Основи структурного програмуванняСкачати 59.79 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір59.79 Kb.
Тема: Основи структурного програмування

Урок №19

Тема уроку: Основні поняття математичної логіки. Логічні операції, формули. Таблиці істинності. Запис логічних виразів мовою програмування.

Мета:


Сформувати поняття:

Логічні операції;

Таблиці істинності;

Логічні вирази;

Формувати вміння:

Працювати в середовищі програмування;

Створювати проект та налагоджувати його;

Використовувати логічні операції;

Редагувати код обробника подій;

Використовувати середовище програмування для створення проектів;

Створювати проект для власного використання;

Чітко і лаконічно висловлювати думки;

Робити висновки;

Виховувати:

Уважність, дисциплінованість під час роботи на ПК.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Базові поняття й терміни: логічні операції, таблиці істинності, логічні вирази.

Структура уроку: 1. Організаційний етап

 2. Перевірка домашнього завдання

 3. Актуалізація опорних знань

 4. Мотивація навчальної діяльності

 5. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

 6. Первинне закріплення знань

 7. Підбиття підсумків уроку

 8. Домашнє завдання

 9. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Привітання. Підготовка класу до занять.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Письмова робота

Реалізуйте графічний запис алгоритму: 1. розв’язування квадратного рівняння виду: ax2+bx+c=0

 2. перевірка існування трикутника з кутами a,b,c.

IV.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Досить часто під час написання проекту виникає необхідність порівняти величини, визначити наступну дію програми залежно від вибору користувача. Як реалізувати ці процеси? 1. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поняття розгалуження базується на основних поняттях математичної логіки.

Судження – це форма мислення, у якій стверджується зв'язок між предметом і його ознакою або відношення між предметами і яка виражає або істину, або хибність.

Логічні операції

Кон’юнкція(лат. сonjangere – об’єднувати)(операція AND) – бінарна логічна операція, що має значення «істина», якщо всі операнди мають значення «істина». Позначають у математиці та логіці як ^, у програмуванні – як and.А

B

A^B

хибність

хибність

хибність

хибність

істина

хибність

істина

хибність

хибність

істина

істина

істина

Диз’юнкція(лат.disjunctio)( операція OR)- бінарна логічна операція, що має значення , що має значення «істина», якщо хоча б один з операндів має значення «істина». Позначають у математиці та логіці як v, у програмуванні – як or.

А

B

A VB

хибність

хибність

хибність

хибність

істина

істина

істина

хибність

істина

істина

істина

істина

Виключна диз’юнкція( також операція XOR, додавання за модулем 2) - бінарна логічна операція, що набуває значення «істина» тоді і тільки тоді, коли значення «істина» має рівно один з її операндів.

Для запису операції використовують позначення: a xor b.

А

B

A xor B

хибність

хибність

хибність

хибність

істина

істина

істина

хибність

істина

істина

істина

хибність

Заперечення в логіці – унарна операція над судженнями, результатом якої є судження, у відомому сенсі «протилежне» початковому.А

not A

хибність

істина

істина

хибність

Результат виконання логічних операторів має тип boolean.

Логічні вирази

Логічні вирази – це вирази, що складаються з висловлювань, які можна з’єднати логічними зв’язками. Ці вирази набувають логічного значення(«хибне» або «істинне»).Логічні вирази можуть бути простими та складними.

У простому логічному виразі використовують змінні та константи логічного типу, операції порівняння. Сполучення простих логічних виразів за допомогою логічних операцій утворює складений логічний вираз.

Приклади складання умов з логічною операцією andСтвердження

Умова
Число х належить інтервалу [-2, 5], тобто -2<=x<=5

(x>=-2)and(x<=5)

Ціле число X двозначне

(x div 100=0)and(x div 10=0)

Натуральне число X кратне 7 та
закінчується цифрою 3

(x mod 7=0)and(x mod 10=3)

Кожне з двох цілих чисел X та Y парне

(x mod 2=0)and(y mod 2=0)

Точка з координатами (x, y) попадає
в заштриховану ділянку площини(x>=-3)and(x<=-1) and (y>=1)and(y<=3)

Приклади складання умов з логічною операцією orСтвердження

Умова
Хоча б одне з чисел X та Y додатне

(x>0)or(y>0)

Натуральне число X закінчується цифрою 2 або 3

(x mod 10=2)or(x mod 10=3)

Точка з координатами X та Y належить I або IIІ чверті координатної площини

(X>0)and(y>0)or(x<0)and(y<0)

Приклади складання умов з логічною операцією xor
Ствердження

Умова

без xor

Умова

з xor

Тільки одне з чисел X та Y парне

(x mod 2=0)and(y mod 2<>0) or (x mod 2<>0)and(y mod 2=0)

(x mod 2=0) xor (y mod 2=0)

Приклади складання умов з логічною операцією not
Ствердження

Умова

без not

Умова

з not

Число X не належіть інтервалу [-2, 5]

(x<-2)or(x>5)

Not((x>=-2)and(x<=5))

Ціле число X не ділиться на 3

X mod 3<>0

Not (x mod 3=0)

VI. ПЕРВИННЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПрактичне завдання. Обчислити

  1. not ((6<4) and(4>8));

  2. (a<=a+1) or (12-3>0);

  3. ((2<=2) and( 3>=3)) or(15>25).

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка