Перелік практичних навичок для оволодіння студентами під час проведення практичних занять на 1 курсіСторінка1/9
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Перелік практичних навичок для оволодіння студентами під час проведення практичних занять на 1 курсі

Медична біологія, паразитологія та генетика (кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки)

Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини.

п/п

Перелік практичних навичок та професійних умінь

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ознайомився

Дата

Підпис П.І.Б.

Засвоїв

Дата

Підпис П.І.Б.

Володіє

Дата

Підпис П.І.Б.Оволодіти навичками користування світловим мікроскопом.+

Уміти готувати тимчасові препарати.+

Уміти розрізняти будову прокаріотичних та еукаріотичних клітин.+

Уміти визначити відмінності будови рослинних та тваринних клітин.+

Уміти розрізняти на рівні світлової мікроскопії основні структурні компоненти еукаріотичної клітини.+

Навчитися розв’язувати задачі з молекулярної генетики.+

Уміти ідентифікувати на мікропрепаратах клітини, що перебувають в інтерфазі та мітозі.+

Уміти визначати на мікропрепаратах періоди клітинного циклу. Виявляти відмінності мітозу в рослинних та тваринних клітинах.+

Уміти розв’язувати задачі на закономірності успадкування, що встановленні Г.Менделем.+

Уміти розв’язувати задачі на зчеплене успадкування зі статтю.+

Засвоїти методику складання й аналізу варіаційних рядів для вивчення мінливості кількісних ознак.+

Вміти використовувати принцип побудови родовідів людини і будувати родовід конкретної особини.+Модуль 2. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життяНавчитися проводити диференційну лабораторну діагностику вегетативних форм та цист найпростіших, що вивчаються.+

Навчитися проводити диференційну лабораторну діагностику трематод – збудників захворювань людини та їх яєць (печінкового, ланцетоподібного та котячого сисунів).+

Навчитися проводити диференційну лабораторну діагностику цестод – збудників захворювань людини та їх яєць (свинячий та бичачий ціп’яки, стьожак широкий, ехінокок).+

Навчитися проводити диференційну лабораторну діагностику аскариди, гострика, волосоголовця та їх яєць.+

Оволодіти навичками лабораторної діагностики трематодозів, цестодозів та нематодозів на підставі результатів овоскопії, лярвоскопії та гельмінтоскопії.+

Навчитися проводити диференційну лабораторну діагностику імагінальної стадії іксодових та аргасового кліщів.+

Навчитися проводити диференційну лабораторну діагностику головної, одежної, лобкової вошей та людської блохи.+

Навчитися проводити диференційну лабораторну діагностику малярійного та немалярійного комарів.+Перелік практичних навичок для оволодіння студентами під час проведення практичних занять на 1курсі

Основи екології (кафедра «медичної біології, фармакогнозії та ботаніки»)

Модуль 1. Основи екологічних знань

п/п

Перелік практичних навичок та професійних умінь

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ознайомився

Дата

Підпис П.І.Б.

Засвоїв

Дата

Підпис П.І.Б.

Володіє

Дата

Підпис П.І.Б.

1.

Вирішувати задачі з розрахунку перетворення енергії в екосистемах+2.

Вміти користуватися нормативно-правовими основами охорони довкілля+3.

Вміти розрахувати щільність особин в популяціях+4.

Вміти розрахувати продуктивність в екологічній системі+5.

Вміти оцінити нормальний та аномальний кругообіг речовин у біосфері+6.

Засвоїти ідеологію безвідходного та мало відхідного виробництва+7.

Володіти методами очистки води від промислових викидів+8.

Вміти розрізняти види забруднень біосфери+9.

Своєчасно виявляти та коректувати конкретні технологічні процеси, що загрожують навколишньому середовищу+10.

Вміти вирішувати питання охорони природи у фармацевтичній галузі+11.

Користуватись в практичній діяльності законами, що регламентують природоохоронну діяльність+12.

Вміти оцінити адаптаційні реакції організмів+Перелік практичних навичок для оволодіння студентами під час проведення практичних занять на 2 курсі

Фармацевтична ботаніка (кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки)

Модуль 1.Морфолого-анатомічна будова рослин

п/п

Перелік практичних навичок та професійних умінь

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ознайомився

Дата

Підпис П.І.Б.

Засвоїв

Дата

Підпис П.І.Б.

Володіє

Дата

Підпис П.І.Б.

1.

Вміти розрізняти компоненти рослинних клітин на таблицях, малюнках, постійних мікропрепаратах+2.

Розрізняти види рослинних тканин за діагностичними ознаками методом мікроскопічного аналізу з використанням світлового мікроскопу+3.

Визначати морфологічні ознаки коренів методом макроскопічного аналізу+4.

Визначати морфологічні ознаки стебла методом макроскопічного аналізу+5.

Визначати морфологічні ознаки листків методом макроскопічного аналізу+6.

Розрізняти метаморфози вегетативних органів методом макроскопічного аналізу+7.

Визначати морфологічні ознаки квітів та суцвіть методом макроскопічного аналізу+8.

Визначати морфологічні ознаки плодів та насіння методом макроскопічного аналізу+9.

Визначати гістологічні особливості вегетативних органів рослин шляхом мікроскопічного аналізу з використанням світлового мікроскопу+Модуль 2. Система рослинного світу. Систематичне положення, морфологічні ознаки, екологія та використання водоростей, грибів та лікарських рослин. Елементи екології, фенології, географії рослин.

1.

Ідентифікувати лікарські рослини на гербарних зразках за морфологічними ознаками+2.

Визначати систематичне положення лікарських рослин з використанням ботанічної номенклатури


+
3.

Визначати діагностичні ознаки лікарських рослин, що вказують на їх систематичне положення+Перелік практичних навичок для оволодіння студентами під час проведення практичних занять на 2 курсі

Органічна хімія (кафедра «загальної та клінічної фармації»)

п/п

Перелік практичних навичок та професійних умінь

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ознайомився

Дата

Підпис П.І.Б.

Засвоїв

Дата

Підпис П.І.Б.

Володіє

Дата

Підпис П.І.Б.

Модуль 1. Номенклатура та будова органічних сполук. Реакційна здатність вуглеводів, галогено-, оксигено-, сульфур-, нітрогеновмісних органічних сполук.

1.

Вміти визначати фізичні константи органічних сполук (температура топлення, температура кипіння).

+

Модуль 2. Гетерофункціональні та гетероциклічні сполуки, природні біополімери та біорегулятори.

1.

Проводити якісні реакції на кратний зв’язок та основні функціональні групи (галоген, аміногрупу, спиртовий та фенольний гідроксили, альдегідну, кетонну, карбоксильну групи)

+

Перелік практичних навичок для оволодіння студентами під час проведення практичних занять на 2 курсі

Аналітична хімія (кафедра «загальної та клінічної фармації»)

п/п

Перелік практичних навичок та професійних умінь

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ознайомився

Дата

Підпис П.І.Б.

Засвоїв

Дата

Підпис П.І.Б.

Володіє

Дата

Підпис П.І.Б.

Модуль 1. Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний та кількісний аналіз.

1.

Готувати розчини із заданим кількісним складом.

+

2.

Визначати кислотність середовища за допомогою індикаторів.

+

Модуль 2. Осидиметрія. Фізико-хімічні методи аналізу.

1.

Визначати кількісні характеристики розчинів методами титрометрії.

+

2.

Вимірювати рН потенціометричним методом.

+

3.

Визначати катіони та аніони якісними реакціями.

+

Перелік практичних навичок для оволодіння студентами під час проведення практичних занять на 2 курсі

Фізична та колоїдна хімія (кафедра «загальної та клінічної фармації»)

п/п

Перелік практичних навичок та професійних умінь

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ознайомився

Дата

Підпис П.І.Б.

Засвоїв

Дата

Підпис П.І.Б.

Володіє

Дата

Підпис П.І.Б.

Модуль 1. Фізична хімія.

1.

Визначати температуру плавлення и температуру твердіння речовин

+

Перелік практичних навичок для оволодіння студентами під час проведення практичних занять на 2 курсі

Основи клінічної медицини (Кафедра «госпітальної педіатрії №1»)

п/п

Перелік практичних навичок

та професійних вмінь

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ступінь оволодіння

Ознайо-мився

ДатаП.І.Б

Вміє

Дата


П.І.Б

Воло-діє

Дата


П.І.Б
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка