Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут проблем виховання напн україни сімейні цінності комплекс навчальних програм сімейного виховання для 8 – 9 класівСторінка2/6
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6Г. Г. Ковганич,

В. І. Кириченко

ЩАСЛИВА СІМ’Я – ТВОРЧІСТЬ ДВОХ”програма для загальноосвітніх навчальних закладів

9 клас (17 годин)
Орієнтовна сітка розподілу навчальних годинза/п

Розділи, підрозділи, теми

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

Розділ 1. Мета і сенс мого життя

3

1,5

1,5

1.1

Вступ

1

0,5

0,5

1.2

Хто Я?

1

0,5

0,5

1.3

Мої життєві цілі

1

0,5

0,5

Розділ 2. Я в сім’ї, родині

3

0,5

2,5

2.1

Я в сім’ї

1

2.2

Я в родині

1

2.3

Родинні цінності та традиції

1

Розділ 3. Статеві особливості та культура стосунків між хлопцем і дівчиною

2

0,5

1,5

3.1

Гендерні ролі особистості

1

3.2

Краса стосунків між хлопцем і дівчиною

1

Розділ 4. Що потрібно знати про сімейно-шлюбні стосунки

2

0,5

1,5

4.1

Сім’я, шлюб мовою законодавства

1

4.2

Мистецтво бути подружжям

1

Розділ 5. Батьки та діти

2

0,5

1,5

5.1

Мистецтво бути батьками

1

5.2

Відповідальне батьківство

1

Розділ 6. Секрети домашньої економіки

2

0,5

1,5

6.1

Закони та особливості домашньої економіки

1

6.2

Господарство сім’ї, її бюджет

1

Розділ 7. Моя майбутня сім’я

3

1

2

7.1

Захист проектів

22

7.2

Підсумкове заняття

1

1Разом

17

5

12


Навчальний матеріалп/п

К-сть год.

Зміст розділів і тем

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

Розділ 1. Мета і сенс мого життя (3 години)

1.

1

Вступ. Презентація мети, завдань програми. Знайомство, вироблення правил взаємодії у групі.

Практична робота. Упорядкування “Статуту групи” – групового переліку правил спільної роботи.

Учень:

– знає мету та завдання навчального курсу;

– називає правила взаємодії у групі, упорядковані у “Статуті групи”;

– володіє початковими навичками регламентації спільної діяльності у групі.2.

1

Хто Я?. Як я сприймаю себе? Як мене сприймають оточуючі? Мої потреби і бажання. Світ уподобань.

Практична робота. Складання вірша-сенквею “Мій портрет у проміннях сонця”.

Учень:

– знає, що таке потреби, бажання та вподобання;

– розкриває відмінності між потребами, бажаннями та уподобаннями;

– володіє найпростішими способами саморозкриття, що ведуть до змін у собі.3.

1

Мої життєві цілі. Мої цінності. Цілі та цінності. Співвідношення між цінностями й життєвими цілями. Мистецтво постановки цілей.

Практична робота. Гра “Дерево цілей”.

Учень:

– розкриває значущість і місце цілей і цінностей у житті людини;

– характеризує власні життєві цілі та цінності;

– уміє визначати пріоритетні потреби й цілі та пояснювати свій вибір.Розділ 2. Я в сім’ї, родині (3 години)

4.

1

Я в сім’ї. Сім’я, її функції. Склад сім’ї. Засади, на яких формується та функціонує сім’я. Права та обов’язки членів сім’ї. Моя роль у сім’ї.

Практична робота. Написання міні-твору “Життєві дороговкази моєї родини”.

Учень:

– характеризує специфіку й основні функції сучасної української сім’ї;

– знає права та обов’язки членів сім’ї;

– пояснює засади формування та функціонування сучасної української сім’ї;

– визначає свою роль і місце в сім’ї та готовий до їх розвитку.


5.

1

Я в родині. Родина. Склад родини. “Родинне дерево”. Сім’я і родина: рівні взаємин.

Практична робота. Упорядкування “Дерева роду”.

Учень:

– пояснює значущість родини в житті людини;

– розкриває зміст поняття “родина”, “родинне дерево”;

– називає склад своєї родини;

– упорядкував власне “Дерево роду”;

– характеризує рівні взаємин сім’ї та родини.6.

1

Родинні цінності та традиції. Ціннісне підґрунтя щасливої родини. Презентація родинних традицій, сімейних реліквій.

Практична робота. Фестиваль “Традиції й реліквії моєї родини”.

Учень:

– називає родинні цінності та традиції;

– характеризує ціннісне підґрунтя щасливої родини;

– систематизував родинні традиції і сімейні реліквії;

– вміє співвідносити власні інтереси та цілі з потребами та можливостями членів родини.


Розділ 3. Статеві особливості та культура стосунків

між хлопцем і дівчиною (2 години)

7.

1

Гендерні ролі особистості. Усвідомлення себе як особи певної статі. Гендерна поведінка. Якості, притаманні чоловіку та жінці, їх розвиток. Гендерні стереотипи учнівської молоді. Партнерське спілкування між дівчатами та хлопцями.

Практична робота. Складання блок-схеми “Мої гендерні ролі”.

Учень:

– пояснює специфіку гендерних ролей особистості;

– характеризує особливості статево-рольової поведінки;

– називає якості, притаманні чоловіку та жінці;

– усвідомлює себе як особу певної статі;

– володіє та розвиває вміння партнерського спілкування між дівчатами та хлопцями.8.

1

Краса стосунків між хлопцем і дівчиною. Товариш, друг. Правила дружби і товаришування. Кохання. Любов як здатність розуміти іншого, співпереживати йому, учитися приймати та дарувати. Сексуальність людини як відповідальні і ніжні почуття до особи протилежної статі.

Практична робота. Дискусія “Чи можлива дружба між хлопцем і дівчиною?”

Учень:

– розкриває зміст понять “друг”, “товариш“, “кохання”, “любов”;

– виділяє фактори і правила взаємин між друзями;

– пояснює причини виникнення конфліктів і називає можливі шляхи їх вирішення;

– уміє аналізувати стосунки та давати їм оцінку, з’ясовувати можливі причини виникнення конфліктів, знає шляхи їх вирішення.


Розділ 4. Що потрібно знати про сімейно-шлюбні взаємини (2 години)

9.

1

Сім’я, шлюб мовою законодавства. Нормативно-юридичні вимоги створення сім’ї. Сторінками Сімейного кодексу України. Гармонійні сімейно-шлюбні стосунки. Громадянська та соціальна відповідальність у шлюбі.

Практична робота. Створення РR-презентації про нормативно-правові засади шлюбних стосунків.

Учень:

– знає законодавство України про шлюб і сім’ю;

– розкриває зміст нормативно-юридичних вимог до створення сім’ї;

– пояснює сутність громадянської та соціальної відповідальності у шлюбі;

– уміє охарактеризувати гармонійні сімейно-шлюбні взаємини.


10.

1

Мистецтво бути подружжям. Роль дружини, чоловіка у шлюбі. Професія бути дружиною. Поклик бути чоловіком. Мистецтво кохати, підтримувати та поважати один одного. Здоров’я, добробут, повага до іншого, саморозвиток і творча самореалізація в щасливій сім’ї.

Практична робота. Складання сценарію для міні-вистави “Форум-театру про проблеми у шлюбних взаєминах”.

Учень:

– розкриває ролі, функції та сімейні обов’язки дружини і чоловіка у шлюбі;

виділяє фактори, які визначають “мистецтво подружнього життя”

– пояснює значення здоров’я, добробуту, поваги до іншого, саморозвитку та творчої самореалізації в щасливій сім’ї;

– уміє визначати проблеми у шлюбних взаєминах і знаходити способи їх вирішення.


Розділ 5. Батьки та діти (2 години)

11.

1

Мистецтво бути батьками. Батьківство як важлива соціальна роль. Цінність батьківства для людини. Проблеми батьків і дітей. Як бути батьками, про яких мріють діти.

Практична робота. Написання есе “Батьки моєї мрії”.

Учень:

– знає, що бути батьками це мистецтво;

– пояснює цінність “батьківства” для людини і суспільства.

– визначає сучасні проблеми батьків і дітей;

– наводить приклади вирішення проблем батьків і дітей;

– уміє охарактеризувати батьків, про яких мріють діти.12.

1

Відповідальне батьківство. Основи відповідальної батьківської поведінки. Любов, свобода, чесність. Батьківське щастя. Щасливі батьки – щасливі діти.

Практична робота. Упорядкування “Кодексу відповідальних батьків”.

Учень:

– розкриває зміст понять “відповідальне батьківство” і “батьківське щастя”;

– знає основи відповідальної батьківської поведінки;

– характеризує любов, свободу та чесність як фактори стійкості шлюбно-сімейних взаємин;

– уміє визначити роль батьків у власному житті.


Розділ 6. Секрети домашньої економіки (2 години)

13.

1

Закони та особливості домашньої економіки. Вирішення побутових та господарських питань у сім’ї. Ази культури споживання.

Практична робота. Розроблення бізнес-плану вирішення нагальної сімейної проблеми.

Учень:

– розкриває зміст понять “домашня економіка” та “культура споживання”;

– знає специфіку та особливості сучасної домашньої економіки;

– називає способи вирішення побутових та господарських питань у сім’ї;

– вміє розробити бізнес-план вирішення нагальної сімейної проблеми.


14.

1

Господарство сім’ї, її бюджет. Економічна модель бюджету. Планування сімейного бюджету. Управління сімейним бюджетом.

Практична робота. Обрахування варіантів сімейного бюджету.

Учень:

– розкриває зміст поняття “господарство сім’ї” та “сімейний бюджет”;

– характеризує економічну модель бюджету;

– називає засади формування й управління сімейним бюджетом;

– уміє розраховувати баланс надходжень і витрат у різних варіантах сімейного бюджету.


Розділ 7. Моя майбутня сім’я (3 години)

15.

2

Захист проектів “Яку сім’ю я хочу створити?”, “Яким батьком/матір’ю я буду”. “Я- продовжувач традицій моєї сім’ї”.

Практична робота. Розроблення учнями власних портфоліо.

Учень:

– знає як проектувати взаємини у майбутній власній сім’ї;

– характеризує способи вироблення, упровадження і підтримки родинних традицій;

– уміє визначити образ власної майбутньої сім’ї.16.

1

Рефлексія курсу і спільної групової роботи.

Практична робота. Презентація учнями власних портфоліо.

Учень:

– розкриває зміст основних понять навчальної програми;

– пояснює значущість творчості двох для створення щасливої сім’ї;

– уміє розробити проект власної майбутньої щасливої сім’ї.Разом 17 годин


Т. В. Кравченко

СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ

програма для загальноосвітніх навчальних закладів

9 клас (35 годин)
Орієнтовна сітка розподілу навчальних годинза/п

Розділи, підрозділи

Кількість

годин

Розділ 1. “Я” та сім’я

6

1.1

Вступ

1

1.2

Уявлення про шлюб і сім’ю

1

1.3

Сім’я як особистісна цінність

1

1.4

Родина починається з “Я”

2

1.5

Підсумкове заняття

1

Розділ 2. Чоловік і жінка: на шляху створення сім’ї

12

2.1

Поняття про маскулінність. Якості чоловіка

2

2.2

Поняття про фемінність. Якості жінки

2

2.3

Уроки життєвої зрілості (психічна зрілість, фізична зрілість, особистісна зрілість)

2

2.4

Особливості підліткового кохання

1

2.5

Сімейні ролі

1

2.6

Психологічний портрет сучасної сім’ї

1

2.7

Подружня сумісність

2

2.8

Підсумкове заняття

1

Розділ 3. Я та інші в сім’ї: сімейні взаємини

12

3.1

Психологія сімейних взаємин

2

3.2

Етична культура в сімейних взаєминах

3

3.3

Побутова культура в сімейних взаєминах

3

3.4

Конфлікти в сім’ї і способи їх розв’язання

3

3.5

Підсумкове заняття

1

Розділ 4. Міцність сім’ї

3

4.1

Сексуальність

1

4.2

Культура сексуальних взаємин

1

4.3

Підсумкове заняття

1

Разом

35
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка