Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджено»Скачати 377.98 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір377.98 Kb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«Затверджено»

на методичній нараді кафедри

акушерства, гінекології та перинатології

«___» ______ 2010 р. (протокол № __ )

Завідувач кафедри

професор ________О.В.Кравченко


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняття

Організація, структура і завдання служби планування сім`ї. Сучасні аспекти контрацепції. Класифікація, механізм дії та ефективність сучасних протизаплідних засобів.
МОДУЛЬ 4. Акушерство і гінекологія

Змістовий модуль 13. Неплідність у шлюбі. Планування сім`ї.

Чернівці, 20101. Актуальність теми.

Знання причин, що перешкоджають фізіологічно настати вагітності, є актуальним, оскільки частота неплідних шлюбів зростає з року в рік і на сьогодні становить 10-15%, і тільки 30% - жінок виліковуються. Своєчана діагностика та правильно розроблений алгоритм лікування неплідності є запорукою стабілізації демографічної ситуації в Україні.2. Тривалість заняття – 5,5 год.
3. Навчальна мета: Поглибити знання лікарів з питань контрацепції, її видів, механізму дії кожного з засобів контрацепції, їх переваг та недоліків, показів та протипоказів до використання того чи іншого методу контрацепції, початку використання, тривалості, можливих ускладнень. Вітчизняний та міжнародний досвід показує, що ПС шляхом використання сучасних контрацептивів з урахуванням факторів ризику є невичерпним резервом у збереженні здоров’я жінки. Знання механізмів контрацептивної дії існуючих кнтрацептичних засобів, показів та протикоказів до використання є важливим у формуванні майбутнього лікаря будь-який спеціальності.

Студент повинен:

3.1. Знати:

 1. Провідні принципи охорони репродуктивного здоров’я згідно з основами стратегії країн європейського регіону ВООЗ «Здоров’я - 21»

 2. Репродуктивні результати, якими забезпечує служби планування сім’ї (ПС), окремих осіб та подружні пари.

 3. Правове підґрунтя вирішення проблеми ПС в Україні.

 4. Першочергові основи діяльності служби ПС.

 5. Основні завдання служби ПС.

 6. Організація спільної діяльності структурних підрозділів з питань ПС.

 7. І рівень діяльності служби ПС.

 8. ІІ рівень діяльності служби ПС.

 9. ІІІ рівень діяльності служби ПС.

 10. Організація спільної діяльності центрів ПС з медико-генетичною службою.

 11. Організація спільної діяльності з службою профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД.

 12. Організація спільної діяльності з дерматовенерологічною службою

 13. Класифікація категорії – класів ВООЗ специфічних станів, що впливають на показання до використання методу контрацепції.

 14. сучасні методи контрацепції;

 15. особливості природного планування сім’ї;

 16. ефективність, переваги та недоліки природного планування сім’ї;

 17. протипокази до використання природного планування сім’ї;

 18. переваги та ендоліки методу перерваного статевого акту;

 19. протипокази до використання методу перерваного статевого акту;

 20. принципи консультування з приводу добровільної стерилізації;

 21. види жіночої та чоловічої стерилізації;

 22. переваги та недоліки жіночої та чоловічої стерилізації;

 23. вибір часу проведення стерилізації;

 24. протипокази до проведення стерилізації.3.2. Уміти:

 1. Стандартизувати та індивідуалізувати анамнез;

 2. Виявлти стани, які є протипоказами до використання того чи іншого методу контрацепції;

 3. Виявляти факторів ризику можливих ускладнень при використанні того чи іншого методу контрацепції;

 4. Обгрунтовувати покази до використання того чи іншого методу контрацепції;

 5. Індивідуально вибирати метод контрацепції;

 6. Визначати індивідуальний термін початку використання методу контрацепції;

 7. Надавати детальних інструкцій пацієнтці по використанню даного методу контрацепції;

 8. Вирішувати питання профілактичних оглядів.

3.3. Опанувати практичні навички:

 1. Методи обстеження гінекологічних хворих.

 2. Методи функціональної діагностики, норми вмісту гормонів в крові і сечі.

 3. Які методи контрацепції існують?

 4. Для чого проводять планування сім’ї?

 5. Вплив шкідливих чинників на організм жінки.


4. Базові знання, вміння, навички, що необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навички

Нормальна анатомія людини

Вміти продемонструвати на фантомі особливості будови ЖСО

Біологічна хімія

Схематично зобразити фізіологію ієрархічної будови нейроендокринної регуляції ЖСО

Гістологія

Ідентифікувати нормальні та патологічно змінені ділянки маткової труби, яєчника, матки

Нормальна та патологічна фізіологія

Схематично зобразити рівні ураження нейро-ендокринної регуляції ЖСО

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Збирати анамнез, проводити фізикальне обстеження, розпізнавати клінічні синдроми та симптоми, визначати необхідний об’єм та послідовность методів обстеження, оцінювати результати параклінічних методів


5. Поради студенту

5.1. Зміст теми.
Організація, структура та завдання служби планування сім’ї

В умовах погіршення демографічної ситуації в країні, зниження життєвого рівня більшої частини населення, погіршення репродуктивного здоров’я населення особливої уваги заслуговують питання планування сім’ї як резерву в зниженні материнської та дитячої смертності, профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом і збереження здоров’я населення.

У сучасних умовах різкого зниження народжуваності в Україні проблема планування сім’ї набуває більшої медико-соціальної значимості. Аборт в Україні продовжує залишатися основним методом регулювання народжуваності. При цьому ускладнення після абортів спостерігаються в кожної третьої жінки, у першовагітних їхня частота досягає 40%. Основними ускладненнями аборту є неплідності, невиношування вагітності, запальні захворювання геніталій, ендокринні порушення, ускладнення при наступних вагітностях та пологах.

Планування сім’ї як суттєвий елемент первинної медичної допомоги в багатьох країнах світу та в Україні включає такі основні види діяльності: • інформація та консультування населення з питань планування сім’ї;

 • організація служб планування сім’ї;

 • забезпечення населення засобами контрацепції;

 • лікування неплідності та сексуальних розладів;

 • формування громадської думки в процесі роботи, спрямованої на зміну усталених уявлень про планування сім’ї про суто медичну чи внутрішньосімейну проблему;

 • підвищення рівня знань і кваліфікації з цієї проблеми не тільки акушерів-гінекологів та лікарів інших спеціальностей, а також середніх медичних працівників, у першу чергу, акушерок фельдшерсько-акушерських пунктів;

 • поглиблення та поширення роботи зі статевого виховання дітей і підлітків, підготовки педагогів та батьків з питань сексуального розвитку дітей;

 • залучення засобів масової інформації до висвітлення проблеми планування сім’ї, сексуальної культури, сімейно-шлюбних стосунків;

 • підвищення доступності та якості медичних послуг у службі планування сім’ї.

Система планування сім'ї (ПС) України відноситься до однієї з наймолодших підсистем галузі охорони здоров'я України.

Спеціально розроблена за світовим взірцем система ПС, яка включає комплекс медико-організаційної роботи, спрямованої на формування в населення безпечної статевої поведінки, зацікавленості в збереженні і поліпшенні особистого здоров'я та основ відповідального батьківства, стала основою для формування репродуктивної функції підростаючого покоління та збереження репродуктивного здоров'я в дорослого населення. Тобто, в основу діяльності служби ПС покладається перш за все цілеспрямована робота з формування в молоді статевої культури та підготовки її до створення здорової сім'ї.

Організація діяльності структурних підрозділів системи ПС здійснюється відповідно до рівня надання консультативно-медичної допомоги з питань ПС.

До І рівня віднесені - фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, дільничні лікарні, лікарські амбулаторії та амбулаторії сімейного лікаря, а також громадські організації населених пунктів.

На цьому рівні сімейні та дільничні лікарі, фельдшери, акушерки забезпечують наступні послуги з ПС:


 • проведення санітарно-освітньої роботи з питань здорового способу життя, статевого виховання;

 • профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом;

 • організація профілактичних оглядів жіночого населення з одночасним індивідуальним консультуванням або підбором методу запобігання небажаної вагітності;

 • організація і проведення навчання сімей сучасним методам планування сім'ї відповідно до рекомендацій ВООЗ;

 • своєчасне виявлення вагітних та проведення динамічного нагляду за ними у співпраці з лікарем-акушером-гінекологом; своєчасне виявлення жінок із патологією тяжкого ступеня, яким вагітність загрожує здоров'ю або життю, з метою скерування їх на більш високий рівень надання допомоги.

Надання медичної допомоги з питань ПС на II рівні забезпечують кабінети у районних та центральних районних лікарнях, міські кабінети, жіночі консультації, пологові будинки, акушерські та гінекологічні відділення, служби дитячої та підліткової гінекології, дитячі поліклініки, відділення/кабінет медико-соціальної допомоги дітям та молоді „Клініка, дружня до молоді", зацікавлені громадські об'єднання.

Другий рівень надання медичної допомоги з питань ПС потребує нормативного визначення відповідального спеціаліста з питань ПС, на якого покладається організаційно-методичне керівництво щодо запобігання ІПСШ та непланованої вагітності: • забезпечення населення інформацією та надання послуг із ПС;

 • створення системи забезпечення контрацептивами населення;

 • створення умов доступності до послуг із ПС для населення регіону;

 • формування реєстру жінок з екстрагенітальною патологією тяжкого ступеня, яким вагітність загрожує здоров'ю або життю з метою безоплатного забезпечення їх сучасними ефективними видами контрацепції;

 • співпраця з громадськими організаціями, закладами освіти, правоохоронними органами та закладами опіки у впровадженні інформаційного компонента ПС у навчальних закладах із питань статевого виховання, здорового способу життя, формування та збереження репродуктивного здоров'я;

 • проведення післяабортного, післяпологового консультування з питань ПС та індивідуального підбору методу контрацепції.

На III рівні послуги з ПС надають Український державний центр планування сім'ї з консультативно-діагностичним, інформаційно-аналітичним відділеннями та навчальним центром, навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації, громадські об'єднання, обласні центри планування сім'ї з консультативно-діагностичним, стаціонарним (стаціонаром денного перебування), , інформаційно-аналітичним відділеннями та навчальним центром, центри профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД, здоров'я, медичної генетики, обласні шкірно-венерологічні та наркологічні диспансери, громадські об'єднання.

Український державний центр планування сім'ї організовує методичну, консультативну, навчальну, високоспеціалізовану медичну допомогу.

Структурні підрозділи служби ПС ІІІ рівня забезпечують:


 • надання консультативної і лікувально-діагностичної допомоги з питань, пов'язаних з охороною репродуктивного здоров'я сімей, планування сім'ї;

 • профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ);

 • андрологічну допомогу населенню,

 • профілактику, діагностику та лікування безплідності;

 • організацію санітарно-просвітницької роботи серед населення та навчальної роботи серед медичних фахівців, соціальних спеціалістів, психологів та педагогів щодо основ планування сім'ї, дитячої гінекології, сексології, андрології;

 • аналіз демографічної ситуації в регіоні та стану репродуктивного здоров'я населення, дослідження епідеміології репродуктивних втрат та медичних факторів, що порушують репродуктивне здоров'я населення, а також розробку заходів і конкретних регіональних рекомендацій щодо вирішення проблем планування сім'ї та репродукції людини на основі сучасних досягнень медичної науки і практики;

 • організаційно-методичну роботу служби планування сім'ї та інших лікувально-профілактичних акушерсько-гінекологічних лікувальних закладів регіону;

 • впровадження сучасних методів профілактики, діагностики лікування розладів і порушень репродуктивної функції;

 • підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей та середніх медичних спеціалістів з даних проблем;

 • співпрацю з органами місцевої влади, соціального захисту населення, службою сім'ї та молоді, органами та установами освіти, державними органами реєстрації актів цивільного стану, правоохоронними та іншими органами, засобами масової інформації, організаціями, релігійними конфесіями з питань медико-соціального захисту інтересів і прав сімей та їх членів, репродуктивного здоров'я населення, а також визначення потреб регіону в різних засобах та методах контрацепції;

 • співпрацю з обласними дермато-венерологічними, наркологічними диспансерами, центрами профілактики та боротьби з ВІЛ, центрами здоров'я, соціальними службами для молоді для інтеграції послуг з питань ПС.

Організація діяльності служби ПС в Україні з питань формування репродуктивного здоров'я здійснюється спільно зі службами освіти на будь-якому структурно-організаційному рівні шляхом створення та затвердження спільних програм відповідно до вікової категорії дітей.
Гормональна контрацепція
Оральні контрацептиви

У кінці 50-х років було закінчено дослідження в галузі створення комбінованих ОК, а на початку 60-х вони з'явилися у всіх країнах світу.

Усі комбіновані ОК включають естрогени і прогестагени. У більшості сучасних ОК у вигляді естрогена використовується етинілестрадіол, хоча деякі містять местранол. Перші ОК містили великі дози гормонів -це були препарати першого покоління. Головні дослідження останніх років були направлені на зниження дози етинілестрадіолу, і зараз у більшості випадків використовують ОК, які містять не більше ЗО мкг етинілестрадіолу. Що стосується прогестерону, то метою дослідження було не лише зменшення кількості прогестагенів, але й зміна їхньої якості.

Прогестагени в ОК мають різну хімічну структуру, чим і зумовлюється різноманітність препаратів.

Сучасні ОК можна розділити на 2 групи: комбіновані та однокомпонентні (міні-пілі). У свою чергу, серед комбінованих ОК розрізняють одно-, дво- і три- фазні.

Стандартний склад деяких, широковідомих як в Україні, так і за її межами, ОК наведено в таблиці.

СКЛАД НАЙПОШИРЕНІШИХ ОКІ. Монофазні ОК

Марвелон

21 табл.

0,03 мг, 0,15 мг

Етиніл-естрадіолу, дезогестрелу

Фемоден

21 табл.

0,03 мг, 0,075 мг

Етиніл-естрадіолу, гестодену

Ригевідон

21 табл.

0,03 мг, 0,15 мг

Етиніл-естрадіолу, левоноргестрелу

Мікрогінон

21 табл.

0,03 мг, 0,15 мг

Етиніл-естрадіолу, левоноргестрелу

Мінізистон

21 табл.

0,03 мг, 0,125 мг

Етиніл-естрадіолу, левоноргестрелу

Овідон

21 табл.

0,05 мг, 0,25 мг

Етиніл-естрадіолу, левоноргестрелу

Нон-Овлон

21 табл.

0,05 мг, 1,01 мг

Етиніл-естрадіолу, норетистерону-ацетату

II Двофазні ОК

Антеовін

10 табл. 11 табл.

0,05 мг, 0,05 мг

0,05 мг, 0,125 мгЕтиніл-естрадіолу, левоноргестрелу

Етиніл-естрадіолу, левоноргестрелу


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка