О. М. Авраменко, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Г. К. Дмитренко, викладач української мови й літератури ГімназіїСкачати 140.61 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір140.61 Kb.
О. М. Авраменко, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка

Г. К. Дмитренко, викладач української мови й літератури Гімназії «Троєщина»

Шановні колеги! Цього навчального року ми починаємо працювати за новою концепцією літературної освіти, а отже, і за новими програмами й підручниками. У цій рубриці ми пропонуємо вам орієнтовний календарно-тематичний план з української літератури для 5-го класу за новою програмою й розробку першого уроку. Звертаємо вашу увагу на те, що цим календарно-тематичним планом передбачено шість контрольних робіт, хоча за вимогами програми їх мінімальна обов’язкова кількість – п’ять. Наголошуємо на тому, що це орієнтовний розподіл навчальних годин і контрольних робіт.ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

5 КЛАС
з/п

К-сть

годин

Тема уроку

Тип уроку
І семестр

1

1

ВСТУП

Слово в житті людини. Образне слово – першоелемент літератури. Види мистецтва.ТЛ: образне слово.

ВНМi

2

1

СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

Первісні уявлення про Всесвіт і людину в міфах і легендах «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Дажбог».ТЛ: фольклор, міф, легенда.

ВНМ

3

1

Реальні й фантастичні елементи людської поведінки в міфах та легендах «Берегиня», «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі».

ВНМ

4

1

Народні перекази «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці», «Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаків.

ТЛ: переказ.

ВНМ

5

1

Народні казки як жанр фольклору. Тематика народних казок, їх різновиди. Будова казки.

ТЛ: народна казка.

ВНМ

6

1

Народне уявлення про добро і зло в казці «Про правду і кривду».

ВНМ

7

1

Мудрість і порядність простої людини в народній казці «Мудра дівчина».

ВНМ

8

1

Добро і зло в народній казці «Ох».

ВНМ

9

1

Фантастичне й реальне в народній казці «Летючий корабель».

ВНМ

10

1

Конкурс на кращого оповідача української народної казки.

ВЧ

11

1

Контрольна робота № 1 «Усна народна творчість» (тест)

ОЗ

12

1

Іван Франко – казкар. Літературні казки. Відмінність літературної казки від народної.

ТЛ: літературна казка.

ВНМ

13

1

Лицемірство, зазнайство й хвалькуватість у казці Івана Франка «Фарбований Лис».

ВНМ

14

1

Головні й другорядні персонажі в казці Івана Франка «Фарбований Лис».

ТЛ: мова автора й мова персонажів.

ВНМ

15

1

Образи фантастичних істот у казці Василя Королева-Старого «Хуха-Моховинка». Добро і зло в людському світі.

ВНМ

16

1

Світлий і життєствердний погляд на світ у казці Василя Королева-Старого «Хуха-Моховинка».

ТЛ: портрет.

ВНМ

17

1

Песимізм і оптимізм у казці Василя Симоненка «Цар Плаксій і Лоскотон».

ВНМ

18

1

Фантастичне й реальне в казці Василя Симоненка «Цар Плаксій і Лоскотон».

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм).

ВНМ

19

1

Добро і зло в повісті-казці Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

ВНМ

20

1

Символіка країни Недоладії та її мешканців у повісті-казці Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

ВНМ

21

1

Своєрідність будови повісті-казки Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Жанрові й мовні особливості цього твору.

ВНМ

22

1

Василь Симоненко. «Подорож в країну Навпаки».

ПЧ

23

1

Складання казки.

АБО Міні-твір на тему «Як треба долати перешкоди на шляху до поставленої мети».

РМ, ОЗ

24

1

Контрольна робота № 2 «Літературні казки: твори І. Франка, В. Королева-Старого, Г. Малик (тест).

ОЗ

25

1

Загадка як вид усної народної творчості. Зміст, форма і види загадок.

ТЛ: загадка.

ВНМ

26

1

Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках.

ТЛ: прислів’я, приказка.

ВНМ

27

1

Краса і мудрість прислів’їв і приказок як жанрів усної народної творчості.

ВНМ

28

1

Фольклорна основа віршованих загадок Леоніда Глібова: «Химерний, маленький…», «Що за птиця?», «Хто розмовляє?».

ТЛ: акровірш.

ВНМ

29

1

Життєствердний пафос акровіршів Леоніда Глібова «Хто вона?», «Хто сестра і брат?».

ТЛ: порівняння.

ВНМ

30

1

Контрольна робота № 3 «Із народної мудрості: загадки, прислів’я, приказки. Твори Л. Глібова».Твір за народним прислів’ям.

РМ, ОЗ

31

1

Неповторний світ фольклорної й літературної казки.

ПУ

32-33

2

Література рідного краю. В. Шевчук. «Панна квітів».

ВНМ
ІІ семестр

34

1

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу (оповіді про заснування Києва, про Святослава). Казкові та історичні мотиви сюжетів.

ТЛ: літопис.

ВНМ


35

1

Любов до рідної землі, сила духу, благородство й сміливість українських князів (в оповідях князів Володимира і Ярослава).

Усний переказ оповідей з літопису.ВНМ, РМ

36

1

«Ярослав Мудрий» – поетична оповідь Олександра Олеся про минуле нашого народу.

ВНМ

37

1

Добро і зло в драмі-казці Олександра Олеся «Микита Кожумяка».

ТЛ: гіпербола.

ВНМ

38

1

Ознаки драматичного твору, його будова.

ТЛ: драматичний твір, його будова.

ВНМ

39

1

Інсценізація драми-казки Олександра Олеся «Микита Кожум’яка».

ВЧ

40

1

Позакласне читання.

Варіант І. Олександр Олесь. «Княжа Україна» (повністю).

Варіант ІІ. Улюблений твір на історичну тему.


ПЧ

41

1

Контрольна робота № 4 «Історичне минуле нашого народу» (тест).

ОЗ

42

1


РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Дитинство Тараса Шевченка за повістю С. Васильченка «У бур’янах».ВНМ


43

1

Україна часів Тараса Шевченка (на основі повісті С. Васильченка «У бур’янах»).

ВНМ

44

1

Картини довколишнього світу, природи в поезіях Тараса Шевченка «За сонцем хмаронька пливе…» й «Садок вишневий коло хати…».

ТЛ: ліричний твір, персоніфікація.

ВНМ

45

1

«Ти наше диво калинове, кохана материнська мова». Усний журнал за книгами Д. Білоуса «Диво калинове» і «Чари барвінкові». До Дня рідної мови.

ВЧ

46

1

Краса природи, життєрадісність, патріотичні почуття в поезіях Павла Тичини («Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»).

ТЛ: метафора, епітет.

ВНМ

47

1

Краса поетичної мови і мелодійність віршів Тараса Шевченка і Павла Тичини.

ВЧ

48

1

Дивовижний світ природи в поезіях Євгена Гуцала «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…».

ВНМ

49

1

Протистояння добра і зла в оповіданні Євгена Гуцала «Лось».

ТЛ: оповідання.

ВНМ

50

1

Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань в оповіданні Євгена Гуцала «Лось».

ВНМ

51

1

Контрольна робота № 5 «Краса людської душі й природи у творах Т. Шевченка, П. Тичини, Є. Гуцала» (тест).

ОЗ

52

1

Уміння бачити красу рідної природи у віршах Максима Рильського «Дощ», «Осінь – маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…».

ВНМ

53

1

Зв'язок між станом людської душі та довкіллям у поезіях Максима Рильського.

ВНМ, ВЧ

54

1

Художній етюд про природу.

ЗМ

55

1

Неповторність і багатство внутрішнього світу людини в оповіданні Григора Тютюнника «Дивак».

ВНМ

56

1

Єдність світу людини й світу природи в оповіданні Григора Тютюнника «Дивак».

ВНМ

57

1

Гідна поведінка Олеся як позиція особистості в оповіданні Григора Тютюнника «Дивак».

ВНМ

58

1

Вираження почуттів людини у віршах Миколи Вінграновського «Перша колискова», «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…».

ВНМ

59

1

«Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі». Урок поезії. Улюблені вірші українських поетів про природу.

ПЧ, ВЧ

60

1

Гармонія людини й природи в повісті Миколи Вінграновського «Сіроманець».

ВНМ

61

1

Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, здатність до самостійних вчинків (повість Миколи Вінграновського «Сіроманець»).

ВНМ

62

1

Контрольний твір на тему «Добро завжди перемагає зло» (власне закінчення повісті М. Вінграновського «Сіроманець»).

РМ, ОЗ

63

1

Аналіз контрольного твору. Конкурс на краще продовження повісті М. Вінграновського «Сіроманець» (зачитування кращих учнівських робіт).

РМ

64

1

Контрольна робота № 6 «Краса людської душі й природи у творах М. Рильського, Гр. Тютюнника, М. Вінграновського» (тест)

ОЗ

65

1

Літературна вікторина

ПУ

66-67

2

Література рідного краю.

ВНМ

68-69

2

Бесіда за творами, що викликали найбільше роздумів, суперечок і зацікавлення (урок-підсумок).

ПУ

70

1

Література на літо.

ПЧ
i Скорочення:

ВНМ – вивчення нового матеріалу;

ОЗ – облік знань (контрольна робота);

РМ – розвиток мовлення;

ПУ – повторення й узагальнення;

ПЧ – позакласне читання;ВР – виразне читання.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка