Методичний лист щодо викладання фізики, астрономії у 2012-2013 навчальному роціСкачати 300.56 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір300.56 Kb.


Методичний лист щодо викладання фізики, астрономії

у 2012-2013 навчальному році
Пріоритетною галуззю сучасної освіти є природничо-математична як основа для становлення та розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства.

На виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року у листопаді 2011 року затверджено новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.11 № 1392), який впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року, а в частині повної загальної середньої освіти – з 1 вересня 2018 року.

Новий Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.

Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) – комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності.

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Фізика та астрономія відносяться до освітньої галузі «Природознавство», метою освітньої галузі «Природознавство» є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу.

Отже, навчання фізики та астрономії має бути спрямованим на реалізацію основних завдань галузі: • забезпечення оволодіння учнями термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів;

 • забезпечення усвідомлення учнями фундаментальних ідей і принципів природничих наук;

 • набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу;

 • формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи.

На основі Державного стандарту розроблено нові типові навчальні плани (наказ МОН МС від 03.04.12 № 409) та програми для основної школи, зі змістом яких можна ознайомитися на сайті МОН МС України.

Вищезазначені документи вступають у силу з 1 вересня 2013 року, отже фізика вивчатиметься за новими програмами з 1 вересня 2015 року.


У 2012 – 2013 навчальному році вивчення фізики та астрономії здійснюватиметься за навчальними планами, зазначеними у листі Міністерства освіти і науки України від 23.05.12 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року». Кількість годин, що відводиться на їх вивчення, перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, представлено в додатку 1. Звертаємо увагу, що в старшій школі астрономія викладається в усіх навчальних закладах не залежно від профілю навчання як окремий предмет інваріантної складової навчального плану.

Позитивним є той факт, що вчителі фізики міста друкуються у фахових виданнях обласного та всеукраїнського рівнів. Так протягом 2011 – 2012 навчального року на сторінках науково-методичних видань власним досвідом ділились: • Базулько Євген Петрович, учитель фізики Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 48 (журнал «Фізика та астрономія в школі», № 3, 2011 рік; № 1, 4, 2012 рік);

 • Базулько Тетяна Анатоліївна, учитель фізики миколаївської гімназії № 3 (журнал «Фізика та астрономія в школі», № 4, 2012 рік);

Вважаємо, що педагогам необхідно активізуватися і ширше презентувати власні наробки в науково-методичних виданнях, що має враховуватись під час атестації.

25 – 27 квітня 2012 року кафедрою природничо-математичної освіти та інформаційних технологій МОІППО проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Модернізація змісту природничо-математичної освіти як стратегія її розвитку у ХХІ столітті».

У рамках всеукраїнської конференції відбувався взаємообмін досвідом роботи освітян Миколаївщини та Хмельниччини. На високому науково-методичному рівні проведено відкритий урок та презентацію досвіду роботи Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова (директор – Реутенко Олексій Олексійович, заслужений працівник освіти України, учитель фізики – Борецький Костянтин Петрович, учитель-методист, переможець ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2005» у номінації «Фізика», відмінник освіти України).У свою чергу освітяни Миколаївщини відвідали навчальні заклади Хмельницької області.

Суттєву методичну допомогу отримують учителі під час зустрічей із авторами підручників, посібників. Так, для вчителів фізики МОІППО провели майстер-клас автори підручників для 11 класу: Гельфгат Ілля Маркович, Божинова Фаїна Яківна. Це дало можливість педагогам краще зрозуміти суть і структуру підручника, призначення всіх його рубрик, що сприятиме підвищенню ефективності використання підручника у процесі навчання. Тим більше, що Миколаївська область залучена до апробації підручників із фізики для 10 та 11 класів (таблиця 1).
Назва, клас, автор

підручника

Назва навчального закладу

ПІБ учителя

«Фізика. Рівень стандарту»

10 клас


О. І. Ляшенко, Є. В. Коршак, В. Ф. Савченко

Видавництво «Генеза»Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №42 Миколаївської міської ради

Мостова Наталія Вікторівна

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Миколаївської міської ради

Третьяк Маргарита Валентинівна

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Миколаївської міської ради

Вікєнтьєва Тетяна Володимирівна

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №31 Миколаївської міської ради

Шепелєва Оксана Володимирівна

Миколаївський муніципальний колегіум Миколаївської міської ради

Калачинський Сергій Вікторович

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Миколаївської міської ради

Пухалевич Валерій Васильович

«Фізика. Рівень стандарту»

10 клас


Л. Е. Ген-денштейн,

І. Ю. Ненашев Видавництво «Гімназія»Миколаївський ліцей «Педагог» Миколаївської міської ради

Мойсеєнко Лариса Павлівна

Миколаївська гімназії №2 Миколаївської міської ради

Самойленко Ольга Михайлівна

Миколаївська гімназія № 41 Миколаївської міської ради

Новак Неля Миколаївна

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Миколаївської міської ради

Федорова Ольга Володимирівна

«Фізика. Рівень стандарту»

11 клас


О. І. Ляшенко, Є. В. Коршак, В. Ф. Савченко

Видавництво «Генеза»Миколаївський ліцей «Педагог» Миколаївської міської ради

Мойсеєнко Лариса Павлівна

Миколаївська гімназія № 41 Миколаївської міської ради

Новак Неля Миколаївна

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Миколаївської міської ради

Федорова Ольга Володимирівна

«Фізика. Рівень стандарту»

11 клас


Л. Е. Генден-штейн,

О. М. Євлахова,

М. В. Бонда-ренко Видавництво «Гімназія»


Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Миколаївської міської ради

Федорова Ольга Володимирівна

Миколаївська гімназії №2 Миколаївської міської ради

Самойленко Ольга Михайлівна

Миколаївська гімназія № 41 Миколаївської міської ради

Новак Неля Миколаївна«Фізика. Академічний рівень»

11 клас


І. М. Гельфгат,

Л. А. Кирик Видавництво «Гімназія»
Миколаївський муніципальний колегіум Миколаївської міської ради

Калачинський Сергій Вікторович

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Миколаївської міської ради

Пухалевич Валерій Васильович

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Миколаївської міської ради

Федорова Ольга Володимирівна

Миколаївський ліцей «Педагог» Миколаївської міської ради

Мойсеєнко Лариса Павлівна

Сучасний етап розвитку шкільної освіти пов’язаний з упровадженням компетентісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу. Однією з ключових компетентностей визначено здоров'язбережувальну, що пов’язана з готовністю вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах. Роль шкільного курсу фізики щодо збереження здоров'я є значною, оскільки закони фізики становлять як теоретичну, так і практичну основу даного процесу.

Позитивний досвід роботи щодо реалізації даного питання через ознайомлення учнів із фізіологічними процесами життєдіяльності людини з точки зору фізики має Ковальчук І. М. (Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 Миколаївської міської ради).

Відвідування навчальних закладів виявило ефективні форми та методи, що впроваджуються вчителями фізики.

Можливості фізичного навчального експерименту для підвищення ефективності навчання використовують: Новак Н. М. (Миколаївсько гімназія № 41 Миколаївської міської ради). Ефективне застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики та астрономії, коли комп’ютер використовується не лише для демонстрації презентацій, а й для контролю знань, проведенні вимірювань, організації дистанційного навчання, практикують Цуркіна Т. В. (Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради).
Ефективність застосування тих чи інших технологій у навчальному процесі визначає рівень навчальних досягнень учнів (таблиця 2, 3).
Таблиця 2

Рівень навчальних досягнень учнів

за результатами експертних контрольних робіт

Миколаївська гімназія № 41

Учитель фізики – Новак Неля Миколаївна

Рівень навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

Середній бал

Бал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Кількість учнів

-

-

-

-

3

7

2

10

2

-

-

1

7,4

%

0

40 %

56 %

4 %
Таблиця 3

Миколаївський юридичний ліцей

Учитель фізики – Гіль Світлана ВалентинівнаРівень навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Середній бал

Бал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Кількість учнів

-

1

-

1

7

5

3

2

1

1

-

-

6,8

%

4,8 %

61,9 %

28,6 %

4,8 %
Типові помилки:

 1. Неправильне вираження шуканої величини із загальної формули.

 2. Не до кінця виконується перевірка розмірності шуканої величини.

 3. Помилки в обчисленнях.

Одним із аспектів роботи вчителя є ретельне дотримання вимог нормативних документів щодо викладання предмету, зокрема виконання практичної частини програми з фізики та астрономії. Підчас перевірки журналів виявлено такі недоліки (таблиця 4).
Таблиця 4

Навчальний заклад

Загальні зауваження та перелік не виконаних фронтальних лабораторних робіт

м. Миколаїв

АДТ, ЗОШ І – ІІІ ст. №№ 11, 19

Не зазначено проведення інструктажу з БЖД

Аналізуючи таблицю, робимо висновок, що в порівнянні з минулим роком ситуація з виконанням практичної частини програми з фізики поліпшилась.

У 2011 – 2012 навчальному році у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики взяли участь 72 учні, 35 із яких стали переможцями:8 клас

І місце

 • Садурський Артем, учень Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Корж Т. О.).


ІІ місце

 • Крикливенко Олена, учениця Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Мартинова Т. І.).


ІІІ місце

 • Павленко Анастасія, учениця Першої української гімназії імені М. Аркаса Миколаївської міської ради (учитель – Цуркіна Т. В.);

 • Альошин Віталій Євгенович, учень Миколаївської гімназії № 3 Миколаївської міської ради (учитель – Базулько Т. А.).


9 клас

І місце

 • Кішкар Андрій Сергійович, учень Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Борецький К. П.).


ІІ місце

 • Книш Владислав, учень Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Мартинова Т. І.);

 • Шиян Надія, учениця Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради (учитель – Мостова Н. В.);

 • Кікін Владислав, учень Миколаївського муніципального колегіуму Миколаївської міської ради (учитель – Калачинсь- кий С. В.).10 клас

І місце

 • Моісеєва Поліна, учениця Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Мартинова Т. І.).

ІІ місце

 • Буйбарова Марина, учениця Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Мартинова Т. І.);

 • Ковальський Ярослав, учень Миколаївського муніципального колегіуму Миколаївської міськради (учитель – Борисенко І. А.).

ІІІ місце

 • Биченко Дмитро, учень Миколаївської гімназії №2 Миколаївської міської ради (учитель – Самойленко О. М.);

 • Мицик Андрій, учень Миколаївського муніципального колегіуму Миколаївської міськ ради (учитель – Борисенко І. А.).


11 клас

І місце

 • Устинський Євген, учень Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Борецький К. П.).

ІІ місце

 • Мазур Андрій, учень Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Горбунов С. В.);

 • Борецький Антон, учень Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Шевчук Л. М.).

ІІІ місце

 • Музика Дмитро, учень Миколаївського муніципального колегіу-му Миколаївської міської ради (учитель – Калачинський С. В.);

 • Сотніков Володимир, учень Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради (учитель – Мостова Н. В.);

 • Федоровський Олександр, учень Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Мартинова Т. І.).

На ІV етапі олімпіади Миколаївську область представляли учні морського ліцею: Садурський Артем, Кішкар Андрій, Книш Владислав, Буйбарова Марина, Устинський Євген, Мазур Андрій.

Керівники команди – Августовський Володимир Дмитрович, учитель фізики Снігурівської гімназії, учитель-методист, відмінник освіти України, та Борецький Костянтин Петрович, учитель фізики Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова, учитель-методист, відмінник освіти України.

Переможцем ІV етапу став Кішкар Андрій (диплом ІІІ ступеня).

У 2010 році в Україні започатковано проведення олімпіади з астрономії. У ІІІ етапі ІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії взяли участь 26 учнів: 16 – 11 клас, 10 – 10 клас.

Слід відмітити підвищення якості виконання олімпіадних завдань, зокрема учасники добре розпізнавали астрономічні об’єкти, впорались із практичним завданням.


Переможцями обласної олімпіади з астрономії стали:

10 клас

І місце

 • Коник Володимир, учень 10 класу Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Горбунов С. В.)

ІІІ місце

 • Гавриш Денис, учень 10 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 Миколаївської міської ради (учитель – Вікентьєваа Т. В.).


11 клас

І місце

 • Федосов Сергій, учень 11 класу Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Горбунов С. В.);

 • Яковенко Олег, учень 11 класу Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Горбунов С. В.).

ІІ місце

 • Шишлевський Артем, учень 11 класу Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Горбунов С. В.);

 • Бурковська Анна, учениця 11 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 61 Миколаївської міської ради (учитель – Заєць О. В.);

 • Орлова Анастасія, учениця 11 класу Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Горбунов С. В.);

ІІІ місце

 • Борецький Антон, учень 11 класу Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради (учитель – Горбунов С. В.);

До складу команди області ввійшли Коник Володимир, Яковенко Олег і Федосов Сергій (всі учні морського ліцею). Керівник команди: Горбунов Сергій Вікторович, учитель фізики та астрономії Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова.

Усі учасники команди показали високий рівень підготовки і ввійшли до 50 % за результатами олімпіади. Проте. Через зміни до положення про олімпіади журу визначило переможцями лише 30 % учасників. Тому переможцем ІV етапу ІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії став Федосов Сергій.

Важливим аспектом роботи зі здібними учнями є залучення їх до участі в альтернативних конкурсах.

Кількість учасників Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» в нашій області постійно зростає (таблиця 4).


Таблиця 4

Порівняння кількості учасників конкурсу «Левеня»

у районах (містах) області за останні 6 роківРайон (місто)

Кількість учасників конкурсу

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рікм. Миколаїв

664

709

897

1124

1153

1704

2002


Із 5068 учасників 903 (18 %) отримали відмінний сертифікат, 1969 (40 %) – добрий, решта – сертифікат учасника конкурсу.

Із 2004 року в Україні започатковано проведення Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок». Відмінною особливістю даного конкурсу є інтегрований зміст завдань, тому залучення учнів до участі в даному конкурсі сприятиме підвищенню інтересу до фізики та астрономії. У додатку наводимо зразки завдань конкурсів «Колосок – осінній – 2011» та «Колосок – весняний – 2012», які рекомендуємо використати у навчальному процесі з фізики та астрономії (як на уроках так і позакласних заходах), під час підготовки до олімпіади з астрономії.

Однією з форм роботи з обдарованими учнями є залучення їх до участі в традиційних обласних інтелектуальних заходах, таких як Обласний форум юних шанувальників фізики та астрономії, обласний конкурс «Енергія».

Обласний конкурс для учнів 5 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів «Енергія – 2012» (на відзначення Міжнародного року стійкої енергетики для всіх) проходитиме з 20 лютого по 28 листопада 2012: • І (заочний) етап – з 20 лютого по 20 вересня 2012 року;

 • ІІ (очний) етап – 28 листопада 2012 року.

До участі в ньому запрошуються учні 5 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які представили один із запропонованих видів робіт (заявка на власну наукову ідею, результати власного дослідження, власні комп’ютерні програми, власні наробки) у одній із номінацій:

 • Способи видобування електричної енергії та палива.

 • Раціональне використання природних енергетичних ресурсів.

 • Енергетика та безпека людини.

Для участі у конкурсі «Енергія – 2012» відділам (управлінням) освіти районних державних адміністрацій (міських рад) необхідно надіслати на адресу МОІППО заяву-анкету за та роботи учасників Конкурсу до 10 вересня 2012 року (наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 26.01.12 №59).

12 квітня 2013 року планується проведення традиційного обласного форуму юних шанувальників фізики та астрономії, до участі в якому запрошуються учні 5 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які подали творчу роботу в одній із наступних номінацій: «Фізика», «Астрономія», «Власна технічна творчість». Творчі роботи повинні висвітлювати розробки власних наукових ідей, теорій, гіпотез; результати власних досліджень фізичних процесів, спостережень за явищами природи; а також можуть бути представлені у вигляді саморобних фізичних приладів, моделей, комп’ютерних навчальних та ігрових програм фізичного чи астрономічного змісту.

Нагадуємо, що згідно з резолюцією, прийнятою 7-го квітня 2011-го року на 65-й сесії Генеральної асамблеї ООН  12 квітня проголошено Міжнародним днем польоту людини в космос.Ураховуючи все вищезазначене, та з метою вирішення існуючих проблем рекомендуємо:

І. Адміністраціям навчальних закладів:

 1. Здійснювати постійний контроль за виконанням навчальних програм із фізики та астрономії.

 2. Створювати вчителям фізики належні умови для підвищення рівня професійної майстерності, приділяючи особливу увагу молодим спеціалістам.

 3. Стимулювати участь учителів-предметників у методичних заходах різного рівня.

 4. Виділяти години варіативної частини програми на викладання спецкурсів, факультативів із фізики та астрономії.

 5. Забезпечити передплату фахових видань для вчителів фізики та астрономії.

 6. Поповнити бібліотечні фонди новими дидактичними та методичними посібниками з фізики та астрономії, збірниками задач.

 7. Розглянути можливості щодо оновлення матеріально-технічної бази кабінету фізики.


ІІ Учителям фізики та астрономії:

 1. Узяти до уваги методичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії у 2012-2013 навчальному році.

 2. Добирати оптимальні форми організації навчальної діяльності відповідно до освітніх завдань та враховуючи вікові особливості та здібності учнів

 3. З метою підвищення ефективності навчання використовувати міжпредметні зв’язки фізики з іншими науками.

 4. Розвивати в учнів уміння працювати з інформацією, представленою в різних формах.

 5. Більше уваги на уроці приділяти організації експериментальної діяльності учнів, залучення їх до виконання завдань експериментального характеру.

 6. Поліпшити якість виконання практичної частини програми.

 7. Постійно знайомити учнів із новітніми досягненнями в галузі фізики та астрономії.

Зважаючи на вищевикладене, можна визначити такі напрямки роботи методичних об’єднань учителів фізики та астрономії на 2011-2012 навчальний рік:

І. Теоретичні основи фізики

 1. Фізика – основа сучасних технологій.

 2. Провідні промислові підприємства Миколаївщини.


ІІ. Теорія методики викладання

 1. Концептуальні засади нового державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Природознавство».

 2. Структура та основні змістовні лінії нової програми з фізики для основної школи.

 3. Шляхи підвищення якості проведення фізичного навчального експерименту.

 4. Виконання практичної частини програми з астрономії.

 5. Формування в учнів ціннісного ставлення до здоров'я під час вивчення фізики.

 6. Методика проведення узагальнюючих уроків із фізики.

 7. Організація та проведення лабораторного фізичного практикуму.

 8. Позакласна робота з фізики та астрономії.


ІІІ. Практичні заняття

 1. Урок-захист конструкторських лабораторних робіт.

 2. Організація проектної діяльності в навчанні фізики та астрономії.

 3. Урок розв’язування експериментальних задач.

 4. Інтегровані уроки з фізики та астрономії.


Рекомендована література


 1. Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. 6-12 класи. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 192 с. – (Серія «Профільне навчання»).

 2. Глобальні проблеми людської цивілізації: науково-методичний аспект. Збірник матеріалів учасників обласної науково-практичної конференції учителів природничих дисциплін. Упорядник Л. О. Клименко – Миколаїв: МОІППО, 2011. – 192 с.

 3. Волинець Т. Наступність у вивченні характеристик тіл на уроках природознавства та фізики в основній школі // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 6. – С. 6 – 9.

 4. Гончаренко Т., Шарко В. Д. технології проектування навчального процесу з фізики та підготовка вчителя до його реалізації // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 8. – С. 23 – 27.

 5. Давиденко А. Нетрадиційні теплові двигуни // Фізика та астрономія в школі. – 2012. – № 2. – С. 7 – 14.

 6. Ільїн В., Кудрявцев В. Сучасні радіотелескопи та РНДБ-мережі// Фізика та астрономія в школі. – 2012. – № 2. – С. 31 – 35.

 7. Крячко І. Астрономія: методичний портрет // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 6. – С. 18 – 24.

 8. Ліскович О. В. Збірка фізичних задач астрономічного змісту. – Миколаїв: ОІППО, 2011. – 96 с.

 9. Чурюмов К., Кручиненко В., Чурюмова Т. Проблема кометно-астероїдної загрози для людства: реальність та міфи // Фізика та астрономія в школі. – 2012. – № 2. – С. 20 – 26.

 10. Новак О. Використання рухомої карти зоряного неба у курсі астрономії загальноосвітньої школи // Фізика та астрономія в школі. – 2012. – № 2. – С. 27 – 30.

 11. Сиротюк В. Рослини, тварини і камені як джерела світла // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 8. – С. 2 – 4.Додаток 1

Розподіл годин, що виділяються на вивчення фізики та астрономії, перелік програм


Клас

7

8

8 (поглиблене вивчення)

9

9

(поглиблене вивчення)Кількість годин

1

2

4

2

4

Таблиця 1. Кількість годин, яка виділяється на вивчення фізики в основній школі


Рівень

Стандарту

Академічний

Профільний

Клас

10

11

10

11

10

11

Кількість годин: фізика

2

2

3

3

6

6

Кількість годин: астрономія

-

0,5

-

0,5

-

1

Таблиця 2. . Кількість годин, яка виділяється на вивчення фізики та астрономії в старшій школіКлас

Програма

7 – 9 класи

Фізика. Астрономія. 7 –12 класи. – К.: Ірпінь, 2005

8 – 9 клас (поглиблене вивчення)

 1. Програма для учнів 8 – 9 класів ЗНЗ із поглибленим вивченням фізики. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average/prog89›.

10 – 11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи. Фізика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010.

11 клас

(астроно-мія)Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи. Астрономія. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010.


Таблиця 3. Програми, за якими здійснюється вивчення фізики та астрономії у 2012-2013 навчальному році.
Додаток
Зразки завдань Міжнародного природничого конкурсу «Колосок»
Завдання з теми «Історія фізики» («Колосок – осінній – 2011»)

Рекомендуємо використати у 7 класі під час вивчення теми «Починаємо вивчати фізику» а також на позакласних заходах
1. Дві постаті античного світу зробили вагомий внесок у формування основ сучасної фізики. Праці першого вченого націлені на з’ясування суті речей, другого – демонструють, як математика розширює фізичні уявлення. Вкажи цих двох учених.

А. Архімед В. Галілей Д. Піфагор

Б. Демокріт Г. Аристотель
2. П'єр Ферма, великий математик нової Європи, сформулював принцип, із якого випливають основні закони геометричної оптики. А сучасники знали його як радника королівського парламенту, блискучого ерудита, поліглота, поета і….

А. суддю В. фінансиста Д. економіста

Б. банкіра Г. бібліотекаря
3. Він з’ясував природу явища інерції, вивчив механізм тертя, встановив існування опору середовища і підіймальної сили. Хто цей геній епохи Відродження, який заклав основи механіки?

А. Галілей В. Гук Д. Архімед

Б. Леонардо Г. Ньютон
4. Цей закон дуже точно описує природу сил пружності6 деформація твердого тіла пропорційна до прикладеної сили. Який учений сформулював його і назвав «Ut tension sic vis» («Який розтяг, така й сила»)?

А. Роберт Гук В. Джеймс Джоуль Д. Леонардо да Вінчі

Б. Ісаак Ньютон Г. Галілео Галілей
5. У січні 2003 року дослідники університету штату Міссурі повідомили, що їм уперше вдалося виміряти швидкість…

А. руху молекул В. радіохвиль Д. звуку

Б. світла Г. поширення гравітації

6. Наука ХХІ століття – це справжня індустрія. Назви найбільшу в світі експериментальну установку вартістю понад 6 мільярдів євро, до будівництва та дослідження якої залучено понад 10000 учених та інженерів із понад 100 країн.

А. Великий адрон ний колайдер (ВАК)

Б. Міжнародна космічна станція (МКС)

В. «Сонячна вежа» в Австралії

Г. Ліфт у космос

Д. Міжнародний експериментальний термоядерний реактор
7. Про нього кажуть: «Він – найщасливіший, бо систему світу можна встановити лише раз». Хто побудував першу фізичну картину природи?

А. Галілей В. Гук Д. Фарадей

Б. Аристотель Г. Ньютон
8. Наука складається з фактів, як будинок із цеглин, але нагромадження фактів не є наукою, так само як і купа цегли не є будинком» – вважав французький математик, фізик. Астроном і філософ. Він завжди повністю розв’язував задачу «в голові», а потім записував розв’язок. У дитинстві переніс тимчасовий параліч, наслідком якого на все життя залишилася надзвичайна здатність – кольорове сприйняття звуків.

А. Джон Дальтон В. Анрі Пуанкаре Д. Енріко Фермі

Б. Джеймс Джоуль Г. Лорд Кельвін
9. Він запропонував поділ електричних зарядів на позитивні та негативні, довів електричну природу блискавки, висунув ідею електричного двигуна, займався політикою і підписав найважливіші документи про незалежність США. «Час – це гроші,» – говорив він. Нічого дивного, що саме він красується на купюрі номіналом у 100 доларів. Хто це?

А. Бенджамін Франклін Г. Джорж Вашингтон

Б. Франклін Рузвельт Д. Джон Кеннеді

В. Авраам ЛінкольнЗавдання конкурсу «Колосок – весняний – 2012»

Рекомендуємо використати під час підготовки до районного та обласного етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії
1. Уперше висловив гіпотезу про те, що Сонце – розжарена газова куля; відкрив атмосферу Венери.

А. Ньютон В. Ломоносов Д. Птоломей

Б. Кеплер Г. Аристотель
Відповідь:В. Михайло Ломоносов.

В астрономічній обсерваторії вчений вивчав фізичну природу Сонця. В той час учені вважали, що воно має тверду кам’яну, хоч і розігріту оболонку. Ломоносов першим висловив гіпотезу про те, що Сонце – розжарена газова куля.

Одним із найважливіших і найвідоміших досягнень Ломоносова є відкриття атмосфери Венери. 24 червня 1761 року Венера проходила по сонячному диску. Це явище спостерігали за допомогою телескопів десятки астрономів не лише в Росії, а й в інших країнах. Учені уважно вдивлялися в небо, намагаючись не пропустити той момент, коли відбудеться контакт дисків Сонця та Венери. Під час цього дослідження астрономи намагалися уточнити відстань від Землі до Сонця.

Після того як диск планети чітко окреслився на фоні сонячного, Ломоносов помітив легкий серпанок на краю сонячного диска. Коли ж Венера наблизилася до іншого краю Сонця, на ньому з’явилася випуклість, яка швидко зникла, і деякий час край диска був наче зрізаний. Це явище помітили й інші астрономи. Однак тільки російський учений зміг правильно його пояснити: Венера оточена атмосферою.


2. Народження Всесвіту

А. Великий Бах В. Великий Бух Д. Великий Спалах

Б. Великий Ах Г. Великий Вибух
Відповідь: Г. Великий Вибух.

У різних релігій своє ставлення до створення Світу і своє трактування Біблії. Згідно тверджень іудейської віри, світ було створено 7 жовтня 3761 року до Різдва Христового (до н. е.), іудейський календар веде відлік часу саме від цієї дати. У Данії 400 років тому початком світу вважався 3967 рік до н. е. у відповідності до обчислень, проведених Лонгомонтанусом. Цей час сотворіння Світу було встановлено шляхом обчислень віку осіб, які згадуються у Старому Завіті. Багато віруючих досі всерйоз сприймають цей вік Всесвіту – приблизно 6 000 років. Хоча геологи Копенгагенського університету ще 1866 року визначили, що вік Землі становить мільйони років.

Наукове бачення початку Світу опирається на знання. Всесвіт виник приблизно 14 мільярдів років тому. Ми нічого не знаємо про найперші моменти – від 0 до 10 – 42 (однієї септиліонної) секунди, тому що всі відомі фізичні закони не діють у таких екстремальних умовах. Але ми у своїх знаннях підійшли дуже близько до початку, коли Всесвіт був досить малим, мав дуже високу густину і температуру у багато мільярдів градусів. Після вибуху Всесвіт розширювався неймовірно швидко. Перші атомні ядра виникли тоді, коли Всесвіт мав вік декілька хвилин. Це сталося після того, як температура в процесі розширення Всесвіту знизилася до одного мільярда градусів.
3. Два докази розширення Всесвіту

А. Реліктове випромінювання

Б. Утворення квазарів

В. Зближення Галактик

Г. Спалахи наднових зірД. Віддалення Галактик
Відповідь: А. Реліктове випромінювання, Д. Віддалення Галактик

Астрономічні інструменти зафіксували випромінювання, коли температура Всесвіту становила близько 3 000 К. За цих умов у первинній плазмі вперше після Великого Вибуху об’єдналися електрони та протони й утворилися атоми водню. Ранній гарячий Усесвіт містив приблизно 80 % водню та 20 % гелію. Тепер нейтральний водневий газ уже не поглинав випромінювання, Всесвіт став прозорим. Випромінювання, яке утворилося, продовжує розповсюджуватися й охолоджуватися донині. За допомогою спеціальних приймачів його можна спостерігати у мікрохвильовому діапазоні (подібне до того, на яке налаштовані побутові мікрохвильові пічки). Це випромінювання отримало назву «космічне мікрохвильове фонове випромінювання». У вітчизняній літературі частіше вживають термін «реліктове випромінювання».

Існування реліктового випромінювання передбачили Р. Алфер і Р. Герман у 1940-х роках на основі теорії Великого Вибуху Дж. Гамова (уродженця Одеси, який переїхав до США за 12 років до того) і на певний час було забуте науковцями. Ніхто з цих учених не отримав Нобелівської премії. У 1978 році Арно Пензіас та Роберт Вільсон зареєстрували теплове випромінювання раннього Всесвіту й отримали Нобелівську премію. У 2006 році Джону Матеру і Джорджу Смуту було присуджено цю престижну премію за точні вимірювання властивостей реліктового випромінювання.

На початку XIX століття науковці вважали Всесвіт статичним і нескінченно старим. На їхню думку, розміри Всесвіту такі, що випромінювання від найвіддаленіших зір іде до нас 30 тисяч років, а складався він лише з нашої Галактики – Молочного Шляху, з її зорями та туманностями. Уже в 1920-х роках було встановлено: ці туманності розташовані значно далі, ніж вважали раніше, і мають такі ж розміри, як наш Молочний Шлях. Зараз їх називають галактиками. І наш Молочний Шлях також є галактикою. Кожна галактика складається з багатьох мільярдів зір.

У 1929 році Едвін Габлл відкрив, що всі галактики рухаються, і висловив гіпотезу, що такий рух можна пояснити розширенням Всесвіту. Габбл розрахував розширення й отримав вік Всесвіту: приблизно 2 млрд. років. Виходило, що Всесвіт молодший, ніж Земля! Астрономи зрозуміли, що вік Всесвіту занижений у десятки разів через помилки у визначенні відстаней до галактик. Були й інші помилки, які поступово усувалися наполегливою працею науковців зі створення нових астрономічних інструментів та розробки астрофізичних теорій.

Сьогодні доведено, що вік Всесвіту становить приблизно 14 млрд років, і все розпочалося з Великого Вибуху. Це означає, що наш Всесвіт приблизно у мільйон разів більший, ніж це уявляли люди у 1900-х роках. Науковці вважають, що Всесвіт простягається набагато далі, ніж та його частина, яку ми можемо спостерігати. Але немає причин вважати, що він – нескінченний.


4. Приблизний вік Всесвіту

А. 13,7 млрд. років В. 300 000 млрд. роківБ. 6000 років Г. 4,5 млрд. років Д. існував завжди
Відповідь: А. 13,7 млрд. років
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка