Підвищення професійної компетентності керівників дошкільних навчальних закладівСкачати 187.1 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір187.1 Kb.
Підвищення професійної компетентності

керівників дошкільних навчальних закладів

Виховання здорової та компетентної особистості, забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти є одним з головних завдань сьогодення. Успішність вирішення їх значною мірою залежить від керівника дошкільного навчального закладу. У зв’язку з цим, надзвичайно актуальним є підвищення його професійної компетентності, вдосконалення педагогічної майстерності, що досягається через формування ціннісних орієнтирів, опанування знань і моделей діяльності.

Центральною ланкою системи післядипломної освіти, яка має задовільнити потреби педагогів у підвищення професійної компетентності, є методична служба. Реформування сучасної дошкільної освіти передбачає реалізацію нових підходів у системі методичної служби. Особливого значення набувають питання неперервного навчання й професійного вдосконалення як умови його активної адаптації до нових моделей діяльності. Виходячи в цього, районний методичний кабінет здійснює заходи щодо реалізації права особистості на професійний розвиток відповідно до потреб, здібностей та інтересів, забезпечує комплексний підхід до підвищення компетентності педагогічних та керівних кадрів дошкільних навчальних закладів, що здійснюється підвищенням кваліфікації шляхом курсової перепідготовки, самоосвіти та організації методичної роботи із врахуванням особливостей роботи закладів району та побажань педагогів.

Важливе місце у методичній роботі з керівниками дошкільних закладів ми надаємо науково-методичному забезпеченню процесу підвищення компетентності саме у міжкурсовий період. Зміст методичної роботи з керівниками дошкільних навчальних закладів реалізовуємо через різні форми (колективні, групові, індивідуальні).

Активізація діяльності керівників дошкільних навчальних закладів району щодо підвищення компетентності забезпечується на діагностичній основі. Щоб допомогти керівнику подолати труднощі, потрібно знати з чим він може впоратися найкраще, якої допомоги потребує. Надання допомоги забезпечується роботою методичного районного методичного об’єднання, постійно діючого семінару, семінарів-практикумів, консультпунктів тощо.

Навчально – методичне консультування педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється шляхом надання адресної методичної допомоги педагогам безпосередньо у закладах, у районному методичному кабінеті при відділі освіти, де систематично працює консультпункт. Організовано роботу консультпунктів і на базі дошкільних навчальних закладах, що працюють у визначені наказом дні ( середа - Володимирівський освітній округ, четвер – Новостародубський освітній округ, п’ятниця – Центральний, Східний, Луганський освітні округи). У Володимирівському ДНЗ отримують консультації педагоги Ганнівського ДНЗ та Іскрівського ДНЗ, у Петрівському ДНЗ «Колосок» - Зеленського ДНЗ, у Луганському ДНЗ – Баштинського ДНЗ, Червонокостянтинівського ДНЗ, у Петрівському ДНЗ №1 – дошкільних навчальних закладів району.

Анкетування керівників дошкільних навчальних закладів свідчить, що найефективнішою формою роботи з педагогами є семінари-практикуми. Єдність теорії та практики, творчий характер, безпосереднє знайомство з носієм досвіду та нововведеннями дає позитивний результат. Для керівників дошкільних закладів проведено районні семінари-практикуми з проблем:

творчість керівника і педагога як умова успішного впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» ;

створення розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі відповідно до нового змісту Базового компонента дошкільної освіти ;

використання інноваційних технологій з питань збереження здоров’я дітей;

підготовка та проведення семінарів-практикумів у дошкільному навчальному закладі;

контроль і керівництво навчально-виховною роботою у різновіковій групі та інші.

Особливу роль у підвищенні компетентності керівників дошкільних навчальних закладів району з питань управлінської діяльності в умовах розвитку дошкільної освіти має постійно діючий семінар з проблеми «Підвищення професійної компетентності керівника дошкільного навчального закладу» (додаток).

До підвищення компетентності керівників спонукає й участь педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів у конкурсах, фестивалях тощо. Педагогічні колективи брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Мій улюблений дитсадок» та зайняли І командне місце у Кіровоградській області, Петрівський ДНЗ «Колосок» взяв участь у конкурсі «Кращий сайт ДНЗ». Активну участь у Всеукраїнському фестивалі «Гармонія руху» взяли колективи усіх дошкільних навчальних закладів району.

Так як, важливою умовою поліпшення якості дошкільної освіти є оновлення її змісту, то робота з керівниками дошкільних навчальних закладів спрямована на якісне науково-методичне забезпечення дошкільної освіти, впровадження нового змісту Базового компонента дошкільної освіти, нової редакції програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт», інноваційних технологій, вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

У практику роботи впроваджується досвід вихователя – методиста Петрівського ДНЗ № 1 Олійник Т.М. «Методика не тільки мудра, а й ефективна» з питань організації методичної роботи у дошкільному закладі; досвід колективу Луганського ДНЗ ( завідуюча Маринич Т.І.) «Розвиток творчих здібностей дітей на основі використання спадщини В.О.Сухомлинського» тощо.

Популяризація освітніх інновацій та перспективного досвіду здійснюється на засіданнях РМО, семінарах-практикумах керівників дошкільних навчальних закладів.

Для керівників розроблено методичні рекомендації щодо планування роботи опорного дошкільного навального закладу, щодо підготовки та проведення звітування керівників закладів освіти району, накази у дошкільних навчальних закладах та інші.

Методичний супровід освітньо-виховної роботи дошкільної ланки освіти району в 2011/2012 навчальному році був спрямований на впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та реалізацію районної науково-методичної проблеми «Формування професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів як умова розвитку особистості дитини», у 2012/2013 навчальному році – реалізацію вимог нового змісту Базового компонента дошкільної освіти.

Із метою підвищення компетентності керівників практикується проведення звітів педагогів про курсову перепідготовку, самоосвітню роботу.

Проведення науково-методичних конференцій має вагомий вплив на підвищення компетентності педагогів. У районі практикується проведення таких конференцій з питань дошкільної освіти (дитині-дошкільнику – всебічний розвиток, увага дорослих, дошкільна освіта – найважливіша складова безперервної освіти, пріоритети та перспективи розвитку дошкільної освіти) за участю керівників закладів освіти, вихователів, вчителів початкової ланки освіти, інших спеціалістів (психологів, логопедів, медичних працівників, органів місцевого самоврядування та батьківської громадськості).

Зважаючи на важливість першої ланки освіти, обов’язковість дошкільної освіти для дітей п’ятирічного віку 29 травня 2012 року проведено району науково-практичну конференцію з проблеми «Пріоритети та перспективи розвитку дошкільної освіти». У конференції взяла участь Логачевська С.П., учитель початкових класів Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів, кандидат педагогічних наук, доцент.

На конференції проаналізовано стан дошкільної освіти району, зазначено проблеми та окреслено перспективи розвитку. Особливу увагу звернуто на підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення наступності в роботі загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, пошук нових форм роботи з батьками, зміцнення-матеріально-технічної бази закладів тощо. Учасники конференції переглянули відеоролик про роботу педагогів із впровадження програми «Впевнений старт».

На пленарному засіданні конференції розглянуто питання:

стан та перспективи розвитку дошкільної освіти;

дошкільна освіта – підґрунтя формування психологічної готовності дитини до школи;

турбота про здоров’я дітей - головне завдання;

основні напрямки реалізації Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт”;

наступність у роботі дошкільного закладу та початкової ланки освіти;

пошук нових ефективних форм роботи щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової ланки на основі трансформації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського;

проблеми наступності між суміжними ланками в психолого – педагогічній теорії та практиці;

забезпечення наступності у навчально – виховній роботі дошкільного навчального закладу та школи відповідно до вимог програми розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт”;

проблеми організації роботи з дітьми п’ятирічного віку та їх батьками у дошкільних навчальних закладах сільської місцевості;

виконання програм «Я у Світі» та «Впевнений старт» засобами гуртка «Вчимося мистецтву життя»; створення розвивального ігрового середовища для всебічного розвитку дітей.

Практична частина конференції була представлена роботою секцій:

керівники закладів освіти, сільські, селищні голови

з проблеми « Пріоритети та перспективи розвитку дошкільної освіти»;

вихователі дошкільних навчальних закладів, вчителі початкових класів, батьківська громадськість із проблеми «Наступність у роботі дошкільної та початкової ланки освіти».

Ефективність, результативність підвищення професійної компетентності керівників дошкільних навчальних закладів залежить від систематичності, послідовності, наступності, безперервності методичної роботи, що зумовлено її плануванням. Орієнтовне планування роботи (додаток).

Додаток


Орієнтовне планування роботи

з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладівФормування професійної компетентності й культури педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів

з/п


Зміст роботи

Термін

виконанняВідпові

дальний


Відмітки про виконання

1.

Уточнити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів на основі пропозицій від колективів, підготувати пропозиції до проекту наказу

Червень – вересень2.

Забезпечити роботу з педагогічними кадрами згідно визначеної структури

Упродовж року


3.

Продовжити роботу творчої групи з проблеми «Впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Упродовж року4.

Організувати роботу опорного закладу з методичного супроводу впровадження програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та нового змісту програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Упродовж року5.

Забезпечити роботу консультативного пункту для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів при РМК

щоп’ятниці6.

Забезпечити роботу консультативних пунктів для педагогічних працівників у дошкільних закладах в освітніх округах::

Перша п’ятниця

7.

Забезпечити надання адресної методичної допомоги новопризначеним та малодосвідченим керівникам:

Упродовж року
8.

Забезпечити підготовку і проведення постійно діючого семінару керівників ДНЗ (додаток)

4 рази на рік
9.

Провести анкетування педагогічних працівників ДНЗ з метою визначення проблем для планування роботи

березень

10.

Вивчити результативність курсової перепідготовки педагогічних працівників ДНЗ

упродовж року

11.

Забезпечити проведення звітів про курсову перепідготовку

упродовж року


12.

Організувати роботу з активом:

- забезпечити проведення засідання активу ( додаток);

- надати методичну допомогу керівникам опорних та базових дошкільних навчальних закладів, керівникам РМО у плануванні роботи;

- практикувати звіти керівників опорних та базових закладів, методичних об’єднань, творчої групи

на засіданнях РМО

упродовж року


травень

червень


серпень
13.

Забезпечити роботу районних методичних об’єднань

згідно з планами14.

Підготувати до видання методичні рекомендації:

серпень
15.

Проводити звіти педагогічних працівників про самоосвітню роботу на засіданнях РМО

упродовж року
16.

Забезпечити проведення районних семінарів – практикумів:
17.

Надати організаційно – методичну допомогу новопризначеним керівникам:

вересень – жовтень

Планування роботи з вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи позитивного педагогічного досвіду, використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу


з / п


Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.

Організувати роботу опорного закладу з методичного супроводу впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Вересень2.

Продовжувати впроваджувати в практику роботи досвід вихователя-методиста з проблеми «Організація методичної роботи в ДНЗ»

упродовж року3.

Впроваджувати в практику роботи дошкільних закладів району досвід із проблеми «Розвиток творчих здібностей дітей на основі використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського»

упродовж року4.

Впроваджувати в практику роботи досвід:

з питань фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі;

використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у моральному вихованні дітей…


упродовж року5.

Спрямувати роботу районних методичних формувань на вивчення та творче використання педагогічних ідей видатних педагогів..,

використання інноваційних технологій..упродовж року6.

Вивчити досвід роботи опорних дошкільних навчальних закладів:

упродовж року


7.

Продовжувати впроваджувати в практику роботи досвід педагогічних колективів ..

упродовж року8.

Активізувати роботу опорних ДНЗ із впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду з наступних питань:

упродовж року


- методичний супровід впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

- формування компетентності педагогів з питань фізичного розвитку дітей дошкільного віку;

- організація роботи груп раннього віку


- соціально-моральний розвиток дошкільнят;

- розвиток природних задатків і здібностей дітей у різних видах художньої діяльності;

- творче впровадження ідей В.О.Сухомлинського;

- наступність у роботі ДНЗ, школи та батьків
10.

Забезпечити ефективну роботу базових дошкільних навчальних закладів із питань:

- комплексне вирішення завдань мовленнєвого розвитку дошкільнят;

- ігрова діяльність дошкільнят як ефективний засіб реалізації освітніх завдань

- пізнавальний розвиток дошкільнят


План


постійно діючого семінару

керівника дошкільного навчального закладу

на 2012/ 2013 навчальний рік
Проблема « Підвищення професійної компетентності керівника дошкільного навчального закладу»

Керівник: Сердюк В.Г.


з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

І

Система роботи в закладі з впровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти

Жовтень

1.1.

Підвищення професійної компетентності вихователів як умова ефективного впровадження нової редакції державного стандарта дошкільної освіти1.2.

Планування заходів із впровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти1.3.

Програмне забезпечення реалізації змісту дошкільної освіти відповідно до вимог нового змісту Державного стандарта дошкільної освіти1.4.

Організація роботи з дітьми старшого дошкільного віку відповідно до вимог нової редакції програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»1.5.

Практикум:

Перспективне планування заходів із реалізації вимог нового змісту Державного стандарта дошкільної освіти

ІІ

Співпраця з педагогами загальноосвітніх навчальних закладів у період впровадження нових Державних стандартів дошкільної і початкової освіти

Листопад

2.1.

Державний стандарт початкової освіти2.2.

Вектор наступності Державних стандартів дошкільної та початкової освіти2.3.

Співпраця педагогічних колективів дошкільних та загальноосвітніх закладів щодо впровадження нових стандартів освіти2.4.

Практикум:

- вікторина «Чи знаєш ти вимоги Державних стандартів дошкільної та початкової освіти?»ІІІ

Організація методичної роботи в дошкільному навчальному закладі у період впровадження нового змісту Державних стандартів дошкільної та початкової освіти

Лютий

3.1.

Обладнання методичного кабінету дошкільного навчального закладу відповідно до Положення та нових Державних стандартів3.2.

Організація методичної роботи в закладі відповідно до сучасних вимог3.3.

Вплив інноваційних технологій на ефективність реалізації нового змісту Державного стандарта дошкільної освіти3.4.

Практикум:

- презентація новин педагогічної літератури

- планування методичної роботи
ІУ

Сучасні вимоги до складання річного плану роботи дошкільного навчального закладу

Травень

4.1.

Загальні вимоги до складання річного плану роботи дошкільного навчального закладу4.2.

Творчий підхід до планування роботи з підвищення фахового рівня педагогічних працівників4.3.

Планування заходів щодо створення розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі відповідно до вимог нового змісту Базового компонента дошкільної освіти4.4

Співпраця дошкільного навчального закладу та батьківської громадськості як запорука успішної реалізації завдань дошкільної освіти4.5.

Практикум:

планування роботи дошкільного навчального закладу з батьками вихованців
Використана література:  1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)-К – 2012;

  2. Робота методкабінету/ Упорядник Л.Галіцина – К: Вид.дім «Шкільний світ»: Вид. Галіцина, 2005.-125 с. (Б-ка «Шкіл. світу»).

  3. Управлінська компетентність/ Г.Єльникова-К6 «Ред.загальнопед. газет», 2005, 126.

  4. Організація методичної роботи/ Є.Павлютенко, В.Крижко-Х- Вид. гр.. «Основа»,2005,78

  5. Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу , упорядник Н.В.Омельченко, Н.М.Курочка/ Т «Мандрівець», 2012, с.336.

1. Прізвище, ім’я, по батькові. Сердюк Валентина Григорівна,

2. Місце роботи, посада. районний методичний кабінет при

відділі освіти Петрівської РДА,методист з дошкільної освіти


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка