Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультетСторінка1/13
Дата конвертації25.04.2016
Розмір1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економічної теорії

ЗАТВЕРДЖУЮ”Декан економічного факультету

_______________

д.е.н., проф. Ібатуллін Ш.І.
“____” ________________ 2010 р.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ”


для підготовки фахівців напряму 6.030508 “Фінанси і кредит”

ОКР «Бакалавр»

КИЇВ-2010ЗМІСТ


1.

Програма навчальної дисципліни

2.

Робоча програма навчальної дисципліни


6

3.

Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності


11

4.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни


12

5.

Календарний тематичний план викладання дисципліни


13

6.

Критерії оцінки знань студентів

7.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

8.

Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів

9.

Конспекти лекцій

10.

Навчально-методична література з дисципліни

11.

Методичні вказівки та завдання для студентів заочної форми навчання

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економічної теорії

ЗАТВЕРДЖУЮ”Декан економічного факультету

_______________

д.е.н., проф. Ібатуллін Ш.І.

“____” ________________ 2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ”


для підготовки фахівців напряму 6.030508 “Фінанси і кредит”

ОКР «Бакалавр»

КИЇВ-2010

Робочу програму навчальної дисципліни „Політична економія” складено на основі нормативної програми навчальних дисциплін з Економічної теорії (для бакалавра з економіки та підприємництва), затверджена Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Мінагрополітики України 6 квітня 1999 року, обговорено та схвалено на засіданні кафедри економічної теорії від 26 травня 2010 р., Протокол № 10.

Завідувач кафедри економічної теорії,

кандидат економічних наук, доцент Рудий М.М.


Робочу програму навчальної дисципліни „Політична економія” розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради Економічного факультету від «_____» ___________ 2010 р., протокол № _____ .

Голова науково-методичної ради,

доктор економічних наук, професор Ібатуллін Ш.І.

Укладач: Коваль О.М., к.е.н., доцент____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ”

Курс:

підготовка БАКАЛАВРІВ

Форма навчання:

очна (денна)

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів:5 кредитів

Змістових модулів:чотири
Загальна кількість годин: 180 год.напрям 6.030508 “Фінанси і кредит”

ОКР «Бакалавр»


Нормативна


Рік підготовки: 1.

Семестр: 1 - 2.


Аудиторна робота

лекційні заняття:68 годин

• семінарські заняття:34 години


Самостійна робота студента

78 годин
Індивідуальні завдання:

Курсова робота
Вид підсумкового контролю:

1 семестр: залік

2 семестр: екзамен


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка