Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків Видавництво нуаСторінка1/23
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

Г. Б. Тимохова
ГРОШІ ТА КРЕДИТ
Навчальний посібник

Видавництво НУА|НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ
Г. Б. ТимоховаГРОШІ ТА КРЕДИТ

Навчальний посібник

для студентів економічних спеціальностей

Харків


Видавництво НУА|

2007

УДК| 336.7(075.8)

ББК| 65.26 я 73-1

Т41


Затверждено на засіданні кафедри менеджменту

Народної української академії

Протокол № 4 от 06.11.2006

Рецензенти: д-р екон. наук О. Л. Яременко

д-р екон. наук Є. М. Воробйов

Тимохова, Галина Борисівна.

Т 41 Гроші та кредит: Навч. посіб.|посібник| для студ. екон. спец. / Г. Б. Тимохова; Нар. укр|. акад|. Каф. менеджменту – Х.: Вид-во НУА|, 2007. – 164 с|із|.

У навчальному посібнику наведено загальну характеристику концепції та ролі грошей і кредиту в ринковій економіці, базові положення грошової системи, закономірностей та специфіки функціонування кредитних систем як теоретико-методологічної бази державної монетарної політики, основ побудови банківської системи та операцій банків, закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку у схемах та таблицях.

Посібник складено за логікою та змістом новітньої програми «Гроші та кредит» і відповідно до вимог державного стандарту освіти стосовно обов’язкових навчальних дисциплін.

Для студентів вищих навчальних закладів кваліфікаційних рівнів «фахівець»|спеціаліст| і «магістр», які вивчають економіку.|спеціалістів|

УДК| 336.7(075.8)


ББК| 65.26 я 73-1

|

© Народна українська академія, 2007


ВСТУП
Навчальна дисципліна «Гроші та кредит» є нормативною і посідає одне із провідних місць у блоці дисциплін навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємств» денної й заочної форм навчання. Пов’язано це з тим, що грошові відносини є найбільш складним елемен-том ринку. Вони мають багатогалузеву й багатоступеневу структуру, реалізуються не на одному, а на декількох рівнях.

Однією з основних характеристик грошей, що відрізняє їх від інших фінансових активів, є ліквідність. Це поняття прийнято вважати центральним при вивченні теорії грошей. Воно визначається як використання певного активу в ролі засобу платежу і водночас як здатність даного активу зберігати свою номінальну вартість незмінною. Відповідно до цього гроші кваліфікують як актив, який характеризується найбільшим ступенем ліквідності. Але у разі виникнення кризових ситуацій, які, зокрема, мають місце в Україні на сучасному етапі ринкової трансформації, гроші не завжди виступають як високоліквідний актив.

Необхідно відзначити, що гроші – досить нестійкий і один із найбільш уразливих елементів ринкової економіки. Деформування грошової системи може бути причиною розбалансування виробничих процесів, різких коливань цін
і зайнятості, інших кризових явищ. Тому логічним продовженням вищевикладеного варто вважати слова відомого американського економіста П. Самуельсона: «Коли гроші функціонують успішно, їх можна значною мірою ігнорувати. Коли ж функціонування грошової системи призведе до депресії, спаду або галопуючої інфляції, то вони стають життєво важливим об’єктом економічного дослідження» [66, с. 92].

Таким чином, на прикладі економічної ситуації нашої держави можна спостерігати цілий спектр співвідношень грошей з їх різними функціональними проявами. Те, що всі ці процеси мають патологічний характер, створює нові, додаткові засоби пізнання, які розвивають класичну економічну теорію.

Таке висловлення застосовне до ситуації в Україні, що характеризується патологічністю багатьох економічних процесів. Пояснюється це тим, що українська ринкова трансформація здійснюється за інверсійним типом, а отже, рішення завдань, які при природному розвитку зважуються на попередніх етапах, в Україні виконуються поряд із протіканням сучасних процесів. Стосовно грошової складової економіки таким прикладом служить близькість різних історичних форм обміну – від найбільш примітивних (бартеру) до найсучасніших і розвинених (електронна платіжна система) в українських банківських структурах.

Залучення нашої країни до процесів глобалізації світової економічної та фінансової системи зумовлює перенесення більшості позитивних і негативних явищ зовнішнього світу в українські умови, що матиме відповідні наслідки для розвитку фінансово-банківської системи. Кожен центральний банк проводить національну грошово-кредитну політику залежно від історичних, економічних та політичних умов країни. Однак в усіх розвинених країнах так чи інакше реалізується концепція незалежного центрального банку. Запроваджується такий статус з урахуванням національної специфіки та історичних особливостей формування кредитної системи, а також з необхідністю формування золотовалютних резервів та набуттям статусу міжнародної валютної ліквідності. Можливість виконання національною валютою функцій світових грошей і набуття статусу міжнародного ліквідного ресурсу, що надає відповідним країнам істотних конкурентних переваг, визначається рівнем виробничого потенціалу, станом платіжного балансу, стабільності й конкурентоздатності їх економік.

Метою даного посібника є: формування системи базових знань з фундаментальних проблем теорії і практики грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи держав-ної монетарної політики й розвитку банківської справи.

Завдання вивчення дисципліни «Гроші та кредит» полягають у:

засвоєнні сутності, функцій, концепції та ролі грошей і кредиту в ринковій економіці;

– розумінні базових положень грошової системи, закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної політики;

– оволодінні методикою визначення структури та практичних засад функціонування грошової системи;

– формуванні знань з питань побудови банківської системи та операцій банків, закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка