Несміянова А. ЕСкачати 79.63 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір79.63 Kb.
УДК 159.97:004.738.5

Несміянова А. Е.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ

Студентка 5 курсу (магістр)

НПУ ім. М.П. Драгоманова

Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій

psiholege_99@ukr.net

В даній статті розглянуто психологічні особливості використання мережі Інтернет. Наведено основні психологічні фактори, ознаки, етапи формування Інтернет-залежності та індивідуально-психологічні характеристики Інтернет-залежної молоді. Окреслено специфічні умови побудови психоконсультативної роботи з Інтернет-залежним клієнтом.Ключові слова: інформаційне суспільство, Інтернет-залежність, адикція, віртуальний простір, соціальна дезадаптація, психологічне консультування, психологічний сеттінг, етичний кодекс психолога.

Інформація для людини має надзвичайно велике значення. Проте, так би мовити, формула успіху: «Хто володіє інформацією, той володіє світом» за умови сучасного темпу розвитку новітніх технологій масової комунікації в інформаційному суспільстві, стає застарілою. Актуальним постає вміння фільтрувати цей лавиноподібний потік інформації і разом з тим тримати оборону, аби серед всього цього, не втратити Себе і залишитись психологічно здоровим.

Одним з найбільш деструктивних в психології і психіатрії наслідків інформаційного навантаження та ери інформаційного суспільства є Інтернет-залежність.

Проблема залежності очікується з появою будь-якого «ноу-хау» незалежно від сфери впливу і місця, яке воно претендує зайняти в житті людини. Феномен Інтернет-залежності, відповідно, зародився одночасно з появою мережі Інтернет, наприкінці 60-х років ХХ ст. [2].

Найчисельнішою когортою населення, яка швидко опанувала Інтернет простори, стала молодь. Деякі з них настільки захопились віртуальним середовищем, що почали віддавати перевагу Інтернет реальності, проводячи за комп’ютером понад 18 годин в день. Заборона користуватися мережею Інтернет викликає у них різке емоційне збудження переважно негативного забарвлення, тривогу та панічні атаки [1].

Проблемою нав’язливої потреби молоді, в мережі Інтернет, зацікавились ще в перших психологічних публікаціях наприкінці ХХ ст., проте однозначної і науково визнаної думки й досі не існує. Офіційна медицина поки що не визнала діагноз «Інтернет-залежність» теоретично і організаційно, отже питання Інтернет-залежності зберігає форму дискусії [3]. Але практично, дедалі частіше психологи в приватній консультативній практиці зустрічаються з людьми (клієнтами), чиї рідні або ж вони самі страждають від даного виду адикції. І їх залежність має достатньо реальний характер, який значно порушує їх адаптацію у світі.

Метою даної статті є узагальнення поглядів на причини, фактори та етапи формування Інтернет-залежності серед молоді; підняття проблеми пошуку та розробки шляхів подолання психологічної залежності від Інтернету та особливостей побудови психоконсультативної роботи з Інтернет-залежним клієнтом.

На даному етапі досі відсутнє чітке визначення поняття «Інтернет-залежність», не розроблено єдиної методики лікування Інтернет-залежності, чіткого уявлення про специфіку психологічно-консультативної роботи з Інтернет-залежною молоддю, а також особливостей формування психологічного сеттінгу (сукупність елементів, що складають вимоги до особливо організованого терапевтичного поля). Спеціалістам доводиться комбінувати три способи взаємодії: медичний, немедичний та реабілітаційний, використовувати як психологічні, так і медикаментозні методики.

Поняття Інтернет-залежності вперше було запропоновано А. Горбертом для опису нездоланного бажання користуватись Інтернетом. У найзагальнішому вигляді Інтернет-залежність визначається як «нехімічна залежність від користування Інтернетом». Інтернет-залежність – це «нав'язливе бажання ввійти до Інтернету, перебуваючи off-line, і нездатність вийти з Інтернет, будучи on-line»[2; 5].

Більшість дослідників погоджуються, що основними факторами, які приваблюють до мережі та, як наслідок, провокують виникнення Інтернет-залежності, є такі:

• анонімність соціальних взаємовідносин між учасниками;

• можливість приховати фобії, комплекси і таємні потяги;

•можливість зміни ідентифікації (ім’я, стать, вік, національність,зовнішність);

• реалізація уявлень, фантазій;

• «психологічний ексгібіціонізм»;

• компенсація психологічних комплексів завдяки участі в неформальних об’єднаннях;

• «інформаційний вампіризм» [1;2;5].

Дж. Блок та К. Янг виділяють чотири ознаки Інтернет-залежності:  1. зловживання Інтернет, часто пов'язане з втратою почуття часу і придушенням базисних психологічних установок;

  2. абстинентний синдром, в тому числі почуття злості, напруженості та / або депресивний стан при відсутності доступу до комп'ютера;

  3. підвищення толерантності до стимулюючого впливу. Нездатність спланувати час закінчення конкретного сеансу роботи;

  4. такі негативні наслідки, як схильність сперечатися і брехати, приховувати час перебування в Інтернеті, загальне зниження результативності, соціальна ізоляція і втома [6].

Процес формування залежності від Інтернету, на думку К. Янг, це процес, що складається з ряду етапів: 1) знайомство з Інтернетом, зацікавленість ним і його новими можливостями; 2)заміщення Інтернетом значущих сфер життя (робота, сім'я, навчання тощо); 3) «втеча» в Інтернет-реальність, соціальна дезадаптація [6].

Поряд з кібернетичними (об’єктивні умови, які пов’язані з властивостями кіберсередовища) факторами формування мережевої залежності існують індивідуально-психологічні – суб’єктні, які стосуються особистісних властивостей Інтернет користувачів [1].

До індивідуально-психологічних характеристик особистості, які корелюють з Інтернет-залежністю відносяться: підвищена образливість, тривожність, схильність до депресії, низька самооцінка, погана стресостійкість, нездатність вирішувати конфлікти, стратегія уникнення проблем. Молоді люди, які страждають Інтернет-залежністю, як правило, не вміють будувати відносини з однолітками і протилежною статтю, погано адаптуються в колективі, шукають більш безпечні, опосередковані способи взаємодії із середовищем, що сприяє відходу від життєвих труднощів у віртуальний світ Інтернет та поступовому формуванню Інтернет-залежності [1;5].

Оскільки головним джерелом розвитку Інтернет-залежності є психологічні механізми, то і основний спосіб подолання проблеми Інтернет-залежності – психологічний та психотерапевтичний.

Особливості психологічної консультаціі з питань Інтернет-залежності можуть здійснюватись в рамках основних етапів консультування (знайомство з клієнтом і початок бесіди; розпитування; формування і перевірка консультативної гіпотези; корекційний вплив; завершення бесіди за Е.Е. Сапоговою), в якому самі етапи взаємодії фіксуються, а їх зміст варіює в залежності від запиту та індивідуальних особливостей клієнта [4]. Однак, в консультативній роботі з Інтернет-залежним клієнтом варто особливо звертати увагу на деякі специфічні особливості та умови.

По перше, обов'язковою умовою успішного вирішення проблеми Інтернет-залежності є усвідомлення проблеми і бажання позбутись її. Тобто, тут загострюється питання заборони «запиту від третьої особи» [4].

По друге, першим етапом психологічної роботи з Інтернет-залежністю є - діагностика основної симптоматики, рівня вираженості, причин формування Інтернет-адикції даного клієнта, а також виключення можливих хворобливих розладів, зокрема депресії.

По-третє, важливим завданням психолога постає: пошук фрустрованої потреби; створення стійкого терапевтичного поля та безпечного простору для Інтернет-залежного клієнта. Розробка подальшої спільної стратегії перенаправлення його захоплення Інтернетом в корисне русло в реальному світі.

Основою «лікування» Інтернет-залежності є психологічна корекція спрямована на поліпшення взаємин з близькими та однолітками, навчання саморегуляції і вмінню справлятися з труднощами, виховання вольових якостей, підвищення самооцінки, формування нових життєвих захоплень.

Найважливіший етап корекційного етапу Інтернет-залежності є залучення залежного у процеси, не пов'язані з Інтернет мережею. Необхідно показати клієнту, що існує безліч цікавих розваг поза віртуальним світом, формувати цінність реального життя [4].

Психотерапевтична програма, необхідна кількість консультативних сесій, модель сучасної практики консультування і терапії має обиратись індивідуально на первинному консультуванні у психолога. На даний момент у роботі з Інтернет-залежністю найчастіше використовуються когнітивно-поведінковий напрям, гешттальт-терапія, еріксоніанський гіпноз.

Отже, у зв’язку з випереджувальним характером розвитку сучасного інформаційного суспільства, існування особистості поза взаємодією з комп’ютерними системами вже важко уявити. Найбільш залученими в цей процес є сучасна молодь. Безперечно, Інтернет є потужним та реальним дослідницьким інструментом, але поряд з тим, реальною загрозою виступає перетворення життя молоді у віртуальне марення. Зі зростанням випадків звернення в психологічні служби, центри, приватну психологічну практику клієнтів зі специфічним запитом «Інтернет-залежності», актуальним вбачається подальший розгляд питання особливостей побудови психоконсультативної та психокорекційної допомоги клієнтам даного типу.Література:

  1. Акімов С. К., Психологічні аспекти Інтернет-залежної поведінки студентської молоді /С. К. Акімова// Наукові записки Інституту журналістики. – Том 38. – К., 2010.

  2. Больбот Т. Інтернет-залежність: актуальна проблема ? // Матеріали VII Між нар. Мед. Конгресу студентів і молодих вчених (21-23 травня 2003 р.). –Тернопіль: Тернопіль. держ. мед. акад.. ім. І. Я. Горбачевського, 2003. – С.158.

  3. Международная классификация болезней МКБ-10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mkb10.ru/

  4. Cапогова Е.Е. Консультативная психология: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.Е. Сапогова. – М. 2008. – 353 с.

  5. Турецька Х. І.Інтернет-залежність: критерії діагностики, психологічні особливості узалежених / Х. І. Турецька// Медицина світу. Спеціальний випуск: психіатрія. – Львів, 2009. – С. 66–68.

  6. Янг К. С. Діагноз – Інтернет-залежність / К. С. Янг // Мир Інтернета. – М., 2000. – № 2.

Nesmeyanova

INTERNET-addicted YOUTH PSYCHOLOGICAL COUNSELING CHARACTERISTICS.

In this article the psychological aspects of the Internet use are reviewed. The basic psychological factors, symptoms, stages of Internet addiction and individual psychological characteristics of Internet-addicted youth are introduced. Specific conditions that form counseling with Internet-addicted client are outlined.

Key words: information society, Internet addiction, addiction, virtual space, social exclusion, psychological counseling, psychological setting, code of ethics of practical psychologist.

Несмиянова

ОСОБЕНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОЙ МОЛОДЕЖИВ данной статье рассматриваются психологические аспекты особенностей роботы в сети Интернет. Приведены основные психологические факторы, признаки, этапы развития Интернет-зависимости в молодежной среде. Очерчены специфические условия построения психологоконсультативной роботы с Интернет-зависимым клиентом.

Ключевыее слова: Информационное общество, Интернет-зависимость, аддикция, виртуальное пространство, социальная дезадаптация, психологическое консультирование, психологический сэттинг, этический кодекс психолога.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка