Навчально-методичний посібник Модуль «Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем.»Сторінка1/11
Дата конвертації12.05.2016
Розмір1.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Модуль 1

Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища

Профілактика алкогольних та наркотичних проблемНавчально-методичний посібник

Модуль 1. «Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем.» Навчально-методичний посібник. / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Балакірєва О.М., Дивак В.В., Дмитришина Н.А., Жданова М.П., Олійник І.М., Панок В.Г., Сидяк С.В. – Київ, 2014. – 60 с.
Рецензенти:

Ягупов В. В., доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО» Інституту професійно-технічної освіти.


Ілляшенко Т. Д., провідний співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, кандидат психологічних наук.

Модуль 1. «Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем.» є частиною навчально-методичного комплекту, розробленого у рамках проекту «Розробка комплексної програми з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтована на учнів 1-11 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх закладів I - III ступенів навчання».


Посібник рекомендований для використання практичними психологами та методистами інститутів післядипломної педагогічної освіти в рамках системи підвищення кваліфікації вчителів. Навчальний модуль містить не тільки матеріал щодо технологій проведення профілактичного тренінгу, а й інформацію, яка є фундаментом для його ефективної реалізації. Якщо ви тренер, або маєте бажання ним стати, тоді зміст даного посібника допоможе вам розкрити особливості тренінгової технології, зазирнути у світ інтерактивного спілкування, побачити цікаві можливості донесення інформації до певної цільової групи та подолати складні ситуації, які обов’язково зустрінуться на вашому тренерському шляху.

ЗМІСТ


ВСТУП 4
1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ 5
1.1. Завдання профілактичного тренінгу 5
1.2. Організація та підготовка профілактичного тренінгу 6
1.3. Специфіка цільової аудиторії 8
1.4. Структура профілактичного тренінгу 13
1.5. Інтерактивні методи роботи з групою 16
Дискусія 17
Психологічні ігри та вправи 18
Ситуаційні завдання 19
Опитування 19
"Мозковий штурм» 21


Рольова гра 22


"Зворотний зв’язок» 23
Робота в малих групах 25
1.6. Складні ситуації під час тренінгу та шляхи їх подолання 26

1.7. Тренерська команда 31
1.8. Вміння та знання ефективного тренера 31
1.9. Оцінка ефективності профілактичного тренінгу 34
2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ТРЕНІНГУ «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ В

УМОВАХ ШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА» 37
3. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ 43
3.1. Вправи на знайомство 43
Вправа „Моє ім’я, як ”(5 хв.) 43

Вправа "Лови м’яч " (5 хв.) 43


Вправа „Інтерв’ю” (15 хв.) 43

Вправа "Я – це…" (20 хв.) 43

Вправа „Привітання” (5 хв.) 44

Вправа "Ми з тобою схожі тим, що " (10 хв.) 443.2. Тематичні вправи та ігри 44
Вправа «Мої сподівання» (10 хв.) 44
Вправа «Специфіка цільової групи» (20 хв.) 45

Рольова гра «Подружки» (20 хв.) 453.3. Вправи на об’єднання у групи 47
Вправа "Обери " (10 хв.) 47

Вправа "Фішка" (10 хв.) 47

Вправа "Броунівський рух" (5 хв.) 47
Вправа «Домашні тваринки» (7хв.) 48

3.4. Вправи на завершення тренінгу 48
Вправа "Подарунки" (20 хв.) 48

Вправа "Лист побажань" (20 хв.) 48

Вправа "Комплімент" (20 хв.) 49
ДОДАТКИ …………………………………………………………………………………………………………..51
ПРАВИЛА РОБОТИ ГРУПИ 50
АНКЕТА ПЕРЕВІРКИ ВЛАСНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ 51
КАРТКИ «СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ» 53
КАРТКИ «РОЛЬОВІ ПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ ДЛЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ «ПОДРУЖКИ» 54
КАРТКИ «СКЛАДНІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ» 56
КАРТКИ «УМОВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФРАГМЕНТУ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ» 57
АНКЕТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТРЕНІНГУ 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59

3Вступ
Посібник є частиною навчально-методичного комплекту Комплексної програми з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтованої на учнів 1-11 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх навчальних закладів України. Інформаційний і практичний матеріал, представлений в посібнику, призначений для використання практичними психологами та методистами інститутів післядипломної педагогічної освіти в системі підвищення кваліфікації вчителів.
Вчителі, які працюють в ефективних профілактичних програмах, повинні отримувати відповідну підготовку. Дослідження свідчать, що така підготовка вчителів з метою впровадження ними ефективних профілактичних дій в навчально-виховний процес, повинна здійснюватися через активну форму засвоєння знань, тобто тренінг. Тренінг це – найбільш ефективна інтерактивна форма профілактичної діяльності.
На таких тренінгах вчителі отримують відповідну інформацію про концепцію та структуру програми, практичні навички щодо профілактичної роботи з цільовими групами даної програми, рекомендації щодо застосовування навчальної стратегії та інтерактивних методик протягом профілактичного курсу.
Навчальний модуль містить не тільки матеріал щодо технологій проведення профілактичного тренінгу, а й інформацію, яка є фундаментом для його ефективної реалізації. Якщо ви тренер, або маєте бажання ним стати, тоді зміст даного посібника допоможе вам розкрити особливості тренінгової технології, зазирнути у світ інтерактивного спілкування, побачити цікаві можливості донесення інформації до певної цільової групи та подолати складні ситуації, які обов’язково зустрінуться на вашому тренерському шляху.


1. Особливості профілактичного тренінгу
Тренінг - це інтерактивна форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників групи між собою та з ведучим. Профілактичний тренінг має певні профілактичні цілі та завдання, особливу структуру, чіткий розподіл часу і реалізується за допомогою інтерактивних методів групової діяльності. Тренер, який проводить профілактичний тренінг, повинен володіти певними знаннями та відповідними навичками. Профілактичний тренінг може провести людина, яка не має спеціальної психологічної освіти, тобто людина будь-якої професії, але з обов’язковою тренерською підготовкою у сфері профілактики та з наявністю певних комунікативних здібностей. Проведення тренінгуне мистецтво, а радше
технологія.
Вивчення тематичного матеріалу даного розділу забезпечить Вас детальною інформацією про особливості профілактичного тренінгу.
1.1. Завдання профілактичного тренінгу
Мета профілактичної роботи полягає у збереженні здоров’я та покращенні якості життя. Ефективна профілактична робота у сфері наркотичних і алкогольних проблем та ВІЛ/СНІДу складається з двох технологій:

   • профілактичне інформування
   • профілактичне навчання
  • залежності від цільової групи та тематики тренінгу визначаються його профілактичні цілі та завдання, а саме: • формування адекватного ставлення учасників тренінгу до питань теми, що вивчається
 • підвищення рівня інформованості учасників групи з теми, що вивчається
 • формування навичок ефективного проведення профілактичного тренінгу
 • формування та розвиток навичок безпечної поведінки щодо ВІЛ/СНІДу, вживання алкоголю та наркотиків


формування мотивації до збереження власного здоров’я.

5


1.2. Організація та підготовка профілактичного тренінгу

Від організації та підготовки профілактичного тренінгу залежить 50% його успіху.


Складові організації

Зміст складових організації
профілактичного тренінгу

профілактичного тренінгу


1. Відповідальна особа

В ролі організатора тренінгу може виступати один з
тренерів або помічник тренера з організаційних питань.
Людина, яка займається тільки організацією тренінгу,
надає можливість тренеру більше сконцентруватися на
підготовці змісту тренінгу та його проведенні.
2. Місце проведення тренінгу

Організатор домовляється з людьми, які можуть надати
приміщення для проведення тренінгу. Якщо тренінгів
має бути декілька, складає графік перебування в даному
приміщенні.
3. Час, витрачений на тренінг

О котрій годині розпочинається тренінг? Скільки годин
триває тренінг? О котрій годині закінчується тренінг?
Скільки часу відведено на кожний з етапів тренінгу? Час
є важливою умовою організації та проведення
профілактичного тренінгу. Він означає передусім
дисципліну не тільки в проведенні усіх запланованих
завдань, не тільки активну участь учасників тренінгу, а й
організацію діяльності тренера. Тому організатор
повинен заздалегідь підготувати розмножені програми
плану тренінгу для всіх учасників, де буде вказаний час,
необхідний для проведення кожного етапу тренінгу.4. Матеріали та обладнання,

Для того, щоб провести повноцінний профілактичний

необхідні для тренінгу

тренінг, необхідні спеціальні матеріали та обладнання.
А саме: фліп-чарт з папером або дошка, аркуші паперу
формату А3 та А4 (з урахуванням тривалості тренінгу,
кількості мікрогруп та

кількості

завдань),

стікери
(клейкі папірці), маркери, папки з блокнотами та
ручками для всіх учасників, бейджі (значки для імен
учасників та тренерів) у разі, якщо учасники не знайомі
один з одним, скотч,

ножиці,

кнопки та

скріпки,
телевізор та відеомагнітофон для показу відеоматеріалів,
проектор для презентацій слайдів, музичний центр для
проведення певних вправ та організації перерв. Цей
список є повним для добре профінансованого тренінгу.
Якщо фінансові можливості обмежені, можна також
провести ефективний тренінг, але попросити учасників
самим принести деякі необхідні для роботи матеріали
(наприклад ручки та блокноти). Якщо немає технічного
оснащення, можна підготувати більше інформаційних
листків та розмножити їх для всіх учасників. І останнє,
деякі тематичні вправи та ігри потребують додаткового

6матеріалу – це може бути кольоровий папір, коробки, хусточки, різні предмети: цукерки, презерватив, шприц та ін. Організатор може не знати про це, тому варто, щоб тренери та організатори про все домовлялися заздалегідь.


5. Вимоги до приміщення, в Приміщення має бути достатньо просторим для якому проходитиме тренінг проведення пересувних ігор, але не дуже

великим, оскільки це порушує відчуття безпеки.
 • У приміщенні не повинно бути нічого зайвого – предметів, плакатів та інших речей, які можуть відвертати увагу учасників.
 • Не повинно бути гострих і небезпечних кутів.
 • Якщо тренінг триває кілька днів, приміщення має бути тим самим, інакше порушується відчуття безпеки.
 • Приміщення не повинно бути прохідним і таким, що не проглядається сторонніми.
 • Стільці повинні бути однакові та зручні, легко переміщуватися і не скріплятися між собою. Їх слід розмістити по колу. Коло це важлива особливість інтерактивної взаємодії всіх учасників групи. Ніхто не повинен сидіти за колом, або «ховатися» за спиною іншого учасника (це стосується як учнів, так і батьків та вчителів). Коло – це головна відмінність від традиційних форм надання інформації.
 • Приміщення повинно бути добре провітреним, але не прохолодним.
 • Приміщення повинно бути достатньо звукоізольованим – в процесі проведення тренінгу часто буває шумно.
 • У приміщення не повинні проникати сторонні звуки. • Оптимально, якщо є можливість сидіти і лежати на підлозі.
 • Повинна бути можливість кріпити ватман до стін.
 • Приміщення повинно бути добре освітленим.
 • Стіл потрібен для розміщення канцелярських приладів та роздаткового матеріалу. Якщо тренінг проходить в учнівській аудиторії і немає можливості винести столи, слід поставити їх за периметром біля стін.
 • Технічні засоби та фліп-чарт слід розмістити таким чином, щоб всі учасники мали змогу добре бачити надану тренером та іншими учасниками інформацію.
6. Час на перерву

В програмі плану тренінгу обов’язково вказується час на
перерву. Це може бути обід тривалістю в одну годину
або перерва

на каву

тривалістю в 15 хвилин.
Організатори

повинні

слідкувати за часом та
7

запрошувати учасників на тренінг вчасно, щоб не
порушити план проведення тематичних вправ. Якщо є
кошти, організатори самостійно роблять замовлення на
їжу. Якщо ж немає – слід попросити учасників принести
із собою бутерброди. Але вода, чай або кава, одноразові
стакани та ложки обов’язково повинні бути підготовлені
організаторами тренінгу.

7. Контакт з учасниками

Організатор повинен володіти контактною інформацією

тренінгу

про всіх учасників, щоб попередити письмово
(запрошення на тренінг) та за телефоном про початок
тренінгу, його тривалість, можливі зміни.
Обов’язково організатори та тренери надають свої
координати з метою можливого подальшого спілкування
та спільної праці.


Для того, щоб підготувати ефективний профілактичний тренінг, необхідно визначити тему, цілі та завдання тренінгу, скласти його план-конспект, підібрати тематичні вправи та ігри, підготувати роздатковий інформаційний матеріал, чітко визначити час на кожне завдання та тренерські коментарі, а також врахувати специфіку цільової аудиторії.
1.3. Специфіка цільової аудиторії

Під час підготовки профілактичного тренінгу та інших форм профілактичних дій необхідно врахувати специфіку цільової групи. А саме: вікові особливості учасників (діти, підлітки, дорослі) та їх соціальний статус (учні, батьки, вчителі, технічний персонал, керівництво). Для підготовки деяких тематичних завдань важливо знати кількість учасників та їх стать. В даному розділі надана інформація про певні особливості цільових груп, які були враховані під час розробки навчально-методичного комплекту в рамках комплексної програми з профілактики алкогольних та наркотичних проблем, зорієнтованої на учнів 1-11 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх навчальних закладів України. Знання щодо специфіки цільової аудиторії допомагає ведучим ефективно проводити профілактичну роботу, вирішувати або не допускати складних ситуацій під час групового процесу, готувати відповідні за віком та соціальним статусом тематичні завдання.


8


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка