Організація життєдіяльності дітей дошкільного віку укладачСторінка1/19
Дата конвертації02.05.2016
Розмір2.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Укладач:


 • Половецька С. О. - вихователь – методист

ДНЗ № 2 санаторного типу туберкульозного профілю Прилуцької міської ради Чернігівської області.

м. Прилуки

2

010 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського

Протокол № _____ від __________ 2010 р.
Рецензенти:

О. І. Мельничук - кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково – методичної роботи Прилуцького гуманітарно - педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка.

Н. М. Жеребцова – методист Чірнігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.. К.Д.Ушинського.

Т.В. Макотра – завідувач дошкільного навчального закладу №29, І наукова ступінь магістра дошкільної освіти.

О.В. Кравченко – вихователь-методист дошкільного навчального закладу №3, керівник постійно діючого семінару вихователів-методистів.
Укладач:


 • Половецька С. О. - вихователь – методист ДНЗ № 2, спеціаліст «вищої категорії», керівник творчої групи.

 • Зубко Т.А. – методист науково-методичного центру управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Варіативна програма « Світлі голівки» є додатком до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» і спрямована на створення сприятливих умови для формування інтелектуальних та фізичних здібностей дітей дошкільного віку, збалансовуючи фонд « хочу» і «можу» на основі їх психофізичного розвитку.

Запропонована програма стане в нагоді вихователям, методистам, практичним психологам дошкільних навчальних закладів освіти, батькам.

Погоджено на засіданні ради науково – методичного центру управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області.

( Протокол № 1 від12. 10. 2010 року).
ЗМІСТ

Пояснювальна записка ___________________ ___7 ст.

Мета, завдання програми ____________________9 ст.

Пронципи побудови програми _______________ 9 ст.


Розділ І. « Мовленнєвий дивограй» __________ 11 ст.

Мета, завдання ____________________________ 12 ст.

Принципи ________________________________ 13 ст.

Структура ____________ ____________________15 ст.

Використання інноваційних технологій _______ 16 ст.

« Мовленнєве зростання дітей» ______________18 ст.

Молодший вік ____________________________ 18 ст.

Старший вік ______________________________ 21 ст.

«Читати граючись», за методикою Зайцева ___23 ст.

Молодший дошкільний вік _________________ 23 ст.

Старший дошкільний вік ___________________26 ст.

« Читати граючись», розвивальне читання за

методикою Л. Шелестової __________________27 ст.

Старший дошкільний вік ___________________27 ст.« Англійська мова – дошкільнятам»__________28ст.

Молодший дошкільний вік __________________ 29 ст.

Старший дошкільний вік ____________________32 ст.
Розділ ІІ. «Математичний калейдоскоп»______35 ст.

Мета, завдання ________ ____________________35 ст.

Показники компетентності __________________ 36 ст.

Структура ________ _________________________39 ст.

Зміст роботи _______________________________39 ст.

Кінцевий результат _________________________ 44 ст.


Розділ ІІІ. «Історія та культура рідного

краю» ____________________________________45 ст.

Мета, завдання_________ ___________________ 45 ст.

Модель _______ ____________________________47 ст.

Зміст роботи ______________________________ 48 ст.

Показники компетентності___________________48 ст.
Розділ ІV. “ Відчуй себе по – новому»_________53 ст.

Мета ______ ______________________________ 53 ст.

Завдання _______ _________________________ _53 ст.

Принципи побудови _______________________ 54 ст.

Показники помпетентності __________________ 54 ст.

Кінцевий результат _______________________55 ст.


Розділ V. « Виховуємо здорову дитину»._______56 ст.

Мета, завдання ____________________________ 57 ст.

Принципи побудови .________________ _______58 ст.

Кінцевий результат _______________________58 ст.

Форми роботи _____________________________59 ст.

Ранній вік ________________________________ 61 ст.

Молодший дошкільний вік __________________71 ст.

Старший дошкільний вік ___________________ 84 ст.« Ми – туристи» ___________________________ 102 ст.
Розділ VІ. « Шлях до мистецтва»__________109 ст.

Мета розділу ______________________________109 ст.

Завдання розділу __________________________ 110 ст.

Принцип побудови _________________________110 ст.

Кінцевий результат _______________________ 111 ст.

Умови реалізації завдань______________________111 ст.

Структура розділу ___________________________112 ст.

« Палітра» ________________________________112 ст.

Мета ______________________________________112 ст.

Завдання ___________________________________113 ст.

Принципи побудови ________________________114 ст.

Особистісно – орієнтований підхід _______________114 ст.

Кінцевий результат ________________________117 ст.

Зміст завдань _______________________________ 118 ст.

« До – мі – соль – ка».________________________ 126 ст.

Мета ____________ _________________________ 126 ст.

Завдання _________________________________127 ст.

Структура _________ ______________________127 ст.

Принципи побудови _______________________128 ст.

Синтез мистецтв __________________________128 ст.

Зміст роботи з дітьми ______________________129 ст.

Показники компетентності _________________136 ст.

Кінцевий результат ______________________ 137 ст.

« Крок до театральних зірок» ______________138 ст.

Мета, завдання ____________________________139 ст.

Принципи побудови _______________________140 ст.

Засоби роботи _____________________________142 ст.

Методи роботи ____________________________143ст.

Форми роботи _____________________________144 ст.

Кінцевий результат _______________________146 ст.

Зміст роботи ______________________________158 ст.« Дизайн»________________________________ 165 ст.

Мета, завдання ________ ____________________165 ст.

Принципи побудови _________________________165 ст.

Зміст завдань _______________________________165 ст.

Кінцевий результат _________________________172 ст.
Розділ VІІ. «Стежина» ________________________172 ст.

Мета, завдання розділу_______________________173 ст.

Принципм побудови _________________________175 ст.

Форми роботи з дітьми, батьками ______________176 ст.

Кінцевий результат ________________________ 177 ст.

Структура _______ ___________________________178 ст.

Ранній вік __________________________________179 ст.

Завдання ____________________________________179 ст.

Кінцевий результат____________________________180 ст.

Молодший дошкільний вік ____________________180 ст.

Кінцевий результат ___________________________181 ст.

Старший дошкільний вік _____________________ 183 ст.

Кінцевий результат _________________________184 ст.

« Світ тварин» _______________________________ 185 ст.

« Світ рослин» ______________________________ 196 ст.

« Світ неживої природи»_____________________209 ст.

« Пори року» _______________________________ 223 ст.

« Психічне і фізичне здоров’я” _________________244 ст.

Глосарій ___________________________________246 ст.

Список використаної літератури _______________256 ст.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Шановні педагоги! Перед вами нова редакція інтегрованої варіативної програми « Світлі голівки», яка створена творчою групою педагогів ДНЗ м. Прилуки для організації життєдіяльності дітей дошкільного віку в групах з пріоритетним напрямом. Програма розрахована на розвиток пізнавальної активності, інтелектуальних, художньо – естетичних, фізкультурно - оздоровчих здібностей дітей та підготовку майбутніх школярів до стартових умов для подальшого навчання.

6 липня 2010 року, Верховна Рада України підтримала законопроект про запровадження обов'язкової дошкільної освіти для дітей з 5 років.

"Дошкільна освіта з 5-річного віку наближає Україну до європейських традицій", - про це заявив міністр освіти та науки України Дмитро Табачник.


У зв’язку з цим, що загальна середня освіта перейшла на новий зміст, структуру та терміни навчання, з кожним роком усе більше першокласників ідуть до школи у шестирічному віці. Для педагогів і батьків ще більшої актуальності набуло забезпечення кожній шестирічній дитині перед вступом до школи мінімального освітнього ядра – такого рівня розвиненості, вихованості й навченості, який гарантуватиме малюкові достатню й необхідну життєву компетентність, адаптованість і адекватну зорієнтованість у природному й предметному оточенні та соціумі.

Відкритий характер Базової програми розвитку дає нам, педагогам, змогу паралельно впроваджувати в практику роботи з дошкільниками нову редакцію програми « Світлі голівки» тому, що вона відповідає її основним положенням. У своїй діяльності ми керуємося насамперед змістом програми « Я у Світі», використовуємо методичний супровід до неї, методичні розробки попередніх років, складаємо перспективні та календарно – тематичні плани роботи з урахуванням специфіки варіативної програми.

Кінцевим результатом є формування у дітей готовності до шкільного життя, тобто так званої шкільної зрілості. Традиційно освітню роботу спрямовуємо на формування психологічної та фізичної готовності. Показники готовності до шкільного життя покладено в основу психологічного портрета майбутнього першокласника, запропонованого у Базовій програмі. Відповідно до нього формування елементарної шкільної зрілості планомірно і поступово реалізується в процесі розвитку дітей за такими лініями: фізичний, пізнавальний, мовленнєвий, соціально – моральний, емоційно – ціннісний, художньо – естетичний, креативний розвиток.

Варіативна програма « Світлі голівки» включє 7 розділів: • «Мовленнєвий дивограй » , - мовленнєвий розвиток;

 • « Цікава математика», - логіко – математичний розвиток;

 • « Відчуй себе по – новому», - психологічний простір;

 • « Історія рідного краю», - краєзнавство;

 • «Шлях до мистецтва» - художньо-естетичний розвиток;

 • « Виховуємо здорову дитину», - фізичний розвиток;

 • «Дивосвіт», - еколого – природниче спрямування.

До створення програми « Світлі голівки» були залучені педагоги та спеціалісти дошкільних навчальних закладів

м. Прилуки, які працюють над організацією життєдіяльності дітей дошкільного віку у групах з пріоритетними напрямами: • ДНЗ № 2, 9 – інтелектуальне спрямування

 • ДНЗ № 3 – еколого – природниче спрямування.

 • ДНЗ № 4,11,25 – художньо – естетичне спрямування.

 • ДНЗ № 8,19 – гуманітарне спрямування.

 • ДНЗ № 10,26,28,29 - фізкультурно – оздоровче спрямування.

 • ДНЗ № 27 – музичне спрямування.

Сподіваємось, що оновлений варіант програми допоможе нам, педагогам, у справі виховання дітей, яким жити і творити в ХХІ столітті.

Мета програми: створення сприятливих умов для формування інтелектуальних, художньо – естетичних, фізичних здібностей дітей дошкільного віку, збалансовуючи фонд « хочу» і «можу» на основі їх психофізичного розвитку.
Завдання програми:

 • забезпечити умови для зміцнення і збереження фізичного та психічного здоров’я дітей,

для повноцінного, своєчасного і різнобічного розвитку дитини з метою виховання ініціативної, творчої, інтелектуальної особистості, яка вміє бути старанним відповідальним виконавцем, лідером, організатором;

 • створити умови для фізичного, пізнавального, соціально – морального, емоційно – ціннісного, мовленнєвого, художньо – естетичного, креативного розвитку дітей дошкільного віку;

 • виробляти навички здорового способу життя та формування шкільної зрілості;
 • здійснювати особистісно-орієнтований підхід до навчання, що базується на любові й повазі до дитини, зверненні до її внутрішнього світу, опорі на її сили, внутрішній потенціал, розвиток творчої особистості.Принципи, які визначили зміст програми: - повага до свободи і гідності кожної дитини як маленької, але неповторної людини. - створення умов для розвитку індивідуальності кожної дитини, орієнтація, передусім, на творчість дитини. - забезпечення атмосфери психологічного комфорту для дітей, врахування вікових, психологічних особливостей при доборі змісту, методів і засобів розвитку, навчання і виховання. - наявність "вільного простору" для прояву особистості вихователя. - врахування інтересів дітей, особистісно – орієнтованого підходу до кожної дитини. - інтеграція, системність, комплексність при визначенні змісту розділів програми та в процесі планування і здійснення освітньо – виховного процесу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка