Н.І. Грищенко, старший викладачСкачати 44.35 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір44.35 Kb.
УДК 316.46 (043.2)

Н.І.Грищенко, старший викладач

Національний авіаційний університет, Київ
ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ НА ПОЛІТИЧНІ ВПОДОБАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Трансформаційні процеси, що відбуваються наразі в українському суспільстві, позначилися на всіх прошарках населення нашої держави.

У даному випадку особливої уваги як з боку держави, так і з боку суспільства потребує молодь, що повязано з її особливою соціальною роллю у відтворенні соціальної структури українського суспільства. Молодь як група суспільства, що виділяється на основі вікових характеристик та пов'язаних з ними особливостей соціального статусу, функцій, специфічних інтересів та цінностей, привертала до себе особливу увагу дослідників протягом усього XX століття.

Перед українською молоддю як особливою суспільною групою постало чимало як суб’єктивних, так і об’єктивних перешкод на шляху самовизначення в політико-ідеологічній сфері. Українське суспільство переживає період, коли відбувається руйнація не тільки політичних, а і світоглядних позицій та переконань.

Визначення та спроба подолання цих перешкод є тією передумовою, яка допоможе залучити молодь до державотворчих процесів.

На сьогоднішній день в країні молодь з різних соціальних верств знаходиться в непорівнянних стартових умовах - економічні, соціальні, майнові, політичні інтереси різних груп молоді найчастіше суперечать один одному.

На особливу увагу заслуговує студентська молодь, яка через декілька років і становитиме той кістяк, на який буде спиратися влада для досягнення певних цілей, і завдяки кому буде творитися політична історія українського суспільства. Інтегруючись у суспільно-політичні відносини, молодь реалізує в них інноваційну та функцію відтворення. Ідентифікуючи з одними політичними ідеями, відкидаючи інші, індиферентно ставлячись до третіх, молоде покоління сприяє оновленню, відтворенню відповідних ідей та цінностей, реалізації тих чи інших соціально-політичних інтересів.

Сучасне українське молоде покоління виросло в нових соціально-економічних умовах. Їх цінності, інтереси, прагнення розходяться з батьківськими, оскільки вони не обтяжені вантажем минулого. Молоде покоління бачить себе і свою країну в новому ракурсі – порівнюючи з розвинутими західними країнами і оцінюючи свої шанси на гідне життя у власній країні.

Політичні пріоритети сучасної молоді теж зазнали певних змін. Апатія до політичного життя та показна політична активність поступилися місцем свідомій політичній участі значної частини студентів. Але до сих пір жодна із політичних сил не має справжньої підтримки у молоді. Студентська молодь в переважній своїй більшості орієнтується не на ідею, і тим більш не на партію, а скоріше на конкретного політичного лідера. Хоча останнім часом намітилися певна тенденденція створення молодіжних рухів правого спрямування. Зростання політичної активності молодіжних об'єднань різної політичної спрямованості стало результатом відсутності у молоді перспектив для просування по соціальних та політичних сходах.

Сучасна українська молодь, перебуваючи у соціальному пошуку згідно свого віку, навряд чи може повною мірою визначити власне місце у суспільстві, тим більше в структурах активного діалогу з владою. Індивідуальність, притаманна молоді, багато в чому є результатом протесту і пошуку себе, власної ідентифікації в суспільстві.

Українська молодь насьогодні має можливості сама інтерпретувати соціальну дійсність та обирати спосіб дії, політичну поведінку та стиль життя, які є, на її думку, найоптимальнішими у даному випадку. Останні події в українській державі показали, що молодь це та сила, з якою сучасна українська влада не може не рахуватися, оскільки інтереси молоді мають бути пріоритетними на кожному з етапів розвитку будь-якого суспільства.

Політична культура молодого покоління, що вступило в життя в умовах трансформації українського суспільства, формується як продукт протиборства конкуруючих соціальних і політичних інститутів, найважливішими з яких є сім'я, держава , засоби масової інформації.

Політичне майбутнє країни, яким би воно не складалося, визначається не тільки структурними та інституційними факторами, але й політичною активністю молоді, оскільки старше покоління політиків тільки намічає загальні контури політичного устрою, а розвинути або відхилити задумані сценарії випадає на долю молодих політиків.

У сфері політики молодь спроможна здійснити вагому підтримку новообраного політичного курсу, виступаючи при цьому не тільки об’єктом, а і активним суб’єктом політичного життя країни.

Трансформаційні процеси, які відбуваються в українському суспільстві, його модернізація, утвердження соціальних, економічних та демократичних стандартів життєдіяльності людини потребують від влади формування концептуальних основ розвитку в усіх соціально важливих сферах суспільного життя. З новою актуальністю стоять перед владними інститутами задачі визначення пріоритетів сучасної молодіжної політики, перетворення молодіжної активності на дієву складову самоорганізації українського суспільства.

Література  1. Загородній, Ю. І. Політична соціалізація студентської молоді в Україні: досвід, тенденції, проблеми : Монографія . К. : Генеза, 2004. 144с. 

  2. Нагорний, Б. Г. Студенство і сучасність. К. : Арістей, 2005. 164с.

  3. Поснова Т. Особливості формування політичної культури молоді //Політична психологія. – 2004. – № 6. – С. 17-25.

  4. Пробийголова Н. Деякі тенденції процесу політичної соціалізації молоді // Політичний менеджмент. – 2005. - № 4 (13). – C.70-81.

  5. Рудич Ф. М., Балабан Р. В., Ганжуров Ю. С. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні . К.: Либідь, 2008. 440 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка