Освітній ступінь «бакалавр» 01010601 освітно-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»Сторінка2/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ
Завідувач кафедри Петрюк Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилася 01 квітня 1970 р. В смт. Теплик Теплицького району Вінницької області. Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, педагогічний факультет, спеціальність “Педагогіка і методика початкового навчання і народознавство” в 1994 році. Диплом спеціаліста з відзнакою. З 1993 року працює на кафедрі.

У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Становлення і розвиток середньої освіти на Буковині (кінець ХIX - початок ХХ століття)» (спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки).

З 2002 року - доцент кафедри педагогіки.

У 2008-2010 роках навчалась у стаціонарній докторантурі. У друці - підготовлена нею за темою докторської дисертації монографія «Соціально-педагогічна підтримка дезадаптованих учнів загальноосвітньої школи».

Петрюк І.М. є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць. Під її керівництвом захистили кандидатські дисертації аспіранти кафедри Попов О.А. (2013 р.), Андрійчук С.В. (2014 р.).

Петрюк І.М. є учасником та організатором міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. Виступила ініціатором та учасником проектів бінаціонального навчання студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» і «Соціальна робота» в Україні й Німеччині (2009 р. - проект «Соціальна робота у сфері ВІЛ/СНІДу і залежностей», реалізованого в рамках програми Покращення системи охорони здоровя в Україні; 2010 р. - «Підтримка демократії в Україні шляхом розвитку громадянського суспільства та соціальної мережевої роботи» (за сприяння DAAD). Учасники – студенти та викладачі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича та Католицького університету Фрайбурга.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

«Соціальна педагогіка»
Випускник напряму підготовки «Соціальна педагогіка» отримує кваліфікацію бакалавра соціальної педагогіки на основі повної загальної середньої освіти, яка є підґрунтям оволодіння даним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Фахівець соціальної педагогіки може здійснювати свою професійну діяльність у таких соціальних інституціях: загальноосвітні навчальні заклади різного типу, клуби за місцем проживання, позашкільні заклади, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальні центри матері та дитини, соціальні гуртожитки, центри соціально-психологічної реабілітації, притулки для дітей, клініки дружні для молоді, заклади відпочинку та оздоровлення дітей, неурядові організації різного типу (благодійні фонди, асоціації, дитячі та молодіжні організації) тощо.

Об’єктами професійної діяльності фахівця соціальної педагогіки є: діти та учнівська молодь, батьки, прийомні сім’ї та ДБСТ, діти (діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, бездоглядні та безпритульні діти) та сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти та молодь з різними видами девіантної поведінки тощо.

Фахівець здійснює міжвідомчу взаємодію з представниками служб у справах дітей, закладів охорони здоров’я, кримінальної міліції у справах дітей, неурядових організацій тощо, за необхідності працює у складі мультидисциплінарних команд.

Установи, в яких може працювати фахівець соціальної педагогіки, можуть бути державної чи недержавної форми власності.


Освітньо-професійна програма

напряму «Соціальна педагогіка»
ОКР «БАКАЛАВР»


п/п


Назва дисципліни

Кількість

годин/кредитів

Форма контролю

Шифр

компетенції

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Нормативна частина

1

Історія України

108/3

екзамен

КСО КЗП

2

Філософія

108/3

екзамен

КСО КЗП

3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

180/5

екзамен

КСО КЗП

4

Історія української культури

72/2

екзамен

КСО КЗП

5

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108/3

екзамен

КСО КЗП

6

Політологія

72/2

екзамен

КСО КЗП

7

Фізичне виховання

360

залік

КСО КЗП

Дисципліни вільного вибору студента

8

Релігієзнавство

54/1,5

залік

КСО, КІ,

КЗН


9

Основи конституційного права

72/2

залік

КСО, КІ

КЗН


10

Економіка

72/2

залік

КСО, КІ

КЗН


11

Соціологія

72/2

залік

КСО, КІ

КЗН


12

Етика і естетика

54/1,5

залік

КСО, КІ

КЗН


13

Університетська освіта

72/2

залік

КСО, КІ

КЗН


14

Професійна іноземна мова

108/3

залік

КСО, КІ

КЗН


15

Філософія освіти

72/2

залік

КСО, КІ

КЗН


16

Етнопедагогіка

54/1,5

екзамен

КСО, КІ

КЗН


Цикл природничо-наукової підготовки

Нормативна частина

1

Нові інформаційні технології

144/4

екзамен

КІ

2

Основи екології

54/1,5

залік

КЗП, КСП

3

Основи медичних знань

90/2,5

залік

КІ

4

Вікова фізіологія і валеологія

108/3

залік

КЗП, КСП

5

Людина у сучасному соціумі

162/4,5

екзамен

КІ,

6

Менеджмент соціально-педагогічної роботи

144/4

екзамен

КЗП, КСП

7

Основи соціально-педагогічних досліджень

108/3

екзамен

КІ,

8

Інноваційні моделі надання соціальних послуг

72/2

залік

КЗП, КСП

9

Рекламно-інформаційні технології

72/2

залік

КІ,

10

Соціалізація особистості

108/3

екзамен

КЗП, КСП

11

Соціально-педагогічне проектування

144/4

залік

КІ,

12

Основи охорони праці

54/1,5

екзамен

КЗП, КСП

13

Безпека життєдіяльності

54/1,5

залік

КІ,

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

14

Педагогічна геронтологія

72/2

залік

КІ,

15

Основи професійної творчості

72/2

залік

КЗП, КСП

Дисципліни вільного вибору студента

16

Медико-соціальний патронаж

54/1,5

залік

КІ,

КЗП, КСПЦикл професійної та практичної підготовки

Нормативна частина

1

Загальна психологія

216/6

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

2

Вікова і педагогічна психологія

216/6

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

3

Соціальна психологія

144/4

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

4

Педагогіка

180/5

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

5

Соціальна педагогіка

252/7

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

6

Теорія та історія соціального виховання

108/3

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

7

Соціально-педагогічне консультування

72/2

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

8

Вступ до спеціальності

108/3

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

9

Етика соціально-педагогічної діяльності

108/3

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

10

Технології соціально-педагогічної роботи

252/7

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

11

Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах

144/4

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

12

Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки

144/4

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

13

Методи соціально-виховної роботи

108/3

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

14

Педагогіка сімейного виховання

90/2,5

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

15

Основи профорієнтаційної роботи

90/2,5

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

16

Соціальний супровід сім’ї

90/2,5

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

17

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти

144/4

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

18

Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля

108/3

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

19

Основи сценарної роботи соціального педагога

144/4

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

20

Етика і психологія сімейного

108/3

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

21

Методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями

108/3

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

22

Спеціалізовані служби в соціальній сфері

144/4

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

23

Історія педагогіки

72/2

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

24

Технології роботи соціального гувернера

72/2

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

25

Педагогічна антропологія

90/2,5

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

26

Історія соціальної педагогіки

108/3

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

27

Психічне і соматичне здоров’я

108/3

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

28

Реабілітаційна педагогіка

108/5

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

29

Тренінги формування фахових навичок

72/2

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

30

Самообслуговування та соціально-побутове орієнтування інвалідів

54/1,5

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

31

Соціальна реабілітація

72/2

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

32

Корекційна педагогіка

90/2,5

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

33

Основи віктимології

54/1,5

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

34

Кризові стани особистості

54/1,5

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

35

Методика індивідуального навчання

108/3

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

36

Прикладні методики

198/5,5

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

37

Організаційно-правові основи діяльності неурядових організацій

90/2,5

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

Дисципліни вільного вибору студента

38

Спецкурс педагогічного циклу

72/2

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

39

Превентивна педагогіка

72/2

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

40

Соціальна молодіжна політика

108/3

залік

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

41

Основи красномовства

144/4

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

42

Основи соціально-правового захисту

198/5,5

екзамен

КСО, КІ, КЗН, КЗП, КСП

Практика

1

Професійно-орієнтовна

216/62

Соціально-виховна

216/63

Соціально-педагогічна

144/44

Корекційно-реабілітаційна

180/5Державна атестація

1

Соціальна педагогіка, технології соціально-педагогічної роботи

72/21   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка