Міністерство освіти та науки україни двнз «ужгородський національний університет»Сторінка5/5
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5
Додаток 6

(продовження)

Варіанти тем контрольних робіт з дисципліни
«теорія і методика викладання плавання»
 1. Анатомічна будова тіла людини, її вплив на техніку плавання.

 2. Вправи, що використовуються при навчанні плавання способом дельфін.

 3. Основні фактори, що визначають зміст програми початкового навчання плавання та планування.

 4. Аналіз техніки рухів руками у плаванні дельфіном.

 5. Вправи, що використовуються з метою освоєння з водним середовищем.

 6. Основні фактори, що визначають техніку плавання.

 7. Планування навчально-виховної роботи у ДЮСШ з плавання.

 8. Аналіз техніки старту із води.

 9. Послідовність навчання різних способів плавання.

 10. Місце плавання в системі фізичного виховання.

 11. Вплив фізіологічних функцій на техніку плавання.

 12. Правила поведінки на воді та порятунок потопаючих. Вправи, що використовуються у навчанні плавання на спині.

 13. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання у плаванні на спині.

 14. Особливості побудови уроків з плавання з дітьми різного віку.

 15. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання у плаванні кролем.

 16. Правила та обов’язки судді з техніки плавання.

 17. Структура уроку з плавання.

 18. Організація та методика проведення уроків з плавання.

 19. Методика навчання стартового стрибка.

 20. Методика навчання поворотам.

 21. Основні форми контролю та їх значення для змагання,тренувального процесу.

 22. Форма та характер робочих і підготовчих рухів у техніці плавання.

 23. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання у плаванні дельфіном.

 24. Організація та проведення змагань з плавання.

 25. Планування роботи з плавання у школі. Основні документи планування.

 26. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання у плаванні брасом.

 27. Оздоровче значення плавання.

 28. Цілісно-роздрібнений метод навчання техніки плавання.

 29. Основні особливості плавання як засобу фізичного виховання.

 30. Методи спортивного тренування.

 31. Фази циклу рухів плавця в кожному спортивному способі плавання.

 32. Вимоги до техніки дихання. Фактори, що визначають техніку дихання у плаванні.

 33. Сучасний стан плавання в Україні.

 34. Обов’язкові заходи попередження травм і нещасних випадків, яких необхідно додержуватись у навчанні дітей плаванню.

 35. Облік роботи з плавання та його значення. Основні види обліку.

 36. Основні методи спортивного тренування в плаванні.

 37. Реакція опору як основна умова динамічного плавання.

 38. Етапи багаторічної підготовки плавця.

 39. Ігри та розваги на воді, їх місце у системі навчання та тренування дітей.

 40. Роль плавання у вихованні гармонійно розвиненої людини.

 41. Навчання та тренування як єдиний педагогічний процес.

 42. Паралельно-послідовний метод навчання техніки спортивного плавання.

 43. Аналіз техніки поворотів без торкання поворотної стіни.

 44. Основні групи засобів, що застосовуються у навчанні плавання.

 45. Опір води в динамічному плаванні та його види.

 46. Аналіз техніки старту зі стартової тумби.

 47. Методична схема навчання вправ у плаванні.

 48. Організація навчання плавання в загальноосвітніх школах.

 49. Вправи, що використовуються у навчанні рухів ногами у плаванні брасом.

 50. Основні особливості плавання як фізичної вправи.

 51. Загальна схема навчання плавання.

 52. Фізичні особливості води та їх вплив на техніку плавання.

 53. Зміст спортивного тренування у плаванні.

 54. Розвиток рухових якостей у плавців.

 55. Характеристика сучасної системи спортивного тренування у плаванні.


Додаток 6

(продовження)


Варіанти тем контрольних робіт з дисципліни

«теорія і методика викладання зимових видів спорту»


 1. Вимоги до техніки пересування на лижах (відштовхування лижами, палицями, вільне ковзання).

 2. Класифікація способів пересування на лижах.

 3. Сили які діють на лижника при пересуванні (сили тяжіння, тертя, реакції опори, інерції, сили опору повітря і центр обіжна сила)

 4. Методи навчання в лижному спорті

 5. Принципи навчання в лижному спорті.

 6. Методика початкового навчання техніці пересування на лижах.

 7. Характеристика лижних перегонів.

 8. Організація і методика проведення занять з лижного спорту

 9. Аналіз техніки виконання поворотів в русі і методика їх навчання.

 10. Напівковзанярський лижний хід і методика його навчання.

 11. Ковзанярський хід без відштовхування руками і методикою навчання.

 12. Одночасний двох кроковий ковзанярський хід і методика його навчання.

 13. Одночасний одно кроковий ковзанярський хід і методика його навчання.

 14. Поперемінний ковзанярський хід та методика його навчання.

 15. Організація і методика проведення уроків з лижної підготовки в школі.

 16. Організація і методика проведення позакласної роботи з лижного спорту в школі.

 17. Професійно-педагогічні знання і навики необхідні педагогу з лижного спорту.

 18. Виховна робота педагога з лижного спорту.

 19. Лижний спорт і лижна підготовка у вищих навчальних закладах.

 20. Лижний спорт і лижна підготовка у середніх спеціальних закладах.

 21. Організація масової фізкультурно-оздоровчої роботи з лижного спорту.

 22. Організація і планування навчально-спортивної роботи в колективах фізичної культури.

 23. Особливості проведення занять з лижного спорту з особами середнього і старшого віку.

 24. Структура річного тренувального циклу (періодизація).

 25. Види підготовки в лижному спорті (фізична, технічна, тактична, психологічна, теоретична і морально-вольова).

 26. Фізичні якості і методи їх розвитку (сила, витривалість, бистрота, гнучкість і спритність).

 27. Принципи спортивного тренування.

 28. Засоби тренувань в обраному виді спорту.

 29. Навантаження в тренувальному процесі і його компоненти (обсяг та інтенсивність).

 30. Методи контролю тренувального процесу в лижному спорті.

 31. Методики навчання техніки поперемінного двокрокового лижного ходу.

 32. Аналіз техніки подолання підйомів і спусків.

 33. Методика навчання техніки підйомів і спусків.

 34. Використання зовнішніх і внутрішніх сил, що діють на тіло спортсмена при пересуванні на лижах (інерції, ваги реакції опори, тертя, опору повітря, м’язових сил).

 35. Аналіз техніки одночасного безкрокового лижного ходу.

 36. Методика навчання техніки одночасного без крокового лижного ходу.

 37. Техніка однокрокового лижного ходу (стартового варіанту).

 38. Методика навчання техніки однокрокового лижного ходу (стартового варіанту).

 39. Техніка двокрокового одночасного лижного ходу.

 40. Методика вдосконалення двокрокового одночасного лижного ходу. 

 41. Техніка подолання підйомів і спусків на лижах.

 42. Методика вдосконалення техніки підйомів і спусків.

 43. Характеристика зовнішніх і внутрішніх сил, що діють на тіло спортсмена при пересуванні на лижах (інерції, ваги реакції опори, тертя, опору повітря, м’язових сил).

 44. Техніка одночасного безкрокового лижного ходу.

 45. Методика вдосконалення техніки одночасного без крокового лижного ходу.

 46. Техніка одночасного однокрокового лижного ходу (стартового варіанту).

 47. Методика вдосконалення техніки одночасного однокрокового лижного ходу (стартового варіанту).

 48. Техніка двокрокового одночасного лижного ходу.

 49. Методика навчання двокрокового одночасного лижного ходу. 

 50. Фізичне навантаження в тренувальному процесі і його компоненти.Додаток 6

(продовження)

Варіанти тем контрольних робіт з дисципліни

«Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності»
1. Методика проведення фізичних вправ для покращення розумової працездатності учнів середнього шкільного

2. Особливості рухової активності школярів, як проживають у сільській та міській місцевостях

3. Формування особистості молодшого школяра у процесі рухової активності

4. Покращення фізичної підготовленості у дітей молодшого шкільного віку шляхом збільшення обсягу рухової активності

5. Оптимізація методики початкового навчання плаванню дітей в сучасних освітніх умовах

6. Підвищення рівня фізичних якостей у жінок, що займаються оздоровчими видами гімнастики

7. Вплив занять оздоровчими видами фізичного виховання на рівень розвитку фізичних якостей у жінок

8. Фізкультурно-оздоровчі туристичні маршрути як засіб покращення фізичних якостей та здорового способу життя студентської молоді.

9. Методика застосування ігор в процесі навчання плаванню дітей дошкільного віку

10. Корекція фізичної підготовленості і здоров’я студентів у процесі занять плаванням.

11. Типові форми рухової активності школярів та методика їх організації.

12. Використання ігрового методу у навчанні техніки вільної боротьби.

13. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів у процесі занять з фізичного виховання.

14. Вплив занять оздоровчими видами гімнастики на фізичний стан студенток УжНУ

15. Вплив занять ритмічної гімнастики на фізичні якості студенток

16. Соматичне здоров'я жінок віком 40-45 років з надлишковою масою

17. Вплив плавання на показники фізичної підготовленості студентської молоді.

18. Обсяг рухової активності у дітей молодшого шкільного віку

19. Позакласні форми рухової активності школярів

20. Вплив занять плавання на загальну витривалість

21. Фізичні вправи як засіб зниження надмірної ваги тіла у жінок.

22. Вплив координаційних вправ на фізичний розвиток дітей молодшого

23. Різновид оздоровчої фізичної культури в системі фізичного виховання різних груп населення

24. Методика розвитку і вдосконалення фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку

25. Практика організації рухової активності учнів у загальноосвітній школі

26. Методичні особливості рухової активності у жінок.

27. Сутність понять здоров’язберігаючі та здоров’яформувальні технології

28. Особливості методики фізичних вправ для жінок з надлишковою масою тіла

29. Вплив занять оздоровчими видами гімнастики на фізичний розвиток жінок 20-25 років

30. Методичні принципи у фізичному вихованні.

31. Рухові дії як предмет навчання у фізичному вихованні.

32. Механізми та закономірності формування рухових умінь та навичок.

33. Організація учнів під час учбово-тренувальних занять.

34. Методика проведення підготовчої частини уроку з фізичного виховання.

35. Особливості урочних форм занять у дітей молодшого шкільного віку.

36. Заходи безпеки проведення уроків з фізичного виховання учнівської молоді.

37. Неурочні форми занять як фактор оптимізації фіз. вих. учнів.

38. Складові професійної майстерності викладача фіз. виховання

39. Формування адаптаційних реакцій у процесі фізичного виховання

40. Характеристика швидкості та види швидкісних здібностей людини.

41. Перспективи вдосконалення методики виховання швидкості у школярів.

42. Спритність, її види та шляхи виховання.

43. Шляхи направленої дії розвитку швидкості

44. Витривалість як фізична якість; види витривалості.

45. Виховання спеціальної витривалості у фізичному вихованні

46. Методика розвитку гнучкості як фізичної якості.

47. Постава та особливості її виховання і корекції

48. Методика корекції постави засобами фізичного виховання

49. Фізичні вправи, що стимулюють збільшення м’язової маси.

50. Фізичні вправи, що сприяють зниженню ваги.

51. Сили природи як засоби фізичного виховання.

52. Єдність фізичних навантажень та гігієнічних факторів у процесі фіз. виховання.

53. Дозування фізичного навантаження у фізичному вихованні

54. Моральне виховання у шкільному віці.

55. Розумове виховання у процесі фізичної підготовки.

56. Естетичне виховання у процесі фізичної підготовки.

57. Трудове виховання у процесі фізичної підготовки.

58. Фактори направленого формування особистості у процесі фізичного виховання.

59. Структурні основи учбових занять з фізичного виховання.

60. Структурні основи уроків з фізичного виховання.


Додаток 6
(продовження)
Варіанти питань для контрольних робіт з дисципліни

«Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності»


 1. До якого циклу навчальних дисциплін належить дисципліна «Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності»?

 2. Чому теорія і технології ОРРА є науковою і навчальною дисципліною?

 3. Що є предметом, об’єктом і суб’єктом вивчення ОРРА?

 4. З якими дисциплінами найбільш тісно пов’язана теорія і технології ОРРА?

 5. Що підтверджує, що ОРРА є ефективним напрямом підвищення рівня рухової активності різних груп населення в Україні?

 6. Що розуміють під системою технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності?

 7. Що саме обґрунтували автори Шведської школи фізичного виховання?

 8. Який вклад у розвиток рухової активності внесла Французька школа фізичного виховання?

 9. Який вклад у розвиток рухової активності внесла Сокольська школа фізичного виховання?

 10. Що є провідним завданням оздоровчо-рекреаційної рухової активності і які специфічні ознаки властиві ОРРА?

 11. Що є змістом організованої оздоровчо-рекреаційної рухової активності?

 12. Яким є обсяг ОРРА дорослого населення відповідно до сучасних рекомендацій провідних міжнародних організацій?

 13. Чи може спортивна діяльність розглядатися як форма організованої рухової активності?

 14. Що представляють собою спортивні програми?

 15. Що представляють собою фітнес-програми?

 16. Що представляють собою рекреаційні програми ?

 17. Що представляють собою оздоровчі програми?

 18. На які види поділяються спортивні програми?

 19. В чому полягає особливість рекреаційних програм?

 20. Де прописаний регламент проведення тих чи інших форм ОРРА?

 21. Якою повинна бути типова структура фітнес-програми?

 22. Що є основою стретчингу?

 23. Які міжнародні фізкультурно-оздоровчі організації сприяють розвитку фітнесу?

 24. Які з наведених факторів сприяють ефективній реалізації фітнес-програм?

 25. Які науково-дослідницькі організації України розробляють сучасні фізкультурно-оздоровчі програми?

 26. Що означає термін аеробіка?

 27. На які два типи поділяються фітнес-програми?

 28. Які фітнес-програми аеробної спрямованості, що не потребують технічних пристроїв, є найбільш розповсюдженими?

 29. Що являє собою тест К. Купера?

 30. Для якої категорії осіб програма з оздоровчої ходьби є найбільш ефективною формою ОРРА?

 31. Якою є необхідна мінімальна добова норма рухової активності дорослої людини?

 32. Для якої категорії осіб є особливо важливим біг як засіб оздоровлення і рекреації?

 33. З яких вправ пропонує починати кожне заняття програма бігу підтюпцем?

 34. Чому фітнес-програми з використанням технічних пристроїв є більш ефективними?

 35. Які два типи фітнес-програм дозволяють проводити технічні можливості тренажерів?

 36. Де і коли з’явилася програма спінбайк-аеробіки (спіннінг, сайклінг)?

 37. Що таке сайклінг і спіннінг?

 38. З яких розділів складається програма занять спінбайк-аеробікою?

 39. Яка спрямованість лежить в основі класифікації видів аеробіки?

 40. Що таке Степ-аеробіка?

 41. Що таке роуп-скіппінг?

 42. Що таке фітбол-аеробіка?

 43. Які з наведених програм входять до комплексу програм з аквааеробіки?

 44. Що являє собою програма з бодібілдингу?

 45. Яка мета занять калланетикою?

 46. Яка мета занять шейпінгом?

 47. В чому полягає особливість виконання вправ за системою Пілатеса?

 48. На що направлена професійна діяльність фахівця з рекреації й оздоровчої фізичної культури?

 49. Шляхом організації і проведення яких заходів здійснюється професійна діяльність фітнес-тренера?

 50. В яких установах повинен бути готовим працювати фахівець з рекреації й оздоровчої фізичної культури?

 51. До якої роботи повинен бути підготовленим фахівець з рекреації й оздоровчої фізичної культури?

 52. Які два види комп’ютерних фітнес-програм використовуються у фітнес-індустрії?

 53. Що визначається за допомогою більшості комп’ютерних фітнес-програм?

 54. Що не враховують комп’ютерні фітнес-програми?

 55. Що є важливою складовою підготовки фахівців з фітнесу і рекреації?

 56. Які зміни вносяться за результатами змагань у навчально-тренувальний процес з оздоровчо-рекреаційних форм рухової активності?

 57. Якою є трійка найпопулярніших та наймасовіших видів спорту у світі?

 58. На який термін складається календарний план спортивних заходів?

 59. В залежності від напряму (мети), на які види поділяються змагання?

 60. На підставі якого документу складається Програма змагань?

 61. Ким затверджується положення про змагання?

 62. Що включає в себе етап підготовки спортивних змагань?

 63. Яким чином проходить відкриття змагань?

 64. Який документ складають по завершенню змагань головний суддя та суддя-секретар?

 65. Суддівство повинно проводитися у суворій відповідності до якого головного документу?


Додаток 6

(продовження)

Варіанти тем контрольних робіт з дисципліни

«Загальна теорія спорту для всіх»
1. Фізичні вправи як основний засіб спортивного тренування.

2. Техніка фізичних вправ як предмет дослідження в загальній теорії спорту для всіх

3. Наукові підходи до аналізу техніки виконання вправ

4. Профілактика помилок в техніці виконання фізичної вправи.

5. Використання педагогічних методів у спортивному тренуванні.

6. Педагогічні методи у системі спорту для всіх.

7. Спеціальна термінологія та їх роль в теорії та практиці спорту для всіх.

8. Значення теорії в системі наукових знань про фізичне виховання.

9. Національне значення спорту як суспільного явища.

10. Спорт для всіх як суспільне явище

11. Наукові, організаційні та програмні засади системи спорту для всіх

12. Понятійний апарат у фізичному вихованні і спорті

13. Характеристика процесу вивчення вправи.

14. Сила як фізична якість, види силових здібностей.

15. Основи методики виховання силових здібностей у школярів.

16. Силові вправи у фізичному вихованні школярів молодших класів.

17. Силові вправи у фізичному вихованні школярів середніх та старших класів.

18. Ігрові методи у фізичному вихованні.

19. Ігрові методи у фізичному вихованні школярів.

20. Змагальний метод у фізичному вихованні студентів.

21. Змагальний метод у фізичному вихованні школярів.

22. Методи слова та наочної дії у фізичному вихованні.

23. Методи слова та наочної дії у спортивному тренуванні

24. Взаємозв’язок та характеристика різних сторін фізичного виховання

25. Застосування принципу систематичності у фізичному вихованні.

26. Застосування принципу “наочності” у спорті.

27. Принцип “доступності та індивідуалізації” у фізичному вихованні.

28. Принцип “систематичності” у спорті.

29. Принцип “доступності” у спорті

30. Рухові дії як предмет навчання у фізичному вихованні.

31. Рухові дії як предмет навчання у спорті для всіх.

32. Механізми та закономірності формування рухових умінь та навичок.

33. Підготовча частина уроку з фізичної культури.

34. Методика проведення підготовчої частини уроку з фізичного виховання.

35. Особливості урочних форм занять у дітей молодшого шкільного віку.

36. Заходи безпеки проведення уроків з фізичного виховання учнівської молоді.

37. Підготовча частина уроку з фізичної культури у школі

38. Складові професійної майстерності викладача фіз. виховання

39. Формування адаптаційних реакцій у процесі фізичного виховання

40. Характеристика швидкості та види швидкісних здібностей людини.

41. Перспективи вдосконалення методики виховання швидкості у школярів.

42. Спритність, її види та шляхи виховання.

43. Шляхи направленої дії розвитку швидкості

44. Витривалість як фізична якість; види витривалості.

45. Виховання спеціальної витривалості у фізичному вихованні

46. Методика розвитку гнучкості як фізичної якості.

47. Постава та особливості її виховання і корекції

48. Методика корекції постави засобами фізичного виховання

49. Сили природи як фактор оздоровлення.

50. Методика використання оздоровчих сил природи.

51. Сили природи як засоби фізичного виховання.

52. Єдність фізичних навантажень та гігієнічних факторів у процесі фіз. виховання.

53. Дозування фізичного навантаження у фізичному вихованні

54. Моральне виховання у шкільному віці.

55. Розумове виховання у процесі фізичної підготовки.

56. Естетичне виховання у процесі фізичної підготовки.

57. Виховання особистісних якостей засобами фізичного виховання і спорту.

58. Фактори направленого формування особистості у процесі фізичного виховання.59. Структурні основи учбових занять з фізичного виховання.

60. Структурні основи уроків з фізичного виховання.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка