Навчання грамоти (читання + письмо)Скачати 137.14 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір137.14 Kb.
1 клас , І семестр

НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (читання + письмо)

4 год на тиждень читання + 4 год письмо

Підручник «Буквар», М.С.Вашуленко, Н.Ф.Скрипченко. 2004 р.Зміст уроків

Дата проведення

Примітки

1.

Добукварний період . Здрастуй , школо !Знайомство з букварем . ст..31.09
1.

Ознайомлення з письмовим приладдям. Правила користування зошитом, ручкою, олівцем. Правила посадки під час письма. Обведення малюнків, розфарбовування їх. Ст..1

1.09
2.

Практичне ознайомлення зі словом , реченням. Спосіб умовного позначення речень. Ст..4-5

Робота з дитячою книгою. Слухання казки «Вовк і семеро козенят».3.09
2.

Закріплення правил користування письмовим приладдям . бесіда за малюнком . виділення з мовлення слів , речень. Розфарбовування малюнка. Звернення уваги на рухи пальців, кисті. РЗМ складання речень заданої будови. Ст..2

3.09
3.

Закріплення знань про речення . слухання і розповідь казки. Уявлення про діалог ( без термінів). Складання речень за заданою графічною моделлю. Ст..6-7


6.09
3.

Чітке промовляння назв предметів , які зображені . Обведення , домальовування , розфарбовування.

Приділяється увага відтворенню колових і прямих рухів пальців. Ознайомлення з основним рядком сітки зошита ( верхньою , нижньою рядковими лініями).

6.09
4.

Розширення уявлення дітей про слово та речення . ознайомлення зі словами – ознаками предметів та словами , що означають дії. Ст.. 8-9


7.09
4.

Складання речень за малюнками. Розфарбовування малюнків. Закріплення уміння писати в рядку. Зображення прямих , похилих ліній у рядку РЗМ . Мовленнєві форми привітання та прощання. ст..3


7.09
5.

Логічні вправи за питаннями хто це ? що це? Розподіл предметів за семантичними групами( тварини , посуд , овочі, одяг тощо ).

С т 10-11
8.09
5.

Робочий рядок та його складові частини. Ознайомлення з міжрядковою ( допоміжною) лінією сітки зошита. Обведення та розфарбовування малюнків . письмо похилих ліній. Ст..4


8.09
6.

Ознайомлення учнів зі складом . Поділ слів на склади . ст.. 12

Робота з дитячою книгою. Казка «Ріпка»


10.09
6.

Закріплення уміння писати у рядку з міжрядковою лінією. Звертати увагу дітей на місце початку письма будь – якого елемента . розфарбовування малюнків. Хвилеподібні лінії. Зображення малих і великих дугоподібних ліній. Ст..5

10.09
7.

Поняття про наголос . Склад, який сильніше вимовляється – наголошений склад. Ознайомлення з трискладовим словом. . Ст..13


13.09
7.

Похила лінія сітки зошита. Ознайомлення з похилим положенням під час письма у рядках . зображення прямих похилих ліній із заокругленням вгорі і внизу . Відпрацьовувати чіткість рухів пальців згори вниз і навпаки. Виконання завдання до малюнка. СТ.6

РЗМ. Формування поняття про мовлення і спілкування.

13.09
8.

Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Основні мовленнєві органи. Ст..14

14.09
8.

Сітка зошита. Ознайомлення з основним рядком. Повторення правил письма. Письмо похилих ліній із заокругленням вгорі і внизу. письмо великих півовалів. ст..7

14.09
9.

Голосні та приголосні звуки, їхнє умовне позначення знаками. Ст..15

15.09
9.

Робочий рядок та його складові частини. Написання коротких паличок із заокругленням вгорі і внизу. Підготовчі вправи до написання букв . Безвідривне поєднання елементів. Ст..8


15.09
10.

Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів. Моделювання звукової структури слів. Ст..16

Робота з дитячою книгою.Загадки.


17.09
10.

Міжрядкова лінія.Письмо малих і великих півовалів. Розфарбовування малюнків.

Ст..9


17.09
11.

Уявлення про тверді та м’які приголосні , їхнє умовне позначення. Ст.. 17.

20.09
11.

Закріплення вміння учнів зображувати овали. Порівняння елементів з малюнками. Підготовчі вправи до написання букв. Штриховка малюнків за зразком. Ст..10

РЗМ. Закріплення знань про форми спілкування засобами мовлення.

20.09
12.

Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. Повний звуковий аналіз мовлених слів. Ст..18


21.09
12.

Зображення петле подібних елементів у напрямку «вгору – вниз» (і- раз). Безвідривне поєднання петель з прямими лініями. Ст..11

21.09
13.

Закріплення вмінь виконувати мовний аналіз речень, повний звуковий аналіз слів. Підсумковий , узагальнюючий урок. Ст..19

22.09
13.

Зображення петле подібних елементів у напрямку «вниз – вгору»

( раз - і). Письмо елементів букв. Підсумковий урок.
22.09
14.

Перевірка знань і вмінь учнів.

Робота з дитячою книжкою. Казка «Вовк і семеро козенят».


24.09
14.

Підсумковий урок добукварного періоду. Перевірна робота.24.09
15.

Букварний період.

Звук [ а], позначення його буквами а, А. ст.20-2127.09
15.

Написання рядкової букви «а». ст..13

РЗМ . Улюблені герої казок і мультфільмів.

27.09
16.

Звук [у]. Позначення його буквами у , У. ст..22-23


28.09
16.

Написання рядкової буки «у». ст..1428.09
17.

Звук [о]. позначення його буквами о ,О. ст..24- 25

29.09

17.

Письмо рядкової букви «о». ст..15

29.09

18.

Закріплення знань про звукові значення вивчених букв.

Робота з дитячою книгою. Г.Бойко. « Веселинки ».

1.10
18.

Письмо великої букви «О». Увага привертається до ширини написання букви, початку письма букви. Ст..16

1.10
19.

Звук [и]. Позначення його буквою «и». ст..26 - 27

4.10

19.

Письмо рядкової букви «и». ст..17

РЗМ. Формування поняття про мовлення , як засіб впливу на поведінку дітей , людей.

4.10
20.

Звук [м]. позначення його буквами м , М . Перехід до читання прямих складів типу злиття ПГ. Ст.. 28-29

5.10
20.

Письмо рядкової букви «м», складів , слів з нею, слова «мама». Ст..18


5.10
21.


Закріплення знань про звукові значення вивчених букв.

6.10
21.

Письмо великої букви «М», складів, слів з нею, та речення. Увага приділяється вигнутому письму першого елемента, паралельності другого і третього. Ст..19.

6.10
22.

Звук [і]. позначення його буквами «і», «І». Звук [і] в ролі окремого слова. Ст. 30-31

Робота з дитячою книгою. «Забавлянки» - збірка.


8.10
22.

Письмо рядкової букви «і», складів , слів з нею. Відривне поєднання складу ім., іу. Робота зі схемами. Ст..20


8.10
23.

Звук [і] як окреме слово. Утворення й аналіз слів з буквою «і».


11.10
23.

Письмо великої букви «І». увага приділяється заокругленню елемента вліво. Ст..21

РЗМ. Складання розповіді за малюнком у зошиті.


11.10
24.

Звуки [н],[н’]. буква «ен». Ст.. 3212.10
24.

Написання рядкової літери «ен», складів. Слів з нею.

Підготовчі графічні вправи до письма. Аналіз складових елементів літери. Ст..22
12.10
25.

Закріплення знань про звукові значення букви «ен». Розвиток уміння читати слова і речення з буквою . ст..33. Супутник.


13.10
25.

Письмо великої літери Н . Підготовчі графічні вправи. Увага до петлі літери Н: не розтягувати початок її письма.

Вживання великої літери на початку речення. Вживання розділових знаків у кінці речення. Письмо складів, слів, речень. Ст..2313.10
26.

Звук [в], буква в «ве». Ст.. 34-35

Робота з дитячою книгою. В.Сухомлинський. Лисенятко – першокласник.

15.10
26.

Письмо рядкової букви в. Підготовчі графічні вправи. Увага до зображення петельного елемента: під час письма не відхилятись різко праворуч . Письмо у поєднанні вв . Письмо закритої і відкритої букв в. письмо слів. Ст..24

15.10
27.

Закріплення знань про букву «в». Розвиток вміння читати текст.

Ст..36-37 , супутник18.10
27.

Письмо рядкової букви «в» в словах і реченнях. Ст..25

РЗМ. Складання розповіді за малюнком.

18.10
28.

Звуки [ л], [л’] , буква «ел». ст. 38-39


19.10
28.

Письмо рядкової букви «ел». Підготовчі графічні вправи. Письмо складів і слів з буквою. Складовий диктант. Ст..26

19.10
29.

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою «ел». Вправи на доповнення незавершених речень.Ст..40-41 Супутник.

Перевірка техніки читання.20.10
29.

Письмо великої букви Л. письмо складів , слів і речення з великою та малою буквою Лл. Ст..27

20.10
30.

Закріплення вивчених букв

. Робота з дитячою книгою. Дитячі ігри. Збірка «Котилася торба з великого горба». Супутник.22.10
30.

Письмо великої букви А. Складання речень за малюнками.

Ст..28


К А Н І К У Л И

22.10
31.

Звуки [с ], [с ‘]. Буква «ес». Ст. 42-43

1.11

31.

Письмо рядковиї букви «ес». Увага приділяється початку написання літери. Письмо слів з буквою «ес». Ст..29

РЗМ Мова казок.

1.11
32.

Закріплення літери с на букварних текстах «Мама і сини», «Ліс». Ст. 44-45

2.11
32.

Письмо великої літери С. Увага привертається до ширини букви С . письмо слів та речень з буквою. Ст..30


2.11
33.


Звук [к ], буква «ка». Ст..46-47

3.11
33.

Письмо рядкової літери «ка». Підготовчі графічні вправи. Аналіз складових елементів. Порівняння з вивченими буквами. Верхнє, середнє, нижнє поєднання літери «ка» з іншими . письмо складів , слів. Ст..31

3.11
34.

Закріплення літери «ка». Ст..48-49

Робота з дитячою книгою. В.Сухомлинський. Дві сторінки книги.


5.11
34.

Письмо рядкової букви «ка». Письмо складів , слів. Ст..325.11
35.

Підсумковий урок. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів. Заучування скоромовок зі слів учителя.Закріплення знань про звукові значення вивчених букв. Супутник.

8.11
35.

Письмо слів і речень з вивченими буквами. Ст .33

РЗМ Закріплення поняття про мову казок.

8.11
36.

Звук [п], буква «пе». Практичне ознайомлення з анаграмами. Розвиток комбінаторних умінь з вивченими буквами. Ст.. 50-51

9.11
36.

Письмо рядкової букви «пе», складів, слів з нею. Підготовчі графічні вправи. Увага приділяється письму другого елемента: в ньому виділяється пряма частина . Письмо слів та речень. Ст.. 34

9.11
37.

Закріплення знань про букву «пе». Супутник.

10.11
37.

Письмо великої літери «пе». Збереження під час письма паралельності елементів. Ст..35

10.11
38.

Повторення вивчених букв. Ст.. 52-53

Робота з дитячою книгою. М. Стеценко. Гіркий апельсин.

12.11
38.

Письмо слів з вивченими буквами. Ст.. 36.

Списування з друкованого тексту.

12.11

39.

Звуки [р ], [р’], позначення їх буквою «ер». Розвиток артикуляційно –вимовних умінь учнів. Виконання словниково – логічних вправ. Ст..54-55

15.11
39.

Письмо рядкової букви «ер». Увага паралельності елементів , невеликому відведенні вправо руки під час початку письма другого елемента. Письмо слів. Ст..37

РЗМ. Розширення уявлення про лічилки.

15.11
40.

Закріплення знань про звукові значення букви «ер». Ст.. 56-57

16.11

40.

Повторення письма вивчених букв . Письмо під диктовку складів , слів. Ст.. 38

16.11
41.

Звуки [т ], [т’] ,буква «те». Розвиток мовлення . Практичне ознайомлення зі словами – омонімами ( котики, лисички).

17.11
41.

Письмо рядкової букви «те». Підготовчі графічні вправи. Увага приділяється невеликому відведенню руки праворуч під час початку письма другого і третього елементів букви, паралельності елементів. Письмо складів, слів. Ст.. 39

17.11
42.


Закріплення вмінь читати слова з буквою «те». Супутник .

Робота з дитячою книгою. Н. Забіла . Ясоччина книжка.

19.11
42.

Письмо великої букви «те». Підготовчі графічні вправи. Увага приділяється однаковій відстані між елементами. Письмо слів з великою буквою Т. ст..40

19.11
43.

Підсумковий урок на опрацювання вивчених літер. Діалогічне читання і розповідь казки «Котик і Півник». Ст..60-61

22.11
43.

Списування з друкованого тексту. Письмо слів і речень з вивченими буквами. Зошит

РЗМ. Вправляння у самостійному складанні лічилок.

22.11
44.

Звук [е ], буква Е е. Ст.. 62-63.

23.11
44.

Письмо рядкової букви «е». Увага до ширини петлі букви. Письмо буки «е» у словах і реченнях. Ст..41

23.11
45.

Закріплення знань і вмінь , пов’язаних з голосними звуками та вивченими відповідними буквами. Розповіді дітей про села , в яких їм довелося побувати. Ст..64-65


24.11
45.

Письмо великої букви Е. підготовчі графічні вправи. Увага привертається до пропорційності верхнього і нижнього елементів, письмо речень. Ст..42


24.11
46.

Звуки [д],[д’], буква д («де»). Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д],[д’] у зіставленні з [т],[т’].

Ст.66 – 67Робота з дитячою книгою. Г.Бойко. Смішинки – веселинки.

26.11
46.

Письмо рядкової букви д . підготовчі графічні вправи. Письмо слів та речень з буквою д . ст.. 43

26.11
47.

Закріплення звуків [д],[д’], букви д . Розповіді дітей про свої спостереження та участь у садінні дерев. Ст..68-69

29.11
47.

Поєднання букви д з іншими буквами.

РЗМ. Початкове поняття про письмове і усне висловлювання . ст.44

29.11
48.

Закріплення звуків [д],[д’], букви д.

Супутник.
30.11
48.

Закріплення знань про письмо вивчених букв , та поєднання їхніх елементів. Списування слів та речень з друкованого тексту.

30.11
49.

Звуки [з], [з’], буква з («зе»). Відпрацьовування літературної вимови слів з виучуваними буквами( віз , казка , слизько).

Ст.70-7101.12
49.

Письмо рядкової букви з . Підготовчі графічні вправи. Увага до ширини другого елемента. Порівняння з буквами , у яких є петлі. ст.45

01.12
50.

Перевірка основних якостей читацької навички – усвідомленості, правильності , виразності , а також швидкості , наближеної до повільної зв’язної розповіді.

03.12
50.

Письмо великої букви З . Підготовчі графічні вправи. Порівняння форми літер З і Е . Дотримання пропорційності верхнього і нижнього елементів. Письмо складів , слів.

03.12
51.

Закріплення вивченого. Бесіда «Свійські і дикі тварини». Розповіді «Що я бачив у зоопарку». Ст..72-73

Робота з дитячою книгою. П. Воронько «Помогай».

06.12
51.

Письмо слів і речень з вивченими буквами.

РЗМ. Перевага грамотної людини над неграмотною. Ст..47
06.12
52.

Буква ь ( мякий знак). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему «Що дає нам льон?». Ст..74

07.12
52.

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами . Увага до поєднувальної лінії у сполученні ьо : поєднувальна лінія розташовується у верхній половині рядка . письмо слів. Зош № 2 , ст..1

07.12
53.

Закріплення вмінь і навичок читання з буквою ь . Вправляння у порівняльному звуко- буквеному аналізі слів з м’якими приголосними в кінці слова і складу . Інтонаційне читання речень, різних за метою висловлювання в текстах. Ст..75 . супутник


08.12
53.

Письмо слів та речень з вивченими буквами.

Письмо під диктування. Ст.. 2
08.12
54.

Закріплення вмінь і навичок читання слів з буквою ь . супутник

Робота з дитячою книгою. М.Сингаївський. Маківка і перчина.


10.12
54.

Письмо буквосполучення ьо . письмо слів та складів. Ст.. 3


10.12
55.

Звук [б], буква б ( «бе»). Відпрацьовування літературної вимови слів зі звуком [б]( дуб , рибка ). Ст..76-77

13.12
55.

Письмо рядкової букви б . Підготовчі графічні вправи. Звернути увагу на зображення другого елемента. Письмо слів і речень з буквою б . ст..4

РЗМ.Складання графічних моделей простих речень ( до 5 слів ), у тому числі зі службовими частинами мови.

13.12
56.

Підсумковий урок на відпрацьовування звука [б], літери б . Вправи на зіставлення вимови і написання слів з буквами ( звуками) б-п. ст..78-79

14.12
56.

Письмо слів і речень з буквою б . ст.514.12
57.

Закріплення вмінь і навичок читання слів з вивченими буквами. Перевірка основних якостей читацької навички – усвідомленості, правильності , виразності , а також швидкості , наближеної до повільної зв’язної розповіді. Супутник.

15.12
57.

Письмо великої букви У. Навчальний диктант.

Ст..6


15.12
58.

Звук [г], буква г ( « ге»). Засвоєння дзвінкої вимови звука [ г ] у кінці слів і складів ( біг, ріг, бігти , могти). Логічні вправи «Де живе?», «Де росте?». Ст..80-81

Робота з дитячою книгою. Українська народна казка.

17.12
58.

Письмо рядкової букви г . Приділяти увагу початку письма букви і верхньому заокругленню. Письмо слів і речень з буквою . ст.. 7

17.12
59.

Закріплення вміння читати слова і речення із звуком [г]. Супутник

20.12

59.

Письмо великої і малої букви Г, г .

РЗМ. Поширення речень іншими словами за змістом. Ст..8

20.12
60.

Звук [г], буква г ( «ге»). Засвоєння українських слів , поданих у букварі ( вимова , читання). Ст.. 82-83

21.12
60.

Письмо рядкової букви г складів , слів з нею. Ст..921.12
61.

Закріплення звуків [ г],[г]. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів . ст..84

22.12
61.

Письмо великої букви Г, складів , слів з нею. Ст..10


22.12
62.

Закріплення звуків [ г],[г]. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. . Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів . ст..85

Робота з дитячою книгою. Українська народна казка.

24.12
62.

Письмо великої букви Г, складів , слів з нею. Підготовчі графічні вправи. Порівняння великої Г з великими Л , М . Письмо слів і речень .

К А Н І К У Л И24.12

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка