Пакет завдань для підсумкового контролю з навчального предмета «Українська література»Сторінка1/10
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАХОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»:

Заступник директора

з навчальної роботи

_______ О.І. Коваленко

«__»_____ 2015 року

ПАКЕТ

ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

з навчального предмета «Українська література»

для студентів І-их курсів спеціальностей: 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.11010101 «Ветеринарна медицина», 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва», 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства», 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
Розробники: Задерей О.А., викладач філологічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії, Стасішина Т.О., викладач філологічних дисциплін ІІ кваліфікаційної категорії.

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії соціально-гуманітарних

дисциплін та фізичного виховання

Протокол № ___ від ________ 2015 року

Голова ц/к – ___________ О.А. ЗадерейПояснювальна записка

Підсумкова контрольна робота з української літератури складена для студентів І-их курсів Каховського державного агротехнічного коледжу на основі типової Програми з української літератури для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти. У ній враховано сьогоднішні державні вимоги до змісту і рівня навчальних досягнень студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.Завдання для контрольної роботи охоплюють такі розділи: «Література 70-90 рр. ХІХст.», «Українська література 10-х років ХХ ст.», «Українська література 20-30 років ХХ ст..», «Українська література за межами України», «Еміграційна література», «Українська література 40-50 років», «Українська література за межами України», «Українська література другої половини ХХ –початку ХХІ ст..», «Постшістдесятництво», «Традиція бароко в ХХ ст..», «Українська історична проза», «Сучасна «молода» українська література».

Студенти повинні знати/уміти:

Аналізувати літературний твір чи його уривок.

Знати основні теоретико-літературні поняття:

 • художній образ,

 • прототип;

 • тема, ідея, мотив художнього твору;

 • проблематика та конфлікт у художньому творі;

 • сюжет і композиція літературного твору;

 • позасюжетні елементи;

Знати та вміти визначати в літературному творі тропи:

 • епітет,

 • порівняння;

 • метафору,

 • алегорію,

 • гіперболу;

 • метонімію,

 • оксиморон.

Знати характерні риси бароко.

Знати основні теоретико-літературні поняття:

 • епос, новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті та роману;

 • лірика, сонет, гімн, поема, тематичні різновиди лірики;

 • драма, комедія, власне драма, містерія, драма-феєрія.

 • Види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск, травестія.

Визначатидво- і трискладові віршові розміри.

Визначати місце і роль митця в літературному процесі.

Знати основні теоретико-літературні поняття:

 • український модернізм і його особливості;

 • модерністські напрями та течії: імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм;

Знати основні теоретико-літературні поняття:

 • поетичний синтаксис (інверсія, тавтологія, антитеза, анафора, епіформа, паралелізм);

 • риторичні звертання і запитання,

 • алітерація, асонанс;

 • різновиди роману (роман у новелах, роман у віршах);

 • кіноповість;

 • усмішка.

Вміти пояснювати поняття:

 • «Розстріляне відродження»;

 • психологізм;

 • асоціативність.

Орієнтуватися в основних тенденціях функціонування української літератури за кордоном і творчості українських письменників-емігрантів.

Знати особливості пригодницького роману.

Орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури; знати літературні угруповання 80-90-х років, найвизначніших представників літератури.

Визначати найхарактерніші ознаки постмодернізму

Критерії оцінювання

підсумкової контрольної роботи

з української літератури

За виконання кожного завдання з вибором однієї правильної відповіді (завдання 1 – 19) студент може отримати 0 або 1 бал. Максимальна кількість балів – 19б.

За виконання завдання на встановлення відповідності (завдання 20 – 23) студент може отримати 0, 1, 2, 3 або 4 бали. Максимальна кількість балів – 16б.

Таким чином, за виконання тестових завдань студент може набрати максимальну кількість балів – 35б, що відповідає 12 балам за 12-бальною шкалою оцінювання.

Шкала оцінювання роботи студента:


Кількість балів, яку набрав студент під час виконання роботи

Оцінка за 12-бальною шкалою оцінювання

0-4 бали

1 бал

5-8 балів

2 бали

9-11 балів

3 бали

12-14 балів

4 бали

15-17 бали

5 балів

18-21балів

6 балів

22-24 бали

7 балів

25-27 балів

8 балів

28-31 бали

9 балів

32-33 балів

10 балів

34 бали

11 балів

35 балів

12 балів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАХОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖПідсумкова контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська література»

для студентів І-их курсів

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-19 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант і позначте його в бланку.

 1. У тому, що «сила родиться й завзяття / Не ридать, а добувати, / Хоч синам, як не собі, / Кращу долю в боротьбі», - переконаний автор твору

А «Гріє сонечко»

Б «Мойсей»

В «Contra spem spero»

Г «Досвітні огні»

Д «Гімн»

 1. Уплив імпресіонізму явно відчутний у творі

А «Intermezzo»

Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

В «Не судилось»

Г «Камінний хрест»

Д «Хазяїн»

 1. Провідною ідеєю комедії «Хазяїн» є засудження

А Нещадної експлуатації селян багатіями

Б Небажання багатіїв здобувати ґрунтовну освіту

В Прагнення багатіїв до стяжання задля стяжання

Г Байдужості багатіїв до проблем української культури

Д Збайдужіння багатіїв до проблем народної освіти

 1. У поемі «Мойсей» використано сюжет

А давньоримський

Б давньогрецький

В давньоєгипетський

Г шумерський

Д біблійний

 1. У зазначених рядках ідеться про героїню твору

Звитяги наші, муки і руїни

Безсмертні будуть у її словах.

Вона ж була як голос України,

Що клекотів у наших корогвах!

А Лесі Українки

Б Ліни Костенко

В Павла Тичини

Г Володимира Сосюри

Д Івана Драча

 1. «Сміх буде, плач буде перламутровий», - запевняє свою кохану ліричний герой вірша

А«Так ніхто не кохав…»

Б«Два кольори»

В«Ви знаєте, як липа шелестить…»

Г«І все-таки до тебе думка лине…»

Д«Арфами, арфами…»

 1. Письменник Лозов’ягін обрав собі псевдонім

А Остап Вишня

Б Панас Мирний

В Марко Вовчок

Г Іван Багряний

Д Василь Барка

 1. Дія комедії «Мина Мазайло» розгортається у

А Києві

Б Харкові

В Донецьку

Г Полтаві

Д Курську

 1. Слова “Можна все на світі вибирати, сину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину” є у творі

А«Балада про соняшник»

Б«Лебеді материнства»

В«Ти знаєш, що ти– людина?»

Г«На колимськім морозі калина»

Д«Любіть Україну»

 1. «Пошли ж вам, Боже, щасливу долю та сили в руки, щоб… возвеличили трудами красну землю нашу українську, аби цвіла вона багатствами і згодою», - благословляє своїх дітей героїня твору

А “Кайдашева сім’я”

Б “Україна в огні”

В “Вершники”

Г “Камінний хрест”

Д “Три зозулі з поклоном”

 1. «Сонце моє оранжеве! Щомиті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе», - звертається до поезії ліричний герой твору

А«Господи, гніву пречистого»

Б«Сучасники»

В«Дім на горі»

Г«Казка про калинову сопілку»

Д«Балада про соняшник»

 1. «Ніколи не сміявся без любові до вас усіх, до сонця, до вітру, до зеленого листу! У моєму сміхові завжди бачив народ…», сказав

А Іван Нечуй-Левицький

Б Іван Карпенко-Карий

В Іван Котляревський

Г Остап Вишня

Д Микола Куліш

 1. «Ти вже не згинеш, ти двожилава, / Земля, рабована віками, / І не скарать тебе душителям / Сибірами і соловками», - звертається до України

А Ліна Костенко

Б Леся Українка

В Василь Стус

Г Євген Маланюк

Д Іван Драч

 1. Зазначені рядки характеризують

Не поет— бо це ж до болю мало,

Не трибун— бо це лиш рупор мас

А Тараса Шевченка

Б Павла Тичину

В Василя Стуса

Г Володимира Сосюру

Д Василя Симоненка

 1. Наприкінці ХХ століття помітним явищем української літератури став

А Імпресіонізм

Б Експресіонізм

В Постмодернізм

Г Романтизм

Д Реалізм

 1. Художнє образне означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, дії, –це:

А Метафора

Б Гіпербола

В Епітет

Г Метонімія

Д Літота

 1. Вірш, рядки якого не римуються, називається:

А Елегією

Б Верлібром

В Сонетом

Г Терцетом

Д Притчею

 1. Який троп яскраво виражено в наведеному поетичному рядку:

Слово моє, сило моя, славо,

сльозо моя, гніванню ти мій” (М. Вінграновський)?

A Метафора

Б Епітет

В Метонімія

Г Порівняння

Д Гіпербола

 1. Укажіть письменника рідного краю:

А Юрій Яновський

Б Микола Куліш

В Пантелеймон Куліш

Г Олександр Довженко

Завдання 20-23 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки в бланку на перетині відповідних колонок і рядків.

 1. Установіть відповідність між назвою та проблемою (темою) художнього твору.
1«Людина»

2«Мисливські усмішки»

3«Лісова пісня»

4«Мойсей»
А Батьки і діти

Б Боротьба духовності з буденщиною

В Взаємини вождя і народу

Г Замилування рідною природою

Д Емансипація жінки


 1. Установіть відповідність між автором і персонажем твору.
1 Іван Багряний

2 Павло Занребельний

3 Іван Карпенко-Карий

4 Михайло Коцюбинський
А Палагна

Б Феноген

В Килина

Г Многогрішний

Д Сивоок


 1. Установіть відповідність між назвою твору та історичним тлом, на якому розгортаються його події.
1«Україна в огні»

2«Жовтий князь»

3«Кайдашева сім’я»

4«Мати»

А Перше десятиріччя після скасування кріпацтва (1861-1871 рр.)

Б Громадянська війна (1917-1921 рр.)

В Голодомор (1932-1933 рр.)

Г Друга світова війна (1939-1945 рр.)

Д Руїна (1657-1687 рр.)


 1. Установіть відповідність між цитатою з твору та його назвою.
1 «На снігу великими літерами було написано:«ФІЙОНА МЕДВИНУ ПРИВІТ ПЕРЕДАВАЛА»


2 «Сьогодні усе для тебе –

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба–

Гляди ж, не проспи»

3 «Лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці не пізнавали один дного, а з неба палило сонце, а ґелґання бійців нагадувало ярмарок…»

4 «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!

Я в серці маю те, що не вмирає…»А «Ти знаєш, що ти– людина?»

Б «Лісова пісня»

В «Тигролови»

Г «Маруся Чурай»

Д «Вершники»

Викладачі: ___________ О.А. Задерей


___________ Т.О. Стасішина

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИКАХОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Підсумкова контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська література»

для студентів І-их курсів

ВАРІАНТ 2

Завдання 1-19 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант і позначте його в бланку.

 1. Польовою царівною” названо

А Марфу Яркову (“Три зозулі з поклоном”)

Б Мотрю Довбиш (“Кайдашева сім’я”)

В Галю Ґудзь (“Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Г Марійку Федорчук (“Земля”)

Д Марічку Гутенюк (“Тіні забутих предків”)

 1. Актором української професійної театральної трупи Михайла Старицького був

А Іван Котляревський

Б Іван Нечуй-Левицький

В Тарас Шевченко

Г Іван Карпенко-Карий

Д Григорій Квітка-Основ'яненко

 1. «Основною темою я зробив смерть пророка, непризнаного своїм народом», – так автор визначив тему свого твору

А «Жовтий князь»

Б «Мойсей»

В «Дім на горі»

Г «Хазяїн»

Д «Камінний хрест»

 1. Всім серцем любіть Україну свою», - закликав читачів

А Павло Тичина

Б Володимир Сосюра

В Микола Вінграновський

Г Тодось Осьмачка

Д Євген Маланюк

 1. Пісня “Ой, піду я до роду гуляти” є композиційним обрамленням твору

А «Кайдашева сім’я»

Б «Україна в огні»

В «Марія»

Г «Камінний хрест»

Д «Казка про калинову сопілку»

 1. «За тобою завше будуть мандрувати / Очі материнські і білява хата», - каже синові героїня твору

А Павла Тичини

Б Володимира Сосюри

В Олега Ольжича

Г Євгена Маланюка

Д Василя Симоненка

 1. «Переплелись, як мамине шиття, / Мої сумні і радісні дороги», – каже ліричний герой твору

А Ліни Костенко

Б Василя Симоненка

В Олени Теліги

Г Дмитра Павличка

Д Володимира Сосюри

 1. «Палахкотливий стовп… прибрав обрис, подібний до чаші, що сховали її селяни в чорнозем і нікому не відкрили її таємниці… Здається над ними, з нетлінною непоборимою силою, сходить вона: навіки принести порятунок», - такий символ з’являється у фіналі твору

А“Диво”

Б “Жовтий князь”

В “Тигролови”

Г “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Д “Марія”

 1. До письменників-«шістдесятників» належать

А Тодось Осьмачка, Богдан Лепкий

Б Василь Барка, Іван Багряний

В Дмитро Павличко, Василь Симоненко

Г Юрій Яновський, Микола Куліш

Д Максим Рильський, Павло Тичина

 1. У зазначеному уривку схарактеризовано

«Під Берестечком бився ти сміливо.

Під Зборовом також і над Пилявою

своє ім’я ти не покрив неславою.

І тільки у домашньому бою

сміливість раптом втратив ти свою”

А Івана Іскру

Б Леська Черкеса

В Богдана Хмельницького

Г Гордія Чурая

Д Грицька Бобренка

 1. «Алхіміком мудрих слів» Максима Рильського названо у творі

А «На колимськім морозі калина»

Б «Балада про соняшник»

В «Сучасники»

Г «Шевченко»

Д «Ти знаєш, що ти– людина»

 1. Про персонажа якого твору йдеться: “Григорій Отроходін, як промовець, звик підносити стан почуття – до палаючої погрозливості проти слухачів. Мова текла в виразі власної правоти”?

A “Тигролови” І.Багряного

Б “Марія” У. Самчука

В “Україна в огні” О. Довженка

Г “Жовтий князь” В. Барки

Д “Перехресні стежки” І. Франка

 1. У якому творі Леся Українка написала:

Ні, я жива! Я буду вічно жити!

Я в серці маю те, що не вмирає!”?

A “Слово, чому ти не твердая криця?”

Б “Contra spem spero”

В «Лісова пісня»

Г “Мріє, не зрадь”

Д «Стояла я і слухала весну»

 1. Під враженнями від масової еміграції галицького селянства за океан В. Стефаник написав твір:

A “Новина”

Б “Сини”

В “Камінний хрест”

Г “Марія”

Д “Катруся”

 1. Визначте письменників, які належать до сучасної «молодої літератури»:

А Валерій Шевчук, Павло Загребельний

Б Іван Драч, Дмитро Павличко

В Микола Чернявський, Дніпрова Чайка

Г Юрій Андрухович, Оксана Забужко

Д Євген Гуцало, Григір Тютюнник

 1. Який вірш М. Рильського починається строфою:

Благословен той день і час,

Коли прослалась килимами

Земля, яку сходив Тарас

Малими босими ногами,

Земля, яку скропив Тарас

Дрібними росами-сльозами”?

A “Шевченко”

Б “Моя батьківщина”

В “Дитинство”

Г “Слово про рідну матір”

Д “Яблука доспіли”

 1. Чотирнадцятирядковий віршований твір з усталеною композицією – це:

А Балада

Б Поема

В Елегія

Г Сонет

Д Байка

 1. Розмір зазначеної поезії – це:

Вона прийшла непрохана й неждана,

І я її зустріти не зумів.

Вона до мене випливла з туману

Моїх юнацьких несміливих снів.

А Ямб

Б Хорей

В Амфібрахій

Г Дактиль

Д Анапест

 1. З якого твору М. Коцюбинського ці рядки:

Недаремне Іван поспішав у полонини: він не застав Марічки живою. За день перед сим, коли брела Черемош, взяла її вода.

Несподівано заскочила повінь, люті габи збили Марічку з ніг, кинули потім на гоц і понесли поміж скелі в долину. Марічку несла ріка, а люди дивились, яккрутять нею габи, чули крики й благання і не могли врятувати.

Іван не вірив. Се певно, штуки Гутенюків. Дізнались про їхнє кохання й сховали Марічку”?

A “Fata morgana”

Б “Коні не винні”

В “Тіні забутих предків”

Г “Intermezzo”

Д “Цвіт яблуні”

Завдання 20-23 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки в бланку на перетині відповідних колонок і рядків.

 1. Установіть відповідність між військовим загоном і його очільником.1 “Загоном Добровольчої армії генерала Антона Денікіна командував…”

2 “Купу кінного козацтва головного отамана Симона Петлюри вів…”

3 “З-за ліска вискочили вершники з чорним прапором, розгорнулися, пропустивши

наперед тачанки,“до зброї! по конях! кулемети! махновці!” Їх вів…4 “І тоді за дощем з’явилося марево: розгорнувся здалеку червоний прапор кінного загону інтернаціонального полку”, яким вів командував…

А Половець Андрій

Б Половець Оверко

В Половець Панас

Г Половець Іван

Д Половець Сашко

 1. Установіть відповідність між письменником і цитатою
1 Микола Хвильовий

2 Олександр Довженко

3 Остап Вишня

4 Микола Куліш

А «Життя моє не дуже добре, трудне і невеселе. Проте до всього привикають люде, привик і я терпіти помаленьку… пишу одну повість про діда, батька, матір і про все, одне слово, сосницьке життя, ще коли я був маленьким…”

Б “Арешт Ялового– це розстріл цілої Генерації… За що? За те, що ми були найщирішими комуністами? Нічого не розумію. За Генерацію Ялового відповідаю перш за все я…”

В “Вибравши для комедії“Мина Мазайло” тему – міщанство й українізація, я, в першу чергу, звернув увагу на криштально витриману ідеологічну установку п’єси, зважував кожну дію, вивіряв кожне слово”

Г “Були на полюванні, не вбили і не застрелили нічого. Для мене це– типове явище. Коли я приходжу, як завжди, додому “попом”, без нічого, – всі спокійні”

Д “Я боровся за демократію – це оцінили як спробу звести наклеп на радянський лад; моя любов до рідного народу, занепокоєння кризовим станом української культури кваліфікувалися як націоналізм; моє неприйняття практики, на ґрунті якої виросли сталінізм, беріївщина визнали як особливо злісний наклеп” 1. Установіть відповідність між назвою твору та населеним пунктом, у якому розгортаються його події
1 «Україна в огні»

2 «Intermezzo»

3 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

4 «Собор»
А с. Тополівка

Б с. Піски

В с. Зачіплянка

Г с. Семигори

Д с. Кононівка 1. Установіть відповідність між літературним ім’ям письменника (псевдонімом) і його справжнім ім’ям
1 Остап Вишня

2 Василь Барка

3 Яр Славутич

4 Микола Хвильовий


А Василь Очерет

Б Іван Тобілевич

В Микола Фітільов

Г Григорій Жученко

Д Павло Губенко
Викладачі: ___________ О.А. Задерей


___________ Т.О. Стасішина

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИКАХОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Підсумкова контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська література»

для студентів І-их курсів

ВАРІАНТ 3

Завдання 1-19 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант і позначте його в бланку.

 1. Написання нарису «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» стало важливим етапом підготовки твору

А «Лісова пісня»

Б «Перехресні стежки»

В «Місто»

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Д «Кайдашева сім’я»

 1. П’єса «Хазяїн» є ідейно-тематичним продовженням твору

А «Мина Мазайло»

Б «Не судилося»

В «Сто тисяч»

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Д «Лісова пісня»

 1. Датан, Авірон, Азазель є персонажами твору:

А «Каторжна»

Б «Лісова пісня»

В «Intermezzo»

Г «Тіні забутих предків»

Д «Мойсей»

 1. Звертання «Ні, любий, я тобі не дорікаю, а тільки – смутно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись» адресоване

А Грицеві Бобренку («Маруся Чурай»)

Б Лукашеві («Лісова пісня»)

В Іванові («Тіні забутих предків»)

Г Василю Кравчині («Україна в огні»)

Д Чіпці («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

 1. Іван Дідух є центральним персонажем твору

А Ольги Кобилянської

Б Лесі Українки

В Івана Франка

Г Михайла Коцюбинського

Д Василя Стефаника

 1. Батьковою настановою «Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду» нехтують сини у творі

А «Кайдашева сім’я»

Б «Земля»

В «Камінний хрест»

Г «Вершники»

Д «Україна в огні»

 1. Із гаслом «Хай живуть зайці!» на полювання вирушав автор твору

А «Тигролови»

Б «Три зозулі з поклоном»

В «Лісова пісня»

Г «Зачарована Десна»

Д «Мисливські усмішки»

 1. У зазначених рядках поет використав

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

Лиш приходить подібне кохання

А алегорію

Б синекдоху

В оксиморон

Г гіперболу

Д антитезу

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка