного впливу на дітей, коли оптимально враховуються умови ситуації і її соціальні та педагогічні наслідки це - …

а) педагогічний такт;

б) педагогічний талант;

в) педагогічний імідж.

11. Співвіднесіть терміни та їх визначення. Відповідь подайте цифри та букви.

1) стимулюючі прийоми; а) доброзичливе висміювання винуватця, спрямоване на появу у дитини почуття сорому, незручності, що орієнтує на подолання недоліків та зміну поведінки;

2) прийом педагогічного б) прийоми педагогічного впливу, що

впливу; сприяють формуванню необхідних якостей дитини на основі актуалізації позитивних почуттів;

3) прийом іронії; в) спосіб організації певної педагогічної ситуації, що викликає нові почуття і думки у дітей, які спонукають їх до само зміни;II Теоретичні завдання

 1. Професійно-педагогічне спілкування, його функції, види.

 2. Прийоми педагогічного впливу, їх класифікація.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка