Наталя Гончар психологічний супровід вибору робітничої професіїСкачати 34.94 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір34.94 Kb.
Наталя Гончар
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВИБОРУ РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ

Останнім часом в освітньому просторі важливе місце відводиться гуманізації та психологізації навчально-виховного процесу, який усе частіше характеризують як «суб'єкт-суб'єктний». Слід зазначити, що втілення принципу гуманізації в сучасну освіту стає все більш актуальним, зважаючи на суперечності, що характеризують українське суспільство при переході до ринкової економіки і виявляються в зростанні негативних тенденцій -агресивності, правопорушень, жорстокості тощо. Принцип гуманізації передбачає, що цілі, зміст, форми і методи освіти, в тому числі й професійної, мають орієнтуватись на особистість учня, на гармонізацію його розвитку. На допомогу психологізації та створення сприятливих умов для розвитку кожного учня в освітньому закладі й спрямовується діяльність психологічної служби навчального закладу.

У Національній доктрині розвитку освіти конкретизовано завдання щодо формування самостійної й самодостатньої особистості, здатної до професійного розвитку, активної адаптації на сучасному ринку праці та творчої самореалізації. Реформування освіти в зазначених напрямах можливе за умови втілення принципу наукової обгрунтованості, а реалізувати їх допомагають такі науки, як філософія освіти, педагогіка та психологія, що мають якісний методологічний апарат. Одним із напрямів цієї роботи є психологічний супровід - система підтримки та допомоги учню в навчально-виховному процесі.

Уперше термін «психологічний супровід» з'явився в 1993 році в роботі «Психологічний супровід природного розвитку маленьких дітей» авторів Г. Бардієр, І. Ромазан і Т. Чередникової. Також він зустрічається в роботах А.Деркача. Організація психологічного супроводу в школі була розвинута в дослідженнях М. Бітянової. Автори цих робіт під психологічним супроводом розуміють систему професійної діяльності психолога та педагога, яка спрямована на створення спеціальних умов для повноцінного розвитку й успішного навчання учня в конкретному освітньому середовищі. Як визначає М. Бітянова, психолог і педагог у цьому процесі не просто спостерігач, який стоїть поруч, - він створює оптимальні соціально-психологічні умови для розвитку учнів, він іде з ними поруч. Теоретико-методологічні основи організації психологічної служби вивчали І. Дубровіна, Р. Овчарова, А. Прихожан, А. Реан так ін.

Спираючись на цей підхід, сучасна професійна освіта покликана створити умови для максимальної реалізації професійно-психологічного потенціалу особистості. Саме психологічний супровід сприяє приведенню професійної освіти у відповідність з новими вимогами суспільства, що реформується. Необхідність психологічного супроводу професійного навчання обумовлена соціальною нестабільністю, численними і динамічними змінами, які викликають зміни в поведінкових і особистісних характеристиках людей, а особливо молоді. Соціальне розшарування, зниження соціальної захищеності, втрата перспектив щодо працевлаштування приводять до зміни самооцінки людини, порушення соціально-професійної ідентичності, що породжує безліч проблем. Це також робить необхідним створення системи психологічного супроводу й підтримки особистості на початку її життєвого шляху.

Основою системи психологічного супроводу учнів професійно-технічних навчальних закладів є концепція вільного вибору як умова розвитку. Найважливішим положенням такого підходу є пріоритет опори на внутрішній потенціал суб'єкта, отже, на його право самостійно робити вибір і нести за це відповідальність. Для здійснення права вільного вибору різних альтернатив розвитку необхідно навчити молодь вибирати, допомогти їй розібратися в суті проблемної ситуації, виробити план рішення і зробити перші кроки.

Таким чином, під психологічним супроводом розуміється метод, що забезпечує створення умов для ухвалення суб'єктом оптимальних рішень у різних ситуаціях життєвого вибору. Суб'єктами розвитку є особистість і освітня система. Ситуація життєвого вибору - це множинні проблемні ситуації, шляхом вирішення яких молодь визначає для себе професійний розвиток.

Якщо оцінювати метод психологічного супроводу в цілому, то слід підкреслити, що в його основі лежить особистісно-проблемний підхід, Це допомагає кожному конкретно (спираючись на його внутрішній потенціал і підтримку оточення при оволодінні знаннями й методами) у розв'язанні найтиповіших проблем, з якими стикається людина в процесі професійного становлення. При цьому необхідно пам'ятати, що система психологічного супроводу покликана не змінювати, а спонукати. Спонукаючу дію при ухваленні рішення можуть надавати діагностичні дані про переваги й недоліки власної діяльності й особистості.Отже, в процесі професійно-технічного навчання важливо враховувати індивідуальні особливості особистості при побудові навчального процесу й постановці професійних задач. Саме для цього має розроблятися система психологічного супроводу, який має базуватися на поглибленій і різнобічній психодіагностиці й складанні, по-можливості, за її результатами індивідуальних програм навчання й розвитку. Облік індивідуальних особливостей дозволяє оптимізувати навчальну діяльність, допомагає у виробленні індивідуального стилю. Важливо, щоб учень навчився самостійно визначати мету своєї життєдіяльності, і тоді він вже не буде лише знаряддям, засобом або матеріалом в реалізації чужої мети та планів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка