Пам’ятка по вивченню стану викладання іноземної мовиСкачати 29.48 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір29.48 Kb.
ПАМ’ЯТКА

по вивченню стану викладання іноземної мови

Мета: вивчення рівня реалізації освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти; Концепції навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі; Концепції навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах; Концепції навчання іноземної мови в системі профільної освіти; самоосвітньої компетентності вчителя та учнів, виявлення системи роботи чи досвіду роботи вчителя, інноваційної його діяльності на сучасному етапі розвитку освіти, ефективності роботи методичного об’єднання (кафедри) вчителів, навчально-матеріальної бази кабінетів іноземної мови.

Методологічний інструментарій вивчення стану викладання: спостереження, співбесіда з учителями та учнями; відвідування уроків та позакласних заходів, аналіз та самоаналіз уроків; моніторинг навчальних досягнень учнів; бесіди з керівниками школи, вивчення шкільної документації.

І. Робота з адміністрацією

1. Вивчення шкільної документації:

 навчального, річного плану, місця предмета в ньому;

 ознайомлення з програмно-методичним забезпеченням процесу викладання іноземної мови;

 дотримання єдиного орфографічного режиму в ЗНЗ;

 дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови, об’єктивності виставлення тематичних, семестрових, річних балів;

 забезпечення охорони праці в процесі викладання іноземної мови;

відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів адміністрацією школи;

 вивчення педагогічного стилю вчителя, системи його роботи;

 ефективність рекомендацій адміністрації.

2. Кадрове забезпечення викладання предмета.

3. Розгляд результатів стану викладання предмета на засіданнях педради, методичному об’єднанні (кафедрі), нарадах при директорові, наявність наказів із цих питань. Прийняття управлінських рішень та їх виконання.

4. Методична робота з учителями:

 діагностування вчителів;

 участь педагогів у методичній роботі різного рівня (всеукраїнського, обласного, міського, шкільного);

 індивідуальна тема самоосвіти, зв’язок її зі шкільною та міською методичною проблемою (темою), актуальність; термін роботи над темою та результативність;

 використання інноваційних технологій навчання;

 участь учителів у проведенні предметних тижнів, конкурсів, ярмарок педтехнологій.

ІІ. Навчально-матеріальна база

1. Наявність кабінету, його відповідність Положенню про навчальний кабінет.

2. Робота вчителя щодо оснащення кабінету, наповнення дидактичним та роздатковим матеріалом, засобами сучасного контролю за процесом учіння школярів: матеріали для формування чотирьох ключових компетенцій програми з іноземної мови; тестові завдання за рівнями навчальних досягнень учнів з усіх видів контролю (аудіювання, читання письмо, говоріння) з іноземної мови; використання комп’ютерних технологій навчання іноземної мови; матеріали для підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови.

3. Забезпеченість кабінету та бібліотеки спеціальною літературою: словники, довідники, фахова література з методики викладання; посібники щодо вивчення тем із іноземної мови; фахові підписні видання.

ІІІ. Робота з учителями.

1. Співбесіда за програмою та календарно-тематичним плануванням, нормативними документами.

2. Вивчення особистої документації вчителя:

наявність календарних планів, поурочного планування;

 ведення класних журналів, виконання рекомендацій МОН України щодо оцінюваня за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння читання, письмо) з іноземної мови та оформлення їх запису, дотримання єдиного орфографічного режиму;

 організація процедури тематичного оцінювання, перевірки зошитів;

 наявність планування позакласної роботи з предмета.

3. Вивчення рівня педагогічної культури вчителя:

стаж роботи, кваліфікація;

 професійний рівень (організаційно-методичний рівень уроків, творчість у роботі, результативність);

 методичний рівень (методична тема та її актуальність, шляхи її реалізації, форми звітності, обмін досвідом із колегами, методичні розробки, публікації);

 позакласна робота вчителя (конкурси, МАН, олімпіади тощо)

ІV. Відвідування уроків з метою:

 вивчення рівня самоосвітньої компетентності учнів та вчителя;

 відповідність рівня навчальних досягнень учнів програмним вимогам;

 об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів; вивчення педагогічного стилю вчителя на уроці.

Методист РМК Тітор О.М.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка