Освітній ступінь «бакалавр» 01010601 освітно-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»Сторінка1/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір1.2 Mb.
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи


Інформаційний пакет
Напрям підготовки

«Соціальна педагогіка»
6.010106 освітній ступінь «бакалавр»

7.01010601 освітно-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

8.01010601 освітній ступінь «магістр»
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ

ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Структура та організація факультету

Адреса: 58000, м. Чернівці,

вул. Героїв Майдану, 41

факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Контактні телефони:

54 – 68 – 31

3 – 52 – 80.
Деканат:

Декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи –

доктор філологічних наук, професор

Зварич Ігор Михайлович

Заступник з навчально-методичної роботи – кандидат педагогічних наук,

доцент Федірчик Тетяна Дмитрівна

Заступник з заочної форми навчання - кандидат педагогічних наук, доцентКомісарик Марія Іванівна

Заступник з навчально-виховної роботи – кандидат педагогічних наук, асистентЧорней Ірина Дмитрівна

Заступник з наукової роботи та інформатизації – кандидат педагогічних наук, доцент Тимчук Людмила Іванівна

Заступник з навчально-організаційної роботи – асистент

Богданюк Василь Васильович

Секретар-друкарка – Мотуляк ІринаПохила Ірина

Методичний кабінет:

Методист – Двіжона Галина Михайлівна

Старший лаборант – Гомега Лариса Миколаївна

Заочне відділення:

Методист – Цепенда Марія Олексіївна

Старший лаборант – Річкинда Іванна
кафедра загальної та соціальної педагогіки:

Петрюк Ірина Михайлівна - завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти:

Олійник Марія Іванівна - завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

кафедра педагогіки та методики початкової освіти:

Іванчук Марія Георгіївна – завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор

кафедра музики:

Лісовий Вадим Анатолійович – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра психології:

Зварич Ігор Михайлович – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

кафедра практичної психології:

Радчук Валентина Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

Перелік напрямів підготовки, що пропонуються на факультеті:


 • «Дошкільна освіта» (спеціалізації: «Практична психологія»; «Дефектологія та логопедія»);

 • «Початкова освіта» (спеціалізації: «Образотворче мистецтво», «Іноземна мова», «Українознавство», «Практична психологія», «Вихователь групи продовженого дня»);

 • «Соціальна педагогіка» (спеціалізації: «Соціально-психологічна реабілітація», «Соціальне гувернерство»);

 • «Соціальна робота»;

 • «Психологія» (спеціалізація «Соціальна психологія»);

 • «Практична психологія» (спеціалізації: «Психологічне консультування», «Медична психологія»); «Музичне мистецтво» (спеціалізація «Естрадний спів»).


Умови для навчання

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м2.

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за даними напрямами, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані:


 1. Навчальні аудиторії відповідно до кожного напряму.

 2. 2 комп’ютерні класи.

 3. Психологічна лабораторія.

 4. Кабінет педагогічної майстерності.

 5. Методичний кабінет.

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами.

Для виконання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко застосовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, та матеріально-технічна база навчально-освітніх закладах області (загальні навчальні заклади, школи нового типу, професійно-технічні навчальні заклади, міський центр практичної психології й соціальної роботи, обласні та районні центри соціального захисту сім’ї та молоді, районні та міські методичні центри освіти), обласний стадіон „Буковина”, матеріально-технічна база Чернівецького педагогічного коледжу, клінічна база дитячої міської лікарні (кабінети лікувальної фізичної культури, водяний та кульковий лікувальні плавальні басейни, кабінет фітотерапії, кабінети масажу).


Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання,

які використовуються на факультеті

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, круглого столу, тренінгів, ділової гри, конференції, КВН тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування психолого-педагогічних задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та виробничих практик практик: виховну практику, ознайомлювальну, волонтерську, профілактичну, дозвільнєву, переддипломну, асистентську, а також готують протягом навчання курсову, кваліфікаційну, дипломну (магістерську) роботи. Практика проводиться у навчально-освітніх закладах міста, вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації, соціальних службах та відомствах. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, кваліфікаційних та дипломних досліджень.

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

За роки свого існування кафедра декілька разів змінювала назву, кожного разу відповідаючи запитам певного періоду розвитку університету. Вперше вона була заснована у 1875р. на філософському факультеті університету як кафедра філософії і педагогіки. Згодом, у 1923р., на цьому ж факультеті почала діяти кафедра педагогіки і соціології.

У 1926-1927 рр. створено педагогічний семінар. Його керівником був призначений титулований професор К.Нарлі, який з 1927 р. очолив кафедру педагогіки та історії педагогіки.

У 1940 р. вона отримала статус загальноуніверситетської, а в повоєнні часи (1944 р.) відновила роботу як кафедра педагогіки і психології. У 1991 р. кафедра педагогіки й психології увійшла до складу новоствореного педагогічного факультету. У різні роки її очолювали відомі вчені та провідні діячі народної освіти: О.П.Турко, Ф.І.Науменко, І.І.Кобиляцький, І.М.Красногорський, І.І.Мирний, Д.М.Щербина, Л.П.Шевцова, С.В.Далавурак, П.Є.Мармазинська. У грудні 1992 року кафедру реорганізовано у дві випускаючі: психології і соціології (зав. кафедри проф. Пірен М.І.) та педагогіки (зав. каф. доцент Пенішкевич Д.І.). До вересня 2002 року кафедра педагогіки функціонувала як випускна зі спеціальностей «Початкове навчання. Народознавство» та «Соціальна педагогіка. Практична психологія». У вересні 2002 року у зв’язку з інтенсивним розвитком обох спеціальностей та їх спеціалізацій кафедру педагогіки було ще раз розділено на дві – кафедру педагогіки та методики початкового навчання (завідувач проф. Руснак І.С.) та кафедру загальної та соціальної педагогіки (завідувач проф. Пенішкевич Д.І.). З того часу кафедра загальної та соціальної педагогіки є окремим структурним підрозділом університету і функціонує як випускна із спеціальності «Соціальна педагогіка». У 2007-2012 рр. кафедру очолювала доцент Петрюк І.М., яка зараз завершує докторську дисертацію на тему «Соціально-педагогічні основи подолання дезадаптації учнів загальноосвітньої школи». Сьогодні завідувач кафедри – професор Пенішкевич Д.І.

У 2003р. відбувся перший, а у 2013 р - десятий випуск фахівців спеціальності «Соціальна педагогіка». Найкращі випускники залучалися до науково-дослідницької та академічної діяльності кафедри. Так у складі кафедри успішно працюють кандидат педагогічних наук, доцент Мудрий Я.С. (випускник 2003 року), кандидат педагогічних наук Попов О.А., який захистив дисертацію у жовтні 2013 року (випускник 2009 року), кандидат педагогічних наук Андрійчук С.В.(випускниця 2004 р.), Білик Н.М. (випускниця 2005 р.), Гуляєва М.М. (випускниця 2010 р.)., Абрамова К.А. (випускниця 2011р.), Горянін І.І. (випускник 2012 р.), Касько Є.В. (випускник 2014 р.)

Кафедра здійснює підготовку фахівців «Соціальна педагогіка» за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст», «магістр» а також із спеціальності «Соціальна робота» за освітньо-кваліфікаційним рівнем - «бакалавр». Потреба в спеціалістах соціально-педагогічного профілю в Україні стоїть сьогодні особливо гостро. Працевлаштовуються соціальні педагоги – випускники кафедри в державних або громадських закладах, які здебільшого розрізняють за відомчою приналежністю.

Сфера освіти: загальноосвітні школи різного типу, школи-інтернати, дитячі будинки, центри дитячої творчості.

Сфера охорони здоров’я: будинки дитини, дитячі санаторії, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх, інтернати для дітей-інвалідів, дитячі лікарні, дружні клініки для молоді, анонімні кабінети.

Сфера соціального захисту населення: центри соціального обслуговування населення, притулки, кризові центри для жінок.

Сфера охорони правопорядку: приймальники-розподільники, спеціальні інтернати, міліція у справах неповнолітніх, колонії для неповнолітніх.

Сфера служб для молоді: клуби за місцем проживання, центри молодої сім’ї, центри соціальних служб для молоді, громадські дитячі та молодіжні об’єднання, молодіжні служби працевлаштування.

Аналіз навчальних планів і робочих програм довів, що майбутні фахівці мають можливість оволодіти знаннями з таких дисциплін, як педагогіка, основи педагогічної майстерності, етнопедагогіка, етнопсихологія, загальна психологія, соціальна педагогіка, соціальна психологія, вікова та педагогічна психологія, основи управління освітніми системами, управління системами соціального захисту, реабілітаційна та корекційна педагогіка, історія соціального виховання, самовиховання та саморегуляція особистості, соціальна робота в Україні, соціальний супровід сім'ї, технології соціальної роботи в зарубіжних країнах, технологія і методика роботи соціального гувернера, теорія і методика профорієнтаційної роботи, методи соціально-педагогічних досліджень, технології соціально-педагогічної діяльності, нові інформаційні технології, педагогічна новатика. Перераховані дисципліни складають лише третину того, що пропонують навчальні плани.

Враховуючи динаміку соціального замовлення і потреб ринку праці майбутні соціальні педагоги готові до роботи з дітьми та молоддю в умовах стрімкого поширення в суспільстві негативних явищ, таких як тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія та СНІД. За ініціативою кафедри загальної і соціальної педагогіки, на факультеті створено клуб «Волонтер» тут студенти отримують уміння та навички студентського самоврядування і волонтерської роботи. Метою клубу є залучення студентів до різних напрямів соціально-педагогічної діяльності. Наприклад, одним із таких напрямів є просвітницько-профілактична робота серед студентів університету. У зв’язку з виявленими негативними явищами майбутніми соціальними педагогами започатковано проведення тренінгів щодо пропаганди здорового способу життя серед учнів загальноосвітніх шкіл і студентської молоді м.Чернівці. Зміст тренінгів спрямований на пропаганду ідей і цінностей здорового способу життя, усвідомлення правил безпечної поведінки в середовищі своїх ровесників та стимулювання самостійного вибору життєвої позиції майбутніх педагогів.

Іншим напрямом соціально-педагогічної діяльності старшокурсників стала профорієнтаційна робота, яку вони проводять під час проходження практики в загальноосвітніх школах міста Чернівці та області.

Згідно з науковою темою кафедри «Історичний досвід, стан та перспективи підготовки соціально-педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами» Науково-дослідна діяльність на кафедрі провадиться за кількома взаємопов’язаними напрямками:

-кафедральна науково-дослідна робота, яка виконується викладачами за рахунок другої половини робочого дня;

-підготовка наукових публікацій; 

-підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

-науково-дослідна робота;

- діяльність з оприлюднення наукових досягнень наших співробітників у національному та міжнародному масштабах (наукові конференції, семінари).

Наукові дослідження кафедри здійснюються за такими напрямами: Історія освіти та педагогічної думки на Буковині (ХVІІІ – перша третина ХХ століття). З цього напряму сформувалася наукова школа під керівництвом професора Пенішкевич Д.І. - захистили кандидатські дисертації Кобилянська Л.І., Петрюк І.М., Ковальчук І.В., Бучківська Г.В., Тимчук Л.І.;  Платаш Л.Б., Шоліна Т.В.

Другий напрям наукових пошуків кафедри – дослідження нових педагогічних технологій. З цього напряму захистили кандидатські дисертації: Манчуленко Л.В., Равлюк Т.А. завершила підготовку кандидатської дисертації Нємкова Є.В. Результати досліджень успішно впроваджуються в практику.

З 1997 року на кафедрі започатковано новий соціально-педагогічний напрям дослідження - соціально-педагогічний супровід кризових категорій населення З цієї проблематики захищено дисертації Куб’як Н.І., Мудрим Я.С., Поповим О.А., Андрійчук С.В.

На базі кафедри педагогіки та методики початкової освіти у 1996 році відкрита аспірантура зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Із відкриттям кафедри загальної та соціальної педагогіки аспірантура діє на базі двох кафедр - педагогіки та методики початкової освіти та кафедри загальної та соціальної педагогіки. Керівництво підготовкою кандидатських дисертацій здійснюють 3 кандидатів наук, які працюють над докторськими дисертаціями (Кобилянська Л. І., Петрюк І. М., Тимчук Л. І.) Залучався також 1 зовнішній сумісник – доктор педагогічних наук, професор – Оржеховська В.М.

На факультеті також діє докторантура зі спеціальності 13.00.01. завершують роботу над докторськими двоє викладачів кафедри: доц. Кобилянська Л. І., доц.Тимчук Л. І. - науковий консультант – проф. Руснак І. С.; а також зі спеціальності 13.00.05 завершує роботу доц. Петрюк І.М - науковий консультант проф. Оржеховська В.М.

Поступово зростає науковий потенціал кафедри: багато її викладачів під керівництвом виконують наукові дослідження і захищають кандидатські дисертації. Під керівництвом доцента, а згодом професора Пенішкевич Д.І. захистили роботи такі викладачі кафедри: Петрюк І.М. (1998 р.), Кобилянська Л.І. (1998 р.), Ковальчук І.В. (2001 р.), Тимчук Л.І. (2005 р.), Манчуленко Л.В. (2006 р.), Платаш Л.Б. (2009 р.), Кубяк Н.І. (2010 р.), Балахтар В.В. (2010 р.), Шоліна Т.В. (2011 р.).

Під керівництвом доцента Алєксєєнко Т.А. захищена кандидатська дисертація Равлюк Т.А. (2012 р.).

Під керівництвом доцента Петрюк І.М захистили кандидатські дисертації Попов О.А. (2013 р.) та Андрійчук С.В. (2014 р.).

Під керівництвом доцента Кобилянської Л.І. захищені кандидатські дисертації Матійчук К.Д. (2015 р.) та Постевки Г.І. (2015 р.)

Експериментальною базою для проведення наукових навчально-методичних досліджень з даної спеціальності є заклади та установи різного спрямування, це і загальноосвітні школи різного типу, школи-інтернати, дитячі будинки, центри дитячої творчості; будинки дитини, дитячі санаторії, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх, інтернати для дітей-інвалідів, дитячі лікарні, дружні клініки для молоді, анонімні кабінети; центри соціального обслуговування населення, притулки, кризові центри для дітей та молоді; приймальники-розподільники, спецінтернати, міліція у справах неповнолітніх, колонії для неповнолітніх; клуби за місцем проживання, центри молодої сім’ї, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські дитячі та молодіжні об’єднання, молодіжні служби працевлаштування.

Кафедра організовує міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції. Серед яких: «Історико-педагогічні та соціальні проблеми професійної підготовки кадрів для системи неперервної освіти і соціальних служб» (2001р.), «Проблеми розвитку системи соціальної роботи та неперервної освіти в Україні та зарубіжжі» (2002р.), «Підготовка соціальних педагогів у вищій школі до здійснення соціального супроводу кризових категорій населення» (2004р.), «Інноваційні технології превентивного виховання дітей та молоді: соціально-педагогічний аспект» (2005), «Особистість Омеляна Поповича в контексті розвитку освіти та культурно-громадського життя Буковини кінця ХІХ ст. – до сучасності» (2006), «Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу» (2007 р.), «Василь Сухомлинський – видатний педагог, гуманіст, мислитель ХХ століття» (2008 р.),  «Соціально-психологічні проблеми виховання дітей в дистантних сім’ях і методично-теоретичні засади підготовки спеціалістів до роботи з ними» (2008 р.). Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та виявлення» (14-15 травня 2009 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Трансформації сім’ї у сучасному світі» (20-21 травня 2010 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Міжетнічні і міжконфесійні відносини в контексті сучасних суспільних трансформацій» (29-30 квітня 2010 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Демократизація освіти: досвід, пошуки, перспективи» (23 вересня 2010 р.), Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Релігія та соціум у контексті глобальних трансформацій» (29-30 травня 2012 року), Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота як правозахисна професія» (29 квітня 2015 р.).

Науково-педагогічними працівниками факультету систематично здійснюється рецензування підручників, навчальних посібників, авторефератів дисертацій, наукових статей. Фахівці вищої категорії опонують дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, беруть участь у експертних комісіях з акредитації спеціальностей у інших вузах та ін.Наукові зв’язки кафедри

Розширюються наукові зв’язки з українськими та зарубіжними навчальними закладами. Обмін досвідом навчально-методичної роботи налагоджено з українськими вузами: Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Житомирським державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника, Тернопільським державним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка, Інститутом педагогіки, Інститутом педагогіки і психології професійної освіти, Інститутом проблем виховання, Інститутом психології ім. Г. Костюка АПН України, Чернівецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Налагоджена міжнародна наукова співпраця з Методичним кабінетом української мови Канадського інституту українських студій, Бельцьким педагогічним університетом, Клагенфуртським університетом (Австрія), Вищою професійною школою міста Мерзебург (Німеччина), Католицьким університетом Фрайбурґа (Німеччина), Вільнюським педагогічним університетом (Литва), Жешувською Вищою педагогічною школою (Польща), Гданською Вищою Школою Гуманістичною (Польща), Вищою Школою Наук Соціальних і Технічних (м. Радом, Польща), Сучавським педагогічним інститутом імені Штефана Чел Маре (Румунія), Гомельським державним університетом (Республіка Білорусь), Російським державним гуманітарним університетом (м. Москва, Росія), та Оломоуцьким університетом (м. Оломоуц, Чехія).

Викладачі та студенти кафедри виступили співорганізаторами і учасниками бінаціональних семінарів «Соціальна робота з ВІЛ- інфікованими та залежними клієнтами в Німеччині та Україні» (2008-2009рр.) «Підтримка демократії в Україні шляхом розвитку громадянського суспільства та соціальної мережевої роботи» (2010р.), «Біографія та індентифікація в соціальній педагогіці та соціальній роботі: Міф Чернівців» (2011-2012рр.), «Підтримка демократії в Україні засобами медіації у соціальних службах та суспільних інститутах» (2012-2013рр.), «Соціальна робота як професія захисту прав людини» (2014-2015рр.)Співпраця з соціальними службами

Поряд із штатними викладачами до підготовки фахівців зі спеціальності «Соціальна педагогіка» залучаються найкращі працівники системи шкільної освіти і соціальних служб області. Зокрема, значну допомогу вони надають у проходженні соціально-педагогічної практики. Укладені договори про проходження різнорівневої соціально-педагогічної практики з наступними соціальними службами міста: Управлінням пра­ці та соціаль­ного захисту на­селення мі­ської ради, ОЦСССДМ, МЦСССДМ, Громад­ською організацією «Народна допо­мога», Черніве­цьким обласним благодійним фондом «ХЕСЕД – ШУША­НА», Чернівецькою міською органі­зацією ветеранів Чернівець­кого національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівецьким об­ласним грома­дським моло­діжним об’єд­нанням «Сучас­ник», Відді­ленням криміна­льної міліції у справах дітей Шевченківсько­го РВ УМВС України в Чер­нівецькій обла­сті, Службою у справах дітей Чернівецької обласної держ­адміністрації, Чернівецьким обласним бла­годійним фондом «Нова сім’я», Обласним това­риством Черво­ного Хреста, Чернівецьким міським центром зайнятості, Обласним центром соціально-пси­хологічної до­помоги, Центром практичної психології та соціальної ро­боти, Центром матері і дитини, Чернівецьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, Міжнародним благодійним фондом «Аквіла», Чернівецьким комунальним терито­ріальним центром соціаль­ного обслуговування «Турбота», спеці­альними загально­освітніми школами, Притулком для дітей ССД ЧОДА, літніми оздоровчими таборами для дітей і підлітків,

Завдяки цій співпраці проходження соціально- педагогічної практики є результативним і змістовним, слугує підвищенню професійної майстерності випускників, збагаченню їх педагогічним досвідом. А також часто сприяє успішному працевлаштуванню підготовленого кафедрою фахівця.

Участь у олімпіадах

Щороку найкращі студенти беруть активну участь і стають переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (Пантєлєєва О.С., Попов О.А., 2008р., м. Ялта), олімпіадах з соціальної педагогіки (Андрійчук С.В. - 3 місце 2004 р., м. Луганськ, Гуменюк Ю.О. -1 місце 2006 р., Пантєлєєва О.С. , - 2 місце 2007, м. Луганськ, Попов О.А. - 4 місце 2008 р., м. Ніжин, Ілащук М.М. - 4 місце 2009 р., Абрамова К.А. 3 місце -2010 р. м. Ніжин, Мензак Є., 2011 р. м. Ніжин, Касько Є.В., Пастушок І.Л. м. Глухів)Виховна робота

Всебічному розвитку майбутнього соціального педагога сприяє участь студентів у художніх колективах факультету: академічному хорі, вокальному ансамблі, творчих майстернях тощо.

Також колектив кафедри виступив у ролі співорганізаторів таких заходів як конкурс інвалідів «Сузір’я надії», викладачі кафедри брали участь конкурсі «Молодих сімей», організованим Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Стало доброю традицією відзначення спільно із соціальними службами міста професійного свята – Дня соціального працівника. А також щорічно студенти відзначають Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день боротьби з ВІЛ/СНІДом, День боротьби з туберкульозом, День довкілля, Свято матері, День дітей та ін.

Вони стають неодноразовими переможцями і лауреатами творчого конкурсу виконавців естрадних пісень із нагоди дня народження Назарія Яремчука, університетського огляду-конкурсу колядників «Різдвяні зустрічі», конкурсів «Студент-студентка університету», «Феєрія краси», знавців творчості Тараса Шевченка і читців його поезій, огляду-конкурсу художньої самодіяльності «Мистецькі презентації» тощо.

Студенти факультету є активними учасниками благодійних акцій «Подаруй дитині життя», «Молодь проти СНІДу», «Запалимо свічку пам’яті» (вшанування жертв голодомору та політичних репресій), заходів, пов’язаних із роковинами Чорнобильської катастрофи.

Традиційними є факультетські заходи мистецького спрямування. Найбільший інтерес студенти проявляють в організації та проведенні святкувань Дня факультету, Міжнародного дня студента, Свята закоханих, конкурсу «Феєрія краси», «День вишиванки». На факультеті створено сприятливе середовище для розкриття таланту кожного студента в різних художніх колективах та клубах за інтересами. Клуб «Волонтер» (при кафедрі загальної та соціальної педагогіки) організовує благодійні акції та здійснює допомогу немічним людям, співпрацює з товариством «Червоного Хреста». Учасники клубу «Педагог» (при кафедрі педагогіки та методики початкової освіти) організовують круглі столи, педагогічні читання, конкурси авторських віршів та пісень. Безпосередню участь беруть студенти і в організації загальноуніверситетської благодійної акції «Добром примножимо добро». А також студенти-волонтери факультету беруть активну участь у різноманітних благодійних акціях та профілактичних заходах обласного та міського центрів соціальних служб.

На факультеті діє розгалужена система студентського самоврядування, яка тісно співпрацює зі студентським профкомом. Деканатом створено умови для роботи та спільними зусиллями оформлено кабінет студентського самоврядування та профбюро студентів нашого факультету, активними учасниками якого є і студенти кафедри загальної та соціальної педагогіки. Управління виховним процесом на факультеті здійснюється через інститут кураторства на чолі з Радою кураторів.

Вони забезпечують розробку, розвиток і корегування напрямів позанавчальної роботи з розвитку і становлення особистості студента; 2) створення банку даних про творчі, організаторські здібності студентів та їхній подальший розвиток у процесі виховної роботи; 3) активізацію виховної роботи для залучення студентів до творчого, освітньо-пізнавального, наукового процесу в позанавчальний час; 4) проведення тематичних позааудиторних заходів та стимулювання студентів до участі в них.

Індивідуальна робота кураторів, професорсько-викладацького складу факультету і кафедри спрямована на ознайомлення студентів із традиціями вузу, можливостями реалізації їх творчої індивідуальності. У роботі зі студентами молодших курсів приділяється більше уваги їх адаптації до студентського життя, розпорядку і вимог навчального процесу та подоланню труднощів, що виникають при цьому.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка