Міністерство доходів І зборів україни державний науково-дослідний інститут митної справи рекомендації виконавцям наукових досліджень та науково-технічних розробок Хмельницький – 2013 змістСторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МИТНОЇ СПРАВИ


рекомендації

виконавцям наукових досліджень та науково-технічних розробок

Хмельницький – 2013

ЗМІСТ


1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК ТА ЗАМОВЛЕНЬ ...............

4

2 РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ……………………………………………………..

5


2.1 Розроблення, оформлення та підписання Технічного завдання ………...

5

3 СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ .......

7

3.1 Вимоги до порядку викладення матеріалу звіту ………............................

7

3.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту………………

8

3.3 Вимоги до структурних елементів основної частини звіту ……………..

13

3.4 Правила оформлення звіту ………………………………………………...

16

4 ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ АКТА ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ………

25

Додаток А


Зразок заявки на виконання науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи……………………………………..

26

Додаток Б

Зразок замовлення на виконання НДР (ДКР) ……………….

28

Додаток В

Зразок оформлення ТЗ на НДР (ДКР) ……………………….

31

Додаток Г


Зразок оформлення титульної сторінки заключного звіту з НДР (ДКР)……………………………………………………..

33

Додаток Д


Зразок оформлення титульної сторінки проміжного звіту з НДР (ДКР)……………………………………………………..

34

Додаток Е


Зразок оформлення титульної сторінки звіту про виконання частини НДР (ДКР), складеного фізичною особою – співвиконавцем НДР (ДКР) (субвиконавцем)……

35

Додаток Ж.1


Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел………………………………………………………….

36

Додаток Ж.2


Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел

40

Додаток И

Приклад оформлення заголовків, таблиць та рисунків……..

45

Додаток К

Приклад оформлення акта здавання-приймання НДР (ДКР)

48

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:

ДКР – дослідно-конструкторська робота;

НДР – науково-дослідна робота;

НТП – науково-технічна продукція;

OK – облікова картка НДР (ДКР);

ПМ – програма і методика випробувань;

PK – реєстраційна картка НДР (ДКР);

ТЗ – технічне завдання

ДНДІМС – Державний науково-дослідний інститут митної справи.


НДР і ДКР здійснюються відповідно до середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 № 294, Робочих матеріалів щодо стратегічного розвитку Міністерства доходів і зборів України на 2013-2017 роки, затверджені рішенням Колегії Міністерства доходів і зборів України від 5 квітня 2013 року, Тематичного плану науково-дослідних дослідно-конструкторських робіт Міністерства доходів і зборів України на відповідний рік, який затверджується наказом Міністерства доходів і зборів України.

З метою належної організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Міністерстві доходів і зборів України, встановлення єдиних вимог планування, організації та контролю за виконанням наукових досліджень та науково-технічних розробок, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.07.2013


№ 277 затверджено Порядок організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Міністерстві доходів і зборів України.
1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК ТА ЗАМОВЛЕНЬ
1.1 Замовлення на виконання НДР (ДКР) у наступному році оформляється заявкою, яка до 1 березня поточного року подається ДНДІМС за встановленою формою (Додаток А), підтриманою Науково-технічною радою та погодженою заступником Міністра (відповідно до розподілу обов’язків).
1.2 Формування замовлення НДР (ДКР) здійснюється з додержанням таких принципів:

1.2.1 узгодження послідовності етапів виконання замовлення з одержанням конкретних результатів, спрямованих на досягнення чітко визначених завдань Міністерства доходів і зборів України;

1.2.2 неперервності етапів виконання замовлення з метою забезпечення прикладного застосування одержаних результатів;

1.2.3 забезпечення корисності кінцевих результатів замовлення для Міністерства доходів і зборів України та суспільства;

1.2.4 оперативного доведення одержаних наукових знань і розробок до органів Міністерства доходів і зборів України, що здійснюватимуть їх практичне застосування.
1.3 Після схвалення заявки оформляється замовлення на виконання НДР (ДКР) за встановленою формою (Додаток Б).


  1. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИНИ

Порядок та умови виконання НДР (ДКР) визначаються відповідними договорами, державними стандартами України (ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення», ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення»), іншими нормативними актами.


2.1 Розроблення, оформлення, підписання Технічного завдання
2.1.1 ТЗ розроблені відповідно до ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт» та ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт»
2.1.2 ТЗ розробляють на основі наукового прогнозування та перспектив подальшого розвитку відповідного напряму, результатів виконання попередніх досліджень і експериментальних робіт, аналізу патентної, науково-технічної документації, інформаційних матеріалів щодо новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, а також досвіду попереднього розроблення та експлуатації аналогічної продукції.

Під час розроблення ТЗ слід керуватися нормативними документами, що є чинними у цій галузі.


2.1.3 Приклад оформлення ТЗ наведено в додатку В.
2.1.4 ТЗ містить такі розділи:

- назва НДР (ДКР);

- підстава для виконання НДР (ДКР);

- мета та актуальність НДР (ДКР);

- вимоги до виконання НДР (ДКР);

- етапи виконання НДР (ДКР);

- порядок приймання НДР (ДКР);

- впровадження результатів НДР (ДКР).

2.1.5 ТЗ, оформлене відповідно до визначених вимог затверджуються Міністром доходів і зборів України чи його заступниками (відповідно до розподілу обов’язків).

3 СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Комплект звітної документації, передбачений в ТЗ повинен бути оформлений відповідно до ДСТУ 3008-95. «Структура і правила оформлення. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Вимоги до оформлення НДР і ДКР у сфері оподаткування, митній та державній сферах, в електронній формі наведено в ISO 16175-1:2010 Інформація і документація. Принципи та функціональні вимоги до документів в електронному офісі».  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка