«Облік і аудит» 6 курс 11 семестр Форма навчання: заочнаСторінка1/8
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
перелік завдань та

контрольних робіт
Для студентів заочного відділення спеціальності
«Облік і аудит»
6 курс 11 семестр

Форма навчання: заочнап/п

Дисципліна

Курсові

Контрольні

Форма контролю

1

Облік зовнішньої економічної діяльності
к

залік

2

Організація облікузалік

3

Управління інформац. системами в обліку і аудитіекзамен

4

Звітність підприємства
к

залік

5

Стратегічне управління підприємствомзалік

6

Фінансовий аналіз
к

іспит

7

Підприємництво: страт., орг., ефек.
к

іспит

8

Фінансова санація та банкрутство підприємства
к

іспитВаріанти контрольних робіт з дисципліни

«Підприємництво: стратегія, організація, ефективність»
Варіант контрольної роботи обирається за номером у списку академічної групи в журналі.. Контрольна робота повинна складатись з 15-20 листів печатного тексту 14 шрифтом, 1,5 інтервалом. Структура: титульний лист, зміст, питання (кожне з нового листа), висновки, література, додатки.

Вариант 1.

   1. Сутнісна характеристика підприємництва.

   2. Підприємництво у сфері надання фінансових послуг.

   3. Загальна характеристика професійної культури бізнесової діяльності


Вариант 2.

 1. Форми і моделі підприємницької діяльності.

 2. Сутність і структура тіньової економіки в бізнесі.

 3. Класична та інноваційна форми прояву бізнес-культури. Значення бізнес-культури для розвитку підприємства.

Вариант 3.

 1. Посередницька підприємницька діяльність.

 2. Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

 3. Вибір типу підприємства та обґрунтування цілей підприємницької діяльності.


Вариант 4.

 1. Принципи здійснення підприємницької діяльності.

 2. Критерії віднесення суб’єктів підприємництва до категорії мале підприємництво і мале підприємств.

 3. Механізми цивілізованого попередження та усунення бізнес-конфліктів.


Вариант 5.

 1. Ідентифікація бізнес-конфлікту. Стадії протікання бізнес-конфлікту.

 2. Бізнес-дизайн та його значення для підвищення бізнес-культури підприємства.

 3. Створення і реєстрація спільних підприємств. Реєстрація іноземних представництв.


Вариант 6.

 1. Передумови активізації підприємництва на сучасному етапі господарювання.

 2. Форми колективного обговорення проблем: переговори, нарада, збори, дискусія, “мозковий штурм”.

 3. Напрямки легалізації тіньової підприємницької діяльності.


Вариант 7.

 1. Типи професійної підприємницької діяльності та їх особливості.

 2. Сутність і основні параметри підприємницького середовища

 3. Трансформація бізнес-культури підприємства під впливом менталітету соціосистеми.

Вариант 8.

 1. Передумови виховання високої культури підприємництва.

 2. Процес формування складу учасників бізнесу. Критерії підбору команди учасників бізнесу.

 3. Стратегія та тактика ділового спілкування.


Вариант 9.

 1. Ділові якості підприємця. Модель оцінки ділових якостей підприємця.

 2. Правові основи розв'язання бізнес-конфліктів.

 3. Методи забезпечення ергономічності робочого місця.


Вариант 10.

 1. Основні методи і форми подальшого розвитку підприємництва.

 2. Основні складові фірмового стилю підприємства. Техніка створення фірмового стилю.

 3. Ділові якості підприємця. Модель оцінки ділових якостей підприємця.


Вариант 11.

 1. Виробнича підприємницька діяльність та її форми.

 2. Підприємницька ідея, її джерел та методи пошуку.

 3. Особливості функціонування технополісів і вільних економічних зон.


Вариант 12.

 1. Підприємець як визначальна особистість у бізнесі.

 2. Визначення ефективності створення та діяльності спільних виробничих підприємств.

 3. Методи аналізу тіньової економічної діяльності суб’єктів підприємництва.


Вариант13.

 1. Бізнес-культура: сутнісна характеристика та форми прояву.

 2. Система раннього попередження бізнес-конфліктів.

 3. Напрямки легалізації тіньової підприємницької діяльності.


Вариант 14.

 1. Вимоги до складання ділових документів.

 2. Етика та етикет у взаємовідносинах з клієнтами та партнерами по бізнесу.

 3. Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

Вариант 15.

 1. Сутнісна характеристика підприємництва.

 2. Підприємництво у сфері надання фінансових послуг.

 3. Загальна характеристика професійної культури бізнесової діяльностіВариант 16.

 1. Форми і моделі підприємницької діяльності.

 2. Сутність і структура тіньової економіки в бізнесі.

 3. Класична та інноваційна форми прояву бізнес-культури. Значення бізнес-культури для розвитку підприємства.


Вариант 17.

 1. Посередницька підприємницька діяльність.

 2. Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

 3. Вибір типу підприємства та обґрунтування цілей підприємницької діяльності.


Вариант 18.

 1. Ліцензування підприємницької діяльності.

 2. Підприємницький капітал: сутність і складові елементи.

 3. Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.


Вариант 19.

 1. Ідентифікація бізнес-конфлікту. Стадії протікання бізнес-конфлікту.

 2. Бізнес-дизайн та його значення для підвищення бізнес-культури підприємства.

 3. Створення і реєстрація спільних підприємств. Реєстрація іноземних представництв.


Вариант 20.

 1. Передумови активізації підприємництва на сучасному етапі господарювання.

 2. Форми колективного обговорення проблем: переговори, нарада, збори, дискусія, “мозковий штурм”.

 3. Напрямки легалізації тіньової підприємницької діяльності.


Вариант 21.

 1. Організація процесу створення і реєстрації нового підприємства.

 2. Джерела формування інвестиційних ресурсів і методи фінансування.

 3. Формування специфічних, загальних і можливих конкретних умові договору підприємцем.


Вариант 22.

 1. Передумови виховання високої культури підприємництва.

 2. Процес формування складу учасників бізнесу. Критерії підбору команди учасників бізнесу.

 3. Стратегія та тактика ділового спілкування.


Вариант 23.

 1. Ділові якості підприємця. Модель оцінки ділових якостей підприємця.

 2. Правові основи розв'язання бізнес-конфліктів.

 3. Методи забезпечення ергономічності робочого місця.


Вариант 24.

 1. Основні методи і форми подальшого розвитку підприємництва.

 2. Основні складові фірмового стилю підприємства. Техніка створення фірмового стилю.

 3. Ділові якості підприємця. Модель оцінки ділових якостей підприємця.


Вариант 25.

 1. Виробнича підприємницька діяльність та її форми.

 2. Підприємницька ідея, її джерел та методи пошуку.

 3. Особливості функціонування технополісів і вільних економічних зон.


Вариант 26.

 1. Підприємець як визначальна особистість у бізнесі.

 2. Визначення ефективності створення та діяльності спільних виробничих підприємств.

 3. Методи аналізу тіньової економічної діяльності суб’єктів підприємництва.


Вариант27.

 1. Вибір типу підприємства та обґрунтування цілей підприємницької діяльності.

 2. Загальна характеристика організації договірних взаємовідносин у бізнесі.

 3. Напрямки підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності фірми.


Вариант 28.

 1. Вимоги до складання ділових документів.

 2. Етика та етикет у взаємовідносинах з клієнтами та партнерами по бізнесу.

 3. Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.


Вариант 29.

 1. Сутнісна характеристика підприємництва.

 2. Підприємництво у сфері надання фінансових послуг.

 3. Загальна характеристика професійної культури бізнесової діяльності


Вариант 30.

 1. Форми і моделі підприємницької діяльності.

 2. Сутність і структура тіньової економіки в бізнесі.

 3. Класична та інноваційна форми прояву бізнес-культури. Значення бізнес-культури для розвитку підприємства.

Питання до іспиту з дисципліни

«Підприємництво: стратегія,організація,ефективність»Питання до залікуз дисципліни

«Звітність підприємства»


 1. Звітність, її сутність та значення.

 2. Користувачі звітності.

 3. Види звітності.

 4. Державне регулювання фінансової звітності.

 5. Мета та задачі складання фінансової звітності.

 6. Вимоги до звітності.

 7. Принципи підготовки фінансової звітності.

 8. Якісні характеристики фінансової звітності.

 9. Склад і елементи фінансової звітності.

 10. Звітний період та його характеристика.

 11. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

 12. Порядок підготовки облікових даних для складання звітності

 13. Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності.

 14. Терміни подання фінансової звітності.

 15. Відповідальність за несвоєчасне подання фінансової звітності.

 16. Призначення балансу, принципи побудови та структурування балансу.

 17. Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.

 18. Визнання статей балансу. Поняття про активи, зобов”язання і власний капітал.

 19. Побудова і зміст діючої форми балансу.

 20. Заповнення титульної сторінки балансу.

 21. Характеристика розділів і статей балансу.

 22. Особливості оцінки та відображення в балансі нематеріальних активів.

 23. Особливості оцінки та відображення в балансі основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

 24. Особливості оцінки та відображення в балансі коштів та їх еквівалентів.

 25. Особливості оцінки та відображення в балансі фінансових інвестицій.

 26. Особливості оцінки та відображення в балансі дебіторської заборгованості.

 27. Особливості оцінки та відображення в балансі запасів.

 28. Пасив балансу. Характеристика його розділів і статей.

 29. Особливості відображення в балансі статутного і пайового капіталу.

 30. Особливості відображення в балансі додаткового і резервного капіталу.

 31. Особливості відображення в балансі нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

 32. Визнання, оцінка та класифікація зобов”язань.

 33. Особливості оцінки та відображення в балансі довгострокових зобов’язань.

 34. Склад поточних зобов”язань та їх відображення в балансі.

 35. Підготовка облікових даних для складання балансу. Методика і техніка заповнення балансу.

 36. Використання показників балансу для економічного аналізу і управління.

 37. Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.

 38. Структура і зміст форми звіту про фінансові результати.

 39. Принципи визнання доходів і витрат.

 40. Класифікація видів діяльності підприємства, доходів і витрат у звіті про фінансові результати.

 41. Визначення показника “Виручка (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”.

 42. Порядок визначення показників “Податок на додану вартість”, “Акцизний збір” та інших вирахувань з доходу.

 43. Визначення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

 44. Розрахунок валового прибутку (збитку) на підприємствах з різними видами діяльності.

 45. Порядок визначення фінансових результатів від операційної діяльності.

 46. Визначення фінансових результатів від звичайної діяльності.

 47. Надзвичайні доходи і витрати та особливості їх відображення в Звіті про фінансові результати.

 48. Визначення чистого прибутку (збитку) підприємства.

 49. Склад і структура елементів операційних витрат.

 50. Показники прибутковості акцій та порядок їх розрахунку.

 51. Використання показників Звіту про фінансові результати для економічного аналізу і управління.

 52. Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”.

 53. Призначення, структура і зміст Звіту про рух грошових коштів.

 54. Джерела інформації для складання Звіту про рух грошових коштів.

 55. Методи складання Звіту про рух грошових коштів.

 56. Методика і порядок визначення показників про рух коштів в результаті операційної діяльності.

 57. Методика і порядок визначення показників про рух коштів в результаті інвестиційної діяльності.

 58. Методика і порядок визначення показників про рух коштів в результаті фінансової діяльності.

 59. Розрахунок зміни грошових коштів за звітний рік.

 60. Взаємозв’язок показників Звіту про рух грошових коштів з Балансом і Звітом про власний капітал.

 61. Розкриття інформації про рух грошових коштів у Примітках до фінансових звітів.

 62. Використання показників Звіту про рух грошових коштів для економічного аналізу і управління.

 63. Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”.

 64. Склад власного капіталу підприємства та інформаційні джерела для складання звіту.

 65. Порядок складання розділу про рух статутного капіталу в Звіті про власний капітал.

 66. Порядок складання розділу про рух пайового капіталу в Звіті про власний капітал.

 67. Порядок складання розділу про рух додатково вкладеного і резервного капіталу в Звіті про власний капітал.

 68. Порядок складання Звіту про власний капітал.

 69. Розкриття інформації про власний капітал у Примітках до фінансових звітів.

 70. Використання показників Звіту про власний капітал для економічного аналізу і управління.

 71. Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

 72. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.

 73. Зміни в обліковій політиці і їх вплив на фінансову звітність.

 74. Події після дати балансу та їх відображення у фінансовій звітності

 75. Орієнтовний перелік подій, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу.

 76. Орієнтовний перелік подій, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу.

 77. Примітки до фінансових звітів, їх зміст і призначення.

 78. Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку 19 “Об”єднання підприємств”.

 79. Розкриття інформації про об”єднання підприємств у примітках до фінансових звітів.

 80. Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку 20 “Консолідована звітність”.

 81. Порядок складання зведеної і консолідованої звітності.

 82. Організація і методика складання спеціалізованої бухгалтерської звітності що подається до Пенсійного фонду України.

 83. Організація і методика складання спеціалізованої бухгалтерської звітності що подається до Фонду соціального страхування України.

 84. Організація і методика складання спеціалізованої бухгалтерської звітності що подається до фонду сприяння зайнятості населення.

85. Організація і методика складання спеціалізованої бухгалтерської звітності що подається до фонду страхування від нещасного випадку на виробництві.

86. Особливості складання балансу суб’єктами малого підприємництва.

87.Особливості складання Звіту про фінансові результати суб’єктами малого підприємництва.

88. Порядок складання декларації про додану вартість підприємства.

89. Порядок складання декларації про прибуток підприємства.

90. Порядок складання статистичної звітності.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

«Звітність підприємства»
Текст контрольної роботи повинен включати:

 1. Теоретичне питання, яке розглядається за наступною схемою:

 • вступ (обґрунтування актуальності теми роботи; зв'язок із сучасним економічним станом в нашій країні; ступінь розробки теми роботи у літературі);

 • 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваної теми;

 • висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);

 • перелік літератури.

 1. Відповіді на тести:

 • в тестах треба із запропонованих відповідей вибрати одну вірну й написати її.

 1. Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:

 • умова задачі;

 • рішення задачі;

 • висновки до розв’язаної задачі.

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформлення контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи за навчальним журналом.
Варіант контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Номер прізвища за журналом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Таблиця 1.1 - Фактична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи з одного залікового модуляВид роботи

Кількість балів з контрольної роботи

- правильна письмова відповідь на питання

- правильна відповідь на один тест

- правильне рішення задачі


4

2

6Разом правильно виконана контрольна робота

20

Таким чином, бальна оцінка контрольної роботи може складати 40 балів (2 модуля по 20 балів).2. ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка