ОБ'ємні вимоги до вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 03. 00. 13 Фізіологія людини І тваринСкачати 69.97 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір69.97 Kb.
ОБ'ЄМНІ ВИМОГИ

до вступного іспиту  в аспірантуру

зі спеціальності 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин

1.           Фізіологія як наука: предмет і завдання фізіології; методи фізіологічних досліджень.

2.           Історичний нарис розвитку фізіології в світі. Внесок українських вчених в розвиток фізіологічних знань.

3.           Збудження та гальмування як прояв функціональної активності живих систем.

4.           Фізіологічні функції, загальні поняття про їх регуляцію. Гуморальний і нервовий механізми регуляції.

5.           Поняття про рефлекс і рефлекторну дугу.

6.           Електричні явища в живих тканинах. Мембранний потенціал спокою та потенціал дії.

7.           Механізм проведення збудження по нервових волокнах. Закони проведення збудження.

8.           Структура й функції м'язів. Скоротливі та регуляторні білки м'язів.

9.           Молекулярний механізм м'язового скорочення.

10.       Теплоутворення при м'язовій роботі. Кисневі витрати та втома м'яза.

11.       Фізіологія нейронів. Структура та функції синапсів.

12.       Рефлекторна діяльність нервової системи. Координація рефлекторної діяльності.

13.       Довгастий мозок і Вароліїв міст. Рефлекторна та провідникова функції.

14.       Основні вегетативні центри. Функції черепно-мозкових нервів. Статичні й статокінетичні рефлекси.

15.       Ретикулярна формація. Неспецифічний вплив ретикулярної формації на вище та нижче розташовані структури мозку.

16.       Мозочок. Значення мозочка в регуляції рухової діяльності організму.

17.       Середній мозок. Чотиригорбикове тіло. Червоне ядро.

18.       Проміжний мозок. Основні ядра таламуса. Функціональне значення різних груп ядер гіпоталамуса. Інтегративні функції гіпоталамуса.

19.       Гіпоталамо-гіпофізарна система.

20.       Кінцевий мозок. Основні структури лімбічної системи та їх функціональне значення.

21.       Базальні ганглії. Смугасте тіло. Неостріатум як підкорковий рівень сенсомоторної інтеграції. Забезпечення регуляції рухової функції організму.

22.       Кора великих півкуль. Цитоархітектоніка й функціональна гістологія кори. Електрична активність мозку.

23.       Спинний мозок. Закон Белла-Мажанді. Рефлекторна діяльність спинного мозку. Провідні шляхи.

24.       Вегетативна нервова система. Симпатичний і парасимпатичний відділи.

25.       Функціональний і трофічний вплив вегетативної нервової системи. Вегетативні рефлекси.

26.       Розвиток і спеціалізація рецепторів, їх класифікація.

27.       Фізіологія зору.

28.       Фізіологія слуху.

29.       Смакова й нюхова рецепції.

30.       Соматосенсорна система. Пропріорецепція. Механорецепція.

31.       Температурна чутливість і больова рецепція.

32.       Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції. Гормони, їх властивості.

33.       Щитовидна залоза. Гормони залози. Паращитовидні залози.

34.       Ендокринна функція підшлункової залози.

35.       Наднирники. Тимус. Епіфіз.

36.       Статеві залози як органи внутрішньої секреції. Гормони сім'яників і яєчників.

37.       Статевий цикл і його стадії. Запліднення і вагітність.

38.       Поняття про ВНД. ВНД як фізіологія поведінки.

39.       Вроджена діяльність організму. Безумовні рефлекси та інстинкти.

40.       Індивідуально набуті форми поведінки. Умовні рефлекси: правила вироблення, класифікація, механізм утворення. 

41.       Пам'ять та її механізми.

42.       Складні форми умовно-рефлекторної діяльності. Властивості основних нервових процесів.

43.       Типологія та генетика ВНД. Основні типи нервової системи тварин і людини.  Темперамент і характер.

44.       Сон і сновидіння, гіпноз і навіювання. Основні види і форми сну.

45.       Нейрофізіологічні основи психіки і свідомості людини. Дві сигнальні системи дійсності. Функціональна асиметрія мозку.

46.       Гіпофіз та його складові. Тропні гормони гіпофіза. Зв'язки гіпофіза з гіпоталамусом. Нервова та гуморальна регуляція ендокринних залоз.

47.       Поняття про внутрішнє середовище організму. Принцип гомеостазу.

48.       Кров хребетних тварин і людини. Основні функції крові.

49.       Плазма крові, її склад і властивості. Білки плазми.

50.       Еритроцити, їх характеристика.

51.       Аглютинація еритроцитів і групи крові. Резус-фактор. 

52.       Гемоглобін, його властивості та роль у перенесенні кисню та вуглекислого газу.

53.       Лейкоцити, їх будова, класифікація. Лейкоцитарна формула.

54.       Імунітет, теорії та механізми імунітету.

55.       Тромбоцити. Процес зсідання крові, його стадії та роль окремих факторів.

56.       Велике й мале кола кровообігу.

57.       Серце. Морфологічні та функціональні особливості серцевого м'яза.

58.       Провідна система та автомати серця.

59.       Електрична активність серця, її реєстрація (ЕКГ).

60.       Механічна робота серця та її прояви. Систолічний і хвилинний об'єми серця.

61.       Нервова та гуморальна регуляція роботи серця. Серцеві рефлекси.

62.       Гемодинаміка. Основні показники гемодинаміки та зв'язок між ними.

63.       Судиноруховий центр, його локалізація та робота. Рефлекторна й гуморальна регуляція кровообігу.

64.       Значення дихання. Типи дихання в різних представників тваринного світу.

65.       Легеневе дихання. Дихальні м'язи. Механізм вдиху і видиху.

66.       Газообмін у легенях.

67.       Дифузія газів. Транспорт газів кров'ю.

68.       Регуляція дихання. Дихальний центр, його локалізація та функціонування.

69.       Екзогенне та ендогенне живлення. Живлення та обмін речовин.

70.       Калоричні та некалоричні складові їжі.

71.       Білки, жири, вуглеводи, їх біологічна роль в організмі.

72.       Регуляція білкового, жирового й вуглеводного обміну. 

73.       Водно-сольовий обмін.

74.       Вітаміни, їх різновидності й значення.

75.       Енергетичний баланс в організмі та методи його визначення. Загальний і основний обмін.

76.       Витрати енергії при різних видах роботи.

77.       Терморегуляція, її фізичні й хімічні механізми.

78.       Значення травлення та його еволюція.

79.       Секреція, її типи й механізми. Травні соки. Ферменти.

80.       Травлення в ротовій порожнині. Рухова функція стравоходу.

81.       Травлення в шлунку.

82.       Нервово-гуморальні механізми регуляції шлункової секреції.

83.       Травлення в кишечнику.

84.       Склад, властивості та значення секрету підшлункової залози.

85.       Жовч, її склад і значення для травлення в тонкому кишечнику. Регуляція секреції жовчі.

86.       Процеси всмоктування в різних відділах шлунково-кишкового тракту, їх механізми й регуляція.

87.       Функції товстого кишечнику.

88.       Кінцеві продукти обміну й шляхи їх виділення з організму. Еволюція видільних систем.

89.       Нирки та їх функція. Нефрон як функціональна одиниця нирки.90.       Нервова та гуморальна регуляція сечоутворення. Антидіуретичний гормон і мінералокортикоїди.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка