Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка1/8
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

8

Управління фармацевтичними кадрами

Опис:

5 курс Семестровий контроль

Перелік питань:

1.

?В організації певним чином розподіляється праця. Як називається розподіл праці, що передбачає створення рівнів управління та ієрархію підлеглості?


A. *

Вертикальний розподіл праці


B.

Горизонтальний розподіл праці


C.

Вертикально-горизонтальний розподіл праці


D.

Діагональний розподіл праці


E.

Формальний розподіл


2.

В суспільстві виділяють наступні типи управління:


A. *

Політичне, економічне, соціальне


B.

Економічне, організаційне, правове


C.

Технічне, економічне, біологічне


D.

Економічне, технічне,соціальне


E.

Політичне, економічне, біологічне


3.

В умовах переходу до ринкових відносин фармацевтичні структури стикаються із виникненням проблем, для розв’язання яких керівником необхідно використовувати різні підходи до управління, Який підхід в управлінні намагається пов’язати конкретні прийоми і концепції з певними ситуаціями для того, щоб організація досягла своїх цілей з найбільшою ефективністю:


A.

Підхід з позиції виділення різних шкіл;


B.

Процесний;


C.

Системний;


D. *

Ситуаційний;


E.

Виробничий.


4.

В умовах переходу до ринкових відносин фармацевтичні структури стикаються з проблемами для вирішення яких керівникам потрібно використовувати різні підходи до управління. Який підхід в управлінні намагається пов’язати конкретні прийоми і концепції з певними ситуаціями для того, щоб організація досягла своїх цілей з найбільшою ефективністю:


A.

Підхід з позиції виділення різних шкіл


B.

Процес ний


C.

Системний


D. *

Ситуаційний


E.

Формальний


5.

Вертикальний розподіл праці виникає внаслідок:


A.

Опрацювання загальної політики організації;


B.

Здійснення стратегічного керівництва;


C. *

Координації управлінської праці;


D.

Призначення конкретних менеджерів для керівництва підрозділами;


E.

Розподілу обов’язків та повноважень, вибір технології.


6.

Вибрати із перерахованих посад керування фармацевтичної системи ті, які відповідають інституційнму рівню керування в масштабах країни{


A. *

Заступник міністра охорони здоровя


B.

Завідуючий аптеки


C.

Генеральний директор обласного аптечного обєднання


D.

Завідуючий центральною районною аптекою


E.

Директор фармацевтичної фабрики

7.

Відмінність між поняттями " менеджер " та " підприємець":


A. *

Менеджер є найманою робочою силою;


B.

Підприємець здійснює управління організацією;


C.

Менеджер – це людина такого типу, яка готова йти на ризик, нововведення;


D.

Обидва поняття тотожні;


E.

Підприємець приймає рішення, аналізує інформацію та використовує канали комунікації


8.

Відмінність між поняттями " менеджмент " та " управління":


A.

Управління – складова менеджменту ;


B. *

Менеджмент – складова управління;


C.

поняття "менеджмент " та управління тотожні;


D.

поняття " менеджмент " значно ширше, ніж" управління ".


E.

Немає вірної відповіді


9.

Вкажіть засновника класичної школи управління:


A.

Т. Форд;


B. *

А. Файол;


C.

Г. Гант;


D.

Ф. Тейлор;


E.

Ф. Гілбрейт.


10.

Вкажіть рівні управління, які може використовувати менеджер для кваліфікаційного управління діяльності фармацевтичної фірми:


A. *

Управлінський


B.

Адміністративний


C.

Фінансовий


D.

Виробничий


E.

Загальний


11.

Вкажіть школу наукової думки, яка вважала, що уважне ставлення до людей значно підвищує продуктивність праці:


A. *

Школа поведінських наук;


B.

Школа "фордизму";


C.

Школа наукового управління;


D.

Школа науки управління.


E.

Немає вірної відповіді


12.

Вкажіть, який із перелічених нижче етапів еволюції менеджменту, базується на підвищенні ефективності організації на засадах удосконалення виробничих процесів та операцій:


A. *

Етап розвитку науки про управління людьми в процесі виробництва;


B.

Етап формування управлінських механізмів на засадах розвитку людських стосунків;


C.

Етап побудови системи управління, орієнтованих на ринок;


D.

Етап активного застосування кількісних методів як важливих напрямів менеджменту.


E.

Етап формування системних та ситуаційних підходів.


13.

Вкажіть, який із перелічених нижче етапів еволюції менеджменту, як наукової дисципліни пов’язаний із виникненням на підприємствах проблем перевиробництва, що викликані небезпечним попитом:


A.

Етап розвитку науки про управління людьми в процесі виробництва;


B.

Етап формування управлінських механізмів на засадах розвитку людських стосунків;


C. *

Етап побудови системи управління, орієнтованих на ринок;


D.

Етап активного застосування кількісних методів як важливих напрямів менеджменту.


E.

Етап формування системних та ситуаційних підходів.

14.

Вкажіть, який із перелічених нижче етапів еволюції менеджменту, як наукової дисципліни розглядає організацію як систему, діяльність якої постійно залежить від змінного набору обставин?:


A.

Етап розвитку науки про управління людьми в процесі виробництва;


B.

Етап формування управлінських механізмів на засадах розвитку людських стосунків;


C.

Етап побудови системи управління, орієнтованих на ринок;


D.

Етап активного застосування кількісних методів як важливих напрямів менеджменту.


E. *

Етап формування системних та ситуаційних підходів.


15.

Вкажіть, які із перелічених посад не відноситься до інституційного рівня?:


A.

Голова ради підприємств;


B.

Директор фармацевтичної фабрики;


C.

Заступник генерального директора;


D.

Заступник директора фармацевтичної фабрики;


E. *

Завідувач аптечного складу.


16.

Вкажіть, які із перелічених посад не відноситься до технічного рівня?:


A.

Майстер фармацевтичної фабрики;


B.

Завідувач відділу аптеки;


C.

Старший провізор;


D.

Завідувач відділом отрут аптечного складу;


E. *

Завідувач ЦРА;


17.

Вкажіть, які із перелічених посад не відноситься до управлінського рівня?:


A.

Завідувач відділу обласного фармацевтичного об’єднання;


B.

Завідувач аптечного складу;


C.

Заступник завідувача аптечного складу;


D.

Завідувач ЦРА


E. *

Завідувач аптечним відділом.


18.

Вказати, для якої із зарубіжних моделей керування характерно включення в систему керування персоналом трудової ротації або посад?


A. *

Японської


B.

Американської


C.

Англійської


D.

Української


E.

Польської


19.

Вказати, якому із зарубіжних механізмів керування виробництвом відповідає принцип «гармонія - понад усе»:


A. *

Японському


B.

Американському


C.

Німецькому


D.

Українському


E.

Польському


20.

Горизонтальний розподіл праці виникає внаслідок:


A.

Опрацювання загальної політики організації;


B.

Здійснення стратегічного керівництва;


C.

Координації управлінської праці;


D. *

Призначення конкретних менеджерів для керівництва підрозділами;


E.

Розподілу обов’язків та повноважень, вибір технології.


21.

До принципів менеджменту не відноситься:

A.

Активізація;


B.

Економічність;


C.

Урахування потреб та інтересів;


D.

Системність;


E. *

Відповідальність.


22.

До принципів менеджменту не відноситься:


A.

Єдиновладдя;


B.

Економічність;


C.

Урахування потреб та інтересів;


D.

Системність;


E. *

Відповідальність.


23.

Еволюція менеджменту як наукової дисципліни пройшла у кілька етапів, а саме:


A.

4 етапи;


B.

5 етапів;


C. *

6 етапів;


D.

7 етапів;


E.

8 етапів.


24.

Керівники якого рівня в організації зайняті розробкою довготермінових і перспективних планів, формування мети.


A. *

Інституційного


B.

Управлінського


C.

Нижнього

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка