Нарада гуон кмда «Додержання вимог щодо протидії насильству» 14. 02. 2011 Київський будинок учителя Олена Іванівна КепкановаСкачати 57.82 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір57.82 Kb.
Нарада ГУОН КМДА «Додержання вимог щодо протидії насильству»

14.02.2011

Київський будинок учителя
Олена Іванівна Кепканова,

завідувач Науково-методичного центру

практичної психології і соціальної роботи

ІППО КУ імені Бориса Грінченка


Соціально-психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу
Сучасний стан розвитку системи освіти України висуває певні вимоги до соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу. Як відзначає М. Бітянова, «...психолог і педагог у цьому процесі не просто спостерігачі, які стоять поруч, вони створюють оптимальні соціально-психологічні умови для розвитку дітей, вони йдуть з ними поруч».

Під психологічним супроводом розуміють систему професійної діяльності психолога та педагога, яка спрямована на створення спеціальних умов для повноцінного розвитку й успішного навчання дитини в конкретному освітньому середовищі.

Нормативно-правовою базою психологічної служби є:

- Наказ МОНУ від 26.12.2006 р.№ 864 "Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України", який регламентує діяльність соціальних педагогів.

- Діяльність практичних психологів визначена у Положенні про психологічну службу, листі МОНУ від 27.08.2000р. № 1/9-352 "Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби".

Завдання, які вирішує Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка при соціально-психологічному супроводі, такі:

1. Координація роботи працівників психологічної служби закладів освіти щодо профілактично-виховної, культурно-освітньої, творчої роботи з учнями та вихованцями.

2. Методичний супровід діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти.

3. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, практичних психологів та соціальних педагогів колективів закладів освіти щодо формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу і злочинності серед неповнолітніх

Соціальний педагог – ключова фігура в закладі освіти, покликана об'єднати зусилля родини, школи, громадськості, для надання допомоги дитині. Значну допомогу соціальному педагогові надає психолог, який володіє важливою інформацією щодо особливостей розвитку особистості дитини, її стосунків з батьками, однолітками; може своєчасно проконсультувати батьків дитини та її вчителів, якщо вони мають труднощі у спілкуванні з дитиною.

Отже, запорукою ефективної роботи соціального педагога за будь-яким напрямком є його співпраця з психологом, педагогічним колективом, батьками, адміністрацією навчального закладу та спеціалістами з різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія забезпечує інтегрований підхід до соціально-педагогічного супроводу учнівської молоді.

Значне місце відводиться просвітницькій роботі щодо запровадження здорового способу життя, важливим є сам факт знання дітьми певних норм поведінки. Важливими є профілактичні заходи, що сприяють збереженню фізичного, психологічного та соціального здоров'я.

У сучасній практиці розрізняють первинну, вторинну та третинну профілактику. Працівники психологічної служби здійснюють в закладі освіти первинну профілактику, яка спрямована на попередження виникнення та поширення певного негативного явища та проблем, із ним пов'язаних.

Основна мета первинної профілактики полягає в тому, щоб навчити дітей брати на себе відповідальність за свою поведінку, усвідомлювати свої дії. На першому етапі профілактика має інформаційний характер та спрямована на формування в особистості несприйняття шкідливих звичок та категоричну відмову від певних стандартів поведінки (ассертивної поведінки). Необхідність первинної профілактики визнається сьогодні і лікарями, і педагогами, і громадськістю.

Здійснюючи просвітницьку профілактичну роботу, працівники психологічної служби вдаються до різних її форм, найбільш поширені серед яких - бесіди, лекції, диспути, дискусії, засідання "круглих столів", рольові, ділові ігри. Застосування спеціальних інноваційних виховних технологій допомагає учасникам навчально-виховного процесу краще усвідомлювати власний внутрішній світ, не експериментувати з невідомим, що може мати негативні наслідки.

До таких технологій слід віднести передовсім тренінги. Особи, які проходять навчання за тренінговою програмою, отримують нові можливості змінити себе на краще.

Позитивним є те, що тренінг — це активне спілкування, ефективна форма опанування знаннями, уміннями, навичками, цікавий процес пізнання себе та інших.

Існують різні форми та методи протидії соціально-негативними явищам. Актуальною на сьогодні є складання превентивних програм. Найбільшу ефективність у закладах освіти виявили профілактичні програми, побудовані за принципом формування життєвих навичок (ФЖН).

Життєві навички - це здатність до адаптивної й позитивної поведінки, їх можна розглядати як групу психосоціальних компетенцій та навичок міжособистісного спілкування, які допомагають людям приймати обґрунтоване рішення, розв'язувати проблеми, критично та творчо мислити, ефективно вибудовувати соціальні контакти.

Ефективність програм формування життєвих навичок залежить від їхньої тривалості, послідовності і широти змісту. В рамках одного заняття ставити завдання сформувати певні життєві навички недоцільно.

Можу привести приклад найбільш вдалої з цієї точки зору шкільної програми профілактики ВІЛ-інфекції та вживання психоактивних речовин на основі формування життєвих навичок для початкової школи „Корисні звички”, «Цікаво про корисне». Програма працює з 2005 року і розрахована на навчання педагогів організовувати превентивне навчання на окремих уроках з дітьми, починаючи з 1-го класу.

На сьогодні 8 шкіл Києва задіяні у програмі Українсько-польського проекту «Безпечна школа – школа без насильства».

У школах Дарницького району працює Шкільна служба порозуміння.

На виконання плану заходів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2010 року №1023 "Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту", Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи, розроблено інформаційно-освітню протиалкогольну програму для дітей та учнівської молоді «Сімейна розмова». У впровадженні проекту задіяні 7 областей України, у тому числі 25 шкіл м. Києва.

Для здійснення якісного соціально-психологічного супроводу працівники психологічної служби постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень з питань профілактики негативних явищ. Певні знання та практичні навички вони отримують на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період, відвідуючи семінари, творчі майстерні, інтервізійні та супервізійні групи, які відбуваються на базі НМЦППіСР ІППО КУ імені Бориса Грінченка протягом навчального року.

На курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників усіх категорій розроблено та впроваджено такі навчальні модулі:


  • «Способи ефективного спілкування» (тренінг),

  • «Профілактичні заходи протидії агресії та насильства в навчальних закладах освіти» (тренінг),

  • «Впровадження відновних практик для вирішення конфліктних ситуацій в учнівському середовищі» (медіація, коло)

  • «Профілактика емоційного та професійного вигорання».

На жаль, не можна ще сказати, що діяльність соціальних педагогів досягла значних результатів і високого рівня. Існують проблеми, пов’язані з кадровим забезпеченням психологічної служби районів.

Так, за статистичними даними станом на початок навчального року психологічна служба міста забезпечена кадрами на 56,6%. На кінець 2010-2011 навчального року ситуація може погіршитися. В навчальних закладах деяких районів уже не перший рік відсутні соціальні педагоги, тобто робота соціальний супровід навчально-виховного процесу не здійснюється. Ще гірші справи з методистами РНМЦ, які організують роботу соціальних педагогів в районах. На сьогодні методист, який відповідає за роботу соціальних педагогів навчальних закладів, є тільки в Святошинському РНМЦ.Розвиток системи соціально-психологічного супроводу - необхідна ланка в цілісній системі заходів, спрямованих на покращення системи освіти в Україні. Важлива роль належить працівникам психологічної служби навчальних закладів, які разом із учителями мають забезпечити належне психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка