Національна служба посередництва І примирення. Національна служба посередництва І примиренняСкачати 103.91 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір103.91 Kb.


НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І  ПРИМИРЕННЯ.

Національна служба посередництва і примирення. (далі - НСПП) -  постійно діючий  державний орган, утворений відповідно до статті 15 Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” Указом Президента України  від 17 листопада 1998 року № 1258 „Про утворення Національної служби посередництва і примирення” для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів.
Основними завданнями НСПП є: сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів;

прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;

здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів  (конфліктів);

забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та соціально-трудових відносин в Україні;

здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

підвищення рівня правової культури  учасників соціально-трудових відносин.

НСПП діє у складі центрального апарату та відділень в Автономній Республіці Крим і областях. НСПП та її відділення є юридичними особами, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до повноважень, визначених Законом України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258, з наступними змінами і доповненнями, НСПП:

1) вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки на національному, територіальному і галузевому рівнях, виробляє пропозиції щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів;

2) здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

3) аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обґрунтування;

4) сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);

5) перевіряє в разі необхідності повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

6) консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань:


 компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню; застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

7) за зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту) з метою його вирішення;

8) звертається у випадках, передбачених статтею 24 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" і коли рекомендації НСПП щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) сторонами не враховано, в установленому порядку із заявою до суду про вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

9)  формує списки незалежних посередників та арбітрів;

10) на прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує їм кандидатури незалежних посередників та членів трудового арбітражу для залучення у примирних процедурах, координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів, здійснює моніторинг стану виконання рішень примирних органів;

11)  вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та іноземний досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів);

12) залучає у разі необхідності до участі у примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;

13) забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації незалежних посередників, арбітрів, які спеціалізуються на розгляді колективних трудових спорів (конфліктів);

14) узагальнює та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

15) у межах своєї компетенції розробляє і затверджує положення, інструкції та інші нормативні акти щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;

16) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності регіональних відділень;

17) взаємодіє у межах своєї компетенції з Адміністрацією Президента України, іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями;

18) координує вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу;

19) інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, видає Бюлетень Національної служби посередництва і примирення;

20) сприяє підвищенню рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин щодо запобігання і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

 

НСПП має право:

брати участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях;

координувати роботу трудового арбітражу, направляти своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;

одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об'єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП законом функцій;

попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та можливі наслідки таких порушень;

надсилати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції;

звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

НСПП у межах своїх повноважень приймає рішення, які мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору (конфлікту), відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

 НСПП очолює голова, який призначається та звільняється з посади Президентом України. Голова звітує про результати діяльності НСПП перед Президентом  України.

Головою НСПП є Окіс Олександр Ярославович, Заслужений працівник освіти України, кандидат наук з державного управління, призначений на посаду Указом Президента України від 31 жовтня 2006 року № 911/2006.

 Центральний апарат НСПП розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2 А. Контактний телефон (044) 235-44-43, факс (044) 279-62-94, електронна пошта: nspp@nspp.gov.ua

Відділення НСПП в Рівненській області: 33028, м. Рівне, вул. Словацького,1 , 4-й поверх, каб.122-124. Тел./факс. (0362) 22-60-22,  електронна пошта: nspp_riv@icc.rv.ua

Начальник відділення НСПП – Колос Микола Степанович (контактний тел. 22-60-22).
Заступник начальника відділення НСПП – завідувач сектора правового забезпечення – Ігнатенко Володимир Миколайович (контактний тел. 22-60-22).


          Структура відділення НСПП в Рівненській області


 

 

Начальник відділення 

Сектор правового забезпечення

 

Сектор аналітично-інформаційної роботи та прогнозування

 

 

 

 

Заступник начальника – завідувач сектора

Завідувач сектора

 

 

 

 


 

 


Головний спеціаліст сектора

Головний спеціаліст сектора


Графік роботи відділення НСПП в Рівненській області:
пн – чт                             з   8.00 год. по 18.00 год.


пт                                     з   8.00 год. по 16.45 год.
обідня перерва                з   13.00 год. по 14.00 год.


сб – нд                              вихідний


Про підсумки діяльності Національної служби посередництва і примирення та відділення Національної служби посередництва і примирення в Рівненській області за 11 років
В Рівненській області відділення Національної служби посередництва і примирення, як постійно діючий державний орган функціонує з 2001 року. Свої функції здійснює відповідно до Положення про Національну служби посередництва і примирення в межах повноважень визначених Законом України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

Відділення НСПП нараховує у своєму складі 5 штатних працівників. Крім того, з метою виконання основних завдань відділення, на території області функціонує мережа позаштатних співробітників: 16 арбітрів, 6 незалежних посередників, 29 позаштатних радників, 19 завідуючих інформаційно-консультаційними центрами (в цілому по Україні на сьогодні налічується 516 трудових арбітрів, 155 незалежних посередників, 721 позаштатних радників, 584 завідувача інформаційно-консультаційними центрами).Один з пріоритетів діяльності НСПП це сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів).

В цілому по Україні за 11 років Служба сприяла вирішенню 1543 колективних трудових спорів та 3812 вимог, висунутих найманими працівниками, профспілками у колективних трудових спорах. За результатами цілеспрямованої роботи центрального апарату НСПП та її відділень областях в ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів при взаємодії з усіма зацікавленими організаціями у ході проведення примирних процедур було вирішено та знято з реєстрації 1429 колективних трудових спорів (92,6% від їх загальної кількості) та задоволено 3502 вимоги найманих працівників.Упродовж 11 років діяльності відділення НСПП в Рівненській області сприяло вирішенню 33 КТС та в ході примирних процедур вирішено і знято з реєстрації 32 КТС.

У 2009 році НСПП по Україні сприяла вирішенню 177 колективних трудових спорів (конфліктів) та близько 500 вимог (76 КТС зареєстровано, 81 КТС знято з реєстрації). Більшість КТС стосувалося саме невиконання власниками вимог законодавства про працю (45,7%), та колективних договорів, угод або окремих їх положень (7,6%). Решта встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (13,3%) та укладення   зміни колективного договору, угоди (3,4%).

В Рівненській області у 2009 році відділення НСПП сприяло вирішенню 2 колективних трудових спорів (один спір вирішено і знято з реєстрації).

Станом на 1.01.10 року в цілому по Україні на реєстрації знаходиться 96 КТС (на виробничому рівні), з них по Рівненській області – 1,– це державне підприємство “Рівненський автомобільний ремонтний завод”. Наймані працівники вступили у КТС з адміністрацією заводу і висунули три вимоги: забезпечити погашення заборгованості по заробітній платі, забезпечити дотримання мінімального розміру заробітної плати встановленої чинним законодавством, забезпечити температурний режим у виробничих приміщеннях. Національна служба посередництва і примирення його зареєструвала на державному рівні. На сьогодні колективний трудовий спір розглядається примирною комісією за участю відділення НСПП в Рівненській області, чергове засідання відбулося 14 квітня поточного року. До вирішення спору за сприяння НСПП залучаються представники Міністерства оборони України. В даний час проводяться узгоджувальні зустрічі зі сторонами колективного трудового спору, щодо джерел та термінів погашення заборгованості по заробітній платі працівникам.
Інший напрямок діяльності НСПП - це здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Слід зазначити, що незначна кількість колективних трудових спорів у Рівненській області свідчить про позитивні результати роботи по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів). Вказана робота, яка проводиться працівниками відділення НСПП разом з позаштатними інституціями Національної служби посередництва і примирення, у тісній взаємодії із місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об’єднаннями, роботодавцями та їх об’єднаннями запобігла переростанню цілого ряду розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин на підприємствах, установах, організаціями області у колективні трудові спори (конфлікти).

Завдяки здійснюваним заходам у взаємодії з місцевими органами державної влади випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин у переважній більшості врегульовані на доконфліктній стадії, що сприяло збереженню соціальної стабільності в регіоні та істотно поліпшило взаєморозуміння між сторонами соціального діалогу.

Протягом 11 років за сприянням НСПП в цілому по Україні з 4987 конфліктних ситуацій врегульовано 4317 (86,6 % від їх загальної кількості) та із 6499 розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин врегульовано 5553 (85,4 % від їх загальної кількості), чим попереджено виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у 9913 трудових колективах.

За одинадцять років на контролі відділення НСПП в Рівненській області перебувало 167 конфліктних ситуацій. Протягом вказаного періоду за сприянням відділення НСПП при взаємодії з усіма зацікавленими організаціями врегульовано по області 148 таких ситуацій (3 стали предметом КТС).

З метою запобігання виникненню КТС у 2009 році НСПП в цілому по Україні взято на контроль 687 конфліктних ситуацій.

Серед галузей економіки взято на контроль конфліктних ситуацій на підприємствах, в установах, організаціях будівництва 114, машинобудування 103, житлово-комунального господарства 97, транспорту 96, охорони здоров'я 53.

Протягом року за сприянням НСПП здійснене врегулювання 630 розбіжностей (53,0% до їх загальної кількості) між найманими працівниками та роботодавцями у 484 конфліктних ситуаціях.

В 2009 році на обліку роботи відділення із запобігання виникненню колективних трудових спорів по Рівненській області перебувало 39 конфліктних ситуацій. Протягом року за сприянням відділення НСПП при взаємодії з усіма зацікавленими організаціями врегульовано по області 22 таких ситуації та одна переросла у КТС. Станом на 01.01.10р. на контролі відділення перебуває 16 конфліктних ситуацій.

НСПП по Україні здійснювала заходи із зниження соціальної напруги та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів під час проведення найманими працівниками 960 страйків та колективних припинень роботи. Статистика страйків в 1998-2009 роках засвідчує ефективність проведення примирних процедур. Саме завдяки вирішенню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин цивілізованим правовим шляхом, усвідомлення роботодавцями і найманими працівниками переваг переговорного та примирного процесів перед протистоянням сторін кількість проведених страйків ( зокрема, у 2006 році було проведено 32 страйки, у 2007 році – 24, у 2008 році – 13, у 2009 році – 12) підтверджує усталену тенденцію до їх зменшення.

Це підтверджують і результати аналізу страйків у Рівненській області. Так, за 11 років по області відбулося 8 страйків. Останній страйк відбувся у 2008 році у ТзОВ «Свиспан-Лімітед», у минулому році - жодного.Плідна взаємодія місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування з відділенням НСПП в Рівненській області сприяє запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та врегулюванню розбіжностей, покращенню соціально-трудових відносин, забезпеченню соціальної стабільності в регіоні.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка