Навчально-методичний посібник до практичних занять з «Гігієни та екології»Сторінка5/10
Дата конвертації14.09.2017
Розмір1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додаток 1


Еталонна задача «Фізичні чинники в умовах населених місць»

При проведенні санітарного обстеження районної лікарні фахівцями СЕС були виконані заміри рівнів шуму у палатах хворих, кабінетах лікарів та на території лікарняної садово-паркової зони. При цьому встановлено, що основним зовнішнім джерелом шуму є автодорога місцевого значення, що прилягає впритул до території лікарні. Еквівалентні рівні звуку (LAекв) дБА у приміщеннях та на території лікарні від рухомого автотранспорту (заміри проводились о 10 годині) склали відповідно: • кабінет завідуючого терапевтичним відділенням - 45,5 (макс. – 66,4);

 • ординаторська - 46,5 (макс. – 64,1);

 • палата для хворих на 4 ліжка - 48,8 (макс. – 65,3);

 • територія садово-паркової зони лікарні – 51,7 (макс. – 69,9).

При візуальному обстеженні автотранспортної ділянки поблизу лікарні встановлено, що вона складена з бруківки, має регульоване перехрестя, без обмеження для проїзду будь-якого виду автотранспорту.Завдання:

1.Визначте характер та дайте гігієнічну оцінку рівнів шуму на території та у приміщеннях лікарні, спрогнозуйте можливі негативні наслідки його впливу на здоров’я пацієнтів та персоналу.

2.Запропонуйте профілактичні заходи для запобігання шкідливої дії шуму на здоров’я.

3.Складіть гігієнічний висновок за результатами роботи.Еталон висновку:

 1. Основним джерелом шуму на території лікарні є автомобільний транспорт. Шум, що утворюється автотранспортними засобами відноситься: за місцем джерела – до зовнішнього; за часовою характеристикою – до непостійного, такого що коливається; за спектральними характеристиками – до широкосмугового, з переважно низькими та середніми частотами. Еквівалентні та максимальні рівні звуку на території земельної ділянки (садово-паркова зона) та у функціональних приміщеннях лікарні (палати хворих, кабінети персоналу) перевищують гранично-допустимі рівні, що регламентуються нормативним документом «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» № 3077-84. Перевищення допустимих рівнів шуму у лікарняному закладі у денний час порушує лікувально-охоронний режим для хворих та створює додаткові шкідливі умови праці для медичного персоналу. Перевищення еквівалентних та максимальних рівнів шуму на 5-10 дБА, яке має місце, не може призвести до порушень слухового апарату людини, але буде сприяти виникненню так званих «застійних вогнищ» збудження, або гальмування у корі головного мозку. При постійному впливі на організм, особливо хворої людини, це може призвести до астенічних та невротичних явищ, порушення сну, зміни рівня кров’яного тиску, і врешті, зниження бажаного терапевтичного ефекту, уповільнення одужання.

 2. Для профілактики впливу шуму автотранспорту на хворих та персонал лікарні слід використати наступні заходи:

- адміністративні, направлені на джерело шуму: заборонити проїзд повз лікарню вантажного автотранспорту, обмежити пересування у вечірній час інших автотранспортних засобів;

- архітектурно-планувальні: замінити покриття ділянки дороги з бруківки на асфальто-бетон, або асфальт; на регульованому перехресті у нічні години передбачити пріоритетний рух автотранспорту у напрямку вздовж кордону земельної ділянки лікарні; облаштувати паркан лікарні вздовж автошляху у вигляді звукозахисних екранів; за можливості насадити вздовж «червоної лінії» лікарні дерева з широкою густою кроною у 2 ряди; обладнати вікна, що виходять на джерело шуму, метало- пластиковими шумопоглинаючими склопакетами.

Дата Підпис Прізвище
Змістовий модуль 3. Гігієна харчування.

Конкретні цілі:


 • Інтерпретувати значення раціонального харчування для гармонічного фізичного розвитку, збереження і зміцнення здоров’я, забезпечення активного довголіття людини.

 • Знати функції окремих харчових нутрієнтів (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних солей, мікроелементів, смакових речовин) в організмі людини.

 • Планувати організацію профілактичних заходів щодо запобігання виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань з аліментарним механізмом передачі, біогельмінтозів та геогельмінтозів, харчових отруєнь.

 • Обґрунтовувати значення дотримання умов раціонального харчування (його кількісної та якісної повноцінності, дотримання режиму харчування, відповідності якості продуктів і страв ферментним можливостям травної системи індивіда, безпечності в токсикологічному і епідемічному відношенні) у збереженні та зміцненні здоров’я.

 • Обґрунтовувати і планувати організацію дієтичного та лікувально-профілактичного харчування для відповідних категорій населення і окремих осіб.

 • Планувати організацію санітарного обстеження харчоблоків лікарень, оздоровчих закладів


Тема 7. Харчування в профілактичній медицині. Організація лікувально-профілактичного харчування на промислових підприємствах.

1. Мета: Інтерпретувати значення раціонального харчування для нормального росту, фізичного розвитку, збереження і зміцнення здоров’я. Оволодіти методикою медичного контроля за лікувально-профілактичним харчуванням на промислових підприємствах.

2.1. Знати:

2.1.1. Особливості харчування осіб, які працюють в шкідливих та особливо шкідливих умовах праці.

2.1.2. Гігієнічні вимоги до організації лікувально-профілактичного харчування на промислових підприємствах.

2.2. Вміти:

2.2.1. Обґрунтовувати види харчування в залежності від групи здоров’я, фізичної активності та умов праці.

2.2.2. Інтерпретувати фактори виробничої шкідливості.

2.2.3. Здійснювати медичний контроль та проводити профілактичні заходи щодо оптимізації лікувально-профілактичного харчування на промислових підприємствах.

2.2.4. Проводити аналіз ефективності лікувально-профілактичного харчування.

3. Питання для самопідготовки:

3.1. Функції їжі та чинники, що їх забезпечують.

3.2. Теорії та концепції харчування.

3.3. Види біологічної їжі.

3.4. Аліментарні захворювання (первинні хвороби та вторинні хвороби недостатнього і надмірного харчування).

3.5. Використання захисної та фармакологічної дії їжі з метою організації лікувально-профілактичного та інших видів харчування.

3.6. Білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні елементи та їх значення в харчуванні.


  1. 3.7. Основні вимоги до побудови харчового раціону людини.

  2. 3.8. Енергетична цінність та нутрієнтний склад раціонів харчування. Джерела енергії у харчуванні.

  3. 3.9. Рекомендовані величини фізіологічної потреби в енергії.

  4. 3.10. Основні принципи і форми лікувально-профілактичного харчування.

  5. 3.11. Призначення лікувально-профілактичного харчування. Особливості організації ЛПХ на різних промислових підприємствах.

  6. 3.12. Раціони лікувально-профілактичного харчування та аналіз їх ефективності.

4. Структура та зміст заняття:

Вхідний тестовий контроль знань. Ознайомлення з законодавчими матеріалами по темі заняття. Рішення ситуаційних задач та складення висновку. Оформлення та підписання протоколів. Загальна оцінка підготовки студентів по темі заняття.5. Література:

5.1. Основна:

5.1.1. Гігієна та екологія. Підручник / За редакцією В.Г. Бардова – Вінниця: Нова книга, 2006 – С. 277-300.

5.1.2. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни: підручник /Е.Г. Гончарук, Ю.І. Кундрієв, В.Г. Бардов та інші: за ред. Е.Г. Гончарука – К.: Вища школа, 1995 – 443-453 с.)

5.1.3. «Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії» (Наказ МОЗ України № 272. від. 18.11.99 р.).5.2. Додаткова:

5.2.1. Ципріян В.І., Аністратенко Т.І., Білко Т.М. Гігієна харчування з основами нутріціології. Підручник. / За ред. В.І. Ципріяна/ – К.: Здоров’я, 1999 – С. 51-57, 164-186.

5.2.2. Конституція України.

5.2.3. Закон України «Про охорону праці від 14.10.1991 р.»

5.2.4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення .України» від 24.02.1994 р.

5.2.5. Кодекс законів про працю України (КЗпП) – ст. 153 та 158.Додаток 1

Еталонна задача «оцінка раціону харчування»:

Розрахунками за меню-розкладкою добового раціону у робітників (вікова категорія 40-59 років) цеху вулканізації шинного заводу (4 група інтенсивності праці), встановлено: калорійність - 2480 ккал, білків – 84 г, жирів – 98 г, вуглеводів – 315 г, вітаміни А- 0,54 г, В1 – 1,12 мг, В2 – 0,97 г, РР – 12,5 г, С – 40,3 г, Са – 583 мг, Мg – 337 г, Р – 119 мг, Fe – 21 мкг.

Визначте за «Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії» необхідну енергоцінність раціону, потребу у білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінеральних речовинах для робітників даної професії та зробіть висновок про повноцінність їх харчування.

Еталон рішення:

Дана група робітників відноситься до 4 групи інтенсивності праці. Згідно норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії, енергетична цінність ї добового раціону повинна бути 3500 ккал, білків - 96 г, жирів - 97 г, вуглеводів - 560 г, білків тваринного походження - 53 г, жирів рослинного походження – 29г, вітаміни А – 1,0 мг, В1 – 1,3 мг, В2 – 1,6 г, РР – 16г, С – 70 г, Са – 1200 мг, Мg – 400 г, Р – 1200 мг, Fe – 15 мг.

Отже, фактична енергоцінність добового раціону вулканізаторників нижче фізіологічної норми, білків – норма, але дещо менший процент білків тваринного походження, загальна кількість жирів вища за норму, одночасно вживання жирів рослинного походження менше норми. Вживання вуглеводів нижче норми, простих вуглеводів – вище. Вживання всіх вітамінів нижче норми. Також нижче норми вживання Са, Мg, Р.

Висновок: харчування робітників даної професії нераціональне та потребує корекції за рахунок збільшення у добовому раціоні продуктів високої біологічної цінності (рибопродуктів, молочних продуктів та овочів).Додаток 2

Еталонна задача «харчування в профілактичній медицині»

1. Дайте висновок про організацію лікувально-профілактичного харчування на заводі, де основні виробничі шкідливості пов'язані із впливом радіоактивних речовин і джерелами іонізуючих випромінювань (переробка лопаритових концентратів на гірничозбагачувальних комбінатах): • видача харчування організована наприкінці робочого дня;

 • меню раціону за 2 дні:

1 день 2 день

Риба копчена з маринованим буряком Салат із свіжої капусти

М'ясо смажене з овочами М'ясо тушковане

Яблука, кефір з картопляним пюре

Чай, хліб житній Фрукти, кефір, хліб житній

Компот із сухофруктів

 • Додатково до раціону видається 100мг аскорбінової кислоти й 4мг тіаміну.

 • Фактична енергоцінність та хімічний склад раціону №1

Білки - 49 г

Жири – 49 г

Вуглеводи – 178 г

Енергоцінність – 1349 ккаал

Потрібний хімічний склад та енергоцінність раціону №1:

Білки – 59г

Жири – 51г

Вуглеводи – 159г

Енергоцінність 1380ккал
Еталон відповіді:

Організація лікувально-профілактичного харчування, яке отримують робітники вказаних вище професій не відповідають гігієнічним вимогам. Видача ЛПХ згідно законодавчих документів потрібна проводитися до початку робочої доби, і як вийняток, по погодженню з місцевими органами санітарно-епідемічної служби, воно може видаватися у робочу перерву.

Профілактична спрямованість дії раціону №1 повинна забезпечуватися за рахунок вмісту в ньому харчових речовин здатних зв'язувати і виводити радіонукліди з організму (радіопротектори), виявляти і знешкоджувати вільні радикали (антиоксиданти).

На жаль, у представленому меню можна відмітити одноманітність приготування окремих страв (м'яса), відсутність в раціоні таких продуктів, які багаті антиоксидантами і ліпотропними речовинами та кровотворними елементами: яйця, інші молочні продукти (сир кисломолочний, сметана, сир твердий), рослинна олія, риба, печінка тощо.

Додатково до раціону №1 обов'язково видають 150мг аскорбінової кислоти і необов'язково видають тіамін.

По хімічному складу раціон №1 має недоліки по зменшенню кількості в ньому: 1. білків – фактично 49г; рекомендовано 59г, що пов'язано з недоліками у використанні продуктів багатих повноцінними білками (молочні, риба тощо).

2) Жирів фактично 49г; рекомендовано 51г, що пов'язано

з неповним використанням рослинних жирів, які погані ПНЖК.

Енергоцінність фактичного раціону на 31 калл. Зменшена у порівнянні з рекомендованою величиною, що пов'язано з більшою квотою енергоцінності за рахунок вуглеводів.
Дата Підпис Прізвище
Тема 8. Медичний контроль за організацією лікувального (дієтичного) харчування в лікувально-профілактичних закладах та в системі суспільного харчування.

1. Мета: Оволодіти принципами лікувального (дієтичного) харчування при різних нозологічних формах захворювань та в період їх реабілітації. Засвоїти методику медичного контролю за харчуванням у лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ) та в системі суспільного харчування та вміти планувати організацію профілактичних заходів щодо запобігання і розповсюдження інфекційних захворювань з аліментарним механізмом передачі, харчових отруєнь.

2.1. Знати:

2.1.1. Патогенетичні принципи побудови дієтичного харчування.

2.1.2. Класифікацію продуктів харчування дієтичного призначення.

2.1.3. Можливість ризику розповсюдження лікарняних інфекцій та виникнення харчових отруєнь.2.2. Вміти:

2.2.1. Організувати медичний нагляд за харчуванням хворих у ЛПЗ.

2.2.2. Планувати профілактичні заходи щодо оптимізації харчування у ЛПЗ, санаторіях і профілакторіях.

3. Питання для самопідготовки:

3.1. Принципи лікувального (дієтичного) харчування.

3.2. Класифікація продуктів харчування дієтичного призначення.

3.3. Функціональні обов’язки посадових осіб ЛПЗ з питання організації харчування хворих.

3.4. Структура і штати та основні документи ЛПЗ стосовно системи організації харчування хворих.

3.5. Порядок проходження профілактичних медичних оглядів і обстежень персоналу, що має статус вільного доступу до харчоблоку, харчових продуктів та посуду. Абсолютні і відносні протипоказання для роботи у харчоблоці ЛПЗ.

3.6. Перелік харчових продуктів і страв, одержання, виготовлення та реалізація яких у ЛПЗ забороняється.

3.7. Перелік харчових продуктів і страв, які не дозволяється приймати від родичів хворого для передавання йому.

3.8. Особливості лікувального (дієтичного) харчування у санаторіях і профілакторіях.

3.9. Особливості дієтичного харчування у системі суспільного харчування.

3.10. Профілактичні заходи попередження розповсюдження гострих кишкових інфекцій та виникнення харчових отруєнь при організації харчування у ЛПЗ.

4. Структура та зміст заняття:

Вхідний тестовий контроль знань. Ознайомлення з медичними (законодавчими) матеріалами по темі заняття. Рішення ситуаційних задач та складання висновку. Оформленя та підписання протоколів. Заключна оцінка підготовки студентів по темі заняття.5. Література:

5.1. Основна:

5.1.1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології – 2 видання: К.: Здоров’я, 2004, – С. 385 -390.

5.1.2. «Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії»/ Наказ МОЗ України № 272 від 18.11.99 р.

5.1.3. Гігієна та екологія. Підручник / За редакцією В.Г. Бардова – Вінниця: Нова Книга, 2006 – С. 301-310.5.2. Додаткова:

5.2.1. Губергриц А. Я., Линевський Ю.В. Лечебное питание – Киев: Вища школа, 1988 – С. 62 – 86.

5.2.2. Горянський Б. Л., Абрамова Ж.И. Справочник по лечебному питанию для врачей и поваров – Л.: Медицини, 1984 – С. 123 – 154.

Ванханен В. В., Ванханен В.Д. Учение о питании – Донецк: Донеччина, 2000. – С. 192-207.

5.2.3. Гігієна харчування з основами нутриціології / В.Г. Ципріян та ін. Навч. посібник – К.: Здоров’я. 1999 – С. 188 – 194.

5.2.4. Ванханен В. В., Ванханен В. Д., Ципріян В.И. и др./ Под ред. проф. В.Д. Ванханена. Учение о питании, Т.1. – Донецк: Донеччина, 2003 – С. 272 – 293.

5.2.5. Гігієна харчування: Практичне керівництво / За ред. Ванханена В.Д. і Ципріяна В. І. – Донецьк: Донеччина, 2005 – С. 207-219.

Додаток 1

Еталон ситуаційної задачі № 1 «Медичний контроль за організацією лікувального (дієтичного) харчування»

У дієтичній їдальні на 90 посадкових місць для профілактики атеросклерозу, загострень ішемічної хвороби серця, дієта, що рекомендується, доповнюється використанням спеціалізованих дієтичних продуктів.

1. Призначте відповідну дієту для профілактики серцево-судинних хвороб.

2. Призначена дієта використовується самостійно, чи може бути використана при інших захворюваннях?

3. З використанням яких із перелічених спеціалізованих дієтичних продуктів може доповнюватися дана дієта:

а) з малим вмістом білків;

б) з модифікованим вуглеводним компонентом;

в) зі зниженим вмістом жирів і збагаченням поліненасиченими жирними кислотами (ПНЖК).

4. Чи можна назвати даний заклад харчування «дієтичною їдальнею»?

Еталон рішення

Для профілактики атеросклерозу, загострень ішемічної хвороби серця у системі суспільного харчування використовується дієта № 10. При організації лікувально-дієтичного харчування для хворих хронічними захворюваннями нирок, а також для вище вказаної патології використовується дієта 7/10. Дана дієта об’єднується з урахуванням низького вмісту натрію, низької енергетичної цінності і повинна доповнюватися дієтичними продуктами зі зниженим вмістом жирів і збагаченням поліненасиченими жирними кислотами (ПНЖК).

Мережа дієтичного харчування в системі громадського харчування може бути представлена дієтичними їдальнями й дієтичними відділеннями (закладами при їдальнях загального призначення). Дієтична їдальня – це самостійне спеціалізоване підприємство, яке має не менш ніж 50 посадкових місць.
Дата Підпис Прізвище
Еталон ситуаційної задачі № 2 «Медичний контроль за організацією лікувального (дієтичного) харчування»

Чоловік 35 років, зріст 169 см, вагою тіла 96 кг, звернувся до лікаря за порадою про зменшення ваги, скаржився на задишку при фізичному навантаженні, частий головний біль та швидку втому. Із харчового анамнезу встановлено, що апетит у чоловіка нормальний, у раціоні харчування переважають м`ясні продукти (свинина жирна), копченості (ковбаси, інші м`ясні вироби), гарніри до страв в основному з макаронних виробів та рису. Особливо пацієнт полюбляє вироби з тіста. Молочні продукти, риба та рибопродукти у раціоні харчування чоловік а зустрічаються 1 раз на тиждень, невеликий асортимент та кількість овочів (капуста,картопля), іноді фрукти. Прийоми їжі нефіксовані, за винятком прийому на роботі.

1. Дайте оцінку енергетичного статусу організму індивідуума, шляхом розрахунку індексу маси тіла.

2. Призначте відповідну дієту для пацієнта.

3. Розробіть профілактичні заходи щодо раціонального харчування хворого, з урахуванням принципів харчування даної категорії (перелік рекомендованих продуктів, режим харчування).

Еталон рішення

Для оцінки енергетичного статусу організму розраховуємо ВООЗ-ий індекс:

М кг/ Р м2 = 96 кг/2,86 м2 = 33,61. Розрахований індекс вказує на те,що індивідуум страждає на ожиріння 2-го ступеню. Ожиріння пов`язано з нераціональним харчуванням як за набором продуктів, так і за прийомами їжі. Хворому в даному випадку призначається дієта №8а

Основними принципами харчування хворих за даною патологією є:

1. Обмеження енергоцінності харчових раціонів (у середньому 1800-2000 ккал).

2. Обмеження енергоцінності краще робити, в першу чергу, за рахунок скорочення споживання вуглеводів, що легко засвоюються(цукру, солодощів, кондитерських виробів), а також за рахунок зменшення споживання тваринних жирів.

3. Збільшити в раціоні харчування(до 25-30 г на добу) кількість рослинних жирів, які містять біологічно активні речовини та полі ненасичені жирні кислоти(ПНЖК). Ці речовини виявляють різноманітний позитивний вплив на організм.

4. Із раціону виключають екстрактивні речовини, гострі приправи, прянощі, смажені страви, алкогольні напої, які стимулюють апетит та погіршують функції печінки і жовчного міхура.

5. Їжа готується без солі і тільки 2-3г можна дозволити для посолу їжі.

6. Більше використовувати в харчуванні продукти, які містять калій та магній(курага, чорнослив, ізюм, томатний сік, абрикоси та ін.), які сприятливо впливають на діяльність серцево-судинної системи, мають гіпотензивну дію на артеріальний тиск, сечогінну дію, нормалізують ліпідний обмін.

7. Збільшити вміст вітаміну С за рахунок відвару шипшини, чорної смородини, свіжих овочів та фруктів. Інші вітаміни повинні бути згідно з фізіологічними нормами організму. Надлишкова кількість тіаміну, піридоксину та вітаміну D сприяє утворенню жиру з вуглеводів та білків(глікогенезу).

8. Режим харчування 5-6 разовий. При рівномірному розподілу раціону харчування на добу відмічається менш значний перехід вуглеводів у жири. Частіші прийоми їжі сприяють гальмуванню харчового центру та зниженню апетиту. Прийоми їжі повинні бути не рясними.

9. Обмеження споживання вільної рідини до 1-1,5 л в день. Обмеження рідини сприяє спаленню жиру зі звільненням ендогенної води.

10. На фоні дієти №8а 1-2 рази на тиждень проводити розвантажувальні дні. Найбільш рекомендовані м`ясо-овочеві, сиро-кефірні, фруктово-овочеві дні.


Дата Підпис Прізвище
Тема СРС 5. Харчові отруєння як гігієнічна проблема. Методика розслідування випадків харчових отруєнь.

1. Мета: Розширити та закріпити теоретичні знання про різні нозологічні форми харчових отруєнь та методику їх розслідування. Уміти інтерпретувати профілактичні дії при харчових отруєннях.

2.1. Знати:

2.1.1. Класифікацію харчових отруєнь.

2.1.2. Різні нозологічні форми харчових отруєнь та їх профілактику.

2.1.3. Методику розслідування харчових отруєнь.2.2. Вміти:

2.2.1. Інтерпретувати профілактичні дії при інфекційних хворобах із харчовим фактором передачі.3. Питання для самопідготовки:

3.1. Харчові отруєння, їх визначення та класифікація.

3.2. Харчові токсикоінфекції: визначення, діагностика, клініка, принципи профілактики.

3.3. Мікробні токсикози: поняття., діагностика, клініка, профілактика.

3.4. Харчові отруєння немікробної етіології.

3.5. Харчові отруєння невстановленої етіології.

3.6. Методики розслідування харчових отруєнь. Документи, які оформлюються в процесі та по завершенню розслідування харчових отруєнь.

3.7. Законодавчі та методичні документи, які використовуються при розслідуванні харчових отруєнь та їх профілактиці.

3.8. Профілактичні заходи щодо ліквідації та запобігання харчових отруєнь.

3.9. Роль аерогенних та гнійних захворювань, кишкових інфекцій серед персоналу лікарень у виникненні харчових отруєнь мікробній природи та інфекції.4. Література:

5.1. Основна:

5.1.1. Гігієна та екологія. Підручник / за ред. В.Г. Бірдова-Вінниця. Нова книга. 2006 – С. 327 – 328.

5.1.2. Гігієна харчування з основами нутриціології/ В.І. Ципріян та ін. Навч. посібник. – К.: Здоров’я, 1999. – с. 385-439.

5.1.3. Даценко І.І., Габович Р.Д. /Профілактична медицина. – К.: Здоровя, 2004. – С. 358-384.5.2. Додаткова:

5.2.1. Гігієна харчування з основами нутрицітології.: Підручник: у 2 кн. – Кн. 2 /В.І. Ципріян, І.Т. Матасар, В.І. Слободкін та ін.: За ред. проф. В.І. Ципріяна – К.: Медицина, 2007. – с. 340-493.

5.2.2. Учения о питании. Том 2. Безопасность питания/ Под ред. В.Д. Ванханена. – Донецк: Донеччина, 2005 – 276 с.

Додаток 1
Еталонна задача «Харчові отруєння як гігієнічна проблема»

Після урочистої вечері в кафе захворіло 30 осіб. Хворі пов’язували свій стан з вживанням холодцю та відварного м’яса, виготовленого з яловичини. Інкубаційний період коливався від 4 до 6 годин. Початок захворювання гострий, з різкими болями в області шлунку та кишковика. У всіх постраждалих відмічались такі симптоми як тошнота, блювота, багаторазове випорожнення, загальна слабкість. Критичних станів не було. Усі постраждалі одужали.Завдання.

 1. Установіть попередній діагноз.

 2. Які матеріали необхідно направити на лабораторне дослідження для встановлення остаточного діагнозу ?

Еталон висновку.

Попередній діагноз – харчове отруєння. Діагноз встановлено на основі одночасності, масовості, чіткій вираженості початку захворювання, його зв’язку з прийомом їжі. На підставі тривалості інкубаційного періоду 4-6 годин, клінічної картини (гострий початок, різкі болі в області шлунку, кішковика, рвота, випородження), характеру харчового продукту (холодець, м'ясо відварне) мжливе припущення, що у даному випадку має місце харчове отруєння мікробної природи.

Для підтвердження діагнозу та визначення збудника потрібно провести дослідження випорожнень та крові хворих (для постановки серологічних реакцій), залишків їжі (холодець, відварне м’ясо).
Дата Підпис Прізвище
Змістовий модуль 4.Гігієна праці.

Конкретні цілі:


 • Інтерпретувати поняття „робота, праця” з фізичної, фізіологічної, соціальної точок зору.

 • Пояснювати фізіологічні зміни в організмі, що виникають в процесі фізичної та розумової праці з метою попередження і запобігання передчасної втоми, попередження перевтоми та виникнення порушень у стані здоров’я працюючих.

 • Знати основи профілактичних заходів щодо усунення вимушеного положення тіла, перенапруження окремих органів і систем, монотонності праці, її важкості і напруженості і пов’язаних з ними патологічних станів.

 • Вміти описувати профілактичні заходи щодо негативного впливу шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних) на організм працюючих з метою запобігання професійних патологій та охорони праці на виробництві.

 • Інтерпретувати основи санітарного та трудового законодавства в галузі гігієни праці і використовувати їх при роботі в медико-санітарних частинах, лікарських здоровпунктах виробничих підприємств.Тема 9. Законодавчі основи проведення санітарного нагляду в галузі гігієни праці.

1. Мета: Оволодіти методикою організації та проведення профілактичних медичних оглядів на підприємствах відповідно з наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р., методикою розслідування та обліку нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1112 від 25.08.2004 р.

2.1. Знати:

2.1.1. Порядок проведення профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій.

2.1.2. Обовязки роботодавця, лікувально-профілактичного та санітарно-епідеміологічного закладів при організації та проведенні медичних оглядів.

2.1.3. Порядок встановлення діагнозу професійного захворювання і зв’язку захворювання з впливом шкідливих виробничих факторів.

2.1.4. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.

2.2. Вміти:

2.2.1. Визначати частоту проведення періодичних медичних оглядів, склад комісії, перелік необхідних лабораторних і функціональних досліджень та протипоказання для прийому на роботу зі шкідливими та небезпечними умовами праці


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка