Наш край в роки І світової війниСкачати 77.12 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір77.12 Kb.
Тема: Наш край в роки І світової війни

Мета: охарактеризувати перебіг основних подій І світової війни на Тернопільщині,

закріпити вміння розглядати історичні явища в конкретно – історичних

умовах, вдосконалювати навики працювати з контурною картою; формувати

в учнів особисте ставлення до подій і явищ, виховувати активну соціальну і

громадянську позицію, інтерес і повагу до історичного минулого

Очікувані результати:

Після уроку учні зможуть : • характеризувати головні події І світової війни, що стосувалися Тернопільщини;

 • визначати вплив І світової війни на український національний рух, процеси в регіоні;

 • давати оцінку Легіону українських січових стрільців на Тернопіллі;

 • встановлювати причинно – наслідкові зв’язки під час аналізу та оцінки історичних фактів і подій;

 • висловлювати власні судження щодо патріотичних прояві населення нашого краю;

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу

Методико – дидактичне забезпечення уроку: карта «Україна в роки І світової

війни», І. Букавин «Історія Тернопілля», хронологія стрілецької

слави на Тернопіллі, Комп’ютерна презентація на тему: «Подих

забутої історії», книга «Українські січові стрільці», фотографії

керівників УСС.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Учитель: Період І світової війни став важким випробуванням для українського народу, адже лінія фронту проходила територією України. Галицькі та буковинські землі витримали на собі тягар бойових дій, а Наддніпрянщина тягар постачання, розквартирування військ, лікування поранених, розміщення сотень біженців. Українці знаходилися в арміях протилежних таборів, воювали один проти одного. Територія нашого краю – Тернопілля опинилася в епіцентрі багатьох воєнних подій періоду 1914 – 1918 рр. Завдання сьогоднішнього уроку детальніше вивчити краєзнавчі сторінки історії рідного краю в контексті подій І світової війни. 1. Хронологічна розминка «Кросдат

19 липня 1914 р - початок Першої світової війни

30 липня 1914 р.- Симон Петлюра в журналі «Украинская жизнь» виступив із статтею

«Війна і українці»

1 серпня 1914р.-створення Головної Української Ради

4 серпня 1914 р.- створення Союзу визволення України (СВУ

Серпень-вересень 1914 р - Галицька битва

Серпень 1914 р.- згода австрійського уряду на створення легіону Українських січових стрільців (УСС)

Вересень 1914 р.- репресії російської окупаційної адміністра­ції в Галичині

9 березня 1915 р. - капітуляція австро-угорського гарнізону фортеці Перемишль

19 квітня 1916 р.- початок контрнаступу німецько-австрій­ських військ у Галичині

травень-червень 1916 р. - «Брусиловський прорив»

5 листопада 1916 р. - Франц-Йосиф І проголошує автономію Галичини


2. Дидактична гра «Снігова куля»

Учням пропонується умовно зробити снігову кулю із декількох частин:

термін – думка – речення - історична дата

а) світова війна; б) Українські січові стрільці; в) Антанта

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель: Девізом уроку візьмемо слова нашого земляка, уродженця с. Настасів

Тернопільського району, відомого вченого – географа та педагога Івана

Теслі: «Пізнай край, де живеш». Отже, наше завдання дослідити і вивчити

сторінки історії рідного краю періоду І світової війни.

Оголошення теми уроку та очікуваних результатів

ІV. Вивчення нового матеріалу


 1. Початок І світової війни і Тернопілля

Метод «Прес» (запитання для учнів)

* Яке відношення мали жителі нашого краю до Росії та Австро – Угорщини в ході І

світової війни? (Мешканці Тернопілля були в складі Австро – Угорщини (за І поділом Польщі, 1772р.) та Росії (ІІ поділ, 1793р., північні землі нашого краю, теперішні: Шумський, Кременецький, Лановецький, північна частина Збаразького районів); їм довелося воювати один проти одного, у складі чужих їм армій, за чужі інтереси. Проте вони змушені були нести армійську службу, дотримуватися присяги на вірність російському царю та австрійському цісарю.

* Яку організацію утворили українські партії Східної Галичини в перші дні війни? Чи мала вона поширення в нашому регіоні? ( І світова війна дала поштовх до зростання української національної свідомості. Українські партії Східної Галичини зайняли позицію підтримки Австро – Угорщини і 3 серпня 1914 року у Львові з представників трьох партій: Української національно – демократичної, Української радикальної, Української соціал – демократичної заснувало Головну Українську раду на чолі з Костем Левитським. До неї ввійшли уродженці нашого краю, відомі громадсько – політичні діячі: С.Баран, С. Голубович, І. Кивелюк, О. Назарук, Є. Олесницький,

В. Темницький. Цетральна Бойова Управа ГУР звернулася до уряду з проханням сформувати Легіон Українських стрільців. Українські юнаки – добровольці збиралися в Бережанах, Теребовлі, Тернополі, Чорткові та інших місцях, а потім відправлялися до Львова.

*Яка роль прикордонних земель Тернопілля для обох імперій? (Прикордонні землі Терно­пілля мали величезне стратегічне значення для обох імперій. У містах нашого краю в попередні десятиліття споруджено значну кількість австрійсь­ких касарень (армійських казарм), густа сітка залізничних шляхів мала забезпечити оперативне пе­рекидання сюди додаткових сил австрійського війська. Та, як не дивно, виявилося, що цього не було достатньо для успішного ведення війни. Вже з 6-7 серпня 1914 р. землі Тернопілля стали місцем найзапекліших боїв на Східному фронті.)

*Яким було життя пересічного галичанина під час наступу російських військ ? (Міста і села зазнавали руйнувань, гинув не­зібраний врожай, населення прифронтової смуги жило у постійному страху. Боятися треба було не тільки смерті від випадкової кулі, чи вибуху сна­ряда під час артилерійського обстрілу. Звинувачу­ючи у своїх поразках нібито «зрадників» - українців (особливо москвофілів), австрійський уряд масо­во ув'язнював їх у концентраційному таборі Талергоф (Австрія) аж до 1917 р. Неабияку роль у тако­му ставленні до українців відіграли звинувачення їх у «непатріотичності», «зрадництві» з боку пані­вних у Галичині польських політичних сил, що прагнули скористатися ситуацією для ще більшо­го зміцнення своїх позицій у краї. На вересень 1914 року наш край було окуповано Російською імперією).

2. Російська окупація Тернопілля в 1914 – 1917 рр.

Метод «Шукаю інформацію»

Опрацювати пункт 2 «Під російською окупацією» (с. 57 – 58) посібника Івана Букавина «Історія Тернопілля. Наш край з найдавніших часів до наших днів»

Інтерактивна вправа «Бумеранг»

(учні посилають один одному «бумеранги» у вигляді запитань)

1.Скільки тривала російська окупація краю?

2. Які зміни відбулися в адміністративному відношенні?

3. Які ідеї висловив граф Бобринський щодо Галичини?

4. Назвати заходи російської адміністрації щодо впорядкування суспільного життя

Галичини?

5. В чому особливості театрального життя краю?

6. Яка доля художника Михайла Бойчука ?

7. Вказати заходи в освіті проведені російською адміністрацією на Тернопіллі?

8. Чим цікава особа Леся Курбаса?

9. Яких досягнень добився колектив «Тернопільських театральних вечорів»?

Прийом «Картографічна лабораторія»

Позначити на контурній карті розстановку військових сил на вересень 1914 року, прокоментувати наведені факти.

3. Воєнні дії в 1915 – 1916 роках. Українські січові стрільці на Тернопіллі.

Проблемне завдання: Яке місце та роль Українських січових стрільців в історії

України.

Представлення учнівської презентації «Подих забутої історії»

1 слайд - УСС - гордість України

2 слайд - Створення Легіону УСС

3 слайд - Вони очолювали Легіон

4 слайд - Бойовий шлях Легіону

5 слайд - «Марширують стрільці січовії у кривавий тан»

6 слайд - Поетична сторінка

7 слайд - Лисоня – місце – геройської слави

8 слайд - Карта – схема основних битв УСС

9 слайд - Дзвони пам’яті (краєзнавчі відомості)

10 слайд - Фотоматеріали діяльності усусів

Учні аргументують проблемне завдання, висловлюють свої точки зору, формують висновок.

Прийом «Картографічна лабораторія»

Позначити на контурній карті основні битви усусів на Тернопіллі в 1915 - 1916 роках, прокоментувати наведені факти.

4. Наш край в 1917 році.

Прийом «Вислови думку»

* Як Лютнева революція вплинула на хід І світової війни

* Які історичні факти відбито у згадці громадського діяча Ілярія Бриковича ?

( використати матеріал с.61 посібника І. Букавина «Історія Тернопілля»

* Які настрої поширилися серед населення після Лютневої революції?

Прийом «Творча лабораторія»

Вивчення походів УСС на Тернопіллі у 1917 році супроводжується

поясненням вчителя, паралельно йде робота з картою, а також запис у зошит

основних дат 1917 року на Тернопіллі:

15 червня 1917 р. – приїзд О. Керенського до Тернополя

27 червня 1917 р. – українська маніфестація у Тернополі

29 - 30 червня 1917 р. – битва між с.Бишки (тепер Козівського р -ну) та Зборовом

1 липня 1917 р. - битва під с. Конюхи, де російські підрозділи взяли в полон майже

весь полк УСС.

11 липня 1917 р. - російська армія захопила Тернопіль

19 липня 1917 р. - австро – німецькі війська перейшли в контрнаступ

25 липня 1917 р.- вступ в Тернопіль пруської гвардії німецької армії

29 липня 1917 р. - останній бій січових стрільців біля с. Бурдяківці Борщівського

району над Збручем

Прийом «Суттєва інформація»

Краєзнавча сторінка про бій усусів біля с. Бурдяківці, виступ учня із випереджувальним завданням

V. Закріплення вивченого матеріалу

Інтерактивна вправа «Картографічна перевірка»

Показати на карті місця найбільших битв усусів під час І світової війни на теренах Тернопільщини

Метод «Незакінчене речення»


 • Землі Тернопілля на 1914 р. знаходилися….

 • В місто Тернопіль російські війська вступили ….

 • Окупаційна влада почала ….

 • 18 жовтня 1915 р. виставою «Наталка - Полтавка» розпочав …

 • Лесь Курбас - це …

 • З 31 жовтня по 3 листопада 1915 р. проходили бої …

 • Кайзер Німеччини та король Прусії Вільгельм ІІ відвідав ….

 • Останній бій січових стрільців відбувся …

 • Битва за гору Лисоня …

 • Михайло Гайворонський – це …

Метод «Експерт - аналітик»

Дати власну оцінку: політики австрійського командування щодо Українських

січових стрільців;

ролі внеску усусів в переможні битви австро – угорської армії;

VІ. Підсумок уроку

Прийом «Роблю висновок» (учні роблять висновки)


VІІ. Домашнє завдання: опрацювати тему «Наш край в роки І світової війни»,

зібрати краєзнавчий матеріал про участь наших земляків у воєнних діях.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка