Міністерство освіти І науки україни відділ освіти глибоцької районної державної адміністрації чагорська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенівСкачати 75.08 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір75.08 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ГЛИБОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧАГОРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

«ТОТАЛІТАРИЗМ»

(РОЗРОБКА УРОКУ В 10 КЛАСІ)

ПІДГОТУВАВ:

Яловко Володимир Сергійович

вчитель історії,

завідуючий кафедри історії,

археології та історичного краєзнавства,

ЧАГОР

2008

ТЕМА. Тоталітаризм.

МЕТА: з’ясувати причини виникнення тоталітарних режимів;визначити суть тоталітаризму і показати його безперспективність для соціально-політичного й економічного розвитку країни; формувати вміння аналізувати історичний матеріал, користуватися науковою термінологією.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ : тоталітаризм, фашизм, нацизм.

ОСНОВНІ ДАТИ І ПОДІЇ: 29 жовтня 1922 р.- захоплення фашистами влади в Італії; 30 січня 1933 р.- прихід нацистів до влади в Німеччині; 1936-1939 рр.- громадянська війна в Іспанії, прихід до влади фашистського керівництва.

ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ: Б.Муссоліні, Д.Джентіле, А.Гітлер, Ф.Франко, Й.Сталін.

ОБЛАДНАННЯ УРОКУ : політична карта світу, підручник, портрети, документи.

ТИП УРОКУ: комбінований.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІV. Вивчення нового матеріалу:

1. Причини та передумови виникнення тоталітаризму.

2. Ознаки тоталітаризму.

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів.

VІ. Підсумки уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ.

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.
ІІ.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ.

Історичний диктант :1. Які два блоки розпочали Першу світову війну?

2. Що стало приводом до війни?

3. Коли відбулася Верденська битва?

4. Коли відбувся Брусиловський прорив?

5. Коли США вступили у війну?

6. Коли було заключене Комп’єнське перемир’я?

7. Коли почалася Паризька мирна конференція?

8. Коли відбулася Вашингтонська конференція?

9. Який період охоплює “ Велика депресія ” у США?

10. Як називалася політика Ф.Д.Рузвельта?

Опитування попередньої теми ” Франція ”

1.Наслідки Першої світової війни .(усно)

2.Соціально-економічний розвиток країни у 20-30-х рр.(письмово)

3.Політична бортьба правих і лівих сил.(письмово)

4.Франція за уряду Народного фронту.(усно)

ІІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

На цьому уроці буде розглянуто тоталітарні режими, розкрито їхню суть і вплив на долі світу й окремої людини , показано головну рису тоталітаризму — заперечення абсолютної цінності людської особистості. Тоталітаризм як втілення абсолютної сваволі та насильства породжує в суспільстві “велику утопію” “світлого і щасливого майбутнього”.


ІV.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1.Причини та передумови виникнення тоталітаризму.

Тоталітаризм — одна з форм державного устрою, що характеризується тотальним (повним) контролем держави над усіма сферами життя суспільства, ліквідацією конституційних прав і свобод громадян, репресіями стосовно опозиції.

Початок ХХ ст., приніс людям чимало страждань: економічні кризи, жорстокі повстання та революції і нарешті світова війна. В демократії вбачали корінь зла і схилялися до думки, що лише “сильна” влада може забезпечити їм спокійне і сите життя.

В Німеччині, яка програла війну, в 1919 р., було прийнято демократичну Веймарську конституцію, країну розривали економічні, політичні, соціальні суперечності. Дедалі більшої ваги в суспільстві набували ідеї шовінізму і реваншизму. В результаті цього в 1933р., фашисти на чолі з А.Гітлером прийшли до влади, конституційним шляхом, перемігши на виборах.

Італія також була невдоволена підсумками Першої світової війни. З 1919р., в Італії стали поширюватися фашистські ідеї. У 1922р., фашисти на чолі з Б.Муссоліні захопили владу в країні.

В Іспанії у міжвоєнний період загострилися національні суперечності. Зростав вплив фашистських організацій. Громадянська війна, що почалася в 1936 р., між прихильниками демократії і фашистами, закінчилася в 1939р., приходом до влади фашистів. Керівником держави був проголошений Франсиско Франко.

У Росії в результаті Лютневої революції 1917р., було повалено монархію. Влада опинилася в руках Тимчасового уряду і Рад. В результаті Жовтневого перевороту 1917р., більшовики на чолі з Володимиром Леніним прийшли до влади. Після смерті в 1924р., Леніна державу очолив Й.Сталін. Саме він став уособленням тоталітарної комуністичної держави.

Спільні ознаки дають підстави вести мову про три головні різновиди тоталітарних режимів: більшовизм (СРСР), фашизм (Італія), націонал-соціалізм (нацизм) (Німеччина).


2. Ознаки тоталітаризму.

Тоталітарні режими в СРСР, Італії, Німеччині мали ряд спільних рис.1.Однопартійна диктатура. Партія в тоталітарній країні будувалася на зразок

середньовічних рицарських орденів. Причому, в Німеччині й Італії ієрархічність у партіях була впроваджена відвертіше, ніж у більшовиків. У СРСР Й.Сталін час від часу імітував партійну демократію — з’їзди, вибори тощо. Усі три режими трималися саме завдяки придушенню своїх політичних опонентів.(П.Б.Полянський. Всесвітня історія 1914-1939. 10 клас. Київ.” Генеза” 2002. Стор. 82. Свідчення 2.)2. Культ особи “ вождя ”. Він базується, насамперед, на звеличенні його персони, а разом з цим — ідеї, яку він уособлював. На це працювали цілі пропагандистські індустрії. Цілодобово населенню нав’язували образ турботливого “батька народу”.(Там же. Стор. 83. Свідчення 3;4., « Красная звезда » 9 марта № 58.)

3. Партійно – державна еліта. У Німеччині та Італії основою правлячої еліти були представники середніх класів, а в СРСР — робітництва та селянства. Проте й тих, і інших ніколи не допускали до найвищих ешелонів влади. ( Там же. Стор. 84. Свідчення 6. )

4. Цілковитий контроль над економікою. В усіх тоталітарних країнах міжвоєнної доби відбулося одержавлення господарства. У СРСР більшовики під приводом боротьби з імперіалістичним оточенням замінили ринкові важелі регулювання економіки детально розробленими п’ятирічними планами; згодом таку модель перейняли й німці та італійці. Тоталітарні режими, за винятком більшовицького, не посягали на приватну власність, але ставили виробників у такі рамки, коли ті змушені були обслуговувати систему.

5. Політичний контроль. Режим контролює помисли людей,караючи їх за вільнодумство і спотворюючи їхню свідомість. Первинним є не закон, а довіра (чи, навпаки, страх) до лідера. Вибори за тоталітаризму зводяться до механічного принизливого голосування за заздалегідь визначених владою кандидатів.

6. Вторгнення у приватне життя людини. Керівники тоталітарних країн фактично одноосібно перебрали владу до своїх рук і встановили контроль над життям громадян. Будь-який вияв індивідуальності розцінювався як загроза владі. Вожді тоталітарних систем через пресу, радіо, кіно та телебачення цілодобово впливали на розум і почуття людей. Порядність, чесність втрачали будь-який сенс порівняно зі служінням ідеї. У більшовиків такою ідеєю була “ світова комуна ”, у фашистів — “Великий Рим”, у нацистів — “ Тисячолітній Райх ”. ( Там же., Стор 86-87. Свідчення 8,9.)

7. Репресії та переслідування здійснювалися спеціальними каральними органами, виправні табори слугували запорукою стабільності тоталітарних режимів.(Ворпаєва В.В.,Татаринов М.В. Всесвітня історія новітній період (1914-1939) 10 клас. Плани-конспекти уроків. Харків “ РАНОК ” “ Веста ” 2003.Стор. 77.)

Встановлення тоталітарних режимів приносило неоднозначні результати, причому не завжди негативні. Так, в Італії було взято курс на власні ресурси, вирішилася зернова проблема, вкладалися фінанси в розвиток машинобудування, важкої, видобувної промисловості. Для Німеччини також був характерним ріст економіки : до 1936р., не стало безробіття, підвищувалася заробітна плата, високими темпами розвивалася важка індустрія. СРСР наприкінці 30-х рр., став індустріально-аграрною країною.

Однак цінність досягнень тоталітаризму є дуже відносною. У тоталітарних державах існувала диспропорція в розвитку економіки. Держава здійснювала політику методом насильства і страху.

V.ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ.Бесіда.

1. Визначте соціальну базу тоталітарних режимів.

2. Як ви вважаєте, виникнення тоталітаризму було зумовлене об’єктивними чи суб’єктивними причинами?

VІ.ПІДСУМКИ УРОКУ.

Узагальнюються відповіді учнів, оцінюються їхня активність на уроці.
VІІ.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.


  1. Опрацювати § 11.

  2. Скласти історичні портрети діячів: Б.Муссоліні, Д.Джентіле, А.Гітлер, Ф.Франко, Й.Сталін.

  3. За допомогою дослідницьких методів провести порівняльний аналіз демократичних і тоталітарних режимів. Результати занести до таблиці. (Заповнена таблиця має бути готова до уроку тематичного оцінювання після вивчення теми «Тоталітарні та диктаторські режими».)

Критерії для порівняння

Демократичні режими

Тоталітарні режими

1.Назви країн.2.Суть внутрішньої політики3.Методи здійснення політики.4.Представники (імена політичних діячів)5.Боротьба між прихильниками демократії і тоталітаризму (події, наслідки)6.Зовнішня політика
Додатки

Б.Муссоліні Б.Муссоліні та А.Гітлер А.Гітлер


Д. Джентіле Ф.Франко Листівка від імені Ф.Франко до бійців Інтербригад. 1937 р.

Й.Сталін Газета «Красная звезда» від 9 березня 1953 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка