Наказ №10 Про підсумки підготовки цивільного захисту у кз «днз №323» в 2013 році та завдання на 2014 рікСкачати 281.95 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір281.95 Kb.
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) №323

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»


КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОШКОЛЬНОЕ

УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЯСЛИ-САД) №323

КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»НАКАЗ
_від 08.01.2014____ № 10
Про підсумки підготовки цивільного

захисту у КЗ «ДНЗ №323» в 2013 році

та завдання на 2014 рік
У 2013 році головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту КЗ «ДНЗ № 323» вцілому виконані. Підготовка співробітників та вихованців до дій в умовах надзвичайних ситуацій була організована та проводилась відповідно до вимог Законів України, постанов Кабінету Міністрів України та наказів МНС України з питань цивільного захисту.

Реалізація планових заходів дозволила забезпечити стабільне функціонування закладу освіти, значно підвищила готовність працівників та сил реагування на надзвичайні ситуації.

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання вихованців та постійного складу згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо.

Був проведений теоретичний семінар для вихователів «Навчання дітей правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях», колективний перегляд заняття у старшій групі № 8 за темою «Небезпечні предмети», розвага «В гостях у Вогника», спортивні свята «Пригоди Шапокляк», лялькові вистави: «Незнайка сам удома», спланований та проведений «Тиждень безпеки» (05.2013 р.) у всіх вікових групах, проведений День ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності (05.2013 р.). Велика робота проводилася по забезпеченню нешкідливих умов перебування в ДНЗ. Одним з питань на нараді розглянута проблема життєдіяльності дитини (04.2013 рік). Для вихователів проведена консультація на тему: «Безпечне довкілля» (09.2013 р.), проведено тестування вихователів для визначення рівня обізнаності педагогів щодо безпеки життєдіяльності вихованців. Проводилася робота з батьками: у батьківських куточках постійно працювала рубрика «Щоб не сталося лиха», та «Обережно,вода (правила поведінки на водоймищах)». На батьківських зборах розглянути такі питання як «Небезпека на вулиці», «Один вдома», «Обережно, ботулізм», та інші.

Одним з завдань для колективу ДНЗ є: накопичення матеріалу з ЦЗ, та розробка завдань, зянять, розваг, ігор, тренувань та ін.

Кімната безпеки поповнена дідактичним матеріалом для занять., іграми, художньою літературою з основ безпеки життедіяльности. Оновлено стенд з ЦЗ «Це - небезпечно».

Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників закладу освіти проводилося згідно з Організаційно-методичними рекомендаціями Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Підготовка постійного складу, який не входить до складу формувань, технічного персоналу проводилась за 12-годинною програмою, а керівного складу, особового складу невоєнізованих формувань - за 15-годинною програмою відповідно до затверджених графіків занять. Проведені заняття фіксуються в окремих журналах обліку занять з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Відповідно до графіка проведення «Тижня безпеки дитини» у ДНЗ видано наказ «Про підготовку та проведення Тижня безпеки дитини», розроблений та затверджений план його підготовки і проведення, після заходу – наказ «Про підсумки проведення Тижня безпеки дитини».

До проведення Тижня безпеки дитини залучалися батьки, вихованці, випускники ДНЗ, неохоплені діти та їх батьки, працівники рятувальної служби, лікарі тощо. Також у ДНЗ були поповнені куточки ЦЗ, у старших групах, підготовлені плакати, листівки, підібрана відповідна методична література, виготовлені засоби індивідуального захисту.

У ДНЗ розроблений План цивільної оборони на мирний час та особливий період. До постійного складу доведено евакуаційні заходи. У ДНЗ наявні плани та схеми евакуації особового складу, вихованців, майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, оформлений стенд «Цивільна оборона».

У закладі створені невоєнізовані формування та служби цивільного захисту (цивільної оборони): ланка пожежогасіння, ланка охорони громадського порядку, санітарний пост, з особовим складом яких постійно проводяться заняття відповідно до розкладу занять. Визначені функціональні обов’язки начальників постів і командирів невоєнізованих формувань.

Але не завжди, не зважаючи на високий рівень роботи з безпеки життєдіяльності дитини, в ДНЗ мають місце і окремі недоліки в роботі з даного питання. У першу чергу – це недостатньо вирішення питання щодо створення матеріально-техничних та фінансових ресурсів на випадок надзвичайних ситуацій, запобіжних заходів з метою мінімалізації втрат та збитків. Хоча загалом ці недоліки виправдовуються особливістю сучасного стану розвитку держави, фінансово-економічними труднощами. Не всі працівники відповідально ставляться до навчання в групах з цивільної оборони та збереження матеріальної бази ЦЗ.

Матеріально-технічне забезпечення формувань - недостатнє, відсутні прилади хімічного та радіаційного контролю, більшість працівників закладу освіти не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри тощо. Також слід вважати недостатнім забезпечення закладу освіти методичними посібниками, відеоматеріалами.

Потребують подальшого вирішення питання щодо оновлення та поповнення матеріально-технічної бази; забезпечення невоєнізованих формувань ЦЗ працівників закладу освіти засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки і контролю, військово-технічним майном тощо; забезпечення засобами колективного захисту на місці постійної дислокації та у заміській зоні.

На виконання вимог законів України «Про Цивільну оборону України», «Про захист населення i територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про правові засади цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту», наказу МНС України від 23.04.2001 № 97 «Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», наказу Міністерства науки і освіти України від 03.09.2009 р. № 814 «Про Положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», наказу управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради від 31.12. 2013 № 346 «Про підсумки підготовки цивільного захисту у навчальних закладах Дзержинського району в 2013 році та основні завдання на 2014 рік», з метою підвищення якості навчання співробітників та вихованців вмінню діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування єдиних підходів до системи підготовки працівників з цивільного захисту (цивільної оборони), для закріплення та розвитку досягнутих позитивних результатів підготовки ДНЗ, сил ЦЗ до вирішення питань ЦЗ, а також усунення вищезазначених недоліків
НАКАЗУЮ :
1. Головним завданням цивільного захисту ДНЗ на 2014 рік вважати забезпечення ефективного захисту дітей та співробітників ДНЗ шляхом своєчасного прогнозування та попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них, швидкої ліквідації наслідків.

2. У ході реалізації головного завдання основні зусилля зосередити на:

- забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації співробітників ДНЗ;

- проведенні навчань з цивільного захисту із створенням оперативних груп і відпрацюванням ними конкретних заходів з ліквідації відповідних надзвичайних ситуацій, характерних для ДНЗ під час «Тижня безпеки дитини»;

- вдосконаленні систем оповіщення.

3. Виходячи з головного завдання цивільного захисту у 2014 році та з метою забезпечення досягнення позитивних кінцевих результатів, визначити такі завдання:

- забезпечити належне функціонування підпорядкованої системи оповіщення ДНЗ і сил ЦЗ, підтримувати у готовності існуючі системи зв’язку;


 • забезпечити накопичення та зберігання матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у ДНЗ.

4. Пріоритетними напрямками в освітній галузі з підготовки учасників навчально-виховного процесу до дій у надзвичайних ситуаціях у дошкільному навчальному закладі вважати:

- збільшення кількості дітей, охоплених комплексом заходів з відпрацювання мінімально достатнього та необхідного рівня знань і умінь з питань особистої безпеки та стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

- створення належних умов з цивільного захисту дітей і персоналу дошкільного навчального закладу;

- проведення навчально-виховної роботи через різні види діяльності дітей: навчальну, трудову, ігрову, художню тощо. Особливу увагу приділяти оволодінню практичними навичками, формуванню звичок і можливостей реалізувати отриманні знання на практиці.

5. Затвердити план основних заходів підготовки ЦЗ дошкільного закладу на 2014 рік (додаток 1), тематику навчань для підготовки керівного складу ЦЗ, для спеціальної підготовки працівників, які входять до складу невоєнізованих формувань ЦЗ, робітників і службовців, які не входять до складу невоєнізованих формувань ЦЗ (додатки 2, 3, 4 ), графік проведення Тижня безпеки дітей у ДНЗ у 2013/2014 навчальному році (додаток 5).

6. Затвердити графік проведення Тижня безпеки дітей у ДНЗ у 2013-2014 навчальному році .

7. Навчання працівників закладу освіти організувати та здійснювати за категоріями:

- особи керівного, командно-начальницького складу ЦЗ;

- працівники навчального закладу, які входять до складу невоєнізованих формувань ЦЗ;

- працівники навчального закладу, які не ввійшли до складу невоєнізованих формувань ЦЗ.

8. Підготовку керівного, командно-начальницького складу невоєнізованих формувань ЦЗ:

8.1. Здійснювати за місцем роботи під час установчих зборів та у складі навчальних груп згідно із відповідним планом, а також під час проведення періодичних навчань і тренувань.

8.2. Поточну підготовку проводити за місцем роботи у складі навчальних груп згідно із планом і рекомендованою тематикою занять та під час установчих зборів з цивільного захисту в обсязі 15 годин.

9. Підготовку особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ:

9.1. Проводити безпосередньо за місцем роботи згідно з тематикою обсягом 15 годин під керівництвом командирів формувань. Зміст тем загальної тематики кількістю 9 годин відпрацьовувати під час підготовчого періоду до навчань, тренувань ЦЗ. Зміст тем спеціальної тематики розробляти з урахуванням конкретних виробничих умов і відповідних чинних нормативно-правових актів у сфері охорони праці, захисту співробітників, вихованців і території від надзвичайних ситуацій, запобігання та оперативного реагування на них.

9.2. Метою підготовки формувань визначити практичне відпрацювання заходів, передбачених планами підготовки до дій за призначенням, спрямовуючи основні зусилля на вирішення завдань, що раптово виникають при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

9.3. До проведення занять з наданням першої медичної допомоги залучати медичних працівників закладу освіти.

10. Навчання робітників та службовців, які не входять до складу формувань ЦЗ:

10.1. Проводити в обсязі 12 годин на планових заняттях у складі навчальних груп у період підготовки до навчань і тренувань з ЦЗ. Конкретні види занять визначити начальникам ЦЗ відповідно до тематики.

10.2. Особливу увагу при проведенні занять приділяти відпрацюванню порядку дій у різних екстремальних ситуаціях як в навчальному закладі, так і в побуті, наданню само- та взаємодопомоги, виконанню комплексу заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

11. Додатково для підвищення рівня знань з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій використовувати систему навчання у галузі охорони праці, ввідні, первинні, повторні та цільові інструктажі.

12. Основною формою підготовки та перевірки рівня навчання усіх категорій працівників з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій у навчальному закладі визначити:

- «Тиждень безпеки дитини».

13. У ДНЗ протягом навчального року провести два тренування з оповіщення та збору особового складу формувань цивільного захисту об'єкту.

14. Навчальний рік у сфері цивільного захисту розпочати з 14 січня 2014 року.

15. Під час проведення Тижня безпеки дитини:

15.1. Прийняти участь у конкурсі-огляді на кращий стан організаційної, практичної, навчально-виховної роботи з питань захисту життя і здоров'я дітей від надзвичайних ситуацій серед ДНЗ району.

До 20.05.2014

16. Подавати до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради звіти про стан підготовки ЦЗ у ДНЗ.

До 28.04.2014,

до 03.06.2014
17. Розробити та затвердити План підготовки цивільного захисту ДНЗ на 2014 рік.

До 20.01.2014

17.1. Завершити планування навчальних заходів ЦЗ, наказами визначити порядок та організувати контроль за навчанням керівного складу і працівників закладу з цивільного захисту.

До 20.01.2014

Згідно з додатками

17.2. Підготувати заклад до перевірки повноти та якості плануючих документів з підготовки цивільного захисту на 2014 навчальний рік.

До 25.01.2014

17.3. Тримати під особистим контролем вирішення питань:

17.3.1. Забезпечення невоєнізованих формувань цивільного захисту ДНЗ засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки і контролю, військово-технічним майном.

17.3.2. Забезпечення постійного складу працівників навчального закладу та вихованців засобами колективного та індивідуального захисту.

Протягом року

17.4. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення в навчальному процесі ефективного використання існуючої навчально-матеріальної бази цивільної оборони та спланувати її розвиток.

До 20.01.2014,

протягом року

17.5. Надавати до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради:

17.5.1. Звіти встановлених зразків про виконання вимог і заходів ЦЗ.

До 28.04.2014,

до 03.06.2014

17.5.2. Описові звіти про стан підготовки ЦЗ у навчальному закладі.

До 25.06.2014,

до 25.11.2014

18. Навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку з питань охорони життя і здоров’я дітей, норм поведінки у надзвичайних ситуаціях здійснювати через різні види діяльності дітей: навчальну, трудову, ігрову, художню тощо.

Протягом року

18.1. Підсумком виховної роботи з дітьми та закріпленням знань, отриманих педагогічним складом у ході занять з цивільного захисту, вважати проведення «Тижня безпеки дитини».

26.05.2014– 30.05.2014

18.2. Підготувати дошкільний навчальний заклад до участі в огляді – конкурсі на кращий стан організаційної, практичної, навчально-виховної роботи з питань захисту життя і здоров`я дітей від надзвичайних ситуацій серед ДНЗ району.

До 20.05.2014

19. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Завідувач КЗ «ДНЗ № 323» Я.В. Волошенко

Додаток 1

до наказу КЗ «ДНЗ №323»

від «__»_________ 2014
План

основних заходів підготовки цивільного захисту

КЗ «ДНЗ №323»на 2014 рік


№№ з/п

Заходи, що проводяться

Відповідальний за проведення

Хто залучається ( з ким проводиться)

Термін проведення

Відмітка про виконання

Участь у заходах, які проводяться начальником ЦЗ району


а) Збори та наради керівного складу ЦЗ району


1

Участь у:

- комплексних об’єктових навчаннях;

- комплексних об’єктових тренуваннях

- штабних об’єктових тренуваннях;- тактико - спеціальних навчаннях.

Начальники ЦЗ об’єктів ДНЗ

Керівники, командно-начальницький та особовий склад об’єктів ДНЗ

Згідно з Планом проведення навчань, тренувань
2

Підготовка з питань ЦЗ особового складу підрозділів ДНЗ


Керівники груп занять

Особовий склад ДНЗ

Згідно з розкладом занять
б) Перевірка стану ЦЗ , готовності засобів до дій за призначенням

1

Проведення «Тижня безпеки дитини»

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Особовий склад ДНЗ

26.05.–30.05.2014
2

Збір, обробка та надання заявок на проход-ження функціонального навчання керівного складу та фахівців цивільного захисту на курсах цивільного захисту у 2015 році

Завідувач ДНЗ

Особовий склад ДНЗ

до 15 червня
3

Видання наказу про підсумки підготовки у сфері цивільного захисту у 2014 році та завдання на 2015 рік

Завідувач ДНЗ
до 30.12.2014
4

Проведення підсумкової наради з виконання заходів ЦЗ у ДНЗ

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

Співробітники ДНЗ

Грудень
Заходи, які проводяться управлінням освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради

та підпорядкованими навчальними закладами

1

Нарада з підбиття підсумків за 2013 рік та постановки завдань на 2014 рік

Начальник ЦЗ

Особовий склад ДНЗ

Січень 2014 року
2

Вивчення нормативного-правових і галузевих нормативних актів та стандартів з питань ЦЗ

Начальник штабу ЦЗ
Протягом року
3

Складання плану основних заходів ЦЗ у ЗНЗ та ДНЗ

Начальник ЦЗ ДНЗ


Працівники ДНЗ

До 17.01.2014
4

Підготовка наказу «Про організацію цивільного захисту у КЗ «ДНЗ №323» у 2014 році”

Начальник ЦЗ

Начальник ЦЗ ДНЗ

Січень 2014 року

5

Підготовка наказу «Про проведення Тижня безпеки в ДНЗ»

Завідувач ДНЗ

Завідувач ДНЗ

Квітень 2014 року
6

Поновити куточки цивільного захисту у:


Вихователь – методист, вихователі

Вихователь – методист, вихователі

До 01.05.2014

7

Проведення роботи щодо підготовки керівного та командно-начальницького складу

На обласних курсах ЦЗ:

- начальників штабів ЦЗ ДНЗ


Обласні курси ЦЗ

Методист ДНЗ


Протягом року (відповідно до наказу управління освіти)
8

Підготовка невоєнізованих формувань ЦЗ :

Навчання особового складу

Командири формувань ДНЗ

Особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ

За 15-годинною програмою

до проведення тренувань ЦЗ


Тренування по оповіщенню і збору

Начальник ЦЗ ДНЗ

Особовий склад невоєні

зованих формувань ЦЗНе менше 2-х

тренувань на рік


9

Навчання працівників ДНЗ, які не входять до складу невоєнізованих формувань ЦЗ

Керівники навчальних груп

Працівники ДНЗ

За 12-год.програмою у період до навчань і тренувань з ЦЗ
10

Здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій (за окремим планом)

Завідувач ДНЗ

Вихованці, батьки

Протягом року
11

Робота з батьками щодо їх особистої відповідальності за виховання у своїх дітей духовного і фізичного здоров'я

Педпрацівники

Педпрацівники, батьки, громадськість

Протягом року
12

Співпраця зі службами цивільного захисту району, міста, області

Завідувач ДНЗ

Педпрацівники, вихованці

Протягом рокуДодаток 2

до наказу КЗ «ДНЗ №323»

від «__»_________ 2014
Тематика для особового складу формувань ЦЗ


 1. (15 годин)


Загальна тематика

(9 годин)
1.Характеристика небезпечних техногенних факторів притаманних сфері діяльності підприємства, установи, організації та найближчих потенційно небезпечних об'єктів.

2. Призначення і організаційна структура позаштатного формування ЦЗ.

Функціональні обов’язки особового складу та його дії за планом приведення формування в готовність до виконання завдань.

4. Організація захисту особового складу формування в ході виконання рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу.

5. Організація санітарної обробки особового складу формувань, спеціальної обробки техніки і майна при зараженні радіоактивними, отруйними речовинами та бактеріальними засобами.

Прийоми надання само - та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах в ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Перша медична та долікарська допомога при гострих отруєннях небезпечними хімічними речовинами.

7. Заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф та проявів терористичних актів.

8. Взаємодія особового складу формувань при проведенні робіт у районах надзвичайних ситуацій.

Дії формувань при загрозі та ліквідації наслідків терористичних актів.
Спеціальна тематика

(6 годин)

Для протипожежних формувань

1. Пожежнотехнічне спорядження. Вогнегасні речовини та область їх застосування.

2-3. Локалізація та гасіння лісових, торф’яних та степових пожеж.

4. Протипожежні профілактичні заходи на об’єкті.

5.Способи та прийоми гасіння пожежі на об’єкті господарювання.

6. Прийоми рятування людей з палаючих будівель і споруд.Для формувань охорони громадського порядку

1. Правова основа введення режиму надзвичайного стану.

2-3. Дії формувань при проведенні евакуації населення.

4. Забезпечення громадського порядку, попередження та припинення випадків мародерства, розкрадання матеріальних цінностей при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

5. Психологія натовпу.

6. Попередження паніки серед населення.


Для формувань евакуації

1-2 . Порядок проведення евакуаційних заходів.

3-4. Евакуація людей з районів стихійного лиха, аварій та катастроф.

5-6. Евакуація людей та вантажів, матеріальних цінностей та обладнання при загрозі стихійного лиха, аварії чи катастрофи.


Для медичних формувань

1. Медична допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях.

2. Медичні засоби захисту.

3-4. Організація роботи медичного формування при виконанні завдань за призначенням.

5-6. Дії особового складу формування при наданні першої медичної допомоги людям, які постраждали під час надзвичайної ситуації.
Примітка: Вибір тем спеціальної підготовки визначається начальником ЦЗ об'єкта, виходячи із завдань за призначенням формування та специфіки виробництва.

Додаток 3

до наказу КЗ «ДНЗ №323»

від «__»_________ 2014Підготовка в навчальних групах працівників закладів освіти,

які не ввійшли до складу формувань ЦЗ
(12 годин)

1. Основні способи захисту та дій населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
1. Права та обов’язки виробничого персоналу та населення у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2. Організація оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій та оперативне інформування про методи та способи захисту населення.

3. Правила поведінки та дії населення під час землетрусів, затоплень, селевих потоків, зсувів, ураганів, лісових пожеж, снігових заносів та ожеледиці.

4. Основні норми поведінки та дії населення при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненні місцевості. Режими радіаційного захисту.

5. Рекомендації по гігієні харчування, профілактичних заходах та веденню приватних господарств на територіях з підвищеним рівнем радіації. Дії робітників, службовців і населення при знезаражуванні територій, будівель, споруд, робочих місць, одягу. Санітарна обробка людей.

6. Дії населення при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин. Дегазація приміщень, особистих речей, одягу.

7. Отрутохімікати, що застосовуються у сільському господарстві. Заходи безпеки при роботі з ними. Профілактика отруєнь недоброякісними харчовими продуктами та грибами.

8. Захист продуктів харчування, фуражу, води від зараження.

9. Порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

10. Пожежо - та вибухонебезпечні предмети на виробництві та у побуті. Рекомендації населенню щодо профілактики та дій при виникненні пожеж.

11. Основи організації життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха.


2. Правила користування засобами колективного та індивідуального захисту.

1 Засоби колективного захисту робітників, службовців, населення. Підвищення захисних властивостей житла.

3. Засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання.

4. Обов’язки дорослих щодо безпеки та захисту дітей. Засоби індивідуального захисту дітей.3. Загальне медико-санітарне навчання населення.

1 Надання першої медичної допомоги потерпілим. Основи догляду за хворим.

2. Інфекційні захворювання. Правила поведінки населення при проведенні карантинних (ізоляційно-обмежувальних) заходів. Порядок проведення дезінфекції.

3. Психологія натовпу. Безпека при масових скупченнях людей.
Примітка: Вибір тем для занять визначається керівниками навчальних груп з урахуванням категорій тих, хто навчається, змісту об’єктових планів реагування на НС (планів ліквідації аварійних ситуацій) та 12-годинного обсягу навчання. Керівники із запропонованих тем пунктів 1,2,3 обирають лише 12.

Додаток 4

до наказу КЗ «ДНЗ №323»

від «__»_________ 2014ТЕМАТИКА


занять для підготовки керівного складу цивільного захисту
1.Характеристика небезпечних техногенних факторів притаманних сфері діяльності підприємства, установи, організації та найближчих потенційно небезпечних об'єктів.

2. Призначення і організаційна структура позаштатного формування ЦЗ.

3. Функціональні обов’язки особового складу та його дії за планом приведення формування в готовність до виконання завдань.

4. Організація захисту особового складу формування в ході виконання рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу.

5. Організація санітарної обробки особового складу формувань, спеціальної обробки техніки і майна при зараженні радіоактивними, отруйними речовинами та бактеріальними засобами.

6. Прийоми надання само - та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах в ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Перша медична та долікарська допомога при гострих отруєннях небезпечними хімічними речовинами.

7. Заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф та проявів терористичних актів.

8. Взаємодія особового складу формувань при проведенні робіт у районах надзвичайних ситуацій.

9. Дії формувань при загрозі та ліквідації наслідків терористичних актів.

10. Засоби колективного захисту робітників, службовців, населення. Підвищення захисних властивостей житла.

11.Засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання.

12.Обов’язки дорослих щодо безпеки та захисту дітей. Засоби індивідуального захисту дітей.

13. Надання першої медичної допомоги потерпілим. Основи догляду за хворим.

14.Інфекційні захворювання. Правила поведінки населення при проведенні карантинних (ізоляційно-обмежувальних) заходів. Порядок проведення дезінфекції.

15.Психологія натовпу. Безпека при масових скупченнях людей.

Додаток 5

до наказу КЗ «ДНЗ №323»

від «__»_________ 2014
План

заходів проведення

«Тижня безпеки дитини»

у дошкільному навчальному закладі

з 26.05.2014 р. по 30.05.2014р.
Мета: забезпечення захисту учасників освітньо-виховного процесу та підтримання безперервної роботи дошкільного навчального закладу в режимі повсякденної діяльності та в умовах виникнення надзвичайної ситуації.
Завдання:

 • забезпечення достатнього і необхідного рівня компетентності дитини для її безпечного та комфортного існування у навколишньому середовищі, закріплення елементарних норм поведінки при діях в умовах надзвичайної ситуації;

 • удосконалити теоретичні знання та практичні навички працівників дошкільного навчального закладу щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій;

 • поліпшити якість освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуацій

 • залучення батьків до формування у дітей навичок безпечної поведінки та ознайомлення з порядком дій під час надзвичайних ситуацій


План заходів

Зміст заходів

Відповідальні

26.05.2014 «Наодинці вдома»

Мета: сприяти усвідомленню дітьми цінності власного здоров'я, формування уявлень безпеки в побуті

1.

Протягом дня

 • «Будь обережним»

Бесіди, тематичні інтегровані заняття, розгляд ілюстрацій, читання художньої літератури, дидактичні та сюжетно-рольові ігри, образотворча діяльність, моделювання проблемних ситуацій, тренінг з прогнозування небезпечних ситуацій (обережна поведінка з іншими, правильна поведінка вдома), рухливі та спортивні ігри, пішохідні переходи, екскурсії:

 • проблемна ситуація «Коли один вдома»,

 • заняття-вікторина «Безпека у довкіллі»,

 • дидактичні ігри «Чим ми граємо, а чим - ні», «Де живуть звірята, де живуть малята?»

 • бесіда на тему «І всі найрідніші люди».

 • дидактичні ігри серії «Щоб бути здоровим і дужим, не треба бути до себе байдужим», «Абетка безпеки для малечі»;

 • сюжетно-рольова гра «Лікарня»;

Прогулянка

 • Екскурсія. Ознайомлення з обладнанням на території дошкільного закладу та правилами безпечної поведінки при його використанні.

 • Спостереження за спілкуванням та поведінкою людей.

 • Моделювання безпечної поведінки з людьми та предметами.

Друга половина дня

 • Індивідуальні бесіди з дітьми щодо безпечної поведінки з різними предметами.

 • Прислів'я та приказки про особливості характеру людей, загадки про предмети.

 • Розв'язання умовних проблемних ситуацій на закріплення правил поведінки та користування різними предметами.

вихователі груп

2.

Робота з педагогами

 • Повторний інструктаж педагогів з попередження дитячого травматизму під час освітньо-виховного процесу.

вихователь-методист3.

Робота з батьками

 • Консультації, папки пересувки, пам'ятки для батьків «Безпека побуту».

вихователі груп
27.05.2014 «Академія маленького пішохода»

Мета: формування у дошкільників практичних умінь і навичок

1.

Протягом дня:

«Правила дорожнього руху для малечі»

Бесіди, тематичні інтегровані заняття, розгляд ілюстрацій, читання художньої літератури, дидактичні та сюжетно-рольові ігри, образотворча діяльність, моделювання проблемних ситуацій, тренінг з прогнозування небезпечних ситуацій, рухливі та спортивні ігри, пішохідні переходи, екскурсії: • дидактична гра "Азбука міста". Закріпити знання про дорожні знаки;

 • розглядання картин про велосипедиста - Закріпити знання про правила їзди на велосипеді;

 • дидактична гра «Дорожні знаки» (попереджувальні, заборонні та інформативно-вказівні);

 • дидактична гра «Світлофор», ознайомлення зі світлофором та його функцією;

 • бесіда за картиною "Вулиці міста", складання творчих розповідей про світлофор та його функції.

Прогулянка

1. Цільова прогулянка-екскурсія вулицями міста.

2. Рухлива гра "Горобчики та автомобіль".

3. Рольова гра "Пішоходи і транспорт".Друга половина дня

 • Прислів'я, приказки, загадки про машини, дорожній рух.

 • Сюжетно-рольова гра «Пішоходи і транспорт»

вихователі груп


2.

Робота з персоналом ДНЗ

 • Огляд стану безпеки груп та приміщень дошкільного закладу, перевірка стану засобів пожежогасіння, евакуаційних виходів, електроприладів, наявності інструкцій з техніки безпеки на робочих місцях.

 • Тематична нарада для працівників ДНЗ «Організація захисту дітей, персоналу та дії в разі виникнення аварій, катастроф та стихійних лих».

завідувач ДНЗ3.

Робота з батьками

 • Консультація для батьків «Безпека дитини на дорозі»

вихователі груп28.05.2014 «Вогонь –друг, вогонь-ворог»

Мета: формування уявлень дітей щодо користі та небезпеки вогню

1.

Бесіди, тематичні інтегровані заняття, розгляд ілюстрацій, читання художньої літератури, дидактичні та сюжетно-рольові ігри, образотворча діяльність, моделювання проблемних ситуацій, тренінг з прогнозування небезпечних ситуацій (обережна поведінка з іншими, правильна поведінка вдома), рухливі та спортивні ігри, пішохідні переходи, екскурсії:

 • Вивчення та закріплення вивчених раніше прислів'їв і приказок про вогонь та пожежу.

 • Дидактична гра "Горить - не горить".

 • Моделювання ситуацій із метою навчання користуватися сірниками, легкозаймистими речовинами та матеріалами; вироблення навичок поведінки у випадку пожеж, опіків.

Прогулянка

 • Розв'язання проблемних ситуацій: "Чому виник вогонь?", "Як зарадити біді?"

 • Рухлива гра "Ми - пожежники".

Друга половина дня

 • Гра-лабіринт "Яка машина швидше погасить вогонь?

вихователі груп

2.

Робота з педагогами

 • Ознайомлення з планом евакуації.

Тренінг «Поведінка вихователя у групі дошкільників у разі небезпечної ситуації»

завідувач ДНЗ,

вихователь-методист


3.

Робота з батьками

 • Пам'ятки для батьків «Пожежна безпека»

вихователі груп29.05.2014 «Природа друг, коли ти її добре знаєш»

Мета: формування основ знань про довкілля та навколишнє техногенне середовище

1.

Протягом дня

Бесіди, тематичні інтегровані заняття, розгляд ілюстрацій, читання художньої літератури, дидактичні та сюжетно-рольові ігри, образотворча діяльність, моделювання проблемних ситуацій, рухливі та спортивні ігри, екскурсії за темами: • «Знай, люби, оберігай та примножуй багатства рідної природи»

 • «Україна – моя Батьківщина»

 • Екскурсійна подорож-гра «Перші кроки до природи» - денна прогулянка

 • «Харків – велике промислове місто»

 • «Промислові підприємства та навколишня природа»

 • Гра-бесіда «Стихійні лиха»

вихователі груп


2.

Робота з педагогами

 • День охорони праці.завідувач ДНЗ

вихователь-методист


3.

Робота з батьками

 • Консультація для батьків «Ознайомлення дітей зі стихійними явищами природи»

 • Пам'ятка для батьків «Правила поведінки для дітей і дорослих під час екстремальних ситуацій»

вихователь-методист,

вихователі груп


30.05.2014 «День обізнаної дитини» (підсумковий)

1.

Протягом дня

Узагальнюючі бесіди, тематичні інтегровані заняття, розгляд ілюстрацій, читання художньої літератури, дидактичні та сюжетно-рольові ігри, образотворча діяльність, моделювання проблемних ситуацій, рухливі та спортивні ігри, екскурсії тематичної спрямованості. • Музична розвага «На пташиному подвір'ї»

вихователі груп, музичні керівники, інструктор з фізичної культури

2.

Робота з педагогами

 • Створення в групах інформаційних добірок тематичних матеріалів.

 • Практикум «Перша медична допомога»

вих.методистсестра медична старша

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка