Наказ № Про організацію моніторингових досліджень освітньої системиДата конвертації15.04.2016
Розмір104 Kb.


Комунальний заклад освіти

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142

еколого-економічного профілю»

Дніпропетровської міської ради
НАКАЗ
__ ______________ 2015 № ____
Про організацію моніторингових досліджень

освітньої системи


Відповідно до річного плану роботи школи на новий 2015-2016 навчальний рік з метою отримання докладної інформації про рівень якості роботи школи, досягненень та проблем, провести моніторингові дослідження ефективності навчання, організації і ходу навчально-виховного процесу, управлінського моніторингу.

Провести моніторингові дослідження навчально-виховного процесу за напрямками: 1. Рівень навчальних досягнень учнів:

- Про результати дослідження рівня сформованості навичок читання та розуміння тексту учнів 2-4 класах

наказ, грудень, Остроуменко А.О.

- Результати семестрових контрольних робіт в парних класах

наказ, грудень. заст..директора

- Результати семестрових контрольних робіт в 4,6,8,10 класах

наказ, січень, заст.дир.

- Аналіз перевірки стану розвитку усного та писемного зв’язного мовлення на уроках української мови та моніторинг знань учнів з української мови

наказ, лютий, Остроуменко А.О. • Моніторинг знань учнів з природознавства

наказ, квітень, Остроуменко А.О.

- Результати рівня сформованості навичок читання та розуміння тексту, автоматизованих обчислювальних навичок та автоматизованих навичок письма

наказ, травень, Остроуменко А.О.

- Результати річних контрольних робіт 5,7,9,11 класах

наказ, травень, заст..директора

- Результати ДПА в початковій, середній і старшій школі

наказ, червень, заст.директора

- Про результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях

наказ, червень, заст.директора 1. Стан викладання базових дисциплін:

-Про організацію та стан викладання індивідивідуального навчання

наказ, листопад, Галіцька С.П.

- Про розвиток логічного мислення і просторової уяви на уроках математики

наказ, жовтень, Остроуменко А.О.

- Про формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання історичних подій, суспільних явищ і процесів

наказ, жовтень, Іванова С.А.

- Про опанування учнями системи математичних знань як основи формування відповідних компетенцій

наказ, жовтень, Данюшина Л.М.

- Стан викладання інформатики в початковій школі

наказ, листопад, Остроуменко А.О. • Про формування інформаційних компетенцій школярів

наказ, листопад, Данюшина Л.М.

 • Про формування наукового стилю мислення на уроках фізики та астрономії

наказ, січень, Данюшина Л.М

- Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізичної культьтури та плавання

наказ, лютий, Галіцька С.П.

- Про стан викладання та рівень знань учнів з зарубіжної літератури у 10-11 класах

наказ, березень, Іванова С.А.


 1. Стан здоров’я та розвитку особистості учня:

- «Моніторингові дослідження результатів поглибленого медичного огляду учнів на початку навчального року» ( на основі даних про стан здоров’я і фізичний розвиток дітей, на основі довідок ЛКК, проби Руфьє)

до 07.09.15, Галіцька С.П.- Аналіз травматизму в навчальному закладі за січень – серпень 2015 року. Створення навичок здорового способу життя, виховання власної обережності учнів, збереження повноцінного фізичного розвитку дітей

23.09.2015, нарада при директорі, Галіцька С.П.

- Про підсумки проведення профілак-тичних заходів щодо створення нави-чок здор. способу життя, виховання власної обережності учнів

грудень, наказ, Галіцька С.П.

- Організація роботи педагогічного колективу з профілактики дитячого травматизму

нарада при директорі, січень, Галіцька С.П.

- Превентивне виховання - попередити означає запобігти

нарада при директорі, січень, Біла Н.В.


- Стан спортивно-масової фізкультурно.-оздоровчої роботи

наказ, травень, Галіцька С.П.

4. Психодіагностичний моніторинг

4.1Забезпечити психологiчну просвiту з питань монiторингу особистiсного розвитку учнiв: • «Монiторинг особистiсного розвитку учнiв»

вересень, радi серпнева педрада, психолог

 • «Особливостi протiкання процесiв адаптацiї учнiв 5-х класiв»

жовтень, нарадi при директорi , психолог

 • «Розвиток пiзнавальних процесiв молодших школярiв»

коли, засiдання ПМК вчителiв молодшої школи, психолог

 • «Вплив емоцiйних станiв на мотивацiйну сферу школяра»

жовтень, засiданнi Школи молодого вчителя, психолог

4.2 Діагностика рівня готовності пед.колективу до роботи над проблемою «Інтегрування еколого-економічної освіти у навчально-виховний процес», «Соціалізації особистості громад.суспільства»

жовтень, психолог Раєвська І.Ю.

4.3 Провести моніторинг психологічного розвитку особистості учня (за програмою «Універсал»): • визначення рiвня розвитку пiзнавальних процесiв молодших школярiв;

 • вивчення емоцiйної сфери учнiв 1-11 класiв;

 • визначення структури навчальної мотивацiї учнiв 4-8 класiв;

 • дослiдження рiвня адаптованостi учнiв 1-х, 5-х, 10-х класiв до нових умов навчання.

березень-квітень, психолог Раєвська І.Ю.

4.4 Провести моніторинг соціального розвитку особистості учня (за програмою «Універсал») • вивчення соцiального статусу учнiв у колективах;

 • аналiз структури класних колективiв навчального закладу;

 • вивчення цiннiсних прiоритетiв i цiннiсних орiєнтацiй учнiв у сферi спiлкування.

березень-квітень, психолог Раєвська І.Ю.

4.5 Моніторинг професійного зростання педагогів (за програмою «Персонал»)

квітень-травень, психолог Раєвська І.Ю.

4.6 Дослідження «Інновації в педагогічній практиці»

січень, творча група високої педмайстерності, Фурсова А.М.


 1. Моніторинг виховної роботи

грудень, нарада при директорі, Г.С.П.

 • Самоврядування – основа демократичного виховання громадянина України

квітень,педрада, Біла Н.В.

 • Превентивне виховання - попередити означає запобігти

лютий, нарада при директорі, Біла Н.В.

 • Анкетування Чи цікаві для тебе питання духовності?

вересень, ЛАП, Брижко І.М.

 • Соцопитування «Чи цікаво нам в школі і класі?»

жовтень,служба зміцнення здоров’я, Лоянова З.М.

 • Анкетування "Звідки я беру духовні сили? Що формує мій духовний світ?»

листопад, ЛАП, Брижко І.М.

 • Творчі літературні дослідження учнів. "Духовність-як я ії розумію"

березень, ЛАП, Брижко І.М

березень,служба зміцнення здоров’я, Лоянова З.М.

 1. Управлінський моніторинг:

Грудень: Про виконання навчальних планів і програм

наказ, Остроуменко А.О.

Стан ведення шкільної документації

наказ, Іванова С.А.

Січень: Атестація робочого місця вчителя

наказ, Остроуменко А.О.

Березень: Стан ведення щоденників

наказ, Остроуменко А.О.

Травень: Про виконання навчальних планів і програм

заст..директора

Про підсумки науково-методичної роботи.

Данюшина Л.М.

Стан спортивно-масової фізкультурно-оздороровчої роботи

Галіцька С.П.

Про результати моніторингових досліджень освітньої системи

Данюшина Л.М.

- «Формування ціннісних орієнтацій до навчально-пізнавальної діяльності учнів»

листопад, пед. рада, Остроуменко А.О.

- «Складні життєві обставини... Інноваційні підходи в наданні допомоги дітям»

грудень, нарада при директорі, заст..дир. Біла Н.В.

- «Наступність у роботі дитячого садка та школи». Анкетування учнів та батьків 1 класів

жовтень, наради при директорі, Остроуменко А.О.

- «Сімейні відносини як основа гармонійного виховання дитини»

листопад, батьківська конференція, Біла Н.В.

- «Про використання варіативної частини навчального плану для забезпечення розвитку загальної креативності учасників НВП»

березень, нарада при директорі, заступники директора- «Нові прогресивні технології - шлях до формування творчої особистості, життєвих компетенцій учнів»

квітень, нарада при директорі, Іванова С.А.

- «Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках»

січень 2015, педрада, заст. дир. Іванова С.А.7. Моніторинговий супровід інноваційної діяльності:

- Попередній моніторинг якості роботи вчителя

листопад, засідання атестаційної комісії, Данюшина Л.М.

- Моніторинг роботи вчителя

засідання атестаційної комісії, березень 2016

- Самооцінка якості роботи вчителя

травень 2016

- Рейтинг методичних служб школи

засідання метод.ради, травень 2015

На підставі зібраних матеріалів, узагальнених наказами, аналітичними довідками:


 • розробити науково обґрунтовані рекомендації для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування і розвитку школи, удосконалення педагогічних засобів;

травень, адміністрація

 • спланувати шляхи удосконалення діяльності школи, навчально-виховного процесу для психолого-педагогічного супроводження формування гармонійно досконалої особистості учня в системі загальноосвітнього навчального закладу на 2015-2016н.р.;

травень, члени метод.ради

 • результати моніторингових досліджень освітньої системи узагальнити наказом.

травень, заст..дир. Данюшина Л.М.

Директор школи Л.В.Хмеленко

З наказом ознайомлені:

заступники директора Л.М.Данюшина

С.А.Іванова

А.О.ОстроуменкоН.В.Біла

С.П.Галіцька


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка