Національний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультетСторінка4/6
Дата конвертації15.09.2017
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

/


Ф – 7.5 – 2.1.8 – 04

СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНА СХЕМАОрганізації навчального процесу з дисципліни” Безпека життєдіяльності”

Лекції

Лабораторно – практичні заняття


Контроль знань за допомогою тестів контрольних завдань

Модуль 2

100 балівКонтроль знань за допомогою тестів контрольних завдань

Модуль І

100 балів
Ф – 7.5 – 2.1.8 – 05


Національний університет біоресурсів і

природокористування україни

Кафедра Загальної екології та безпеки життєдіяльності

КалендаРНИЙ план НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни „Охорона праці та безпека життєдіяльності


для фахівців напряму підготовки


6.030508 – Фінанси і кредит

на ІІ семестр 2015 навчального рокуЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан економічного факультету

д.е.н., проф. Діброва А.Д.

“ “ 2015 р.

Лекцій 15 год.

Семінарських занять 15 год.

Самостійна робота студентів 24 год.

Всього аудиторних 30 год.

Кредитів 12


Лекції


Кіл. год.

Практичні заняття

Кіл год.

Сам. робота

Кіл. год.

Обов’язкова література

Поточний контроль знань№ модуля

Бали1. Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія небезпек.


22

Піскунова Л.Е., Прилипко В.А. Безпека життєдіяльності:Підручник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації з галузі знань «Природничі науки». – К.: «ДІА», 2011, - 391с.

1

Контрольна тестова робота – 75 балів; здача практичних робіт – 25 балів.


Практичне заняття №1 Ризик, як кількісна оцінка небезпек

2
2

Безпека життєдіяльності /В.А. Прилипко, Л.Е. Піскунова, Метод. Рекоменд. Для практичного вивчення дисципліни. – Київ, НУБіП,-2011.

12. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки..

1


2

Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навч. пос. для студентів вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424с.

1

Практичне заняття №2 Біологічні небезпеки

2
2

Безпека життєдіяльності /В.А. Прилипко, Л.Е. Піскунова, Метод. Рекоменд. Для практичного вивчення дисципліни. – Київ, НУБіП,-2011 100с

13. Людина - відкрита біоенергетична та духовно-інформаційна система.

2
2
2

Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Тіщенко Л.М., та інші. Безпека життєдіяльності . Навчальний посібник. – К., Кондор. – 2003. – 421 .

1.

Практичне заняття №3 Визначення основних психофізіологічних

властивостей людини та їх вплив на безпеку..

2

Безпека життєдіяльності /В.А. Прилипко, Л.Е. Піскунова, Метод. Рекоменд. Для практичного вивчення дисципліни. – Київ, НУБіП,-2011

14. Структурно – функціональна організація людини з точки зору взаємодії з оточуючим середовищем

2

Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Суми. – 1999. – 301
Практичне заняття .№4. Пожежна безпека

2
2

Безпека життєдіяльності /В.А. Прилипко, Л.Е. Піскунова, Метод. Рекоменд. Для практичного вивчення дисципліни. – Київ, НУБіП,-2011

15. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах.

2


2

Желібо Є.Пє, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності . Навчальний посібник. – К.:Львів. – 2000. – 320 с.

2

Контрольна тестова робота – 80 балів;

здача практичних робіт – 20 балів.
2

Практичне заняття №.7 Пожежна безпека

2
2

Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – Суми, 2000

26. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Поведінкові реакції населення у НС.

2

Яремко З.М.. Безпека життєдіяльності. – К.: ЦНЛ, 2005. – 320 с.

2
Практичне заняття №8 Типові моделі психофізіологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій

4
2

Стеблюк М.І., Невідкладна допомога, самодопомога і взаємодопомога у надзвичайних ситуаціях. К., НАУ. 2003, 37 с.

27. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.

1


2

Яремко З.М.. Безпека життєдіяльності. – К.: ЦНЛ, 20005. – 320 с.


2


2

Практичне заняття. №9 Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

2
2

Безпека життєдіяльності /В.А. Прилипко, Л.Е. Піскунова, Метод. Рекоменд. Для практичного вивчення дисципліни. – Київ, НУБіП,-2009

28. Управління силами та засобами ОГ під час НС.

2

Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко - К.: , 2004. – 328с.


Лектор доцент кафедри

Загальної екології та безпеки життєдіяльності Піскунова Л.Е.


Тематика лекцій

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка