Навчання грамотиСкачати 272.18 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір272.18 Kb.
НАВЧАННЯ ГРАМОТИ№п/п

Тема уроку

Дата
Добукварний період
1

Розвиток артикуляційно-вимовних умінь. Словниково-логічні вправи. Бесіда «Державні символи України». Презентація «Букваря». Урок-презентація
2

Письмове приладдя. Правила сидіння за партою. Ознайомлення із зошитом для письма (прописи № 1, №. 2). Урок-нрезентація
3

Практичне ознайомлення з поняттями слово, ре­чення. Бесіда на тему «Літні розваги». Спосіб умовного позначення речень. Урок-змагання «Ря­тівники»
4

Види ліній. Правила користування зошитом, руч­кою, олівцем. Правила сидіння за партою. Обве­дення по контуру
5

Закріплення знань про речення. Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Ріпка». Слухання і розповідь казки. Коротка і повна від­повіді на запитання. Складання речень заданої будови
6

Сітка зошита, робочий рядок. Письмо горизон­тальних прямих довгих та коротких ліній
7

Розширення уявлень учнів про слово та речення. Ознайомлення зі словами — назвами дій. Бесіда «Режим дня». Робота з ілюстрацією «На уроці»
8

Робочий рядок, його складові частини. Письмо коротких та довгих похилих ліній. Розвиток зв'язного мовлення. Мовленнєві форми приві­тання і прощання
9

Ознайомлення зі словами, що називають ознаки предметів. Логічні вправи для вміння відповідати на запитання хто це? що це?. Розподіл предметів на групи. Урок-КВК
10

Робочий рядок, його складові частини. Письмо похилих ліній
11

Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади. Робота з дитячою книжкою. Т. Коломієць «Наймилініе слово». Слухання і роз­повідь вірша. Інтонування речень
12

Урок-фантазія «У гості до Осені». Письмо прямих паличок із заокругленням знизу
13

Поняття про наголос. Наголошений склад. Озна­йомлення з трискладовим словом
14

Письмо малих дугоподібних ліній
15

Мовні і немовні звуки. Органи мовлення
16

Сітка зошита. Письмо прямих паличок із заокругленням знизу і зверху
17

Уявлення про голосні та приголосні звуки. Позна­чення цих звуків умовними знаками (фішками)
18

Робочий рядок та його складові частини. Письмо коротких паличок із заокругленнями зверху і знизу
19

Формування у дітей початкових навичок звуко­вого аналізу. Моделювання односкладових слів. Робота з дитячою книжкою. «Загадки на згадку»
20

Підготовка до написання букв. Письмо малих та великих півовалів. Урок-казка
21

Тверді та м'які приголосні звуки. Умовне позна­чення твердих і м'яких приголосних
22

Підготовка до написання букв. Письмо малих овалів
23

Звуковий аналіз вимовлених слів
24

Підготовка до написання букв. Письмо петлепо-дібних елементів у напрямку «вгору-вниз» (і-раз) та у напрямку «вниз-вгору» (раз-і)
25

Повний звуковий аналіз слів. Урок-гра «Поле чу­дес»
26

Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв
27

Перевірка знань і вмінь учнів. Робота з дитячою книжкою. 1. Малкович «Отакий роззява!»
28

Підсумковий урок добукварного періоду. Перевірна роботаБукварний період
29

Звук [а]. Позначення його буквами А, а
ЗО

Письмо рядкової букви а. Розвиток зв'язного мов­лення. Улюблені герої казок і мультфільмів
31

Звук [у]. Позначення його буквами У, у
32

Письмо рядкової букви у
33

Звук [о]. Позначення його буквами О, о
34

Письмо рядкової та великої букви о, 0
35

Закріплення знань про звукові значення вивче­них букв. Робота з дитячою книжкою. «Щедра осінь» (збірка віршів)
36

Звук [и]. Позначення його буквою и
37

Письмо рядкової букви и. Розвиток зв'язного мов­лення. Формування поняття про мовлення як за­сіб впливу на поведінку людей
38

Звук [м|. Позначення його буквами М, м («ем»). Перехід до читання прямих складів типу злиття ПГ
39

Письмо рядкової букви м («ем»), складів із нею, слова «мама»
40

Закріплення знань про звукові значення вивче­них букв
41

Письмо великої букви М («ем»), складів, слів із нею
42

Звуко-буквений аналіз слів. Робота з дитячою книжкою. 10. Т. Ярмши «Зайчаткова казочка»
43

Звук [і]. Позначення його буквами /, і
44

Письмо рядкової букви і, складів із нею. Письмо великої букви / ,
45

Звуки [н], [н']. Позначення їх буквами Н, Н («еп»). Розвиток уміння читати склади, слова і речення з буквою II («єн»)
46

Письмо рядкової літери ч («єн»), складів, слів із нею. Письмо великої літери // («єн»)
47

Звук [в]. Позначення його буквами В, в («ве»)
48

Письмо рядкової букви в («ве»), складів, слів із нею
49

Письмо великої букви В («ве») у поєднані з ін­шими буквами. Розвиток зв'язного мовлення. Складання розповіді за малюнком
50

Звуки [л], |л']. Позначення їх буквами Л, л («ел»)
51

Письмо рядкової букви л («ел»). Складовий дик­тант •
52

Закріплення знань про звукові значення букви л «ел»
53

Письмо великої літери Л («ел»)
54

Звуки [с], |с']. Позначення їх буквами С, с («ес»)
55

Письмо рядкової букви с («ес»), складів та слів із нею
56

Закріплення знань про вивчені букви
57

Закріплення знань про звуки [с], [с']
58

Письмо великої букви С («ес»), складів та слів із нею
59

Звук [к]. Позначення його буквами К, к
60

Письмо рядкової букви к («ка»), складів та слів із нею
61

Закріплення знань про букви К, к («ка»), їх зву­кове значення. Ознайомлення з рукописним шрифтом
62

Письмо великої букви К («ка»), складів, слів із нею
63

Письмо слів і складів з вивченими буквами
64

Звук [ц]. Позначення його буквами П, п («пе»)
65

Письмо рядкової букви п («пе»), складів та слів із нею
66

Закріплення знань про букви П, п («пе»), їх зву­кове значення
67

Велика буква П («не»). Написання імен з великої літери
68

Звуки [р], [р']. Позначення їх буквами Р, р («ер»)
69

Письмо рядкової букви р («ер»), складів та слів із нею
70

Повторення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою. М. Стеценко «Гіркий апельсин»
71

Закріплення знань про звукові значення букви р («ер»)
72

Письмо великої букви Р («ер»). Списування з дру­кованого шрифту
73

Звуки [т], [т']. Позначення їх буквами Т, т («те»)
74

Письмо рядкової букви т («те»), складів та слів із нею
75

Закріплення знань про букви Т, пі («те»), їх зву­кове значення. Робота з дитячою книжкою. О. Кізим «Маленька читаночка»
76

Письмо великої букви Т («те»)
77

Повторення та закріплення знань про вивчені букви. Читання тексту «Котик і Півник»
78

Звук [е]. Позначення його літерами Е, е
79

Письмо рядкової літери е, складів та слів із нею
80

Закріплення знань про звук [є]; букви Е, е
81

Письмо великої букви Е. Закріплення правопису великих букв
82

Звуки [Х|, [д']- Позначення їх буквами Д, д («де»). Робота з дитячою книжкою. В. А. Симонеико «По­дорож у країну Навпаки»
83

Письмо рядкової букви д («де»)
84

Письмо великої літери Д («де»). Поєднання бук­ви д («де») з іншими буквами. Розвиток зв'язного мовлення. Опис дятла
85

Продовження засвоєння звуків [д], [д'], букв Д, д («де»)
86

Повторення вивчених букв. Закріплення вміння писати вивчені букви. Розвиток зв'язного мов­лення
87

Закріплення знань про букви Д, д («де»), звуки [д], [д']
88

Закріплення знань учнів про вивчені букви. Спи­сування з друкованого тексту
89

Звуки [з], [з']. Позначення їх буквами 3, з («зе»)
90

Письмо рядкової букви з («зе»), складів та слів із нею
91

Письмо великої букви 3 («зе»). Письмо слів із про­пущеними літерами
92

Буква ь (м'який знак). Позначення ним м'якості приголосних
93

М'який знак. Написання ь (м'якого знака) у кінці слів
94

Закріплення знань про букву ь (м'який знак)
95

М'який знак. Написання ь (м'якого знака) у кінці слів. Написання під диктовку слів з м'яким зна­ком у різних позиціях
96

Закріплення знань про вживання м'якого знака на письмі. Робота з дитячою книжкою. Російська народна казка «Лисиця та заєць»
97

Буквосполучення ьо. Написання складів і слів із буквосполученням ьо. Урок-нодорож
98

Письмо вивчених букв, слів із вивченими літе­рами, речень за аналогією. Творчі вправи
99

Звук [б]. Позначення його буквами Б, б («бе»). Урок-гра
100

Письмо рядкової букви б («бе»), складів, слів із нею. Розвиток зв'язного мовлення. Складання усної розповіді за малюнком. Урок-гра
101

Повторення вивченого про букви Б, б та звук [б]. Формування навичок читання на основі тексту «Білки»
102

Письмо великої букви Б («бе»), складів, слів із нею
103

Звук [г]. Позначення його буквами Г, г («ге»)
104

Письмо рядкової букви г («ге»)
105

Закріплення вміння писати вивчені букви
106

Закріплення знань про звук [г], букви Г, г («ге»)
107

Письмо великої і рядкової літери Г, г
108

Звук [ґ]. Позначення його буквами Ґ, ґ («ґе»)
109

Письмо рядкової букви ґ («ґе»), складів та слів із нею
110

Закріплення знань про звукові значення букв Г, г та Ґ, ґ . Урок-інсценізація
111

Письмо великої букви Ґ («ґе»), складів та слів із нею
112

Письмо рядкових і великих букв Г,гт& І, ґ , скла­дів та слів із ними. Списування з друкованого тексту
113

Звук |ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че»)
114

Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею. Розвиток зв'язного мовлення. Закріплення вивченого про емоційне забарвлення голосу
115

Закріплення знань про звук [ч], букви Ч, ч («че»). Робота над текстом «На полонині»
116

Письмо великої та рядкової бук» Ч, ч («че»), скла­дів слів із ними
117

Звук [й]. Позначення його буквами Й, й («йот»)
118

Письмо рядкової букви й («йот»), складів, слів із нею. Письмо великої букви Й («йот»), буквосполу-чень йо. Розвиток зв'язного мовлення
119

Закріплення знань про букви Й, й («йот»), звук |й]. Формування навичок читання на основі діалогу. Робота з дитячою книжкою. 0. Кізи.м «Маленька читаночка»
120

Звук [х]. Позначення його буквами X, х («ха»)
121

Письмо рядкової букви х («ха»), складів, слів із нею
122

Закріплення знань про букви X, х («ха»), звук [х]
123

Письмо великої букви X («ха»). Письмо слів з ве­ликою буквою X («ха»)
124

Букви Я, я. Позначення буквою я звуків [йа] та м'якості попереднього приголосного. Урок-гра «Поле чудес»
125

Письмо рядкової букви я, складів, слів із нею
126

Письмо великої букви Я, складів, слів із нею
127

Закріплення знань про букви Я, я. Робота з дитя­чою книжкою. «Я і моя сім'я»
128

Письмо букви я у поєднанні з буквами, що позна­чають приголосні звуки
129

Звук [ж]. Позначення його буквами Ж, ж («лсе»)
130

Письмо рядкової букви ж («же»), складів, слів із нею
131

Закріплення знань про звук [ж], букви Ж, ж («же»). Опрацювання народної казки «Лисиця та Журавель». Урок-гра
132

Закріплення навичок письма букви ж («же»), слів, речень. Урок-ярмарок
133

Закріплення знань про роль букви я в українській мові. Читання тексту «Світло маяка»
134

Звук [ш]. Позначення його буквами ПІ, ш («та»). Робота з дитячою книжкою. Вірш В. Лучука «Рушник». Урок-гра (урок-майстерня)
135

Письмо рядкової букви ш («ша»), складів, слів із нею. Урок-подорОж
136

Закріплення знань про звукове значення букви ш «ша». Перевірка навичок читання. Урок-турнір
137

Письмо великої букви ПІ («ша»), складів і слів із нею
138

Звукосполучення [йі]. Позначення його буквами І, ї
139

Письмо рядкової букви ї, буквосполучень, слів із нею.
140

Письмо великої букви ї, буквосполучень, слів із нею
141

Звуки [ц], [ц'1. Позначення їх буквами Ц, ц («це»)
142

Письмо рядкової букви ц («це»), складів, слів із нею
143

Закріплення знань про звукові значення букв Ц, ц («це»). Опрацювання тексту «Циркова залізниця». Урок-подорож
144

Письмо великої бук ви Ц («це»), складів, слів із нею. Письмо речень
145

Звукосполучення [йу]. Позначення його буквами ІО, ю. Робота з дитячою книжкою. Урок-гра «3 якої це казки?» (за сторінками прочитаних казок)
146

Письмо рядкової букви ю, буквосполучень, скла­дів, слів із нею. Розвиток зв'язного мовлення. Роз­мова по телефону
147

Закріплення знань про звукове значення букв Ю, ю на початку складу
148

Буква ю для позначення звука [у] та м'якості по­переднього приголосного
149

Письмо великої букви Ю, буквосполучень, скла­дів, слів із нею. Письмо під диктовку буквосполу­чень, слів, речень
150

Звукосполучення |ие]. Позначення його буквами Є, є
151

Письмо рядкової букви є, складів, слів із нею
152

Закріплення знань про звукове значення букв Є, є на початку складу, у складі з м'яким приголосним звуком. Опрацювання тексту «Морозів малюнок». Урок-гра «Поле чудес»
153

Письмо великої букви Є, складів, слів із нею. На­писання слів з великої букви
154

Письмо букви є у сполученні з приголосними бук­вами, у словах, словосполученнях. Списування з рукописного і друкованого тексту
155

Звукосполучення [шч]. Позначення його буквами Щ, щ («ща»)
156

Письмо рядкової букви щ («ща»), буквосполучень, слів із нею
157

Закріплення знань про букви Щ, щ, їх звукові значення. Опрацювання тексту «Наша Батьків­щина». Робота з дитячою книжкою «Моя Батьків­щина — Україна»
158

Письмо великої букви Щ, складів, слів із нею. Ро­бота з діалогами
159

Звуки [ф], [ф']. Позначення їх буквами Ф, ф («еф»)
160

Письмо рядкової букви ф («еф»), складів, слів із нею. Письмо великої букви Ф («еф»), складів, слів із нею
161

Закріплення знань про звукове значення букви ф
162

Звуки [дз], [дз']. Позначення їх буквосполучен-нями Дз, дз
163

Письмо буквосполучення дз. Звуко-буквене зі­ставлення слів. Розвиток зв'язного мовлення. Текст
164

Звук [дж]. Позначення його буквосполученнями Дж, дж
165

Письмо буквосполучення дж. Звуко-буквений аналіз слів
166

Звук [дж]. Позначення його буквосполученнями Дж, дж
167

Закріплення навичок письма слів з буквосполу-ченням дж. Розвиток мовлення. Закріплення знань про текст. Усний переказ
168

Закріплення знань про вивчені букви та звуки. Списування з друкованого тексту
169

Апостроф. Графічна роль апострофа в українській мові
170

Письмо слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів з апострофом
171

Закріпленні! вимови слів з апострофом. Робота над прислів'ям
172

Письмо слів з апострофом. Коментоване письмо. Списування з друкованого шрифту
173

Удосконалення навичок читання тексту. Ознайом­лення з творчістю українського поета Т. Г. Шев­ченка
174

Списування рукописних великих і малих літер українського алфавіту в зошит без друкованої основи. Навчальний диктант
175

Ознайомлення з творчістю українського письмен­ника І. Я. Франка. Опрацювання уривка казки «Ріпка»
176

Леся Українка — видатна українська поетеса
177

Виконання творчих письмових вправ. Спису­вання прислів'їв. Складання і записування слів зі складів: ґу-, -нок, -дзик, ґа-, -ка, ду-, біл-, -бок
178

М. Коцюбинський. Казка «Про двох цапків та двох кізочок»
179

Виконання творчих завдань
180

Підсумковий урок букварного періоду
181

Наша мова. Робота з дитячою книжкою. І. Січовик «Допиши віршика»
182

Наша мова
183

Подорожуємо просторами України
184

Подорожуємо просторами України
185

Слова ввічливості
186

Слова ввічливості
187

«Весна у синій хустинці»
188

Алфавіт. Звуки мовлення. Букви
189

Діалог. «Підсніжник» (за Б. Вовком)
190

Голосні звуки. Наголос. Склад. Інтегрований урок природознавства та навчання грамоти. Урок-гра «Поле чудес»
191

Перевірка навичок читання та розвитку мовлення
192

Приголосні звуки
193

«Веселий настрій». Робота з дитячою книжкою. Смішинки. Інсценування смішинок
194

Буква ю
195

Закріплення знань про звукові значення

букв Ю, ю. Робота над текстом «Десять робітників»


196

Письмо під диктовку складів, слів, речень з ви­вченими буквами. Урок-мандрівка «Зоряний час»
197

«У світі тварин»
198

Буква я
199

«Маленькі пуховички»
200

Буква є
201

«Кругленькі, мов клубочки»
202

Виконання творчих письмових вправ
203

Закріплення знань про букви /, ї. Опрацювання тексту «На екскурсії». Урок-подорож
204

Буква ї
205

«Сонечко за всіма ходить»
206

Букви я, ю, є, ї
207

«Від чого розквітла ромашка»
208

Букви г («ге»), ґ («ґе»)
209

«Якого кольору земля?». Робота з дитячою книн<-кою. Ознайомлення з дитячим журналом «Пі-знайко»
210

Складаємо розповідь
211

«Дощ іде, пиріщить»
212

Буква Щ («ща»). Урок-гра «Поле чудес»
213

«Джмелик веселий»
214

Вимова звуків [дз], [дз'], [дж]; написання букво-сполучень дз, дж
215

Закріплення знань про звукове значення букв ІЦ, щ («ща»). Розвиток артикуляційно-вимовних умінь. Словниково-логічні вправи. Презентація «Тематичного словника школяра» К. О Прищепи та В. Г. Лук'яненка
216

Виконання творчих завдань
217

«Кольорові вірші»
218

Буква ь (м'який знак). Урок-гра «Що? Де? Коли?»
219

Запам'ятай правило. Пригоди м'якого знака. Робота з дитячою книжкою. «Троє кошенят» (за Д. Біссетом)
220

Перенос слів із буквою ь (м'який знак)
221

«Розповідається про...»
222

Буква ь (м'який знак). Розвиток зв'язного мов­лення. Складання розповіді за опорними словами. Урок-ярмарок
223

«Наші зелені друзі»
224

Апостроф. Урок-подорож «Морська регата»
225

«Морквасолодка...». Урок-гра «Поле чудес»
226

Описуємо предмет. Урок-інсценізація
227

Персонаж твору. Робота з дитячою книжкою. Казка «Як мишеня зупиняло час»
228

Хто? Що? Урок-иодорож до чарівного лісу
229

«Цікава пригода»
230

Слова — назви предметів
231

Загадки
232

Який? Яка? Яке? Які?
233

Загадки пригадаємо, нові прочитаємо. Урок-подорож
234

Що робить? Розвиток зв'язного мовлення
235

Прислухайся до мови природи. Підсумковий урок. Урок-вікторина
236

Слова, протилежні за значенням
237238239

Свято Букваря
240

Підсумковий урок. Урок-подорож океаном Знань

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка