Новоград-волинської міської радиСкачати 145.51 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір145.51 Kb.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПАЛАЦ ДІТЕЙ та МОЛОДІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Наказ управління освіти і

науково-методичної ради науки міської ради

Новоград-Волинського

інформаційно-методичного центру №

міської ради №


Навчальна програма з позашкільної освіти
Соціально-реабілітаційного напряму
«Школа лідера»

2 роки навчання


м. Новоград-Волинський - 2013
Автор:

Костюк Олена Євгеніївна – керівник гуртка - методист «Школа лідера»

Новоград-Волинського Палацу дітей та молоді.

Рецензенти:

Добровольна О. Х. – директор Новоград-Волинського палацу дітей та молоді.
Челядіна Н. Б. – методист Новоград Волинського Палацу дітей та молоді.
Ліневич П. К. – директор Новоград-Волинського інформаційно-методичного центру міської ради

Пояснювальна записка

Особливо важливим періодом у процесі соціалізації є підлітковий вік. Це початок формування вже самостійних поглядів, оцінок, стійкої системи понять, суджень про навколишній світ та про себе, своє місце у світі.

Здатність і готовність виступати в ролі активного свідомого члена суспільства може бути розвинена у особистості, якщо вона буде відповідальна за вирішення проблемних ситуацій, особливо на рівні прийняття рішень. У підлітковому віці це, насамперед, вирішення певних проблем громади, участь у громадському житті, учнівському самоврядуванні. Виховання життєздатного покоління, становлення молоді як творчої сили не можливе без її практичної діяльності, самостійності самоврядування.

Формування життєвих компетенцій особистості потенційного лідера, може здійснюватись завдяки різноманітним формам соціально-педагогічної роботи шляхом реалізації програми «Школа лідера».

За основу взята типова навчальна програма «Лідерство – запорука успіху», затверджена Міністерством освіти і науки України, науково-методичним центром середньої освіти (2005 рік.). До програми внесені зміни, згідно вимог системи роботи органів місцевого самоврядування, плану роботи закладу, досвіду роботи гуртка. Основним принципом є добровільність участі у діяльності органів учнівського самоврядування.

Навчальна програма реалізується у гуртку соціально-реабілітаційного напряму та спрямована на вихованців віком від 14 до 17 років.Актуальність програми викликана необхідністю визначення стратегій пошуку, навчання та виховання тих підлітків, які мають організаторські здібності.

Головна мета програми: створення соціально-педагогічних умов для розвитку лідерських здібностей, формування життєвих компетентностей

особистості шляхом активного залучення до реальної участі в державотворенні.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

 • пізнавальної - ознайомлення підлітків з теоретичними основами та принципами розвитку лідерства;

 • практичної - сприяє оволодінню гуртківцями навичками самоусвідомлення, самоаналізу, аналізу організаторських здібностей та нереалізованих можливостей; методикою виконання інтерактивних форм навчання.

 • творчої – забезпечує формування творчих здібностей, розвиток естетичних почуттів та смаків, спрямування підлітків на роботу над собою, на здійснення своїх намірів щодо розвитку своєї особистості, розвитку лідерської позиції, особистої мотивації та суспільних навичок;

 • соціальної – сприяє стимулюванню творчої і соціальної активності, вихованню дбайливого ставлення до духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій, самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – початковий рівень – 216 год. На рік, 6 год. на тиждень;

2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Програма першого року навчання передбачає стимулювання у вихованців творчої і соціальної активності, ознайомлення з теоретичними основами та принципами розвитку лідерства, тренінговими технологіями, інтерактивними формами навчання. Контроль за здобутими знаннями здійснюється під час проведення практичних занять.

Програма другого року навчання спрямовує діяльність гуртка на глибоке засвоєння дітьми отриманих теоретичних знань, оволодіння лідерськими навичками, формування життєвих компетенцій, набуття вмінь в проведенні та організації різних форм змістовного дозвілля для учнівської молоді та апробацію їх в освітніх установах та закладах міста. Здобуті гуртківцями знання перевіряються під час проведення контрольних занять, на які відводяться окремі години.

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладання матеріалу.Навчально-тематичний план
Модулі

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

 1. 1

Вступ. Мета і завдання програм.

1

1

2
Спеціальна Сесія Генеральної Асамблеї ООН (8-10 травня 2002р.) про активну участь дітей та молоді у створенні світу, сприятливого для дітей


2
2Лідер та лідерство


2

8

10Основи ефективного лідерства


4

14

18Мистецтво спілкування лідера


6

14

20Лідер та його команда


2

6

8Імідж лідера


2

8

10Участь дітей та молоді у прийнятті рішень


4

12

16Лідер – організатор однолітків


2

14

16Робота театру соціальних мініатюр(форум-театр)6

16

24

11.

Робота волонтерського загону«Лідер».

Підсумкові заняття на базі шкіл міста.


18

18


Зміст програми

Вступ (2 год.)

Мета і завдання програми. Програма «Лідерство – запорука успіху» - важлива форма громадянського виховання молоді. Правила техніки безпеки.


Практичне завдання: Рольова гра «Лідер в собі»
2.Документи розповідають (2 год.)


  • «Світ, сприятливий для дітей» - підсумковий документ Спеціальної сесії;

  • Цілі саміту тисячоліття ООН. Цілі розвитку України;

  • Конвенція ООН про права дитини (ст. 13, 14, 15).

Практичні заняття: Організація виборчої кампанії. Ділові гра «Думаю, мрію, пропоную».

Анкетування «Твої інтереси». Планування творчих справ. Інформаційне повідомлення « Творчість – це віра в себе, це сила».
3.Лідер та лідерство.(10 год.)
Теорії лідерства. Стилі лідерства. Хто такий лідер? Типи лідерів. Якості притаманні лідеру. Уміння. Стилі керівництва. Формула успіху.

Лідер – суспільство - право. Що лідери можуть зробити для становлення громадянського суспільства в Україні?


Практичні заняття: Тест «Чи є в тобі організаторські здібності?».

Як організовувати роботу? Правила організації. Ділова гра.

Самопрезентація лідера. Тест «Твій стиль».

Участь у Святі «День відкритих дверей Палацу дітей та молоді». (лідери – координатори заходу )

Властивості лідера. Тест «Карта самооцінки схильностей».

Організація роботи прес-центру. Акція «Слово про вчителя».

Тренінгові вправи «Лідер та лідерство».

4. Основи ефективного лідерства (18 год.)
Потенціал, необхідний для того, щоб стати лідером. Особистий розвиток. Оцінка перспективних і негативних сторін лідерської поведінки. Комунікативні здібності.

Вміння слухати і говорити. Вміння спілкуватися у групі. Повноваження лідера. Що значить делегувати повноваження. Основні принципи поведінки лідера. Кодекс поведінки. Мотивація.


Практичні заняття:

Основи добрих взаємовідносин. Тест Чи люблять вас люди?».

Навчальний семінар. Що таке тренінг? Методика просвітницького тренінгу.

Опрацювання тренінгу «Лідер в тобі»

Мої плюси і мінуси. Вправа «За що мене люблять і поважають».

Вправа «Оцінка власних характеристик». Стиль діяльності лідера.

Тренінгові вправи на розвиток мотивації.

Презентація «Портфоліо» – творчих досягнень учнів.

Участь у роботі обласної ради старшокласників.

5. Мистецтво спілкування лідера (20 год.)
Спілкування – мистецтво, якому треба вчитись. Чого треба навчитись, щоб спілкуватися краще? Чи завжди нас розуміють ніші люди?

Як мені зрозуміти інших? Вміння переконувати інших. Типи спілкування.

Правила ефективного спілкування. Що розуміють під консенсусом і компромісом?

Що таке конфлікт? Як досягнути успіху у суспільстві? Успішна само презентація.


Практичні заняття : Опрацювання модуля « Спілкуємось і діємо».

Робота школи учнівського самоврядування. Підсумкові заняття на базі шкіл міст (згідно розробленому графіку ).

Опрацювання тренінгу «Компетентність у спілкуванні»

Тренінг «Твоя відповідальність». Гра в арсеналі лідера «Зрозумій мене»

Культура діалогу лідера (толерантність, плюралізм, вміння цивілізовано відстоювати свої переконання). Організація сучасної ділової комунікації.

Психологія бесіди. Ділові ігри «А що у вас?», «Який Ви співрозмовник?».

Участь у міському заході з відзначення річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників.

Організація дискусій. Робота дискусійного клубу «Лідер».

Засідання обласної ради старшокласників. «Школа лідера – досвід роботи»

Проведення акції протесту продажу неповнолітнім спиртних напоїв, тютюнових виробів.

Участь у міському заході «День вшанування ліквідатора ЧАЄС».

Соціальний театр-форум (від теорії до практики).

Участь у засіданні обласної ради старшокласників.


 1. Лідер та його команда (8 год.)

Лідери ситуативні і постійні. Лідер і керівник. У чому різниця? Якості, притаманні успішному лідеру. Що таке партнерство? Принципи партнерства. Як співпрацювати з командою. Сила організації. Як діє лідер-організатор? Організаторські знання і вміння, здібності. Поради організатору. Джерела підтримки лідера і команди.
Практичні заняття : Вирішення кроків до мети. Що потрібно робити? Правила організації діяльності. Вплив на однолітків. Як організувати справу. Як підвести підсумки.

Вправа «Розробка програм творчого росту лідера». Колективне складання творчого проекту. Робота в групах, принципи створення команди лідера. Участь у міському конкурсі учнівських проектів.

Організація та проведення міської благодійної акції до Дня людей з особливими потребами.

Реалізація проекту «Миколай крокує планетою». Міська акція «Поділись своїм теплом» (школа-інтернат, дитяча лікарня, будинок дитини).

Організація та проведення Новорічного карнавалу для активу шкіл міста.

Організація та проведення новорічних ранків в установах міста.


Імідж лідера (10 год.)
Що таке імідж? Роль іміджу і проблем лідерства. Імідж лідера. Функції. Структура. Імідж як форма життєтворчості лідера. Технологія діагностики. Механізми само презентації особистості. Імідж молодіжної організації. Шляхи формування іміджу ЗМІ.
Практичні заняття : Мистецтво проведення прес-конференцій, підготовка публічних виступів.

Підготовка інформаційних матеріалів, прес-релізів. Робота із ЗМІ. Роль спілкування у створенні іміджу; форми спілкування. Участь у молодіжному форумі «Учнівське самоврядування: пошук ефективних технологій»8.Участь дітей і молоді у процесі прийняття рішень (16 год.)
Законодавча база України, в якій гарантується право дітей та юнацтва на участь у процесах прийняття рішень. Конвенція ООН про права дитини та участь молоді у процесі прийняття рішень. Що таке участь? Ефективність. Принципи партнерства в процесі участі як основа соціальної співпраці. Участь учнівської молоді в реалізації соціальних проектів.

Практичне заняття : Тренінг «Участь підлітків у прийнятті рішень», «Законодавство яке тебе захищає». Дискусія «Чому участь важлива?».

Засідання круглого столу з представниками виконавчого комітету міської ради.

Участь у засіданнях сесії міської ради.

Тренінг «Визнач свою позицію», «Моє майбутнє». Дебати.

Робота над модулем «Знаємо та реалізуємо свої права».

Участь у міському конкурсі «Учень року» в номінації «Лідер року».

Екологічні рейди по обстеженню території міста.

Реалізація проекту «Зробимо місто кращим».Міська екологічна акція «Неси добро у світ природи». «Чисте місто».

Участь у мітингу-реквієму Чорнобильської АЕС.

Участь у міському суботнику по благоустрою території міста.

 1. Лідер – організатор однолітків (16 год.)

Лідер-організатор волонтерів. Хто такий волонтер. Делегування повноважень волонтеру. Складові волонтерських програм, мета і завдання.

З досвіду роботи міської громадської молодіжної організації «Лідер» Розробка статуту, програми. Організація просвітницької роботи щодо здорового способу життя за методом «рівний-рівному». Досвід залучення підлітків та молоді до вирішення проблем навчальних закладів, місцевої громади, суспільства. Самостійна розробка і реалізація власного проекту. Як організувати суспільну акцію?
Практичні заняття : Організація роботи соціального форум-театру. (від теорії до практики

Участь в обласному конкурсі «Молодь обирає здоров’я».

Опрацювання тренінгів «Лідери – одноліткам», «Ризикована поведінка та формування відповідальної безпечної поведінки», Компетентністне батьківство», «Я пізнаю світ».

Проведення підсумкових занять на базі шкіл міста (згідно розробленому графіку ).

Участь і організація екскурсій, туристичних походів. Організація тематичних дискотек для молоді.

Зустріч активу шкіл міста з ректором та студентською молоддю інституту журналістики при ЖГПУ ім. І. Я.Франка.

Міська акція «Прикрась рідне місто»

Організація та проведення акції «Місто, в яке я вірю» до святкування річниці міста Новограда-Волинського.

Реалізація проекту «Марш миру».Міська акція «Ветеран живе поруч».

Робота по маршруту навчально-виховної екологічної стежки «Перлина Звягельщини». Участь у міських заходах «Лесині джерела», «Пробіг заради життя».


10. Робота театру соціальних мініатюр (театр-форум) (24 год.)

Участь у методичному об’єднанні педагогів-організаторів, батьківських зборах в освітніх установах міста, педагогічних радах, засіданнях методичних комісій керівників гуртків закладів позашкільної освіти міста, семінарах практикумах з питань виховання підростаючого покоління.

 1. Робота волонтерського загону.

Підсумкові заняття на території міста (18 год.)


Прогнозований результат
Вихованці мають знати і розуміти:

- державну символіку, її призначення;

 • закони лідерів;

 • інтерактивні форми роботи у діяльності лідерів;

 • основи тренінгових технологій;

 • правила поводження під час проведення масових заходів;

 • порядок оформлення ділової документації;

 • проектні технології навчання;

 • основи екологічної просвіти з населенням міста та району.


Вихованці мають вміти та застосовувати:

 • правила лідерів;

 • культуру спілкування, мовну етику;

 • захист проекту, власну презентацію;

- організацію роботи з однолітками з набуття лідерських якостей, життєвих компетенцій;

- виступи з доповіддю на молодіжних зібраннях;У Вихованців мають бути сформовані компетенції:

 • інформаційна (спроможність особистості шукати, опрацьовувати, використовувати, зберігати та передавати різноманітну інформацію, уміння користуватися мережею Інтернет, бібліотеками, архівами).

 • творча (сукупність здатностей, які включають креативність, новаторство, наполегливість, знання, що визначають спроможність людини до творчості, успішність її творчої діяльності, наявність результатів).

 • духовна ( спроможність до самопізнання, саморозвитку, самореалізації та самоконтролю, здатність до власного морального пошуку, спроможність формувати свої життєві принципи і цінності).

 • соціальна (розуміння суспільства та суспільних процесів і осмислення свого включення до них, спроможність впливати на прийняття суспільних рішень; особистісні якості: комунікабельність, відкритість, чуйність тощо; знання, принципи особистості; професійне самовизначення).

 • екологічна (спроможність особистості гармонійно співіснувати з природним середовищем, уміння та навички природозбереження, перспективного мислення, прагнення практичного вдосконалення власного довкілля у перспективі).


Список використаних джерел
г. «Шкільний світ» №5-6. – березень, 2005р.

 1. Бачинська Е. Формування громадянської позиції школярів шляхом залучення їх до співуправління виховної системи школи. – Світло, №1. – 2002. – с. 12-16.

 2. Гладчук О.О. Педагогічне керівництво учнівським самоврядуванням. – г. «Освіта України». - №25. – 1999. – с. 3

 3. Дригайло С. Вперед, гвардіє! Школа громадянського самоврядування. – г. «Освіта». – 2003. – с.4-5

 4. Забуга Т. До питання дитячого самоврядування в навчально-виховних заходах. – Нова педагогічна думка. - №3. – 1997. – с. 31-34.

 5. Кириленко К. Учнівське самоврядування: досвід, проблеми. – г. «Освіта». – 2002

 6. Климчук Н., Никонов В., Писанкова Ю., Солей С. Твое будущее зависит от тебя. – Методическое пособие. – Гродно. – 2001.

 7. Денисова О.І., Ковчанич Г.Г. Модуль. Як стати лідером. – Київ. – 2001

 8. Лидер будущого: новое видение стратегии и практика/ Г. Лактионова, Н, Зве рева, Л. Старикова. – Методическое пособие по проведению тренинга. – Науковий світ. – 2001.

 9. Михайлюк Т. Як стати лідером/ Ліцейське самоврядування в сільських загальноосвітніх закладах. – Сільські школи України. - №2. – 2003. – с.3-6.

 10. Проект системи учнівського самоврядування «Школа – наш дім». – ж. «Позакласний час». - №15-16. – 1999. – с. 25-29.

 11. Самоврядування у школі. – ж. «Завуч». - №17-18. – 2002. – с.18-22.

 12. Хозе С.Е. Взрослеть в делах. Проблемы школьного самоуправления. – Знание. – 1980. – с. 96
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка