Національний авіаційний університет Навчально-Науковий Гуманітарний інститутСкачати 93.22 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір93.22 Kb.

Національний авіаційний університет

Навчально-Науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Історії та документознавства
Затверджую

Зав. кафедри _______ Тюрменко І.І.

«_____»________ 2016 р.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»


1. Визначте мету, завдання, предмет навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність».

2. Охарактеризуйте інформаційно-аналітичну діяльність: роль і функції в суспільстві.

3. Проаналізуйте помилки при бізнес-плануванні в інформаційно-аналітичній діяльності.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність» 1. Окреслити структуру курсу «Інформаційно-аналітична діяльність».

 2. Розкрити процес інформатизації економіки.

 3. Охарактеризувати інформаційно-аналітичну діяльність як специфічний різновид людської діяльності.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність» 1. Визначити місце навчальної дисципліни в системі дисциплін документно-комунікаційного циклу.

 2. Обгрунтувати застосування в ІАД штрихових кодів.

 3. Зробити короткий історичний огляд розвитку ІАД.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»
 1. Охарактеризувати специфіку організації світових інформаційних потоків.

 2. Дати оцінку основним технологіям ведення інформаційних війн.

 3. Окреслити основні принципи ІАД.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

 1. Розкрити поняття інформаційного потоку.

 2. Проаналізувати проблему захисту інформаційного простору України.

 3. Охарактеризувати загальні професійні вимоги до аналітика.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

 1. Охарактеризувати міжнародну правову базу в інформаційній сфері.

 2. Окреслити схематичну модель ведення інформаційної війни.

 3. Назвати основні параметри інформації.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

1. Визначити головні напрями європейської інформаційної політики.

2. Охарактеризувати види оглядово-аналітичної інформації.

3. Назвати основні методи організації ІАД.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

 1. Визначити головні напрями інформаційної політики в Україні.

 2. Обгрунтувати поняття «інформаційної мішені».

 3. Охарактеризувати методи збору інформації.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»
 1. Охарактеризувати метод моделювання в ІАД.

 2. Розкрити поняття «інформаційно-психологічні операції».

 3. Окреслити типові помилки в аналітичних прогнозах.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»
 1. Проаналізувати вплив світових глобалізаційних процесів на Україну.

 2. Подати класифікацію інформаційно-психологічних операцій.

 3. Окреслити етапи прогнозування.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

 1. Визначити принципи Нового міжнародного інформаційного і комунікаційного порядку.

 2. Проаналізувати поділ інформаційно-психоло-гічних операцій за масштабом.

 3. Охарактеризувати систему законодавчого забез-печення ІАД.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

 1. Обґрунтувати метод «мозкової атаки» в ІАД.

 2. Окреслити поділ інформаційно-психологічних операцій за сферами проведення.

 3. Назвати основні причини викривлення інформації.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

1. Дати оцінку позиції України в світовому інформаційному просторі.

2. Обгрунтувати метод побудови сценаріїв в ІАД.

3. Зробити зазальну характеристику інформаційним посередникам.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

 1. Визначити інформаційні позиції України в світовому інформаційному просторі.

 2. Охарактеризувати експертні методи в ІАД.

 3. Окреслити поняття «комунікації» та «комунікативного процесу».


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

1. Дати оцінку інформаційній політиці України.

2 Визначити етапи підготовки інформаційно-аналітичних документів.

3. Окреслити суспільно-інформаційну роль реклами.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

 1. Визначити три основні групи прогнозів в ІАД.

 2. Обгрунтувати проблему «пастки часу» в ІАД і окреслити засоби її подолання.

 3. Окреслити поняття «штучного інтелекту».


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

 1. Охарактеризувати методи збору і обробки інформації.

 2. Розкрити сутність поняття «прогнозування» в ІАД.

 3. Обґрунтувати доцільність виведення за аналогією.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

 1. Розкрити суть поняття «інформаційно-аналітична діяльність».

 2. Проаналізувати методи аналітики, їх універсальність у процесі пізнання.

 3. Охарактеризувати експертні системи в ІАД.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №19

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

 1. Розкрити специфіку процесу інформаційно-аналітичної роботи.

 2. Проаналізувати зовнішні чинники впливу на українську інформаційну політику.

 3. Охарактеризувати системи підтримки прийняття рішень в ІАД.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

 1. Розкрити суть та основні принципи інформаційно-аналітичного процесу.

 2. Дати оцінку інформаційним позиціям України в світовому інформаційному просторі.

 3. Охарактеризувати поняття «інформаційної революції»

Екзаменатор В. М. Варенко


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №21

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

1. Визначити основні принципи інформаційно-аналітичної діяльності.

2. Охарактеризувати інформаційно-аналітичну роботу як процес творчого мислення.

3. Назвати основні ознаки інформаційної революції.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №22

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»
 1. Розкрити пріоритетні напрями державної політики щодо ІАД.

 2. Визначити суб’єкти інформаційно-аналітичної діяльності.

 3. Охарактеризувати сучасні концепції розвитку цивілізацій.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №23

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»
 1. Визначити основні завдання інформатизації в Україні.

 2. Проаналізувати використання сучасних технологій управління ІАД.

 3. Охарактеризувати інформаційні позиції та імідж України.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №24

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»
 1. Охарактеризувати методи аналітики, їх універсальність.

 2. Дати оцінку «пастці часу» в роботі аналітика.

 3. Окреслити інформаційну політику зарубіжних країн.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №25

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»
 1. Розкрити поняття моделі в інформаційно-аналітичній діяльності.

 2. Охарактеризувати проблему інтерпретації фактів в ІАД.

 3. Окреслити сутність і зміст поняття інформаційного простору.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №26

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»
 1. Розкрити поняття «моделювання» в інформаційно-аналітичній діяльності.

 2. Охарактеризувати оціночну діяльність в інформаційно-аналітичному процесі.

 3. Окреслити процес глобалізації, його позитивні і негативні наслідки.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №27

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»
 1. Проаналізувати класифікацію моделі за природою об’єкта моделювання.

 2. Дати оцінку аналітичним оглядам в інформаційно-аналітичній діяльності.

 3. Охарактеризувати поняття і сутність «інформаційних війн».


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №28

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

 1. Проаналізувати класифікацію моделей за масштабами об’єкта моделювання.

 2. Обґрунтувати основні напрямки розвитку інформаційного суспільства в Україні.

 3. Назвати технології ведення інформаційних війн.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №29

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»

1. Проаналізувати класифікацію моделей за часовою характеристикою об’єкта моделювання.

2. Охарактеризувати стан і проблеми розвитку ІАД в Україні.

3. Окреслити поняття і сутність інформаційної безпеки.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №30

Дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність»
 1. Охарактеризувати вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення управління організацією.

 2. Обґрунтувати використання новітніх інформаційних технологій в ІАД.

 3. Окреслити проблеми захисту і збереження інформації.Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № ____ від «____» __________ 2016 рокуВикладач _______________ Варенко В.М.

(підпис) (П.І.Б)База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка